• Sonuç bulunamadı

2.Sınıf Matematik Çıkarma İşleminde Verilmeyen Eksileni Bulma Etkinlik-1 » Leventyagmuroglu.com

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "2.Sınıf Matematik Çıkarma İşleminde Verilmeyen Eksileni Bulma Etkinlik-1 » Leventyagmuroglu.com"

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

Bilgi: Çıkarma işleminde verilmeyen eksileni bulmak için çıkan ile fark(kalan) toplanır.. Örnekler:. Aşağıda verilen çıkarma işlemlerindeki verilmeyen eksilenleri örnekteki gibi bulunuz.. . www.leventyagmuroglu.com Levent YAĞMUROĞLU. .... 25 - 25 + 12. 12 37. .... .… - 15 + .…. 72 ….. .... .… - 41 + .…. 32 ….. .... .… - 74 + .…. 18 ….. .... …. - 61 + ….. 27 ….. .... .… - 37 + .…. 21 ….. .... .… - 18 + .…. 62 ….. .... .… - 59 + .…. 19 ….. .... …. - 29 + ….. 46 ….. .... .… - 13 + .…. 69 ….. .... .… - 35 + .…. 42 ….. .... .… - 23 + .…. 75 ….. .... …. - 47 + ….. 25 ….. .... .… - 38 + .…. 29 ….. .... .… - 51 + .…. 12 ….. .... .… - 75 + .…. 10 ….. .... …. - 42 + ….. 29 ….. .... .… - 57 + .…. 18 ….. .... .… - 79 + .…. 15 ….. .... .… - 63 + .…. 27 ….. .... …. - 58 + ….. 22 ….. .... .… - 73 + .…. 19 ….. .... .… - 46 + .…. 46 ….. .... .… - 38 + .…. 39 ….. 2.SINIF MATEMATİK . ÇIKARMA İŞLEMİNDE EKSİLENİ BULMA. Adı:……………………..….…. Soyadı:……………......…...... Sınıfı ve No:….………….….. ETKİNLİK-1. w w. w .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. .... 45 - 45 + 26. 26 71. .... 63 - 13 + 13. 63 76. 83 eksilen - 32 çıkan . 51 kalan. http://www.leventyagmuroglu.com/. Aşağıda verilen çıkarma işlemlerini örnekteki gibi yapınız.. www.leventyagmuroglu.com Levent YAĞMUROĞLU. 2.SINIF MATEMATİK . ÇIKARMA İŞLEMİNDE EKSİLENİ BULMA. Adı:……………………..….…. Soyadı:……………......…...... Sınıfı ve No:….………….….. ETKİNLİK-1. …. Hangi sayıdan 35. - 23 çıkarırsam + 23 35 kalır 58 . …. Aklımdaki sayının …... - 43 eksiği + ….. 37 ediyor …... Aklımdaki sayı kaçtır?. Bu çıkarma işleminde;. …. kaçtır …. - 41 çıkan + …. . 49 fark (kalan) …. Eksilen kaçtır?. . …. Hangi sayının ….. - 21 eksiği + ….. . 28 eder ….. Bu sayı kaçtır?. . …. Hangi sayıdan …. - 42 çıkarırsam + …. . 24 kalır …. . Bu sayı kaçtır?. . …. Aklımdaki sayının ….. - 16 eksiği + ….. . 34 ediyor …... Aklımdaki sayı kaçtır?. Bu çıkarma işleminde; …. kaçtır ….. - 15 çıkan + …. . 78 fark (kalan) …. Eksilen kaçtır?. …. Hangi sayının …... - 36 eksiği + ….. . 48 eder ….. Bu sayı kaçtır?. w w. w .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. http://www.leventyagmuroglu.com/

Referanslar

Benzer Belgeler

AĢağıdaki çıkarma iĢlemlerinde verilmeyen çıkanları bulunuz... 2.SINIF MATEMATĠK ÇIKARMA ĠġLEMĠNDE

Çıkarma iĢleminde verilmeyen çıkanı bulmak için eksilen sayıdan kalan sayı fark çıkarılır... 2.SINIF MATEMATĠK ÇIKARMA ĠġLEMĠNDE

Çıkarma iĢleminde verilmeyen çıkanı bulmak için eksilenden fark kalan çıkarılır... 2.SINIF MATEMATĠK ÇIKARMA ĠġLEMĠNDE

Aşağıdaki çıkarma işlemlerinde verilmeyen çıkanları uygun işlemler yaparak bulalım... www.leventyagmuroglu.com

Bilgi: Çıkarma işleminde verilmeyen çıkanı bulmak için eksilenden kalan çıkarılır.. Aşağıdaki çıkarma işlemlerindeki verilmeyen çıkanı örnekteki

AĢağıdaki çıkarma iĢlemlerinde verilmeyen eksilenleri bulunuz... 2.SINIF MATEMATĠK ÇIKARMA

Çıkarma iĢleminde verilmeyen eksileni bulmak için çıkan sayı ile kalan sayı fark toplanır... 2.SINIF MATEMATĠK ÇIKARMA

AĢağıdaki çıkarma iĢlemlerinde verilmeyen eksilenleri bulunuz... 2.SINIF MATEMATĠK ÇIKARMA