• Sonuç bulunamadı

Festivalde 5 tane Türkiye’den, 5 tane Türkiye dışından kurmaca uzun metrajlı film, 8 tane Türkiye’den, 22 tane Türkiye dışındaki 19 farklı ülkeden belgesel kısa film gösterilecek

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Festivalde 5 tane Türkiye’den, 5 tane Türkiye dışından kurmaca uzun metrajlı film, 8 tane Türkiye’den, 22 tane Türkiye dışındaki 19 farklı ülkeden belgesel kısa film gösterilecek"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Sendika.org, Halkevleri, DİSK Sine-Sen, DİSK Basın-İş, Türk-İş Hava-İş, Türk-İş Petrol-İş ve DİSK Birleşik Metal-İş sendikalarının düzenlediği 2. Uluslararası İsçi Filmleri Festivali 1–7 Mayıs tarihleri arasında İstanbul, Ankara ve İzmir’de ayni anda gerçekleştirilecek.

Festivalde 5 tane Türkiye’den, 5 tane Türkiye dışından kurmaca uzun metrajlı film, 8 tane Türkiye’den, 22 tane Türkiye dışındaki 19 farklı ülkeden belgesel kısa film gösterilecek.

Dünyayı sosyal, bireysel ve çevresel özellikleriyle insanca yaşanabilir olmaktan çıkaran neoliberalizme karşı direniş öykülerini görsel bir anlatımla sergilemek amacı ile ortaya çıkan festivalin beklentileri arasında Türkiye’de ve dünyada aynı sınıfa mensup insanların, işçilerin iletişim kurmalarını, toplumunun kendi kendisiyle yüzleşmesine yardım edecek bir sinemacı kuşağının ortaya çıkmasını ve yetişmesini sağlamak ve bir sonraki adımda bir film atölyesi grubu oluşturabilmek var.

29/04/2007 yarınlar dergisi

Referanslar

Benzer Belgeler

Öğreten Sorular Bölümü: Kazanımlara %100 uyumlu olarak hazırladığımız öğreten sorular ile öğ- rencilerimiz konuyu daha iyi kavrayacak, kazanımın bir sonraki aşaması

2-İzmir ile Büyük Menderes nehri arasında kalan bölgenin adı ---dır. 3-ilk madeni parayı ---

Arkadaşı 4 tane daha balon verdi. Sınıfımızdaki bütün öğrencilerin sayısı kaçtır?.. ……….. Rahman kahvaltıda kaç tane

14- 87 tane portakalı 4 kasaya eşit olarak paylaştıralım.. tane

Tane şekli analizleri, biri 68/12 nolu kayma zo- nunun (Seymen, 1970) az deforme olmuş kenar kesi- mine ve diğeri aynı zonun şiddetli deforme olmuş or- ta kesimine ilişkin (68/12-i)

Tipik gri renk, su altında kalmış gley horizonunda görülür, Ferro-oksit fazla ise toprak mavimsi gri renk alır,. Beyaza yakın açık renkler kireç, alçı, MgCO 3 veya tuz

Orta taneli silt ve ince çakıl taneleri kolayca elenebilirken daha ince tane boyu sınıfları için suda çökeltme metodu geliştirilmiştir.. Sıkı tutturulmuş silttaşı,

karşılık gelen tane boyu), derecelenme (sorting) (dağılım eğrisinin ne kadar yayvan veya dar olduğu), yamukluk (skewness) (dağılım eğrisinin ye tarafa eğimli olduğu)