• Sonuç bulunamadı

Müjgân Şan Biyografisi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Müjgân Şan Biyografisi"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Müjgan Şan Biyografisi / Biography ofMüjganŞan 101

MÜJGÂN

ŞAN

(1960

-

2018)

4 Temmuz 1960 tarihinde Akyazı'da doğdu. İlköğretimini

Akyazı ve Adapazarı'nda tamamladı. Hacettepe Üniversitesi

Kütüphanecilik Bölümünden 1982 yılında mezun oldu. Devlet

Planlama Teşkilatında (DPT) önce kütüphanede daha sonra

DPT yayınlarını kapsayan e-kütüphanede çalıştı, aynı zamanda

Hacettepe Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktora eğitimini

tamamladı. Merhum Doç. Dr. Mustafa Akgül'ün öncülüğünü

yaptığı Akademik Bilişim ve INET-TR toplantılarının

kütüphanelerle ilgili oturumlarının organizasyonlarında yer

aldı. Uzun süredir tedavi görmekte olduğu rahatsızlığı

nedeniyle 20 Mayıs 2018 tarihinde vefat etti. Anısı önünde

saygıyla eğiliriz.

MÜJGÂN

ŞAN (1960

-

2018)

She

was

born

in

Akyazı

in

Fourth

of

July,

1960.

She

completed

her

elementary

education

in

Akyazı

and

Adapazarı then graduated from

Hacettepe

University, faculty

of

library

science

in

1982.

She

worked

at

library

of

State Planning

Organization

(DPT) later worked

at the

e-library,

which

included

DPT

publications. At

the same

time,

she

did

her

postgraduate and

doctorate

education

at Hacettepe

University.

She

took

place

in

several organizations including Academic

Informatics

andINET-TR

related

to

the

library

subjects

under

deceased

Ass.

Prof.

Dr. Mustafa

Akgül's leadership. She

passed

away

after

her

long

lasting

treatments

on May

20,

2018.

We

remember

Ms. Şan with respect.

Yayınları

/

Publications

:

(2011). Bilişim enstitüleri, ulusal girişimler ve proje finansman araçları. Akademik Bilişim Malatya.

(2010). Business knowledge and information policy model. Business

Information

Systems:

Concepts,

Methodologies,

Tools, and

Applications

içinde (s. 1784-1800). New York: IGI Global.

(2006).

Kalkınma

planlamasında

bilgi

yönetimi ve

Devlet Planlama

Teşkilatı

için kurumsal

bilgi politikası

modeli. Ankara:

DPT.

(2006). Roy Tennant, John Ober ve Anne G. Lipow,

Internet

el

kitabı.

(Çev. Y. Tonta, A. Çelik,

A. Kaygusuz ve M. Şan). Ankara: TKD.

(2005).

Kalkınma

planlamasında

bilgi

yönetimi ve

Devlet

Planlama Teşkilatı

için

kurumsal

bilgi politikası

modeli. Ankara:

DPT.

(2004). Kurumsal bilgi politikası modeli. Türkiye

İktisat

Kongresi

içinde. C. 10: Kamuda İyi

Yönetişim Tebliğ Metinleri.

(2003).

Kalkınma

planlamasında

bilgi

yönetimi ve

Devlet Planlama

Teşkilatı

için kurumsal

bilgi politikası

modeli.

Hacettepe Üniversitesi, Ankara. (Yayımlanmamış doktora tezi).

(2001).

Bilişim

Teknolojileri

ve

Politikaları

Özel

İhtisas

Komisyonu

Raporu.

Ankara: DPT.

(1999). VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı: Bilgi profesyonelleri bakış açısı. 5. Türkiye'de İnternet

Konferansı. Ankara: Ankara Üniversitesi.

(1986). Başbakanlık

ve

bağlı

kurumların

yöneticilerinin

kütüphane

kavramı,

personelinin

bilgi

ihtiyacı

ve

kütüphanelerin

durumu

. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. (Yayımlanmamış

yüksek lisans tezi).

Referanslar

Benzer Belgeler

The second law of library science "every reader his/her book" means that librarians serve a wide collection of patrons, acquire literature to fit a vast collection of needs,

In the same year at the Near East University Atatürk Education Faculty full time History Education Department began working as an instructor.. In 2010 she completed her master's

Dudu Özkum Yavuz was a member of the Advisory Committee of the Turkish Pharmacists Association (TEB) in Ankara (2010), member of the executive board of excelence center of NEU

During these years she has taught introduction to psychology, developmental psychology, theories of psychology, behviour disorders, introduction to education and

After high school, she studied( her university education) at the Near East University, Department of English Language Teaching and she graduated with honors from the department

The process of the evaluation study received approval status (approved, not approved, or conditions of approval) and the effective date of 3). state the date and the recognition

Accordingly, more Turkey addressed articles were published in Information Processing & Management and Scientometrics, followed by Journal of the American Society for

Co-citation maps discussed in this paper are based on references that appeared in articles published in 6 journals in our sample. Different maps could have obtained