• Sonuç bulunamadı

Cevap Anahtarı İptal Doğru cevap yok Çift Cevap

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Cevap Anahtarı İptal Doğru cevap yok Çift Cevap"

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Cevap Anahtarı İptal Doğru cevap yok Çift Cevap

Vize I FIZ102 TÜR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 Ekim 2017 Cumartesi tür A A A E E B D B A B A A E A E E E C E C

17 Mart 2018 Cumartesi tür A B D A E E B D D C C A C C D A D C A B

14 Temmuz 2018 Cumartesi tür A D A D A E C B B E C E D B D E A B D B E

27 Ekim 2018 Cumartesi tür A E A D D D D E A C B D C E C A C A B B B

16 Mart 2019 Cumartesi tür A A C C C A C A E B D D B E A D E E D B B

13 Temmuz 2019 Cumartesi tür A C A A A E A E E E D C C B C B D B D D B

26 Ekim 2019 Cumartesi tür A C E B E E B D E A A E C B A C D D A E A

tür A tür A

Vize II FIZ102 TÜR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

9 Aralık 2018 Cumartesi tür A E B B D A B B B C A A A D B E D E B C D

5 Mayıs 2018 Cumartesi tür A C C C E A A E A C D A D D D E E B B B B

15 Kasım 2018 Cumartesi tür A C A E D B C E D E D C C B E B D A B A A

4 Mayıs 2019 Cumartesi tür A D A D D B A D E E C B B E C A A E C C B

14 Aral k 2019 Cumartesi tür A B A B D D B C E A C A D E C E E C A D B

tür A

Final FIZ102 TÜR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

8 Ocak 2018 Pazartesi tür A A E C B D B E A B C D D A C E A E A D E

31 Mayıs 2018 Perşembe tür A B C C E C C D A A D A D A B B E D E E B

8 Ağustos 2018 Çarşamba tür A E B D C A A B C B C D E E D C D A E A B

7 Ocak 2019 Pazartesi tür A A D E A D D D A B B B A C C B C E C E E

27 Mayıs 2019 Cumartesi tür A A E A D D A E C E B B D E A C D B C C B

6 Ağustos 2019 Salı tür A E E D C A A E D E A A B C D B D C B B C

6 Ocak 2020 Pazartesi tür A C D A C D E B A D C D B B E C A B A E E

tür A

(2)

tür A

Referanslar

Benzer Belgeler

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI – SOSYAL BİLİMLER-1.. Halit Ziya Uşaklıgil ve romanlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?. A) Balzac, Stendhal, Flaubert, Zola

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI – SOSYAL BİLİMLER-1.. Aşağıdaki dizelerin dil ve anlatım özellikleri göz önünde bulundurulduğunda hangisinin Millî Edebiyat Dönemi'ne ait

Buna göre Ahi teşkilatı ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?. A) Türklerin ekonomik yaşamda etkin bir rol

Adım: Öncüldeki açıklamalara göre en çok şiiri okuyan kişi Can ol- duğu için ve Ebru’nun her şiirinden sonra Can’ın şiiri gelir, Can’ın bir şi- irinden

Cevap C 6. Bir şeyin yapılmasını ya da ya- pılmamasını bildiren cümlelerde öneri anlamı vardır. Antalya ko- nulu bu parçanın da dördüncü cümlesindeki

Tarımla uğ- raşanların çok fazla olduğu yerlerde ya da tarım alanının az olduğu sahalarda tarımsal nüfus yoğunluğu da fazla olur.. Buna göre nüfus artış hızı, hizmet ya

[r]

[r]