• Sonuç bulunamadı

Kaç tane olduğunu yazınız.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Kaç tane olduğunu yazınız."

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

www.mustafakabul.com

Adı : ………

Soyadı: …………..…… 1. Sınıf

Matematik Doğal Sayılar

Basamak Değeri-2

……….

onluk

…….…

birlik

………..….

Kaç tane olduğunu yazınız.

1 onluk 1 birlik 1 1

……….

onluk

…….…

birlik

………..….

……….

onluk

…….…

birlik

………..….

……….

onluk

…….…

birlik

………..….

……….

onluk

…….…

birlik

………..….

……….

onluk

…….…

birlik

………..….

……….

onluk

…….…

birlik

………..….

……….

onluk

…….…

birlik

………..….

(2)

www.mustafakabul.com

Adı : ………

Soyadı: …………..…… 1. Sınıf

Matematik Doğal Sayılar

Basamak Değeri-2

……….

onluk

…….…

birlik

………..….

……….

onluk

…….…

birlik

………..….

……….

onluk

…….…

birlik

………..….

……….

onluk

…….…

birlik

………..….

……….

onluk

…….…

birlik

………..….

……….

onluk

…….…

birlik

………..….

……….

onluk

…….…

birlik

………..….

……….

onluk

…….…

birlik

………..….

……….

onluk

…….…

birlik

………..….

Referanslar

Benzer Belgeler

Doğal Sayılar Basamak Değeri-3. Kaç tane

Yukarıdaki örüntüde noktalı yere yazılması gereken sayıyla ilgili olarak hangi ifade yanlıştır?.. A) Birler basamağındaki rakam onlar basamağındaki rakamın

8 Binler bölüğündeki rakamların sayı değeri toplamı 8 olan ve rakamları birbirinden farklı en küçük altı basamaklı doğal sayı kaçtır?.. 9 “Otuz bin iki yüz

10 “2384” sayısının binler basamağındaki rakamı 3 artırır, onlar basamağındaki rakamı 3 azaltırsak sayıda nasıl bir değişme olur?.. www.leventyagmuroglu.com

8 “3, 8, 1, 6” rakamlarını kullanarak yazılabile- cek en büyük çift doğal sayı ile en küçük çift doğal sayı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer alır?. En büyük

13 Rakamları birbirinden farklı en küçük altı basamaklı doğal sayıların binler basamağındaki sayının basamak değeri kaçtır?. A 9000 B 3000 C 2000

üç basamaklı en büyük çift sayının en yakın.. onluğa yuvarlanışı

700’den büyük en küçük doğal sayı kaçtır?.. Aşağıdakilerden hangisi