• Sonuç bulunamadı

Tane boyu analizi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Tane boyu analizi"

Copied!
10
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Tane boyu analizi

4. hafta

(2)

• Tane boyu dağılımı belirlendikten sonra, elde edilen veriler bir ileri aşamada değişik istatistik işlemlere tabi tutulurlar. Bunlar ortalama (mean) tane boyu (dağılım grafiğini alansal olarak iki eşit parçaya bölen çizgiye karşılık gelir), mod (en yüksek sınıfın tane boyu değeri), medyan (median) tane boyu (%50 ye

karşılık gelen tane boyu), derecelenme (sorting) (dağılım eğrisinin ne kadar yayvan veya dar olduğu), yamukluk (skewness) (dağılım eğrisinin ye tarafa eğimli olduğu) ve basıklık (kurtosis) (dağılım eğrisinin diklik veya basıklık

derecesi) hesaplarıdır. Logaritmik kümülatif olasılık dağılım grafiğinde dağılımın normal (Gaus dağılımı) olması

durumunda grafik düz bir çizgi olacaktır. Logaritmik grafiğin kullanılmasının bir diğer avantajı yüzdelik (percentile)

değerinin bulunmasıdır. Yüzdelik, herhangi bir yüzdelik aralığına düşen tane boyunun değeri olarak tanımlanır

http://users.metu.edu.tr/kaymakci/turkish/sedimentoloji_dersnotlari.pdf

(3)

• Bir çok sediman unimodal (tek sınıflı) iken bimodal (çift sınıflı) hatta polimodal (çok sınıflı) dağılımlara da oldukça sık

rastlanabilmektedir. Buna hamur malzemesince zengin çakıltaşları çok iyi bir örnektir. Tane boyunun mükemmel

derecede normal olduğu hallerde mod, medyan ve mean aynı değere sahiptirler. Tane boyu analizi alansal tane boyu dağılım haritalarının çıkarılması sonucu akarsu ve/veya türbit akıntı yönlerinin bulunmasında iyi bir yöntemdir. Bu tip

ortamlarda iri taneler akıntının kaynağına yakınken taneler akıntı aşağıya iriden inceye doğru bir dizilim gösterirler.

Kumsal ve sığdeniz ortamlarda tane boyundaki azalma

derinliğin artmasına bağlı olarak dalga enerjilerindeki azalma ile ilişkilendirilirler.

http://users.metu.edu.tr/kaymakci/turkish/sedi mentoloji_dersnotlari.pdf

(4)

• Yamukluk (Skewness): Yamukluk tane boyu dağılımı grafiklerindeki simetrikliğin ölçüsüdür. Eğer grafik iri tanelere doğru kuyruk

yapıyorsa bu gereğinden fazla iri tanenin varlığını dolayısıyla

negatif yamukluğu, ince tanelere doğru kuyruk yapıyor ise pozitif yamukluk olarak adlandırılır. Eğer dağılım simetrikse yamukluktan bahsedemeyiz.

http://users.metu.edu.tr/kaymakci/turkish/sedi mentoloji_dersnotlari.pdf

(5)

Arazide ölçme

(6)

Elek analizi sonucu

(7)
(8)

İyi boylanmış kum

(9)
(10)

yelpaze deposu: kötü boylanmış

Referanslar

Benzer Belgeler

(2017), çok sayıda farklı tane çapı dağılımına sahip, köşeli ya da yuvarlak gibi değişken tane şekillerindeki kumlar üzerinde yaptıkları konsolidasyonlu ve drenajlı

Dallanma gövde boyunca (Örnek: Nohut, Fasulye ve

Tipik gri renk, su altında kalmış gley horizonunda görülür, Ferro-oksit fazla ise toprak mavimsi gri renk alır,. Beyaza yakın açık renkler kireç, alçı, MgCO 3 veya tuz

İkincisi, insan ve memelilerde doğum sonrası büyüme eğrisinin farklı örüntüde olmasıdır, insanda büyüme doğuma yakın ve doğumdan hemen sonraki dönemde oldukça

Orta taneli silt ve ince çakıl taneleri kolayca elenebilirken daha ince tane boyu sınıfları için suda çökeltme metodu geliştirilmiştir.. Sıkı tutturulmuş silttaşı,

Gram boyama / metilen mavisi Fikse edilmiş doku ve eksudatlar Candida albicans gibi maya hücrelerini görüntülemek. Fluoresan Antikor Tekniği Dondurulmuş seksiyonlar / fikse

Türk çocukları üzerinde yapılan çalışmalar; menarş yaşının tespiti, puberte (ergenlik) başlangıç yaşı, çocuklardaki antropometrik ölçülerde yıllar içinde

Bu coğrafyada bulunm uş, üzünçlü günlere tanık olmuş ve göç etmek zorun­ da kalmış olan usta romancımız Yaşar Kemal’in “Bir Ada Hikâyesi” serisi için­