• Sonuç bulunamadı

Bergama ve Kaz Da

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Bergama ve Kaz Da"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Bergama ve Kaz Dağları’nın ardından Artvin halkı da bölgelerinde yürütülen madencilik faaliyetlerine karşı miting yapmaya hazırlanıyor.

Artvin halkı yabancı şirketlerin bölgelerinde yürüttükleri madencilik faaliyetlerine karşı yaklaşık 15 yıldır sürdükleri mücadelelerine 4 Kasım Pazar günü yapacakları büyük bir mitingle devam ediyorlar. “Maden yasası eşittir maden talanı” “engelli doğa istemiyoruz” diyerek seslerini duyurmak isteyen Artvin halkı, topraklarını emperyalist tekellere bırakmamada kararlı.

Dünyanın en zengin ve en yaşlı bitki örtüsüne sahip Artvin’in Cerattepe mevkiinde siyanürle altın çıkarmak isteyen yabancı uyruklu şirketler, devletin 2004 yılında çıkardığı maden yasası ile faaliyetlerine hız verdiler. 1990’lı yılların başında siyanürle altın çıkarmak için Cerattepe’ye gelen ve altın bakır gümüş ve çinko madenleri için ruhsat alan Kanada şirket Cominco Madencilik, Artvin halkının kararlı karşı duruşu sonucu faaliyetlerine devam edememiş ve şirketi başka bir Kanadalıya satmak zorunda kalmıştı. Yeni gelen şirket ise altın madeninin çıkarılmasını

kolaylaştırmak için önce bakır madenini çıkarmaya karar vermişti. Böylece bakır madenciliğinden sonra zaten tahrip edilmiş bir bölge olacak olan Cerattepe’de sonraları altın madeni çıkartmak daha kolay olacaktı.

Yabancı şirketlere karşı yıllardır bütünlüklü bir mücadele veren Artvin halkı; Artvin çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi’nin Cerattepe’de yapılacak olan madenciliğin olası zararlarını içeren ayrıntılı bir “akademik görüş” yayınlamasına rağmen, AKP hükümeti tarafından çıkartılan maden yasası nedeniyle bu tür şirketlerin önüne

geçemediklerini belirtiyorlar. çıkarılacak madenin ülke ekonomisine hiçbir katkısı olmayacağını belirten Artvin halkı, bölgede yürütülecek madencilik faaliyetinin bütün doğayı ve yaşam alanını kirleteceğini söylüyorlar.

01/11/2007 sol',

Referanslar

Benzer Belgeler

Uşak’a bağlı Eşme’de siyanürle altın madenciliği yapan Kışladağ altın madeni çevresindeki köylerin içme sularında yap ılan incelemelerde, iki köyün sularında

İzmir 'de meslek örgütü temsilcileri ve çevreciler, Bergama Ovacık'taki altın madeninde yer alan atık depolama tesisinin kapasite art ışına onay veren ÇED olumlu

- Çevre Bakanlığı tarafından, “Eurogold firmasına siyanür liç yöntemi ile altın çıkartılmasına izin verilmesi yolundaki idari i şlem''in iptali amacıyla Bergamalı

Muratlar köyünde dört yıldır sondaj çalışmalarını yürüten Teck Arama ve Madencilik firması, Kuşçayır ve Şapçı köyleri arasındaki Kayalıdağ bölgesinde

Ovac ık Köyü’nde madenci ile Çevre Bakanlığı’nın elbirliği ile oynadığı oyunu bozmak için yaşam savunucuları aynı gün aynı saatte 14 Ocak 2009 çarşamba günü

C) ( ) Alaşım katkı metali (bakır veya gümüşle) ile alışım yapılır D) ( ) Alaşım içerisine demir katılır. Kırmızı renkli altın alaşımı için

Uygun ortam sağlandığında, cilâ yöntemleriyle cilâlama işleminde kullanılan fırçaları, parlatma malzemelerini ve ve cilâcılıkta kullanılan diğer araç gereçleri

Resim 1.5: Divizör (deveboynu) ile parçanın sabitlenmesi ve makine kalem uçları Amerikan kalemlerinde kesicilere dönme hareketini verebilmek için kullanılan freze motorları