• Sonuç bulunamadı

Her kardeşe ……….tane

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Her kardeşe ……….tane"

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

……….…….………

……….…………..

www.mustafakabul.com

1- 24 kalemi 3 kardeşe eşit olarak paylaştıralım.

Her kardeşe ……….tane

……… düşer. Geriye

……. tane kalem kalır.

2- 35 bilyeyi 5 çocuğa eşit olarak paylaştıralım.

Her çocuğa ……….tane

………. düşer. Geriye …….

tane bilye kalır.

3- 28 tane kuşu 3 ağaca eşit olarak paylaştıralım.

Her ağaca ……….tane

………. düşer. Geriye …….

tane kuş kalır.

4- 49 çiçeği 5 vazoya eşit olarak paylaştıralım.

Her vazoya ……….tane

………. düşer. Geriye

……. tane çiçek kalır.

5- 56 şekeri 4 çocuğa eşit olarak paylaştıralım.

Her çocuğa ……….tane

………. düşer. Geriye

……. tane şeker kalır.

6- 87 yumurtayı 5 koliye eşit olarak paylaştıralım.

Her koliye ……….tane

………... düşer. Geriye

……. tane yumurta kalır.

7- 50 kurabiyeyi 4 tabağa eşit olarak paylaştıralım.

Her tabağa ……….tane

……… düşer. Geriye

……. tane kurabiye kalır.

8- 73 tavuğu 5 kümese eşit olarak paylaştıralım.

Her kümese ……….tane

………. düşer. Geriye

……. tane tavuk kalır.

9- 55 lirayı 3 kardeşe eşit olarak paylaştıralım.

Her kardeşe …..…….lira

………. düşer. Geriye …….

lira para kalır.

(2)

……….…….………

……….…………..

www.mustafakabul.com

10- 11- 12-

13- 66 kilogram şekeri 3 çuvala eşit olarak

paylaştıralım.

Her çuvala ……….kilogram

……… düşer. Geriye

……... kilogram şeker kalır.

14- 87 tane portakalı 4 kasaya eşit olarak paylaştıralım.

Her kasaya……….tane

……… düşer. Geriye

……. tane portakal kalır.

15- 63 kitabı 5 öğrenciye eşit olarak paylaştıralım.

Her öğrenciye……….tane

……… düşer. Geriye

……. tane kitap kalır.

16- 86 meyve suyu 4 kutuya eşit olarak yerleştiriliyor.

Her kutuya ……….tane

……… düşer. Geriye

……. tane meyve suyu kalır.

17- 87 elmayı 4 ağaca eşit olarak paylaştıralım.

Her ağaca ……….tane

……… düşer. Geriye

……. tane elma kalır.

18- 75 tane mumu 6 pastaya eşit olarak paylaştıralım.

Her pastaya ……….tane

……… düşer. Geriye

……. tane mum kalır.

Referanslar

Benzer Belgeler

onluk …… birlik.. Kaç tane

İkinci gün ise ilk gün sattıklarından 28 tane fazla sattı. Geriye kaç lira borcu

Tane şekli analizleri, biri 68/12 nolu kayma zo- nunun (Seymen, 1970) az deforme olmuş kenar kesi- mine ve diğeri aynı zonun şiddetli deforme olmuş or- ta kesimine ilişkin (68/12-i)

Tipik gri renk, su altında kalmış gley horizonunda görülür, Ferro-oksit fazla ise toprak mavimsi gri renk alır,. Beyaza yakın açık renkler kireç, alçı, MgCO 3 veya tuz

Orta taneli silt ve ince çakıl taneleri kolayca elenebilirken daha ince tane boyu sınıfları için suda çökeltme metodu geliştirilmiştir.. Sıkı tutturulmuş silttaşı,

karşılık gelen tane boyu), derecelenme (sorting) (dağılım eğrisinin ne kadar yayvan veya dar olduğu), yamukluk (skewness) (dağılım eğrisinin ye tarafa eğimli olduğu)

Öğreten Sorular Bölümü: Kazanımlara %100 uyumlu olarak hazırladığımız öğreten sorular ile öğ- rencilerimiz konuyu daha iyi kavrayacak, kazanımın bir sonraki aşaması

Dünyayı sosyal, bireysel ve çevresel özellikleriyle insanca yaşanabilir olmaktan çıkaran neoliberalizme karşı direniş öykülerini görsel bir anlatımla sergilemek amacı