• Sonuç bulunamadı

RASYONEL SAYILAR

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "RASYONEL SAYILAR"

Copied!
15
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

RASYONEL

SAYILAR

Soru Çözümü

2

(2)

Simedyan Akademi

RASYONEL SAYILAR Soru Çözümü-2 RASYONEL SAYILAR Soru Çözümü-2 1. 0,39 - 0,02 0,3+0,01 0,05

(3)

Simedyan Akademi

RASYONEL SAYILAR

Soru Çözümü-2

RASYONEL SAYILAR

Soru Çözümü-2

2. x bir pozitif ondalık sayıdır.

x+ 3 20

(4)

Simedyan Akademi

RASYONEL SAYILAR

Soru Çözümü-2

RASYONEL SAYILAR

Soru Çözümü-2

3. x,y ve z birer rakam xy,z bir ondalık sayıdır.

xy,z= 17

4 + 215 + 710

(5)

Simedyan Akademi

RASYONEL SAYILAR

Soru Çözümü-2

RASYONEL SAYILAR

Soru Çözümü-2

SIRA SENDE a,b ve x pozitif tam sayılardır.

x= (0,37 - 0,29) . a b

(6)

Simedyan Akademi

RASYONEL SAYILAR

Soru Çözümü-2

RASYONEL SAYILAR

Soru Çözümü-2

4. 0,0017. 10x ifadesinin değeri 1000’den büyüktür. Buna göre, x in

(7)

Simedyan Akademi

RASYONEL SAYILAR Soru Çözümü-2 RASYONEL SAYILAR Soru Çözümü-2 5. 5 0,09 + 0,650,129 10 1,999 = 11x 3 olduğuna göre, x kaçtır?

(8)

Simedyan Akademi

RASYONEL SAYILAR Soru Çözümü-2 RASYONEL SAYILAR Soru Çözümü-2 6. b= 3 102 + 3104 + 3106 +... a=0,5+0,005+0,00005+....

olduğuna göre, a+b

(9)

Simedyan Akademi

RASYONEL SAYILAR

Soru Çözümü-2

RASYONEL SAYILAR

Soru Çözümü-2

(10)

Simedyan Akademi

RASYONEL SAYILAR Soru Çözümü-2 RASYONEL SAYILAR Soru Çözümü-2 8. a= 3,425 b=3,425 c=3,425

(11)

Simedyan Akademi

RASYONEL SAYILAR

Soru Çözümü-2

RASYONEL SAYILAR

Soru Çözümü-2

9. a ve b sıfırdan farklı rakamlardır.

0,ab+0,ba

toplamı bir tam sayı olduğuna göre, bu koşulu sağlayan en büyük iki basamaklı ab sayısı kaçtır?

(12)

Simedyan Akademi

RASYONEL SAYILAR Soru Çözümü-2 RASYONEL SAYILAR Soru Çözümü-2 ÖSYM

Sayı doğrusunda, 1 ile 2 arası dört eş bölmeye, 2 ile 3 arası üç eş bölmeye ayrılmıştır. x=A+B, y=A.B, z= B

A

olduğuna göre, x,y ve z sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız. 0 1

A B 2 3

(13)

Simedyan Akademi

RASYONEL SAYILAR

Soru Çözümü-2

RASYONEL SAYILAR

Soru Çözümü-2

10. a,b ve c pozitif gerçel sayılardır.

a.b = 65

66 , b.c= 66 67 , a.c= 67 68

(14)

Simedyan Akademi

RASYONEL SAYILAR Soru Çözümü-2 RASYONEL SAYILAR Soru Çözümü-2 11. a= 1 13 + 1 42 b= 1 30 + 1 25 c= 1 34 + 1 21

(15)

Simedyan Akademi

RASYONEL SAYILAR Soru Çözümü-2 RASYONEL SAYILAR Soru Çözümü-2 ÖSYM 7 6 1 2 b 53 a c

Yukarıda verilen karelerdeki sayılar, o karelerin üstündeki iki dairede bulunan sayıların çarpımına eşittir.

b ve c sayıları 5

2 , 76 , 710 , 118 sayılarından herhangi ikisiyle eşleşmektedir. a sayısı 76 dan küçük olduğuna göre, a+b+c toplamı kaçtır?

Referanslar

Benzer Belgeler

[r]

x [-3,8] aralığındaki tam sayı değerlerini ala - bilir.. Bunun için çift dereceli köklü sayıları dışarı çıkartırken mutlak değer içerisine almamız isabet

mı şeklinde yazılabiliyorsa toplamın sonucu büyük terime, çıkar- manın sonucu küçük terime eşittir.. 17) 75 köklü ifadenin içindeki sayıyı olabildiğince kökün

Basit kesir olabilmesi için mutlak değerce payın paydadan daha küçük olması gerekmektedir. 16 x 1

ÇÖZÜM: 222a sayısı 9 ile bölündüğünde 6 kalanını veriyorsa rakamları toplamı her - hangi bir sayının 9'un katından 6 fazla olmalıdır. Ancak rakamların farklı olması

En küçük a b yi elde etmek için ise çarpımları 24'ü veren aralarında asal olan ve birbirine en yakın iki böleni

A 8a 2 12b 6 15c 3 ifadesinin her tarafına aynı sayıyı ekleyerek eşitlikleri harflerin önündeki katsayılarla ifade edelim.. Ancak diğer

en büyük değerler için b'ye en büyük değeri vermeliyiz ancak; 4b ifadesi de en büyük rakam olan 9'dan büyük