• Sonuç bulunamadı

Cevap Anahtarı İptal Doğru cevap yok Çift Cevap

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Cevap Anahtarı İptal Doğru cevap yok Çift Cevap"

Copied!
3
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Cevap Anahtarı İptal Doğru cevap yok Çift Cevap

Vize I FIZ102E TÜR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

13 Nisan 2013 Cumartesi tür A E B D D E A C E D D E B D C A D A E C E B E B D C

26 Ekim 2013 Cumartesi tür A B C C B B C E E D B C E A E A A E E C B A D E A C

22 Mart 2014 Cumartesi tür A A D E E D B E E D C D C C E C B B D A C D E E B A

18 Ekim 2014 Cumartesi tür A A C B D D B B E C E D A C C E C C A A D E A E B C

21 Mart 2015 Cumartesi tür A A D A B B C C C E A D C C B E D E A E A E D C D E

11 Temmuz 2015 Cumartesi tür A A B C D B B C E A A E C C E B D D C A D A C E E C

07 Kasım 2015 Cumartesi tür A D D A B B D A E E B C B E C B C E A D B D D A B D

19 Mart 2016 Cumartesi tür A A E E C C B D A A D E B C A D B B D C C E E C C A

23 Temmuz 2016 Cumartesi tür A B B C E B A C C E A E E A D E C D B C A B E C B A

5 Kasım 2016 Cumartesi tür A D C E C A E A E C E A A C B D A B C A C D C E E A

25 Mart 2017 Cumartesi tür A A A D E B B E B A C D E A D E A C C C

22 Temmuz 2017 Cumartesi tür A B D D A E E B C B C D E E E A E A A C D

21 Ekim 2017 Cumartesi tür A B C C D E D B C B E D E A E C D D C A C

17 Mart 2018 Cumartesi tür A B A A E E E D D C B E D D A C C D D B

14 Temmuz 2018 Cumartesi tür A D D C E A C B A B B B D E D E C E A C B

27 Ekim 2018 Cumartesi tür A B B A E A A C C B E E D A C A B D D D C

16 Mart 2019 Cumartesi tür A B D C E D D A D E B C A A C A B C E B E

13 Temmuz 2019 Cumartesi tür A B E D D A D C A B A A C C B D E C E B E

26 Ekim 2019 Cumartesi tür A C A B B C A B A A B E D E D D E B B C B

tür A tür A

Vize II FIZ102E TÜR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

7 Aralık 2013 Cumartesi tür A C D D B A C A E D E E D B C E E A B E A D D B C D

3 Mayıs 2014 Cumartesi tür A E A C A D B D D B E A D B B D E D E A D B E E C

22 Kasım 2014 Cumartesi tür A C B D C B E A A E E C B A C C C D B C A E E A E A

25 Nisan2015 Cumartesi tür A B C D A A C B D A A A C E B E B C A E E E C B B D

5 Aralık 2015 Cumartesi tür A D A B D A C E B A E A C A A A B C B B B C D D C B

(2)

30 Nisan2016 Cumartesi tür A A D B E E C E D A C D A D A B D A E C B D B D E E

10 Aalık 2016 Cumartesi tür A C E B A D D A B C E A C C A D E B B E E E A B C C

6 Mayıs 2017 Cumartesi tür A B D A D D A A A C E D E E C B C E D A B C C D B B

9 Aralık 2018 Cumartesi tür A

5 Mayıs 2018 Cumartesi tür A D B A E C D C E E A C D D A E A C B B B

15 Aralık 2018 Cumartesi tür A B C C B B D A C C E E B E A A A E D D D

4 Mayıs 2019 Cumartesi tür A D B D C D B D E E A B B A E A E C C A C

14 Aral k 2019 Cumartesi tür A A B E B C B A A C E B D C D E A E D C D

tür A tür A

Final FIZ102E TÜR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

6 Ocak 2014 Pazartesi tür A B E B A C A E D D D E E B B E A D C A A A E B B C

18 Aralık 2014 Perşembe tür A D C D B C D D E E A A A D A E B E A A C C D B B C

3 Ocak 2015 Cumartesi tür A D C C A E D B B C E B B D B A A E A A A E B D B C B

18 Mayıs 2015 Pazartesi tür A A D C D D E C E B B C E C A A B B C A D D B E A D

2 Haziran 2015 Salı tür A E E E B A A D C A D D B B B A C B A C C E A D D B B

5 Ağustos 2015 Çarşamba tür A B A B E D D B A D C B B E A A E D D E D B A D C C

7 Ocak 2016 Perşembe tür A A B A E D B C B C B C C D E C A C D D D D A E E

19 Ocak 2016 Salı tür A D B A A A B B C D B E B C A C D D C D B D D B E C B

25 Mayıs 2016 Çarşamba tür A E E C B D B A E A A C B B C D C B C E B B E C C D

7 Haziran 2016 Salı tür A C C B E D C C C B D A D A B A B C C E A B B A B C B

17 Ağustos 2016 Cumartesi tür A D B C A D A B E D E E E C C E E B D A C C A B C D

6 Ocak 2017 Cumartesi tür A A D A A B B C D E D D B A C C C C B B B A D C E A

31 Mayıs 2017 Çarşamba tür A C B A A E C D E C D C B E A B C D D E B D A C E E

14 Ağustos 2017 Pazartesi tür A E A C D B D D E B A E D E C D C E C C D

8 Ocak 2018 Pazartesi tür A D C C D A A B B D E D C C A E E E B C D

31 Mayıs 2018 Perşembe tür A E C A E C D C A B A D A D C E E D B B B

8 Ağustos 2018 Çarşamba tür A D D B A C C E E C D E C B A E A B A B D

7 Ocak 2019 Pazartesi tür A B A E B C A A D D E B C C E B A C D D E

27 Mayıs 2019 Cumartesi tür A E B B B D E A C A E A B C E C A D D C D

(3)

6 Ağustos 2019 Salı tür A B A A D E D D A A D E A B C E E C B C B

6 Ocak 2020 Pazartesi tür A B A C D E C A B D C B D D C A A E E E B

tür A tür A

Referanslar

Benzer Belgeler

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI – SOSYAL BİLİMLER-1.. Halit Ziya Uşaklıgil ve romanlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?. A) Balzac, Stendhal, Flaubert, Zola

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI – SOSYAL BİLİMLER-1.. Aşağıdaki dizelerin dil ve anlatım özellikleri göz önünde bulundurulduğunda hangisinin Millî Edebiyat Dönemi'ne ait

Buna göre Ahi teşkilatı ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?. A) Türklerin ekonomik yaşamda etkin bir rol

Adım: Öncüldeki açıklamalara göre en çok şiiri okuyan kişi Can ol- duğu için ve Ebru’nun her şiirinden sonra Can’ın şiiri gelir, Can’ın bir şi- irinden

Cevap C 6. Bir şeyin yapılmasını ya da ya- pılmamasını bildiren cümlelerde öneri anlamı vardır. Antalya ko- nulu bu parçanın da dördüncü cümlesindeki

Tarımla uğ- raşanların çok fazla olduğu yerlerde ya da tarım alanının az olduğu sahalarda tarımsal nüfus yoğunluğu da fazla olur.. Buna göre nüfus artış hızı, hizmet ya

[r]

[r]