Ett Norrbotten i utveckling – Hur jobbar vi tillsammans för hållbar tillväxt och attraktionskraft?

Tam metin

(1)

Foto: Johnér bildbyrå

Ett Norrbotten i utveckling

– Hur jobbar vi tillsammans för hållbar tillväxt och attraktionskraft?

Tid: 5 oktober 2018, kl. 9.00 - 16.00 Plats: Clarion Hotel Sense Luleå,

lokal The Sunset

Moderator: Ulrica Åström Luqrus Utveckling AB INBJUDAN

Mer information

Monica Lejon, 0920-711 76, monica.lejon@norrbotten.se Tove Cullhed, 0920-711 58, tove.cullhed@norrbotten.se

Välkommen till en spännande dag med fokus på Norrbottens hållbara utveckling. Tillsammans arbetar vi för att stärka Norrbotten som ett attraktivt län där alla kan utveckla sina idéer, företag och verksamheter.

Under dagen får du möjlighet att ta del av genomförda satsningar under 2017-2018 inom uppdraget Jämställd regional tillväxt som ska bidra till ett konkurrenskraftigt näringsliv, attraktiva livsmiljöer och ett hållbart innovationsklimat.

Välkommen! Anmäl dig här!

Senast 21 september .

(2)

Program

09.00 Fika och registrering

09.45 Vad är hållbar regional tillväxt?

David Sundström, näringslivschef Region Norrbotten

Hur Region Norrbotten jobbar med företagsstöd, projektstöd och utvecklingsstrategier på ett hållbart sätt.

10.00 Kunskapsstöd för jämställd regional tillväxt

Malin Lindberg, professor Luleå tekniska universitet

För att tillvarata tidigare kunskaper och erfarenheter om hur jämställdhet och mångfald kan uppnås i organisationer och samhälle har Luleå tekniska universitet bidragit med reflektioner och analyser till Region Norrbottens insatser för hållbar tillväxt. I presentationen ges några exempel på hur detta gått till och vilka insikter som uppnåtts.

11.00 Paus

11.15 Att göra jämställdhet och mångfald konkret i länets näringsliv

Sara Nilsson, jämställdhetsstrateg Region Norrbotten

Jämställd regional tillväxt är ett regeringsuppdrag som tar sin utgångspunkt i tillväxt- och jämställdhetspolitiken med antagandet att tillväxt sker genom jämställdhet och mångfald. Är det verkligen så och i så fall, till vilket pris?

Lyssna till företagsledare som deltog i satsningen och ställ dina egna frågor om jämställda arbetsplatser.

12.15 Lunch

13.15 Skaparkultur för ökad integration och jämställdhet

Peter Parnes och Agneta Hedenström, grundare av Luleå Makerspace

Agneta och Peter berättar om sitt arbete inom projektet Makers of Norrbotten med att få unga intresserade av teknik med hjälp av skaparkultur ur både ett lokalt och regionalt perspektiv. Vi får också ta del av en nyproducerad film om skaparkultur i Norrbotten.

13.45 Digitalt ledarskap och normkreativitet

Klara Adolphson, Head of experience delivery PwC

Utifrån devisen ”Framtiden är inte bara något som kommer - den skapas av någon och det kan lika gärna vara av oss” pratar Klara om hur vi leder våra organisationer i den digitala eran. Digitaliseringen förändrar inte bara vad vi gör utan även hur vi gör det. Vi behöver innovera ledarskapet och vara normkreativa.

14.45 Summering med framåtblick 15.00 Mingel med tilltugg

David Sundström Malin Lindberg

KlaraAdolphson

Sara Nilsson Pet

er Parn

es oc

hAgneta Hede nström

Şekil

Updating...

Referanslar

  1. Senast 21 september.
Benzer konular :