• Sonuç bulunamadı

ENSTAN TANE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "ENSTAN TANE"

Copied!
16
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ENSTAN

TANE

(2)
(3)
(4)
(5)

Enstantane Fransızca instantane

kelimesinden dilimize girmiştir; bir anlık, ansızın

anlamında kullanılır.

Fotoğrafçılığa bir anlık görünüş veya görüntü olarak çeviririz.

(6)

Basit anlamda enstantane, sensörün veya filmin

ışık alma süresidir. Enstantane hızına,

pozlama süresi de denilmektedir. Enstantaneye örtücü, perde hızı ve obtüratör de denilmektedir.

(7)
(8)

Enstantane hızı

saniye bazında ölçülür.

Örneğin; 1/8000, 1/500, 1/8

veya 1 saniye değerlerinde olabilir. Burada 1/8000

saniyenin sekiz binde biridir. Genel bir örnek vardır;

insanın göz kırpma hızı 1/20’dir. Yani bir saniyenin yirmide biri. Bu arada insanın

göz kırpma hızını düşünürsek 1/8000 gibi bir hızın ne derece hızlı olabileceğini düşünün. https://dinamikaralik.com//, 

(9)

Enstantane hızını gösteren sayı küçüldükçe kameranın ışık alma oranı da düşer.

Ne demektir bu? Kameranız 1/2000 enstantane değerinde

1/20 enstantane değerine göre daha az ışık alır.

1/2000 değerinde

0,0005 saniye ışık alırken; 1/20 değerinde

0,05 saniye ışık alacaktır sensör veya fotoğraf filmi. https://dinamikaralik.com//, 

(10)

Eğer hareket halindeyseniz veya hareket halindeki bir şeyin

fotoğrafını çekecekseniz yüksek enstantane hızında çekmelisiniz.

Düşük ışıklı bir ortamda ise düşük enstantane hızında çekim yapmanız gerekebilir.

(11)
(12)

Günümüzde birçok kamerada gövde üzerinde ve lens üzerinde görüntü sabitleyici sistemler var. Bu elimizin titremesini veya

hareket halindeyken oluşan sarsıntıları absorbe etmek için oldukça yeterli olabiliyor

fakat fazla sarsıntılı bir durumda; örneğin arazide hareketli bir araç üzerinde fotoğraf çekerken

yüksek enstantane hızıyla çekim yapmalısınız ki sarsıntı anından sadece çok kısa bir anda

sensöre veya filme ışığı düşürüp fotoğraf çekimini tamamlasın. https://dinamikaralik.com//, 

(13)
(14)
(15)
(16)

https://dinamikaralik.com//, 

Kamburoğlu, Özer. (2010). 100 Soruda Dijital Fotoğrafçılık. Say Yayınları.

https://www.slideshare.net/emrekon

Referanslar

Benzer Belgeler

Uzun süre serbest olarak çalışan Ercüment Tarcan’ın, bu süre zarfında yaptığı çalışmalar arasında, Konak Sineması, Vakko Mağazası, A s Sineması,

Evre I ve II olarak tespit edilen toplam 44 olgunun 37'sinde (% 84) uygulanan tedaviler sonrası koku duyusunda düzelme elde edilirken, evre III ve evre IV olan 36 olgunun 13'ünde

Ziyade medden ilk bahseden Ġbn Cinnî (ö. Med harflerinden sonra hemze ya da idğamlı bir harf gelirse fazladan uzatma/tul olur der. 57 Mekkî de Ġbn Cinni’nin

Şairin eserlerinde bulduğum “Millî,, olmak vasfım evvelâ şöylece izah ede­ yim: İçinde yaşadığı cemiyetin haya­ tım tipik hususiyetlerde canlandıran yerli

Bu uğurda mücadeleyi yükseltmek ve bir yol haritası çıkartmak üzere herkesi Ekoloji Forumuna davet

Dallanma gövde boyunca (Örnek: Nohut, Fasulye ve

Trombüsden kopan küçük parçacıkların, özellikle beyin ve akciğerler başta olmak üzere vücuttaki diğer damarları tıkamasıdır.. Emboli

Devlet şehir mü- tehassısına yalnız yepyeni şehirler inşası vazifesini vermi- yor (Ankara gibi); aynı zamanda tarihî ve sanat zenginliklerile en yüksek sanat