Sigmund Freud ve Psikoanalitik Kuramı

13  Download (0)

Full text

(1)

Sigmund Freud ve Psikoanalitik Kuramı

Dr. Gökçe Karaman Benli Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Temel Eğitim

Bölümü Okul Öncesi Eğitim Anabilim Dalı

(2)

Kızlar ve Erkekler

(3)

Kızlar ve Erkekler

(4)

İD EGO SÜPEREGO

(5)

Oral Dönem

(6)

Anal Dönem-Tuvalet Eğitimi

(7)

- - -

(8)

Merak

(9)

Fallik Dönem

Oidipus ve Elektra Kompleksi

(10)

Özdeşim Kurma

(11)

Çocuk cinselliği merak

sürecinde

çekinmemeli.

(12)

Latent (Gizil)

(13)

Genital Dönem

Figure

Updating...

References

Related subjects :