• Sonuç bulunamadı

2.Sınıf Matematik Çıkarma İşleminde Verilmeyen Çıkanı Bulma Etkinlik-6 » Leventyagmuroglu.com

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "2.Sınıf Matematik Çıkarma İşleminde Verilmeyen Çıkanı Bulma Etkinlik-6 » Leventyagmuroglu.com"

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

AĢağıdaki çıkarma iĢlemlerinde verilmeyen çıkanları bulunuz.. . . . . . 2.SINIF MATEMATĠK ÇIKARMA ĠġLEMĠNDE VERĠLMEYEN ÇIKANI. BULMA. Adı:……………………..….…. Soyadı:…………….....…...... Sınıfı ve No:….………….….. ETKĠNLĠK-6. www.leventyagmuroglu.com Levent YAĞMUROĞLU. . 95 - …. 23 . . 81 - …. 47 . . 65 - …. 13 . . 73 - …. 45 . w w. w .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. . 26 - …. 13. . . 37 - …. 26. . . 58 - …. 25. . . 74 - …. 15. . . 83 - …. 16. . . 42 - …. 19. . . 39 - …. 14. . . 63 - …. 28. . . 87 - …. 41. . . 33 - …. 14. . . 70 - …. 24. . . 80 - …. 10. . . 66 - …. 31 . . 89 - …. 49 . . 27 - …. 12 . . 44 - …. 18 . http://www.leventyagmuroglu.com/. AĢağıdaki çıkarma iĢlemlerinde verilmeyen çıkanları bulunuz.. 2.SINIF MATEMATĠK ÇIKARMA ĠġLEMĠNDE VERĠLMEYEN ÇIKANI. BULMA. Adı:……………………..….…. Soyadı:…………….....…...... Sınıfı ve No:….………….….. ETKĠNLĠK-6. www.leventyagmuroglu.com Levent YAĞMUROĞLU. 78 78. - - 23. 23 55. 84. - - . 36 . 50. - - . 14 . 92. - - . 70 . 35. - - . 14 . 63. - - . 20 . 56. - - . 40 . 70. - - . 15 . 53. - - . 29 . 46. - - . 27 . 69. - - . 28 . 77. - - . 38 . 78. - - . 60 . 99. - - . 55 . 67. - - . 39 . w w. w .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w w. w .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. http://www.leventyagmuroglu.com/

Referanslar

Benzer Belgeler

Çıkarma iĢleminde verilmeyen çıkanı bulmak için eksilenden fark kalan çıkarılır... 2.SINIF MATEMATĠK ÇIKARMA ĠġLEMĠNDE

Aşağıdaki çıkarma işlemlerinde verilmeyen çıkanları uygun işlemler yaparak bulalım... www.leventyagmuroglu.com

Bilgi: Çıkarma işleminde verilmeyen çıkanı bulmak için eksilenden kalan çıkarılır.. Aşağıdaki çıkarma işlemlerindeki verilmeyen çıkanı örnekteki

AĢağıdaki çıkarma iĢlemlerinde verilmeyen eksilenleri bulunuz... 2.SINIF MATEMATĠK ÇIKARMA

Çıkarma iĢleminde verilmeyen eksileni bulmak için çıkan sayı ile kalan sayı fark toplanır... 2.SINIF MATEMATĠK ÇIKARMA

AĢağıdaki çıkarma iĢlemlerinde verilmeyen eksilenleri bulunuz... 2.SINIF MATEMATĠK ÇIKARMA

Çıkarma iĢleminde verilmeyen eksileni bulmak için çıkan sayı ile kalan sayı fark toplanır... 2.SINIF MATEMATĠK ÇIKARMA

Aşağıdaki çıkarma işlemlerinde verilmeyen eksilenleri uygun işlemler yaparak bulalım... www.leventyagmuroglu.com