• Sonuç bulunamadı

Fıstık çamlarıyla ünlü Bergama Kozak Yaylası’nda yeni altın madeni çalışmaları köylüleri isyan ettirdi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Fıstık çamlarıyla ünlü Bergama Kozak Yaylası’nda yeni altın madeni çalışmaları köylüleri isyan ettirdi"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Meraları maden firmaları tarafından tehdit altında olan Bergama Kozak Çamavlu köylüleri, “Madene geçit yok” dedi.

Fıstık çamlarıyla ünlü Bergama Kozak Yaylası’nda yeni altın madeni çalışmaları köylüleri isyan ettirdi. Geçtiğimiz yıllarda yaylanın ormanlık alanlarında yapılan altın madeni çalışmalarının köylülerin meralarına da kaydırılması üzerine Çamavlu köylüleri ayağa kalktı.

Başlıca geçim kaynağı hayvancılık olan ve mera sayesinde hayvancılık yaparak geçimini sağlayan köylüler, meralarını kaybetmemek için direniş başlattı.

Meralarına sahip çıkmak için köy meydanında, Bergama Belediyesinin de katkılarıyla gerçekleştirilen toplantıya İzmir Orman Bölge Müdürü İbrahim Aydın, Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Kaz Dağları ve Madra dağları Belediyeler Birliği Danışmanı Orman Yüksek Mühendisi Salih Sönmezışık, Bergama Çevre Platformu Başkanı Erol Engel, Orman Mühendisleri Odasından Orman Mühendisleri, CHP ve MHP eski ilçe başkanları ve çok sayıda köylü katıldı.

evrensel

Referanslar

Benzer Belgeler

20 yılda 40 ruhsat alan şirket bu ruhsatları da o kadar hızlı elde ediyor ki, yargı kararlarının uygulanması için verilen 30 günlük süre anlamını yitiriyor!. 19 No’lu

Allianoi Giri şim Grubu’nun 2001 tarihli koruma kararının neden uygulanmadığını sorgulamasıyla, Allianoi yeniden İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını

Özel güvenlik elemanlarının yanı sıra yol boyu ağaçlara yerleştirilen güvenlik kameraları ve otomatik giriş kap ısı ile saha 24 saat gözlenmekte!. KASABANIN

1990’lı yılların ba şında siyanürle altın çıkarmak için Cerattepe’ye gelen ve altın bakır gümüş ve çinko madenleri için ruhsat alan Kanada şirket Cominco

İşsizliğin köyleri için sorun olmasına rağmen madencilerin “Size istihdam sa ğlayacağız” sözlerine itibar etmediklerini söyleyen muhtar Özkan, “Halka, ‘Burası

Yıllardır, siyanürle altın işletmeciliğine karşı mücadele eden EGEÇEP bileşeni Elele Hareketi, gerek sempozyuma ev sahipliği yapacak Konak Belediyesine, gerekse diğer sponsor

Araçlarla yapılan bu gezi sırasında bilgi veren madenin eski Kamu İlişkileri Müdürü Hasan Gökvardar, atık havuzunun dolması üzerine havuzun yüksekliğinin

Konuyla ilgili görüşünü aldığımız madenin eski kamu ilişkileri müdürü Maden Mühendisi Hasan Gökvardar, madenin yeraltı galerisi ve açık işletmesinin zaten atık