• Sonuç bulunamadı

2.Sınıf Matematik Çıkarma İşleminde Verilmeyen Eksileni Bulma Etkinlik-4 » Leventyagmuroglu.com

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "2.Sınıf Matematik Çıkarma İşleminde Verilmeyen Eksileni Bulma Etkinlik-4 » Leventyagmuroglu.com"

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

AĢağıdaki çıkarma iĢlemlerinde verilmeyen eksilenleri bulunuz. . . . . . . www.leventyagmuroglu.com Levent YAĞMUROĞLU. ArkadaĢlar! Çıkarma iĢleminde verilmeyen eksileni bulmak için çıkan sayı ile kalan sayı (fark) toplanır.. 2.SINIF MATEMATĠK ÇIKARMA ĠġLEMĠNDE VERĠLMEYEN. EKSĠLENĠ BULMA. Adı:…………………..… Soyadı:…………..……. Sınıfı ve No:……….….. ETKĠNLĠK-4. w w. w .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w w. w .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. http://www.leventyagmuroglu.com/. . AĢağıdaki çıkarma iĢlemlerinde verilmeyen eksilenleri bulunuz.. . www.leventyagmuroglu.com Levent YAĞMUROĞLU. 2.SINIF MATEMATĠK . ÇIKARMA ĠġLEMĠNDE VERĠLMEYEN EKSĠLENĠ BULMA. Adı:…………………..… Soyadı:…………..……. Sınıfı ve No:……….….. ETKĠNLĠK-4. ArkadaĢlar! Çıkarma iĢleminde verilmeyen eksileni bulmak için çıkan sayı ile kalan sayı (fark) toplanır.. 49. - 13 + 13 49 62. - 24 + . 35 . - 63 + . 19 . w w. w .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w w. w .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. - 27 + . 52 . - 12 + . 44 . - 38 + . 12 . - 35 + . 55 . - 26 + . 71 . - 16 + . 67 . - 75 + . 24 . - 55 + . 28 . - 49 + . 21 . - 17 + . 43 . - 16 +. 45 . - 37 + . 11 . http://www.leventyagmuroglu.com/

Referanslar

Benzer Belgeler

AĢağıdaki çıkarma iĢlemlerinde verilmeyen çıkanları bulunuz... 2.SINIF MATEMATĠK ÇIKARMA ĠġLEMĠNDE

Çıkarma iĢleminde verilmeyen çıkanı bulmak için eksilen sayıdan kalan sayı fark çıkarılır... 2.SINIF MATEMATĠK ÇIKARMA ĠġLEMĠNDE

Çıkarma iĢleminde verilmeyen çıkanı bulmak için eksilenden fark kalan çıkarılır... 2.SINIF MATEMATĠK ÇIKARMA ĠġLEMĠNDE

Aşağıdaki çıkarma işlemlerinde verilmeyen çıkanları uygun işlemler yaparak bulalım... www.leventyagmuroglu.com

Bilgi: Çıkarma işleminde verilmeyen çıkanı bulmak için eksilenden kalan çıkarılır.. Aşağıdaki çıkarma işlemlerindeki verilmeyen çıkanı örnekteki

AĢağıdaki çıkarma iĢlemlerinde verilmeyen eksilenleri bulunuz... 2.SINIF MATEMATĠK ÇIKARMA

Çıkarma iĢleminde verilmeyen eksileni bulmak için çıkan sayı ile kalan sayı fark toplanır... 2.SINIF MATEMATĠK ÇIKARMA

AĢağıdaki çıkarma iĢlemlerinde verilmeyen eksilenleri bulunuz... 2.SINIF MATEMATĠK ÇIKARMA