• Sonuç bulunamadı

Bergama 'da ve Türkiye 'de siyanürlü altın madenciliği cinayettir

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Bergama 'da ve Türkiye 'de siyanürlü altın madenciliği cinayettir"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

İzmir 'de meslek örgütü temsilcileri ve çevreciler, Bergama Ovacık'taki altın madeninde yer alan atık depolama tesisinin kapasite artışına onay veren ÇED olumlu raporunun iptalinin istemiyle yargıya başvurdu.TMMOB'a bağlı, çevre, jeoloji, kimya, metalürji, zirat ve peyzaj mimarları odalarıyla EGEÇEP ve Ekoloji Kolektifi üyeleri, dava başvurusunun ardından dün İzmir Adliyesi önünde açıklama yaptı.

Açıklamada, Koza Altın İşletmeleri A.Ş. 'nin, Bergama-Ovacık Altın Madeni 'yle ilgili çalışmalarını hukuka aykırı bulan onlarca mahkeme kararına karşın, şirkete yeni izinler verildiğine dikkat çekildi.

Bergama 'da hukukla dalga geçildiğini belirten üyeler, açıklamasında şu görüşlereyer verdi: "Yetkililere bir kez daha sesleniyoruz, onlarca karara ve bilimsel rapora rağmen bu ısrar niye? Daha kaç kez uyarılacaksınız.

Yeter artık Bu korku filmine dur deyiniz. Bergama hukukla geçilen dalganın adı olmaktan çıkarınız. Bergama'da ve Türkiye 'de siyanürlü altın madenciliği doğa düşmanıdır, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşam hakkının ihlalidir.

Bergama 'da ve Türkiye 'de siyanürlü altın madenciliği cinayettir. " Açıklamada, bu tür depolama tesislerinin en yahn yerleşim bölgesine uzaklığının bin metreden az olamayacağı hükümlerine karşm, söz konusu tesisin Ovacık Köyü 'ne uzaklığımn 400 metre olduğuna da dikkat çekildi.

11.09.09 cumhuriyet

Referanslar

Benzer Belgeler

İskenderiye'den sonra antik dünyanın en büyük, Yunan dünyasının ise, en eski kütüphanesi olan Anadolu'daki Bergama kütüphanesi, zamanımız örneklerinin başlan- gıcı

Uşak’a bağlı Eşme’de siyanürle altın madenciliği yapan Kışladağ altın madeni çevresindeki köylerin içme sularında yap ılan incelemelerde, iki köyün sularında

Danıştay tarafından 1997 yılında verilen kesinleşmiş yargı kararının yerini alacak yeni bir karar olmamasına rağmen çeşitli hilelerle 10 yıl daha faaliyeti

Özay, "Kararla, Havran'daki altın madeninden Bergama'daki Ovacık Altın Madeni'ne toprak taşınmasının ÇED yönetmeli ğinden muaf olmadığı ve bu yönetmeliğe göre

Şevki Filiz'in daha önce Bergama Ovacık Altın Madeni ile ilgili olumsuz söylem ve etkinlikler içerisinde bulunduğu" olduğuna dikkat çekerek, bu kararın ardından yeni

Meralar ına sahip çıkmak için köy meydanında, Bergama Belediyesinin de katkılarıyla gerçekleştirilen toplantıya İzmir Orman Bölge Müdürü İbrahim Aydın, Bergama

Bergama Ovacık Düğün Salonu’nda düzenlenen ÇED toplantısına İzmir, Kaz Dağları ve Kozak Yaylası’ndan katılan yaklaşık 300 çevreci, toplantının ilk anlarından

Çevre ve Orman Bakanı, Kışladağ altın madeni davasında gösterdiği hukuka direniş ve madenciyle işbirliği tavrını, halka ve TBMM’ye yalan söylemeyi bırakmalı, artık