• Sonuç bulunamadı

Kanada çıkışlı TÜPRAG şirketinin işlettiği Kışladağ altın madeninde, açık havada siyanürle altın zenginleştirme teknolojisi kullanılıyor

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Kanada çıkışlı TÜPRAG şirketinin işlettiği Kışladağ altın madeninde, açık havada siyanürle altın zenginleştirme teknolojisi kullanılıyor"

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Uşak’a bağlı Eşme’de siyanürle altın madenciliği yapan Kışladağ altın madeni çevresindeki köylerin içme sularında yapılan incelemelerde, iki köyün sularında yüksek miktarda arsenik tespit edildiği için ‘içilemez’ raporu verildi. Diğer iki köyün içme suları ise tehlike sınırında.

Aralarında, altın madenciliği ile ilgili önemli makaleleri bulunan Jeoloji Yüksek Mühendisi Tahir Öngür ve CHP Uşak Milletvekili Dilek Yılmaz’ın da bulunduğu bir grup, geçtiğimiz yıl Eylül ayında Uşak’a bağlı Eşme-Ulubey ilçeleri arasındaki Kışladağ Altın madeninin çevresindeki 5 köyde inceleme yaptı. Kanada çıkışlı TÜPRAG şirketinin işlettiği Kışladağ altın madeninde, açık havada siyanürle altın zenginleştirme teknolojisi kullanılıyor.

TAHLİL SONUÇLARI AÇIKLANDI

5 köyde inceleme yapan heyet, köylerin çeşmelerinden numuneler alıp Devlet Su İşleri’nin (DSİ) Ankara Etimesgut’ta kurulu laboratuarına tahlile gönderdi. Sulardaki arsenik değerinin ölçüldüğü laboratuardan çıkan tahlil sonuçları yöredeki köylülerin yüz yüze oldukları tehlikeyi ortaya serdi.

İKİ KÖYÜN SULARI ‘İÇİLEMEZ’

Bu sonuçlara göre, Kışladağ altın madeninin çevresinde bulunan Karacaahmet ve Söğütlü köylerinin içme sularında dünya ölçütlerinde belirlenen arsenik miktarının üzerinde arsenik çıktı. İnay ve Gümüşkol köylerinin içme suları ise, tehlike sınırında belirlendi. İnceleme yapılan 5 köyden yalnızca Bekişli köyünün içme suları kullanılabilir.

ARSENİĞİN NEDENİ SİYANÜRLÜ ALTIN

Tahlil sonuçlarını değerlendiren Jeoloji Yüksek Mühendisi Tahir Öngür, sularda bulunan arseniğin kanser, ölü-sakat doğum, kangren gibi önemli sağlık sorunlarına yol açması nedeniyle, Dünya Sağlık Örgütü'nün izin verdiği limiti, dünyada ve Türkiye'de litrede 10 mikrograma çektiği bilgisini verdi. Yeraltı suyunda arsenik değerlerini yükselten önemli etkenlerin başında kömür işletmeleri ve açık havada siyanürle altın zenginleştiren tesislerin geldiğini kaydeden Öngür, “Bu bölgede de, işletmesi sürdürülmekte olan Kanada çıkışlı TÜPRAG şirketinin Kışladağ Altın İşletmesi’nde açık havada siyanürle altın zenginleştirme teknolojisi uygulanmaktadır” dedi.

‘SONUÇLAR ŞAŞIRTICI VE ÜZÜCÜ

Belirlenen arsenik miktarlarının çok olumsuz olduğunu ifade eden Özgür, “Bunların en azından ikisinin kullanımının sürdürülmesi insan sağlığına zararlıdır. Öteki üç örnekten yalnızca biri güvenle kullanılabilir, ikisi ise arsenik

içerikleri açısından tehlike sınırındadır ve düzenli olarak izlenmelerinde yarar vardır. Bulunan sonuçlar bizim için de şaşırtıcı ve üzücü olmuştur” dedi.

‘BÖLGEDE ZEHİRLENMELER OLMUŞTU’

Geçmişte, Eşme merkezde ve çevre köylerde 2 gün içinde 1400 zehirlenme nedeniyle rahatsızlandığı ve bu durumda başka bir nedenle açıklanamamış olduğunu hatırlatan Öngür, “Bunun dışında, işletme çevresinde toplu balık, domuz, tilki ya da besi hayvanı zehirlenerek ölümleri de zaman zaman haber konusu olmaktadır” diye konuştu.

'SULARIMIZ NE HALE GELDİ'

İnay Vicdan Hareketi Sözcüsü Muammer Sakaryalı, köyünün içme suyundaki madenden önce arsenik oranının 0.03 mg/l olduğunu belirterek, şu anki analiz değerinin suların kullanılamaz seviyeye yakın ölçüldüğünü belirtti. Sakaryalı, bu arsenik miktarındaki artışa altın madeninin sebep olduğunu söyledi.

ALTIN MADENİ ANAYASA MAHKEMESİNDE

Uşak’ta bulunan Kışladağ altın madeninin kapatılması talebiyle açılan davalarda Danıştay sürecinin de tamamlanması ve kapatma talebinin reddedilmesi üzerine bir grup yurttaş ve hukukçu davayı Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Davanın hukukçusu Av. Arif Ali Cangı, yapılan yargılamada Danıştay’ın bozma kararının gereğinin yerine getirilmediğini belirterek, davacıların bilirkişilere ve raporlarına itirazlarının gerekçesiz reddedildiğini, bu şekilde adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini söyledi. Cangı, “Sağlıklı çevrede yaşama hakkı ilkesi ihlal edildi siyanür zehirlenmesi, sakat kuzu doğumları ve ölümleri, 2013 yılında içme ve sulama kuyularından alınan su örneklerinde çıkan yüksek arsenik ile öngörülen risk gerçekleşmiştir. Anayasa Mahkemesi’nin ve Danıştayın yasa ve yönetmeliklerle ilgili verdikleri iptal kararları göz ardı edilerek etkin iç hukuk yollarına başvuru hakkı da ihlal edildiği için davayı Anayasa Mahkemesi’ne taşıyoruz” dedi.

(2)

EVRENSEL-4-3-14

Referanslar

Benzer Belgeler

Öteki iki resimde, Natilus ve çiçeğin spirallerindeki sayıların Fibonacci sayıları olduğunu ve birbirlerine oranın altın kesit olduğunu gözleyebilirsiniz. Görüldüğü

Valilik bünyesinde özel olarak oluşturulan komisyon, i şletmedeki siyanür deposu, altın odası, patlayıcı madde deposu ve ana kırıcılar bölümlerini mühürleyerek

Madene en çok karşı çıkan köy ise maden alanına 5 kilometre mesafesi ile nispeten diğer köylerden daha uzak bir konumda bulunan İnay köyü oldu.. Köylüler, yıllardır

İzmir 'de meslek örgütü temsilcileri ve çevreciler, Bergama Ovacık'taki altın madeninde yer alan atık depolama tesisinin kapasite art ışına onay veren ÇED olumlu

Altın madenine karşı dava açan kurum ve köylülerin avukatı Arif Ali Cangı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kışladağ Altın Madeni’nin faaliyetini sağlayan

Dün, Kanadalı Eldorado Gold Şirketi’nin Türkiye’deki uzantısı TÜPRAG Metal Madencilik Şirketi’nin işlettiği E şme’deki altın madeninde üzerine kaya düşen bir

Tüprag, K ışladağ Altın Madeni için 27 Haziran 2003’te çevre ve Orman Bakanlığı’ndan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu karar ı aldı.. Ancak siyanür

Doğal Yaşamı Koruma Vakfı (Dayko) Kırklareli İl Temsilcisi Göksal Çidem, RES’lere bile izin verilmemesi istenen bir yerde patlatmalı altın madeni için ruhsat verilmesinin