SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto RADYO-NAVIGASYON SISTEMI COLUMBUS

Tam metin

(1)

www.skoda-auto.com Navigace Columbus Škoda Auto turecky 11.08

S00.5610.60.77 3T0 012 151 BR

ŠkodaAuto

RADYO-NAVIGASYON SISTEMI COLUMBUS

Columbus.indd 1

Columbus.indd 1 19.8.2008 9:45:0919.8.2008 9:45:09

(2)

kapsamýnda þekil, donaným ve teknik deðiþikliklerin mümkün olabileceðine anlayýþ gösteriniz. Bu kullanma kýlavuzunun bilgilerinden, resimlerinden ve açýklamalarýndan bu nedenle herhangi bir hak talebi ortaya çýkartýlamaz.

Bu çalýþmanýn kopyalanmasý, çoðaltýlmasý, tercüme edilmesi veya bir baþka þekilde kullanýlmasý kýsmen dahi olsa Škoda Auto’nun yazýlý izni olmaksýzýn yasaktýr.

Telif haklarý kanununa göre tüm haklarý tamamýyla Škoda Auto’da saklýdýr.

Bu çalýþmanýn deðiþtirilme hakký saklýdýr.

Yayýnlayan: ŠKODA AUTO a.s.

Columbus.indd 2

Columbus.indd 2 19.8.2008 9:45:1319.8.2008 9:45:13

© ŠKODA AUTO a.s. 2008

(3)

Giriş

Radyo navigasyon sistemi Columbus (kısaca navigasyon sistemi olarak anılacaktır) donanımlı bir Škoda aracı seçtiniz, güveniniz için teşekkür ederiz.

Navigasyon sistemini çabuk ve kapsamlı olarak tanımanız için, bu el kitabını dikkatlice okumanızı tavsiye ediyoruz.

Eğer navigasyon sistemi ilgili sorularınız veya problemleriniz varsa, lütfen Škoda yetkili servisine veya ithalatçınıza başvurunuz.

Ülkenize özel farklı yasal yönetmelikler, bu kullanma kılavuzunda öngörülen bilgilerden daha önceliklidir.

Navigasyon sisteminizden memnun olmanızı umar ve iyi sürüşler dileriz.

Škoda Auto

(4)

İçindekiler 2

İçindekiler

Genel Bilgiler

. . . Cihaza genel bakış . . . Önemli Bilgiler . . . Sürüş Sırasında Kullanım. . . Genel kullanım . . . Serbest Metin Girişi için Giriş Ekranı . . . Sayı Girişi için Giriş Ekranı . . . Özel Fonksiyonlar*. . . Sistemin Açılması ve Kapatılması . . . Hırsızlığa Karşı Güvenlik Sistemi . . .

TONE Alan Seçme Tuşu

. . . Ses Tonu Ayarları . . .

SETUP Alan Seçme Tuşu

. . . Ayarlar Ana Menüsü (Setup) . . . Radyo Ayarları. . . Harita Ayarları . . . Trafik Yayını Ayarları . . . Ekran Ayarları . . . Medya Ayarları . . . Navigasyon Ayarları . . . Sistem Ayarları . . .

Video Ayarları . . . Telefon Ayarları . . .

RADYO Alan Seçme Düğmesi

. . .

Radyo modu . . . Trafik Yayın Fonksiyonu TP . . .

TRAFFIC Alan Seçme Tuşu

. . . TMC Trafik Duyurularının Gösterilmesi . . .

MEDIA Alan Seçme Tuşu

. . . CD/DVD İşletmesi için Genel Uyarılar . . . MEDYA Ana Menüsü . . . Audio (Ses) menüsü . . . MP3 Dosyaları . . . Ses Dosyalarını Kaydetme ve Düzenleme (HDD) . . . Video-DVD İşletmesi . . . TV İşletmesi* . . .

NAV Alan Seçme Tuşu

(Navigasyon)

. . . Genel bakış . . . Navigasyon ana menüsü . . .

Hedef Girişi: Hedefin seçilmesi. . . Hedef Hafızası . . . Yolculuk Konumu . . . Yol Noktası Konumu (Offroad-Navigation). . . Rehberlik özelliği . . .

MAP Alana Seçme Tuşu

. . . Harita sunumu. . . Hedefe Gidişi olmayan Duruş Yeri Göstergesi

PHONE Alan Seçme Tuşu

. . . Genel bakış . . .

Alfabetik Dizin

. . . 3

3 3 6 6 8 8 9 9 9

11

11

12

12 12 13 13 14 14 15 15

16 16

18

18 20

21

21

22

22 23 25 26

28 29 32

37

37 39

41 45 47 50 54

59

59 62

63

63

67

(5)

Genel Bilgiler 3

Genel Bilgiler Cihaza genel bakış

Devreye sokma / Devreden çıkarma: Navigasyon sisteminin açılması/kapatılması (basarak) ve ses seviyesinin ayarı için (çevirerek) basmalı/çevirmeli düğme

Bölge seçme tuşu İlgili menüyü seçmek için:

− – Radyo moduna geçer ve radyo modunda frekans aralığını değiştirir.

− – En son çalan medya kaynağını değiştirir veya bir başka medya kaynağı seçer.

− – Telefon fonksiyonu – Güncel ses kaynağının sesinin kapatılması.

− – Ton ve ses seviyesi ayarları menüsünü açar.

− – Güncel araç konumu göstergesi ile veya hedefe gidiş sırasındaki rota göstergesi ile birlikte harita sunumuna geçer.

Harita sunumunda, diğer bilgileri gösteren ek bir pencere belirir veya kaybolur.

− – Navigasyon sistemine geçer.

− Kaydedilmiş olan TMC trafik bilgilerinin göstergesine geçer (Traffic-Message-Channels - trafik bildiri kanalları).

− – Her bir bölge için ayarları gerçekleştirir.

ve : Geri ve ileri tuşları, o anda “aktif olan” ses kaynağına etki eder.

− RADYO modu – Verici listesinden verici seçimi için.

− MEDIA modu – Önceki veya sonraki parçanın seçimi için.

− TV modu – Verici listesinden verici seçimi için.

CD/DVD yuvası

Touchscreen (Dokunmatik ekran): Ekranda renkli olarak çevrelenmiş bölgeler o anda “aktiv” durumdadır ve ekrana dokunu- larak kullanılır.

Çıkartma tuşu – Yerleştirilmiş olan bir CD/DVD'nin alınarak çıkarma pozisyonuna gelmek için kısa süreli basılır.

– Son navigasyon anonsunu tekrarlar.

Ayar Düğmesi

− RADYO işletmesi – Manuel verici ayarı için çevrilir; – Çalma otomatiğini (Scan) başlatmak veya durdurmak için kısa süreli basılır.

− MEDYA işletmesi – Parça değişimi için çevrilir; – Ses modunda çalma otomatiğini (Scan) başlatmak veya durdurmak için kısa süreli basılır.

− Harita sunumu (MAP) – Harita ölçeğini değiştirmek için çevrilir; – Hedefe gidiş devam ederken bir navigasyon anonsunun tekrar- lanması için kısa süreli basılır.

− Navigation – Hedefe gidiş devam ederken bir navigasyon anon- sunun tekrarlanması için kısa süreli basılır.

Hafıza kartları yuvası: Büyüklükleri 32 mm x 24 mm x 2,1 mm ve 2 GB'ye kadar kapasiteleri olan SD hafıza kartları (“Secure Digital Memory Cards”) ve MMC hafıza kartları (“Multimedia Cards”) deste- klenir. Hafıza kartının kutusu ekranın altında bulunur.

Metindeki işaret

* Donanınım böyle işaretlenmiş olan parçalar, sadece seri olarak belirli motor modellerine monte edilmektedir veya özel donanım olarak verilmektedir.

 Paragrafın sonu.

 Paragrafa aşağıdaki sayfada devam edilmektedir.

Önemli Bilgiler

Garanti

Bu cihazın garanti şartları yeni aracınkiler ile aynıdır.

A

1

A

2

RADIO

MEDIA

PHONE

TONE MAP

NAV TRAFFIC

SETUP

A

3  

A

4

A

5

A

6

A

7

A

8

A

9

(6)

Genel Bilgiler 4

Not

Uygun olmayan kullanım ve yetkili olmayan kişilerce yapılmış tamir denemeleri sonucu oluşan arızalar garanti kapsamında değildir. Bunun dışında herhangi bir dış hasar olmamalıdır.

Navigasyon sisteminin kullanımı ile ilgili bilgiler

Günümüz trafiği sürücünün tamamen yola konsantre olmasını gerektirmektedir.

Bu sistemin geniş kapsamlı donanım ayrıntıları - eğlence imkanlarının yanında - yolculuk hedefinize hızlı ve emniyetli bir şekilde erişmenize yardımcı olan birçok bilgi içermektedir.

Buna rağmen, bir çok özelliğe sahip olan bu navigasyon sistemini trafiğin izin verdiği ölçüde kullanmalısınız.

Ses seviyesi ayarını, örneğin siren gibi dışarıdan gelen sesli uyarıları (itfaiye, ambulans veya polis) iyi duyabilecek şekilde ayarlamanız gerekir.

UYARI!

Lütfen bütün dikkatinizi öncelikle araç kullanmaya ayırınız! Sürücü olarak trafik emniyetinin tüm sorumluluğu sizdedir. Bu fonksiyonları tüm trafik şartlarında aracın kontrolünü kaybetmeyecek şekilde kullanınız!

Navigasyon Sistemini Kullanmadan Önce

Lütfen sürüş sırasında trafik kurallarına uyunuz.

Cadde ve yer isimleri değiştirilebilir. Bu sebeple bazı istisnalarda CD'deki kayde- dilmiş isimler değiştirilmiş isimler ile uyuşmayabilir.

Navigasyon sistemi tarafından hesaplanan rota yolculuk hedefine erişmek için bir öneridir. Sürüş sırasında durma yasaklarına, trafik lambalarına, tek yönlü soka- klara ve şerit değiştirme yasaklarına dikkat ediniz.

UYARI!

Sürüş önerisi trafik kurallarında ters düştüğünde her zaman trafik kuralları geçerlidir.

Dikkat!

Yerleştirilmiş olan bir CD/DVD'nin çıkarılması sırasında, ikinci bir CD/DVD'nin sokulması cihazın CD/DVD sürücü sistemine zarar verebilir. CD/DVD'nin çıkışının, Çıkartma tuşuna basıldıktan sonra bir kaç saniye süreceğine dikkat edin. Bu süre içinde CD/DVD yuvasının önündeki kilit açılır. Yeni bir CD/DVD'yi yerleştirmeye kalkışmadan önce, CD/DVD'nin çıkarılışını bekleyin.

Hasarlardan kaçınmak için düğmelere veya tuşlara kuvvetli basmayınız. Cihazı çalıştırmak için tuşlara hafifçe basmak yeterlidir. Döndürmeli ve basmalı düğmelerin yaralanma tehlikesini azaltmak için itibari kırılma yerleri olduğuna dikkat ediniz.

Dokunmatik ekranın kullanımı niçin hiç bir zaman sivri uçlu veya keskin kenarlı nesneler kullanmayınız. Kullanım için hafif bir parmak basıncı yeterlidir. Ekrandaki bir gösterge parmağınızla dokunduğunuz zaman gelmiyorsa, o gösterge o an için çağrılır durumda değildir.

Kirlenmiş veya çizilmiş bir navigasyon DVD'sinin navigasyonun hızını ve fonk- siyonlarını olumsuz yönde etkileyebileceğine dikkat ediniz.

Navigasyon sistemininz yüksek verimlilikli bir bilgisayardır. Bu cihazın da eviniz-Not deki bilgisayar gibi, karmaşık kullanım işlemleri sırasında birkaç saniyeye ihtiyacı vardır. Cihazın arka planında devam eden bir işlem bitirilinceye kadar, cihazın dışardan kullanımına müdahale edilemediği böyle bir durum meydana gelebilir.

Bu gibi durumlarda biraz sabrediniz, aksi halde cihaz öngörülen kullanım adımlarını, kullanımı dışarıdan görülmese bile “fark eder”. Bu kullanım adımları, arka plandaki işlemler tamamlandıktan sonra cihaz tarafından arka arkaya ele alınır ve bunlar karışıklıklara yol açabilir.

Bu cihaz içinde yerleşik olan DVD sürücüsü, bir Dolby Digital® ses sisteminin ve bu standartla ilgili olan ses DVD'lerinden en yüksek çalma kalitesi için MLP Loss-

(7)

Genel Bilgiler 5

less®'in çalınması için kullanılır. “Dolby®”, “MLP Lossless®” ve çiftli D sembolü Dolby Laboratories® firmasının markalarıdır.

Bir DVD'nin Surround-Sound sesi “DTS®” ve “DTS 2.0®” yardımıyla dönüştürülür ve en iyi stereo kalitesinde çalınır. “DTS®” ve “DTS 2.0®”,DTS,Inc.

firmasının tescil edilmiş markalarıdır.

Ayrıca cihaz WMA ses dosyalarını (Windows Media Audio) da, eğer bunların tescil hakları DRM (Digital Rights Management- dijital haklar yönetimi) prosedürü ile korunmuyorsa, çalabilir ve hard diske kaydedebilir. Cihazdaki kullanım ve tutum MP3 sıkıştırılmış ses dosyalarına uygundur ve ileride ayrıca tanıtılmayacaktır.

Ekran Bakımı

Ekranı dikkatli kullanınız, zira sivri uçlu nesnelerle temas veya parmak baskısı ile çizikler meydana gelebilir.

Ekrandaki parmak izlerini yumuşak bir bez ile gerekirse saf alkol ile temizleyiniz.

Not

Ekran yüzeyine zarar vereceği için benzin veya gaz yağı gibi çözücü maddeler kullanmayınız.

(8)

Genel Bilgiler 6

Sürüş Sırasında Kullanım

Günümüzdeki yol trafiğinin talepleri, sürücülerin daima tam dikkatlerini verme- lerini istemektedir.

UYARI!

Lütfen bütün dikkatinizi öncelikle araç kullanmaya ayırınız! Sürücü dikka- tini trafikten uzaklaştırdığında, kazalar ve yaralanmalar ortaya çıkabilir.

Cihazın ayarlanması ve kullanılması nedeniyle trafikte olup bitenlerden uzak kalmayınız.

Cihazı, yol ve hava durumu ve trafik şartları izin verdiğinde ve dikkatinizi bozmayacak şekilde kullanınız.

Ses seviyesi ayarını, örneğin siren gibi dışarıdan gelen sesli uyarıları (itfaiye, ambulans veya polis) iyi duyabilecek şekilde ayarlamanız gerekir.

Not

Radyo-navivasyon sisteminin bazı fonksiyonları ülke kurallarına bağlı olarak belli bir hızın üzerinde kullanılamamaktadır. Bu bir hata veya arıza değildir, bilakis o ülkenin yasal yükümlülükleri ile ilgilidir.

Genel kullanım

Cihazın ekranı dokunmatik (Touchscreen) bir ekrandır. Ekranda renkli olarak çevrelenmiş alanlar o anda “aktiv” durumdadır ve ekrana dokunu- larak kullanılır.

Şek. 1 SETUP Alan Seçme Tuşu: Ayarlar ana menüsü.

Şek. 2 SETUP Alan Seçme Tuşu: Radyo ayarları.

(9)

Genel Bilgiler 7

Ekrandaki “Fonksiyon Tuşları”

– Ekranın bir fonksiyon veya bir menü çağrılan aktif alanlarına “fonk- siyon tuşları” denir.

– Radyo ayarları menüsünü çağırmak için ⇒ sayfa 6, şek. 2, Ayarlar ana menüsünde fonksiyon tuşuna basınız ⇒ sayfa 6, şek. 1. O anda hangi menüde bulunduğunuz, başlık satırında gösterilir . – fonksiyon tuşu ile, her menüden bir önceki menüye geçebilir-

siniz.

Nesneleri veya Ayarlayıcıyı Kaydırma

– Parmağınızı ekran üzerindeki hareketli bir nesneye koyunuz, örneğin bir “Scroll çubuğundaki” “Sürmeli ayarlayıcı” üzerine ⇒ sayfa 6, şek. 2.

– Parmağınızı ekrandan kaldırmadan hareket ettiriniz. Nesne hareket- lerinizi takip eder, ancak sadece önceden tanımlanmış alan içinde hareket eder.

– İstediğiniz konumda parmağınızı ekrandan kaldırınız.

– Gösterilen menü kısmını görmek için ⇒ sayfa 6, şek. 2, sağ sürmeli ayarlayıcıyı Scroll çubuğunda tamamen aşağıya kadar hareket ettiriniz.

– Alternatif olarak, sürmeli ayarlayıcıyı ve fonksiyon tuşlarına dokunarak ekranda aşağı ve yukarı doğru hareket ettirebilirsiniz.

– Bir ayar çubuğundaki bir sürmeli ayarlayıcı

, alternatif olarak veya konumuna basılarak hareket ettirilebilir. Örneğin, ekran ayarlarında video DVD işletmesine gidişte.

Cihaz devrede iken ekranda hiç bir fonksiyon tuşu gösterilmez ise (örn. bir DVD çalarken), çağrılabilen güncel fonksiyon tuşlarını görüntülemek için, ekrana kısa süreli dokununuz.

“Kaydırma (Scroll) Çubuğu”

Ekranın sağ kenarında ve ok tuşları arasındaki bir sürmeli ayarlayıcı ile birlikte bulunan bir dikey çubuğa “Scroll çubuğu” denir. Bu çubuk, sürmeli ayarlayıcıyı tamamen aşağıya kadar hareket ettirdiğiniz zaman, diğer menü girişlerinin görünmesini sağlar.

“Pop-up pencere”

Bir başka fonksiyon tuşunun arkasındaki oklu  fonksiyon tuşu, o anda seçilmiş

olan, örn. durumunu gösterir⇒ sayfa 6, şek. 2 .

Ekranda fonksiyon tuşuna basarsanız, tüm olası ayar opsiyonlarının göste- rildiği bir “Pencere” açılır.

İstenen ayar opsiyonuna kısaca dokununuz. Pencere kaybolur ve seçilen yeni ayar opsiyonu fonksiyon tuşunda gösterilir. Ayarı değiştirmeden pencereyi kapatmak için, penceredeki fonksiyon tuşuna dokununuz.

“Checkbox (Kontrol kutusu)”

Bazı fonksiyonlar sadece açılabilir veya kapanabilir.

Sadece açılabilen veya kapatılabilen bir fonksiyonun önünde, bir “Checkbox”

(kontrol kutusu) vardır ⇒ sayfa 6, şek. 2 . Kontrol kutusundaki işareti fonk- siyonun devrede olduğunu, boş bir kontrol kutusu  ise devrede olmadığını gösterir.

Devreye sokmak veya çıkarmak için, ilgili fonksiyon tuşuna bir kez kısa süreli dokununuz.

Radyo

A

A

A

B

A

C

 

- +

 

A

C

Fav. TMC station  Automatic

A

D

...

...

A

E

(10)

Genel Bilgiler 8

Serbest Metin Girişi için Giriş Ekranı

Bazı menülerde serbest metin yazma imkanı vardır. Örneğin MP3 dosy- alarının hard diske kaydedilmesi için bir klasör isminin verilmesi sırasında veya özel bir hedefin isminin aranması sırasında.

– Cihaz tarafından sunulan bir işaret dizisini kabul etmek için

üzerine basınız veya giriş satırındaki bir işareti silmek için üzerine dokununuz.

– Giriş ekranındaki klavye üzerinde gösterilen bir işareti giriş satırına kabul etmek için üzerine dokununuz.

– İşaret dizisini giriş satırında da silebilir veya değiştirebilirsiniz ve ayrıca tamamlamak üzere ek işaretler gösterebilirsiniz.

– Giriş satırında gösterilen işaret dizisini kabul etmek için, üzerine dokununuz. tuşuna dokunmak suretiyle, girişler kabul edilmeden giriş ekranı kapatılır.

Diğer Giriş İmkanları:

– Büyük harften küçük harfe veya tersine değişir.

– Sayılar ve özel işaretler ile ilgili giriş ekranını açar. Fonksiyon tuşu arasında değişir. Harf giriş ekranına tekrar geçmek için üzerine dokununuz.

– İçi boş tuş, boş işaretleri girmek için.

veya – İmleci giriş satırında sola veya sağa hareket ettirir.

– İmlecin konumundan itibaren giriş satırındaki işareti sağdan sola doğru siler.

Harf Esaslı Özel İşaretlerin Seçilmesi

Giriş ekranlarında, bazı harfler ilave olarak küçük bir üçgen “” ile işaretlenir. Bu durum, bu harflere esas teşkil eden özel işaretlerin seçilebileceğini gösterir.

Bu özel işareti gösteren pencere belirinceye kadar, ilgili fonksiyon tuşunu parmağınızla basılı tutunuz. İstenen işareti giriş satırına dokunmak suretiyle kabul ederseniz - Pop-up pencere kapanır. Herhangi bir giriş yapılmaz ise, açılan pencere birkaç saniye sonra otomatik olarak kapanır.

Bazı özel işaretlerin “yazılması” da mümkündür. Böylece Almanca özel işaretler olan “Ä”, “Ü” ve “Ö” harfleri de, navigasyon sistemi tarafından “AE”, “UE” ve “OE”

olarak tanınır. Diğer özel işaretler dikkate alınmaz, örneğin navigasyon sistemi “É”,

“Ê” veya “È” yerine normal “E” harfini tanır.

Sayı Girişi için Giriş Ekranı

Şek. 3 Serbest Metin Girişi için Giriş Ekranı

OK

OK

 A-Z

A-Z

 

Şek. 4 Sayı Girişi için Giriş Ekranı

(11)

Genel Bilgiler 9

– Gösterilen bir sayı dizisini kabul etmek için üzerine basınız veya giriş satırındaki bir işareti silmek için üzerine dokununuz.

– İlgili sayıyı giriş satırına kabul etmek için, giriş ekranındaki ile arası fonksiyon tuşlarından birisine dokununuz.

– Doğru numara giriş satırında gösterildiği zaman, üzerine dokununuz. tuşuna dokunmak suretiyle, girişler kabul edilmeden giriş ekranı kapatılır.

Özel Fonksiyonlar*

Park Yardım Sistemi

Aracınızda “park yardım sistemi” varsa, etkinleştirildiğinde ekranda bir engele kadar olan uzaklık gösterilir.

Climatronic

Aracınızda Climatronic varsa, ayarların değişmesi durumunda ekranda bir geri bildirim bulursunuz.

Saat Zamanı Göstergesi

Einstellungen System (Sistem ayarları) menüsünde, saat zamanının göstergesini açabilir veya kapatabilirsiniz.

Sistemin Açılması ve Kapatılması

– Basmalı ve çevirmeli düğmeye sistem açılıncaya/kapanıncaya kadar basınız.

Kapatılmadan önceki en son aktif olan ses kaynağı tekrar verilir.

Cihaz devrede iken anahtar kontaktan çıkartılırsa, cihaz otomatik kapanır.

Cihazı o zaman tekrar devreye sokabilirsiniz. Kontak kapalıyken cihaz yakl. bir saat sonra otomatik olarak kapanır (akünün boşalmaya karşı korunması). Bu istenildiği kadar tekrarlanabilir.

Hırsızlığa Karşı Güvenlik Sistemi

Navigasyon sisteminizin hırsızlığa karşı şifre özelliği, bir güç kesilme- sinden veya hırsızlıktan sonra sistemin çalıştırılmasını engeller. Akü başları çıkartıldıktan sonra, navigasyon sisteminden araç geriliminin kesilmesinden sonra ve bir sigorta arızasından sonra şifrenin girilmesi gerekir.

Şifrenin Girilmesi

– Devreye sokulduktan sonra talep üzerine şifreyi girmek için bir klavye alanı belirirse, cihazın kilidi mutlaka dört haneli ve doğru olan şifre numarasının girilmesi ile açılır. Olası denemelerin sayısı ikinci ekran satırında gösterilir.

– Ekran göstergesi üzerinde bulunan ile arası sayı bloklarında bir sayıya doğrudan dokununuz. Bu sayı giriş satırı tarafından kabul edilir.

– Dört haneli sayı girildikten sonra, sayı bloğu gri (devre dışı) olur ve giriş satırına başka bir giriş yapılamaz.

– Giriş satırındaki sayıları sağdan sola doğru silmek ve gerekirse girişinizi düzeltmek için, ekranda üzerine dokununuz.

– Doğru şifre numarası giriş satırında gösterilirse, üzerine dokununuz.

Kod numarası

Hırsızlığa karşı daha etkili bir koruma sağlamak için, şifre numarası Škoda Sistemi üzerinden sadece “online” olarak sorulabilir. İhtiyaç durumunda lütfen Škoda servi- sinize danışınız.

Yanlış kod numarası

Şifrenin girilmesi sırasında yanlış bir şifre onaylanırsa, işlem bir kere daha tekrar edilebilir. Denemelerin sayısı ikinci ekran satırında gösterilir.

OK

0 9

OK

A

1

0 9

OK

(12)

Genel Bilgiler 10

Kod numarası ikinci kez yanlış girilirse, cihaz yaklaşık bir saat süre ile kilitlenir. Bir saat geçtikten sonra, cihazın devrede ve kontağın açık olması sırasında, şifrenin tekrar girilmesi mümkün olabilir.

İki başarısız deneme sonucunda navigasyon sistemi bir saat boyunca daha kilitli kalır.

İki deneme - bir saat kilitlenme çevrimi sürekli tekrarlanır.

Not

Şifre normalde gösterge panelindeki hafızada bulunur. Bu şekilde şifre otomatik olarak çözülür (konfor şifrelemesi). Bu yüzden normal durumlarda bir şifre girilmesi gerekli değildir.

(13)

TONE Alan Seçme Tuşu 11

TONE Alan Seçme Tuşu Ses Tonu Ayarları

tuşuna basarak aşağıdaki parametreleri seçebilirsiniz:

- Tiz, orta ve bas ayarı;

- Ses seviyesi oranı (Sol ve sağ = Balans), (Ön ve arka = Fader);

(Ses seviyesi) - , , ,

ve * - Devreye girme ses seviyesi, Trafik duyurularının ses seviyesi, Telefon görüşmeleri ve Park yardım sistemi;

- Hıza bağlı ses seviyesi uyarlaması;

(Onaylama tonu) - Ekranın kullanımı sırasında onaylama tonunun açılması ve kapatılması;

* (AV Çıkışı) - Bir dış DVD kaynağının devreye sokulması;

* (EQ Ayarları) - Program tipinin seçimi (Linear, Lisan, Rock, Klasik, Dans);

* - Mekansal ses tonunun ayarı.

GALA Fonksiyonu

Aracın hızı arttıkça radyonuz da ses seviyesini otomatik olarak artırır. Daha yüksek bir ayar değeri, ses seviyesinin da daha fazla artmasını sağlar.

Park Mesafe Kontrolü (PDC) için Ses Seviyesi Düşmesi *

Aracınızda “park yardım sistemi” varsa, “park yardım sistemi” etkin olduğunda ses seviyesi otomatik olarak belirlenen bir değere düşürülür.

Navigasyon Duyuruları

– Navigasyonun sesli sürüş önerileri, ses işletmesi devam ederken önceden ayarlanmış bir ses seviyesinde verilir.

– Sesli sürüş önerileri sadece, hesaplanan rota, örneğin bildirilen trafik sorunları nedeniyle bırakılmış olduğu zaman verilir. Günlük olarak gidilen yol için normal olarak sesli sürüş önerileri gerekmediğinde ve navigasyon sadece dinamik navigasyon olarak kullanılacağı zaman, bu ayar önerilir. Bir rota değişikliği nede- niyle tekrar bir sesli sürüş önerisi verildiyse, navigasyon anonsları tekrar tamamen

devreye sokulur (Gösterge: (navigasyon

duyuruları) ).

– Navigasyondan hiç bir sesli sürüş önerisi verilmez.

TONE

Treble-Mid-Bass Balance-Fader

Volume Startup volume Traffic announcements Navigation Phone volume PDC level

GALA

Confirmation tone

AV-output EQ settings

Surround

On

Dynamic

Navigation announcements

On Off

(14)

SETUP Alan Seçme Tuşu 12

SETUP Alan Seçme Tuşu Ayarlar Ana Menüsü (Setup)

– Ayarlar ana menüsünü açmak için, bölge seçme tuşuna basınız.

Ayar Menülerine Genel Bakış

– Radyo işletmesindeki ok tuşlarının çalışması, gösterilen hafıza tuşları, hafıza listesi ve TMC trafik duyuruları için ayarların yapılması ⇒ sayfa 12, “Radyo Ayarları”.

(harita) – Harita sunumu için atarların yapılması ve sembollerin haritada gösterilmek üzere seçilmesi ⇒ sayfa 13, “Harita Ayarları”.

(Trafik bilgisi) – Tercihli TMC vericilerin seçilmesi ve TMC duyu- ruları ile ilgili bölge tayini ⇒ sayfa 13, “Trafik Yayını Ayarları”.

(ekran) – Ekranın parlaklığının ayarlanması, harita sunumunun gündüz/gece tasarımının ve tuşların baskı sesinin seçilmesi/değiştirilmesi

⇒ sayfa 14, “Ekran Ayarları”.

(kaynaklar) – MP3 dosyalarının çalınması ve gösterilmesi ayarlarının tespit edilmesi ve dış bağlantıların devreye sokulması veya devreden çıkarılması

⇒ sayfa 14, “Medya Ayarları”.

– Sürüş önerilerinin verilişi için ayarların tespit edilmesi, adresin ev adresi olarak tanımlanması veya değiştirilmesi ve el ile yerleştirilen başlangıç noktası olan sanal gösteri sürüşünün başlatılması ⇒ sayfa 15, “Navigasyon Ayarları”.

– Lisan ve saat zamanı gibi sistem ayarlarının değiştirilmesi ve tek tek bölgelerde yapılan ve kaydedilen ayarların geri alınması veya silinmesi ⇒ sayfa 15,

“Sistem Ayarları”.

– Yerleştirilen bir Video-DVD'sinin lisan veriliş ayarlarının yapılması ve ekranın sayfa oranının ayarlanması. Ayrıca bir dış medya kaynağının işletmesi sırasında, Audio-/Video normu ayarlanabilir⇒ sayfa 16, “Video Ayarları”ve TV işletmesi için ayarlar yapılabilir.

– Cihazdaki telefon rehberini güncelleştirme, tüm çağrı listelerini silme ve kısa seçme tuşlarını yerleşimini düzenleme ⇒ sayfa 16, “Telefon Ayarları”.

Radyo Ayarları

bölge seçme tuşuna ve fonksiyon tuşuna basarak, Radyo ayarları menüsünü çağırınız ⇒ şek. 5.

Verici Seçimini Ok Tuşları ile Tespit Etmek (Ok tuşları) – Vericinin radyo işletmesindeki hangi listeden ok tuşlarıyla seçileceğini

tespit etmek için, (istasyon listesi) veya (hafıza listesi) ikonuna dokununuz. (hafıza listesi) seçilirse, veri- cinin taranması sırasında ok tuşları ile sadece hafıza listesinde kayıtlı olan vericiler çağrılabilir. RADIO ana menüsünde üst solda “hafıza”

gösterilir.

SETUP

Radio

Map

Traffic information

Display

Media

Navigation

System

Video

Telephone

Şek. 5 Menü: Radyo ayarları.

SETUP Radio

Arrow keys

Station list Memory list

Memory list

(15)

SETUP Alan Seçme Tuşu 13

İstasyon Tuşlarının Gösterge için Seçilmesi (İstasyon tuşları)

– Açılan Pop-up pencerede, RADIO ana menüsünde hangi istasyon tuşlarının gösterileceğini seçiniz.

Trafik Duyurularını Açma veya Kapama

– Trafik duyurularının çalınmasını açmak veya kapatmak için, Radyo ayarları menüsündeki (trafik yayını) fonksiyon tuşuna dokununuz. Kontrol kutusundaki

bir kancacık, trafik yayın fonksiyonunun açık olduğunu gösterir.

Tercihli TMC Vericisi Seçme

– Radyo ayarları menüsündeki (Güncel TMC

vericisi) fonksiyon tuşunda güncel TMC trafik duyurularının alınabileceği TMC vericisi gösterilir.

– (Tercihli TMC vericisi) arkasındaki fonksiyon tuşuna dokununuz ve tercik ettiğiniz TMC vericisini seçiniz.

– Eğer cihazdan daima otomatik bir TMC vericisi aramasını isterseniz, ikonuna dokununuz.

Hafıza Listesinin Silinmesi

– Hafıza listesine kayıtlı olan tüm radyo vericilerini silmek için, (hafıza listesini silme) fonksiyon tuşuna dokununuz ve gelen güvenlik sorusunu onaylayınız.

RDS Fonksiyonunun Açılması ve Kapatılması (RDS Bölgesel)*

– (Bölgesel verici) tuşuna dokununuz ve açılan Pop-up penceresinde bir ayar seçiniz.

– tuşuna basarsanız, o anda en iyi alınan radyo vericisinin frekansı seçilir.

– tuşuna basarsanız, cihaz, alma kalitesi bir program kaybına girecek şekilde kötüleşinceye kadar, bir bölgesel yayın yapan radyo vericisini tutmaya çalışır.

Aşağıdaki fonksiyonları seçebilirsiniz:

Tercihli TMC vericisi

“Tercihli” TMC vericisinin yayını artık alınamıyorsa, o anda gidilen bölgede en iyi alınan TMC vericisi sistem tarafından otomatik olarak aranır. O anda duyuruların hangi TMC vericisinden geldiği, Radyo ayarlarında gösterilir.

Harita Ayarları

bölge seçme tuşuna ve (harita) fonksiyon tuşuna basarak Harita ayarları menüsünü çağırınız.

Ek Pencerenin Konumu (Ek pencere)

Harita sunumundaki ek pencerenin konumlandırılmasını sağlar.

Gösterilen Harita Detaylarını Seçme (Harita detayları) Gösterilecek olan bir harita detayını dokunarak seçiniz. Seçilen harita detayları, kontrol kutusundaki  bir kancacık ile ve giriş satırının altında gösterilir.

Favori Sembolleri Gösterme

Kontrol kutusu  aktif duruma gelirse, favori hedef olarak kaydedilen hedefler, haritada seçilen favori kategorisinin sembolü ile gösterilir.

Trafik Yayını Ayarları

alan seçme tuşuna ve (Trafik bilgisi) fonksiyon tuşuna basarak Einstellungen Verkehrsfunk (Trafik yayını ayarları) menü- sünü çağırınız.

Select preset bank

Traffic program (TP)

Current TMC station: ...

Preferrend TMC station

Automatic

Delete memory list

RDS Regional

Automatic

Fix

SETUP Map

Split screen

Map details

SETUP Traffic information

(16)

SETUP Alan Seçme Tuşu 14

Tercihli TMC Vericisi Seçme (Tercihli TMC Vericisi) Eğer cihazdan daima otomatik bir TMC vericisi aramasını isterseniz, ikonuna dokununuz.

Gösterilen Duyuruları Seçme (Duyuru göstergesi)

Bir hedefe gidiş sırasında size sadece rotanızda bulunan trafik sorunları göste- rileceği zaman, (rota üzerinde) ikonuna dokununuz.

(Tüm duyurular) ikonuna dokunursanız, daima tüm güncel TMC trafik duyuruları gösterilir.

Trafik Duyurularının Açılması ve Kapatılması (Trafik

yayını (TP))

Kontrol kutusundaki bir kancacık, trafik yayın fonksiyonunun açık olduğunu gösterir.

Ekran Ayarları

bölge seçme tuşuna ve (ekran) fonksiyon tuşuna basarak Ekran ayarları menüsünü çağırınız.

Parlaklık Kademesi

– (Parlaklık kademesi) tuşuna dokununuz ve Pop-up pencerede bir ayar seçiniz.

– Ekran parlaklığının cihazdaki sensörler üzerinden ışık şartlarına göre otomatik olarak uyarlanması gerekiyorsa, fonksiyon tuşuna dokununuz.

– Ekranın parlaklığını el ile ayarlamak için, diğer fonksiyon tuşlarından birisine dokununuz.

Gündüz/Gece

– (Gündüz/gece) tuşuna dokununuz ve Pop-up pencerede bir ayar seçiniz.

– Harita sunumu farların açılmasına ve kapatılmasına bağlı olarak gece konumundan gündüz konumuna geçmesi gerekiyorsa,

fonksiyon tuşuna dokununuz.

– Harita sunumu ile ilgili gece veya gündüz konumunu el ile tespit etmek için, (gündüz) veya (gece) fonksiyon tuşuna dokununuz.

Onay tonu

– (Onay tonu) tuşuna dokununuz ve Pop-up pence- rede bir ayar seçiniz.

– Bir fonksiyon tuşunun kullanımının onaylanması ile ilgili ses tonunu açmak veya kapatmak için, (açık) veya (kapalı) ikonuna dokununuz.

Not

Ekranın el ile ayarlanması, uygun olmayan şartlarda ekrandaki göstergelerin artık net olarak algılanmaması durumunun ortaya çıkabileceğine dikkat ediniz.

Medya Ayarları

bölge seçme tuşuna ve (kaynaklar) fonksiyon tuşuna basarak Kaynak ayarları menüsünü çağırınız.

– Girişlerin önündeki kontrol kutularını

, ilgili fonksiyon tuşuna doku- narak aktif duruma getiriniz.

Menüdeki Fonksiyon Tuşları – Medya Ayarları

(AV girişini devreye sokma) – Bir TV alıcısı takılmış ise, opsiyonel bir dış ses* veya video kaynağını*dinlemek için.

(AUX girişini devreye sokma) – bir dış ses kaynağını*dinlemek için.

(AUX giriş kademesi) - Bir dış kaynağın* giriş hassasiyet ayarı.

Fav. TMC station

Automatic

Map details

On Route All announcements

Traffic program (TP)

SETUP Display

Brightness level

Automatic

Day/Night

Automatic

Day Night

Confirmation tone

On Off

SETUP Media

Activate AV input

Activate AUX input

AUX intup level

(17)

SETUP Alan Seçme Tuşu 15

(ses sanatçısının/parça adının devreden çıkarılması) – CD metni olan ses CD'lerinde ve MP3 işletmesinde, ilgili ayarlara göre parça ve ses sanatçısının adı veya sadece dosya veya klasör adı gösterilir.

(alt klasörlerin çalınması) – Klasörlere ve alt klasörlere kaydedilmiş olan tüm MP3 dosyaları çalınan kaynak üzerinde ilgili sıraya göre arka arkaya çalınır.

* (Bluetooth audio çalışması) - MP3 dosyalarının telefon hazırlık tertibatına kablosuz olarak aktarılmasını gerçekleştirir.

Navigasyon Ayarları

bölge seçme tuşuna ve (kaynaklar) fonksiyon tuşuna basarak Navigasyon ayarları menüsünü çağırınız.

Aşağıdaki fonksiyonları seçebilirsiniz:

(3 alternatif rota önerme) - 3 alternatif rota öneril- mesi;

(Navigasyon anonsları) - Navigasyon anonslarının

ayarı;

(Zaman göstergesi) - Bir hedefe gidiş sırasında, ayarlanan süre harita sunumunda gösterilir.

(Ev adresi tanımlama) - Ev adresi girilmesi;

(Gelişmiş navigasyon ayarları) - Demo modunun

çalıştırılması ve zaman hesaplaması için ortalama hızın girişi.

Demo Modu

Demo modunda sanal bir hedefe gidişi başlatabilirsiniz. Sanal hedefe gidiş, hayali yolculuk hedefinin ulaşılması durumunda tekrarlanır. Sanal hedefe gidişi bilindiği gibi durdurunuz ve “gerçek” bir hedefe gidişi başlatabilmek için, demo konumunu devreden çıkarınız.

Cihaz bu durumda yeniden yönlenmek zorunda olduğu için, cihazın gerçek duruş noktasını tekrardan algılaması, o anda alınabilen uyduların sayısına bağlı olarak biraz sürebilir. Birkaç metre sürüş yapın.

Navigasyon Duyuruları

– Hiç bir sesli sürüş önerisi verilmez.

– Sesli sürüş önerileri sadece, hesaplanan rota, örneğin bildirilen trafik sorunları nedeniyle bırakılmış olduğu zaman verilir. Günlük olarak gidilen yol için normal olarak sesli sürüş önerileri gerekmediğinde ve navigasyon sadece dinamik navigasyon olarak kullanılacağı zaman, bu ayar önerilir. Bir rota değişikliği nede- niyle tekrar bir sesli sürüş önerisi verildiyse, navigasyon anonsları tekrar tamamen

devreye sokulur (Gösterge: (navigasyon

duyuruları) ).

(açık) – Sesli sürüş önerileri ses işletmesi çalışırken verilir.

Ayarlanabilir Ortalama Hız

Bir rota hesaplaması sırasında, ayarlanan ortalama hıza bağlı olarak cihaz tarafından bir varış veya sürüş süresi saptanır ve ayara bağlı olarak gösterilir.

Sistem Ayarları

bölge seçme tuşuna ve fonksiyon tuşuna basarak Einstel- lungen System (sistem ayarları) menüsünü çağırınız.

Deactivate artist/track name

Scan/Mix/Repeat including subfolders

Activate Bluetooth Audio

Şek. 6 Menü: Navigasyon Ayarları

SETUP Media

Suggest 3 alternative routes

Navigations announcements

Time display

Define home adresse Advanced navigation settings

Off Dynamic

Navigation announcements

On On

SETUP System

(18)

SETUP Alan Seçme Tuşu 16

Sistem Lisanının El ile Değiştirilmesi

– (Sistem lisanı) tuşuna dokununuz ve açılan Pop-up penceresinde istenen lisanı seçiniz. Sistem lisanı normal olarak gösterge panelinde ayarlanmış olan lisan ile verilmektedir

“otomatik”. Eğer istenirse, radyo için anlatıldığı gibi bir başka lisan ayarlanabilir.

Sistem Ayarlarını Değiştirme

– Gösterilen fonksiyon tuşlarından birine dokununuz ve Pop-up pence- rede istenen ayarı seçiniz.

– Okunan metin ve ekrandaki göstergeler için bir lisan ayarlayınız, uzaklık veya sıcaklık birimini veya zaman ve tarih formatını değiştiriniz.

Cihazı Fabrika Ayarlarına Getirme

– Sistem ayarları menüsünde (fabrika ayarları) fonk- siyon tuşuna dokununuz.

– Geri dönmek istediğiniz ayarların bir seçimini isabet ettiriniz.

– fonksiyon tuşuna dokunduğunuzda ve gelen güvenlik soru- sunu onayladığınızda, seçilen ayarlar fabrika ayarına geri döner ve oradaki kayıtlı tüm veriler silinir.

Zaman Göstergesi *

– Sistem ayarları menüsünde (Zaman göstergesi) fonk- siyon tuşuna dokununuz.

– Radyo, medya ve harita işletme tiplerindeki zaman göstergesi.

“Zaman” ve “tarih” ayarları mutlaka her bir durum için el il yapılmalıdır. Normal durumda saat zamanı ve tarih araç tarafından cihaza otomatik olarak alınır.

Video Ayarları

bölge seçme tuşuna ve fonksiyon tuşuna basarak Video ayarları menüsünü çağırınız.

Lisan Verilişini Değiştirme

– Video ayarları menüsünde (ses lisanı), (menü lisanı) veya (alt yazı) fonksiyon tuşuna dokununuz ve açılan Pop-up pencerede istenen lisanı seçiniz.

– Alt yazı göstergesi (kapalı) konumuna dokunarak tamemen kapatılır.

Ekran Görüntüsünün Sayfa Oranını Değiştirme

– Güncel ayarlanan sayfa oranı, fonksiyon tuşu arkasında gösterilir.

– fonksiyon tuşuna ve açılan Pop-up pencerede veya üzerine dokununuz. Tüm video verileri şimdi ayarlanan sayfa oranında oynatılır.

TV Alıcısı olan Araçlar için Ayarlar

Cihaza bir TV alıcısı bağlanmış ise, burada diğer ayar imkanlarını bulabilirsiniz.

Telefon Ayarları

bölge seçme tuşuna ve (telefon) fonksiyon tuşuna basarak Telefon ayarları menüsünü çağırınız.

Cihazdaki Telefon Rehberini Güncelleştirma

– Mobil telefonun veya SIM kartının telefon rehberindeki son

bağlantıdan itibaren cihazda değiştirilen tüm girişleri güncelleştirmek için, (telefon rehberinin güncelleştirilmesi) fonk- siyon tuşuna dokununuz. İşlem birkaç dakika sürebilir.

System language

Factory settings

Reset

Time display

SETUP Video

Audio language

Menu language Subtitles

Off

DVD-Format

DVD formatı 4:3

16:9

SETUP Phone

Load phone book

(19)

SETUP Alan Seçme Tuşu 17

– Aşağıdaki güvenlik sorusunu onaylayınız. Veriler güncelleştirilirken, cihazdaki telefon rehberinin “eski” verileri seçilmeye devam eder.

Çağrı Listelerini Silme

– (çağrı listelerini silme) fonksiyon tuşuna dokununuz.

– Gelen güvenlik sorusunu (silme) ile onayladığınız zaman, cihazda kayıtlı olan tüm çağrı numaraları ve cevaplanmamış çağrılar silinir.

Yerleştirilmiş Kısa Seçme Tuşlarını Düzenleme

– Yerleştirilmiş olan kısa seçme tuşlarını düzenlemek için, (telefon kısa seçimleri) fonksiyon tuşuna dokununuz.

– Takip eden menüde, içeriğini değiştirmek istediğiniz kısa seçme tuşuna dokunarak seçiniz.

Not

Telefon ayarının seçme imkanları, ilgili telefon hazırlama sistemine bağlıdır.

Delete call list

Delete

Speed dial

(20)

RADYO Alan Seçme Düğmesi 18

RADYO Alan Seçme Düğmesi Radyo modu

Radyo Vericisinin Seçilmesi

Alınabilir tüm radyo vericileri otomatik olarak verici listesine kaydedilir.

Verici listesi, düzenli bir şekilde otomatik olarak güncelleştirilir.

RADYO Ana Menüsünün Çağırılması ve Frekans Aralığının Seçilmesi – RADYO ana menüsünü çağırmak için, bölge seçme tuşuna

basınız. O anda duyulan radyo vericisi ekranda üstte gösterilir.

– Frekans aralığını değiştirmek için, bölge seçme tuşuna tekrar basınız. Alternatif olarak, RADYO ana menüsündeki (kanal) fonksiyon tuşuna ve açılan Pop-up penceredeki veya üzerine dokununuz. Güncel frekans aralığı ekranda üst solda gösterilir.

Radyo Vericisinin Değiştirilmesi

– Cihazdaki ok tuşlarına kısa süreli basarak veya ekrandaki RADYO ana menüsünün ok tuşlarına dokunarak ⇒ şek. 7, bir önceki veya bir sonraki vericiye geçiniz.

Radyo Vericisinin Verici Listesinden Seçilmesi

– O anda alınabilen tüm radyo vericilerini bir listede göstermek için, tuşuna basınız. Liste, doğrudan o anda duyulan radyo veri- cisinin görüntüsüne “gelir”.

SCAN Fonksiyonu

– Güncel frekans aralığı için Çalma otomatiğini başlatmak için, cihazda sağ alttaki ayar düğmesine basınız . Alınabilir güçteki tüm radyo vericileri, verici listesindeki sıraya göre her biri yaklaşık beş saniye çalınır.

– Alternatif olarak, fonksiyon tuşuna ve açılan Pop-up pencerede üzerine dokununuz.

– Çalma otomatiğinin güncel olarak duyulan radyo vericisinde sona erdirmek için, ayar düğmesine tekrar dokununuz veya tuşuna basınız.

Manuel arama

– Bir radyo vericisini kendi verici frekansı üzerinden ayarlamak için, ayar düğmesini çeviriniz. Ekranın alt bölgesinde seçilen frekans aralığının, frekans bandının skalası gösterilir.

– Manuel frekans seçimini sona erdirmek ve alt fonksiyon tuşlarını tekrar görüntülemek için, ayar düğmesine kısaca basınız.

Şek. 7 RADYO ana menüsü

RADIO

RADIO

Band

FM AM

A

3

Station list

A

8

Extras Scan

A

8 Scan

A

8

(21)

RADYO Alan Seçme Düğmesi 19

Ekranda üstte solda “Hafıza” belirirse, ok tuşları ile sadece hafıza listesinde Not kayıtlı olan vericileri değiştirebilirsiniz.

Radyo Vericisi Kaydetme

Radyo Vericisinin Gösterilen bir İstasyon Tuşuna Kaydedilmesi – RADYO ana menüsünde gösterilen altı istasyon tuşundan ile

arası bir tanesini, bir sinyal sesi duyuncaya kadar basılı olarak tutunuz. O anda duyulan radyo vericisi bu istasyon tuşuna kayde- dilmiştir.

Radyo Vericisi Kaydetme

– Hafıza listesini açmak için, RADIO ana menüsündeki fonk- siyon tuşuna basınız ⇒ sayfa 18, şek. 7..

– Gösterilen radyo vericisini (Örnekte: “Radio 2”) bir hafıza yerinde emniyete almak için, fonksiyon tuşuna basınız.

– Speicherplatz auswählen (Hafıza yeri seçme) menüsünde dokunarak listeden bir hafıza yeri seçiniz. Üzerinde bir başka radyo vericisi kayde- dilmiş olan bir hafıza yeri seçilirse, bunun üzerine yazılır.

Radyo Vericisinin Hafıza Listesinden Silinmesi – Hafıza listesini açınız.

– Silmek istediğiniz vericinin arkasındaki fonksiyon tuşuna basınız.

– Vericiyi hafıza listesinden tamamen çıkarmak için, konumuna dokunarak aşağıdaki güvenlik sorusunu onaylayınız.

Kaydedilmiş Radyo Vericisini Çağırma

O anda duyulan radyo vericisi zaten hafıza listesine kaydedilmiş ise, frekans aralığı işaretinin arkasında (FM veya AM) hafıza yer numarası gösterilir.

Vericinin İstasyon Tuşları ile Çağırılması

– Orada gösterilen vericiyi çağırmak için, RADYO ana menüsünde gösterilen altı istasyon tuşundan ile arası bir tanesine kısaca basınız.

Kayıtlı Vericinin Hafıza Listesinden Çağırılması – Hafıza listesini açmak için, üzerine dokunun.

– Hafıza listesinde istenen vericinin göstergesi üzerine dokununuz.

RDS Fonksiyonu

RDS (“Radio Data System”) (radyo veri sistemi), program tanımlarının ve ek hizmet- lerin aktarılmasını sağlar ve böylece herşeyden önce bir vericinin otomatik olarak takibini gerçekleştirir.

RDS'ye uygun radyo vericilerinde, yeterli ve iyi alış durumunda verici frekans numarası yerine verici ismi gösterilir.

Bir vericinin kaydedilmesi sırasında, bir radyo istasyonu RDS fonksiyonu üzerinden ilave bilgiler gönderiyorsa, radyo vericisinin adı doğru gösterilmeyebilir.

Verici isimlerinin değiştirilmesi Verici isimlerini el ile uyarlayabilirsiniz.

Kaydedilmiş radyo vericisini seçiniz ve ekranda doğru isim gösterilinceye kadar bekleyiniz. Parmağınızı, “Verici ismi kaydedildi” ibaresi gösterilinceye kadar, ok tuşları arasındaki verici isminin göstergesi üzerinde tutunuz.

1 ...

6 ...

Memory

Save

Delete

1 ... 6 ...

Memory

(22)

RADYO Alan Seçme Düğmesi 20

Trafik Yayın Fonksiyonu TP

Trafik Yayınının TP (Traffic Program) Açılması ve Kapatılması – RADYO ana menüsünü çağırmak için, bölge seçme tuşuna

basınız.

– fonksiyon tuşuna dokununuz.

– Trafik yayını fonksiyonunu açmak veya kapatmak için, açılan pence- rede kısa süreli olarak üzerine basınız.

“TP” göstergesi, verici ismi (örn. verici veya hafıza listesi) ile bağlantılı olarak bir trafik yayını vericisini gösterir.

Cihazdaki ek bir alıcı kısım, hangi radyo vericisinin duyulmasına bağlı kalmadan, trafik yayını fonksiyonu devrede olduğu sürece, daima bir trafik yayını vericisini alır.

Trafik yayını fonksiyonunun çalışmaya hazır olması, ekranın üst sağ tarafında “TP”

sembolü ile gösterilir.

Örneğin radyo alımının genel olarak bozuk olması nedeniyle hiçbir trafik yayını vericisi alınamıyorsa, “TP” sembolü yerine, “No TP” (TP yok) gösterilir. Otoparkların, tünellerin, yüksek binaların veya dağların radyo sinyallerini tamamen boza- bileceğine dikkat ediniz.

Gelen Trafik Duyurusu

Trafik bildirisini yarıda kesmek isterseniz, Trafik bildirisi penceresindeki fonksiyon tuşuna dokununuz. Trafik yayını fonksiyonu buna rağmen devrede kalır ve takip eden trafik duyurusu çalışan ses işletmesinde yayınlanır.

(TP devre dışı) fonksiyon tuşuna basarsanız, trafik yayını fonksiyonu sürekli devre dışı kalır.

RADIO

Extras

TP

Cancel

TP deaktiv.

(23)

TRAFFIC Alan Seçme Tuşu 21

TRAFFIC Alan Seçme Tuşu

TMC Trafik Duyurularının Gösterilmesi

Bir hedefe gidiş sırasında, TMC trafik duyuruları trafik sorunları duru- munda rotanın otomatik olarak en iyi duruma getirilmesi için ayara bağlı olarak kullanılır.

– Güncel trafik duyurularını bir liste halinde göstermek için, bölge seçme tuşuna dokununuz.

– Bir trafik duyurusunun detay görünümünü göstermek için, onun göstergesine dokununuz.

– Detay görünümünde, alınmış olan tüm trafik duyurularını ok tuşlarıyla arka arkaya görüntüleyebilirsiniz.

Hangi TMC vericisine ait duyuruların gösterileceğini, Radyo ayarlarından tespit edebilirsiniz.

Bir hedefe gidiş sırasında, bulunulan yerin etrafındaki veya sadece hesaplanmış rotadaki tüm TMC trafik duyuruları ayara bağlı olarak liste halinde gösterilir.

Trafik sorunları, ilgili sembol ile birlikte detay görünümünde ve haritada sunulur.

Trafik sorununun haritada bulunduğu yön, sembolde bir ok ile gösterilir.

Duyurulan bir trafik sorunu için hemen manuel olarak bir sapma rotası hesaplata- bilirsiniz.

Bulunulan yerde bir TMC vericisi alınabiliyorsa, cihaz arka planda sürekli olarak Not TMC trafik duyuruları ile beslenir. Duyulan verici TMC vericisi olmak zorunda değildir.

Güncel gidilen bölge ile ilgili navigasyon verileri cihaz hafızasına kayde- dildiğinde veya takılı olan bir navigasyon DVD'si üzerinde çağırılabildiğinde, TMC trafik duyuruları cihaz tarafından değerlendirilir ve kaydedilir.

Dinamik hedefe gidişin kalitesi gönderilen trafik bildirilerine bağlıdır. Bunların içeriğinden telsiz vericilerinin trafik redaksiyonları sorumludur.

TMC trafik duyuruları ayrıca, dinamik navigasyon için de gereklidir.

Uygun olmayan trafik durumunda, TMC trafik duyuruları nedeniyle bir trafik tıkanıklığının etrafından dolaşarak gitmek, eğer bu dolaşarak gidilen yol da aşırı dolu ise, duruma göre hiç bir zaman avantajı getirmeyebilir.

TRAFFIC

(24)

MEDIA Alan Seçme Tuşu 22

MEDIA Alan Seçme Tuşu

CD/DVD İşletmesi için Genel Uyarılar

Dahili CD/DVD sürücüsünde, ses CD'leri (CD-A) ve ses DVD'leri, MP3-CD'leri ve MP3-DVD'leri ve ayrıca Video-DVD'leri çalınabilir.

CD okunmuyor

Cihaz tarafından okunamayan bir CD/DVD yerleştirilirse, kısa süreli olarak “CD hatası. Lütfen CD'yi inceleyiniz.” veya “Yanlış dosya formatı. Dosya okunamıyor.” ibareleri belirir ve CD/DVD birkaç saniye içinde tekrar çıkış konu- muna sürülür.

CD/DVD 10 saniye içinde dışarı alınmazsa, güvenlik nedenlerinden dolayı tekrar içeri çekilir.

UYARI!

CD çalar, birinci sınıf bir lazer ürünüdür. CD çaları açarsanız, gözle görünmeyen lazer ışını nedeniyle yaralanma tehlikesi meydana gelir.

CD çalarda bakımını yapmanız veya onarmanız gereken herhangi bir parça yoktur. Bu nedenle, bir mekanik arıza olduğunda veya CD çaların onarılması gerektiğinde, kesinlikle bir teknik servise baş vurunuz.

Dikkat!

Yerleştirilmiş olan bir CD/DVD'nin çıkarılması sırasında, ikinci bir CD/DVD'nin sokulması cihazın CD/DVD sürücü sistemine zarar verebilir. CD/DVD'nin çıkışının, Çıkartma tuşuna basıldıktan sonra bir kaç saniye süreceğine dikkat edin. Bu süre içinde CD/DVD yuvasının önündeki kilit açılır. Yeni bir CD/DVD'yi yerleştirmeye kalkışmadan önce, CD/DVD'nin çıkarılışını bekleyin.

CD/DVD sürücüde bir makanik arıza olduğunda veya bir CD/DVD'nin yanlış veya tam yerleştirilmemesi durumunda, ekranda önce “CD hatası. Lütfen CD'yi inceleyiniz.” ve sonra “DVD sürücü hatası” gösterilir. CD/DVD'yi inceleyiniz ve onu doğru ve tam olarak sürücüye tekrar yerleştiriniz. Tekrardan bir “DVD sürücü hatası” ibaresi gösterilirse, lütfen Škoda servisine baş vurunuz.

Cihazın iç sıcaklığı çok yüksek ise, cihaz tarafından hiç bir CD veya DVD kabul edilmez. Cihaz, en son aktif olduğu işletme durumunda devrede kalır.

Not fonksiyon tuşu devre dışı olarak gösterilirse, o anda herhangi bir ses CD/DVD'si yerleştirilmemiştir veya yerleştirilen bir ses CD/DVD'si okunamıyordur.

Kopyalanamaz CD'ler ve kendi kendine yanan CD-R, CD-RW ve DVD-RW'ler çalınamaz veya duruma göre sınırlı olarak çalınır.

Ayrıca cihaz WMA ses dosyalarını (Windows Media Audio) da, eğer bunların tescil hakları DRM (Digital Rights Management- dijital haklar yönetimi) prosedürü ile korunmuyorsa, çalabilir ve hard diske kaydedebilir. Cihazdaki kullanım ve tutum MP3 sıkıştırılmış ses dosyalarına uygundur ve ileride ayrıca tanıtılmayacaktır.

MP3 işletmesi ile ilgili diğer uyarılara da lütfen dikkat ediniz ⇒ sayfa 26.

Bulunduğunuz ülkede geçerli olan yasal üretici koruma yükümlülüklerine dikkat ediniz.

Bu cihaz içinde yerleşik olan DVD sürücüsü, bir Dolby Digital® ses sisteminin ve bu standartla ilgili olan ses DVD'lerinden en yüksek çalma kalitesi için MLP Loss- less®'in çalınması için kullanılır. “Dolby®”, “MLP Lossless®” ve çiftli D sembolü Dolby Laboratories® firmasının markalarıdır.

Bir DVD'nin Surround-Sound sesi “DTS®” ve “DTS 2.0®” yardımıyla dönüştürülür ve en iyi stereo kalitesinde çalınır. “DTS®” ve “DTS 2.0®”,DTS,Inc.

firmasının tescil edilmiş markalarıdır.

CD

(25)

MEDIA Alan Seçme Tuşu 23

MEDYA Ana Menüsü

MEDYA Ana Menüsüne Genel Bakış

MEDYA ana menüsü, seçilen medya kaynağına bağlı olarak Audio menüsü ⇒ şek. 8 veya Video-DVD menüsü ⇒ şek. 9 şeklinde gösterilir.

MEDYA Ana Menüsünün Çağırılması ve Medya Kaynağının Değiştirilmesi

– MEDYA ana menüsüne geçmek için, bölge seçme tuşuna basınız. En son çalınan medya kaynağının çalınması ile devam edilir.

– O anda cihazda video ve ses kaynakları seçilebiliyorsa, bölge seçme tuşu ile son ses ve son video kaynağı arasında seçim yapınız.

Güncel Ses ve Video Kaynağını Kumanda ile ilgili Cihaz Tuşları (Hardkeys) Cihazdaki ok tuşları veya , hangi menüde bulunulduğu fark etmeden daima o anda duyulan ses kaynağına etki eder.

– Kısa olarak basılması, güncel parçanın veya bölümün başına gider, tekrar basıldığında ise daha önceki parçanın veya bölümün başına geçer.

– Kısa olarak basılması, bir sonraki parçanın veya bölümün başına gider.

O anda çalınan ses kaynağının menüsündeki parçalar ayar düğmesi ile de değiştiri- lebilir.

Güncel Ses ve Video Kaynağını Kumanda ile ilgili Fonksiyon Tuşları – Kısa olarak basılması, güncel parçanın veya bölümün başına gider, tekrar basıldığında ise daha önceki parçanın veya bölümün başına geçer.

– Kısa olarak basılması, bir sonraki parçanın veya bölümün başına gider.

– Pause (duraklat): Çalma işlemi o andaki yerde durur - sembol olarak değişir, – üzerine dokunulduğunda, çalma işlemi bu yerden devam eder.

Audio Menüsünde Seçilebilen Ses Kaynakları – Yerleştirilen bir CD/DVD'ye geçer.

– Takılmış birt hafıza kartını değiştirir.

– Dahili hard diske kaydedilmiş ses dosyalarını getirir ⇒ sayfa 26. MP3 dosy- aları ve korunmasız WMA dosyaları, seçilebilir tüm kaynaklar (CD, DVD, hafıza kartı) tarafından hard diske kaydedilebilir.

veya * – Ek olarak bağlanmış olan bir dış ses kaynağına* geçer.

Bağlanmış bir dış ses kaynağının kullanımı, radyo navigasyon cihazı tarafından sadece sınırlı olarak mümkündür ve bağlantının türüne çok bağımlıdır.

Şek. 8 MEDYA ana menüsü:

Audio (Ses) menüsü.

Şek. 9 MEDYA ana menüsü:

Video-DVD menüsü.

MEDIA

MEDIA

 

A

3

 

CD SD card HDD

AUX BT-Audio

(26)

MEDIA Alan Seçme Tuşu 24

Video-DVD Menüsündeki Seçilebilen Video Kaynakları – Opsiyonel olarak bağlanmış bir dış video kaynağına geçer.

– Bir TV alıcısı* bağlandığı zaman, TV işletmesine geçilir ⇒ sayfa 32.

– İç CD/DVD sürücüsüne yerleştirilmiş Video-DVD'sine geçer ⇒ sayfa 29.

Audio Menüsündeki İlave Fonksiyon Tuşları

– Video-DVD Menüsüne geçer ve seçilen en son video kaynağını oynatır.

– veya (Ses CD'si işletmesinde) veya güncel (MP3 işletmesinde ⇒ sayfa 26) konusunun tekrarlanıp tekrarlanmayacağının tespit edildiği pencere açılır.

– İçinde rasgele çalmanın Mix veya çalma otomatiğinin Scan

başlatılabileceği veya sabit diskin kapasitesinin HDD-Kapazität gösterilebileceği bir Pop-up pencere açılır.

– Bir başka parçayı veya bir başka ses kaynağını seçmek için, güncel ses kaynağının parça listesini açar.

Video-DVD Menüsündeki Ek Fonksiyon Tuşları

– Audio Menüsüne geçer ve seçilen en son ses kaynağını çalar.

– Dahili CD/DVD sürücüsünde oynatılan Video-DVD'sini filmin menü seçi- mine geçirir ve ek olarak cihaza ait menü kumandasını açar.

–Gösterge ayarlarını oynayan filme uyarlamak için, bir ayar menüsü açar.

– Dahili CD/DVD sürücüsünde oynatılan video DVD'si için bölüm seçmeyi açar.

CD/DVD Yerleştirilmesi veya Çıkarılması

CD/DVD Yerleştirme

– Bir CD/DVD'yi yazılı kısmı yukarı bakacak şekilde, CD/DVD yuvası otomatik olarak çekinceye kadar sürünüz. Çalma / oynatma otomatik olarak başlar.

CD/DVD Çıkarma

– CD/DVD'yi sürücü içinde çıkış konumuna getirmek için, tuşuna basınız.

Bir CD/DVD çıkış konumunda iken alınmaz ise, güvenlik nedenlerinden dolayı yaklaşık 10 saniye içinde tekrar içeri çekilir.

Çalınabilir MP3 ve WMA dosyaları, cihazın hard diskine de kaydedilebilir

⇒ sayfa 28.

WMA Dosyaları (Windows Media Audio)

Windows Media Audio üzerinden sıkıştırılmış olan ses dosyaları, ek olarak DRM yöntemi (Digital Rights Management) tarafından telif hakları açısından korunabilir.

Bu tür WMA dosyaları cihaz tarafından desteklenmez.

Hafıza Kartını Yerleştirme veya Çıkarma

Hafıza Kartını Yerleştirme

– Hafıza kartını, kırık köşesi öne doğru sağa (yatay yuva) veya öne doğru yukarı olacak şekilde tam olarak oturuncaya kadar kart yuvasına yerleştiriniz. Çalma / oynatma otomatik olarak başlar.

Hafıza Kartını Çıkarma

– Yerleştirilmiş olan hafıza kartını yay direncine karşı bastırırsanız, hafıza kartı tekrar çıkış konumuna “sıçrar”.

Hafıza Kartından Hedef Girişi *

– Navigasyon menüsündeki (hedeflerin girilmesi) fonksiyonu ile hedefleri SD kartından girebilirsiniz. Hedefler, SD kartı üzerine sadece ilgili formatta kaydedilmelidir.

Sadece MP3 dosyaları ve korunması olmayan WMA dosyaları SD kartı tarafından okunabilir. Diğer dosyalar yok sayılır.

AV TV DVD

Video

Repeat Track CD Folder

Extras

Selection

Audio Menu

Display Chapter

Import destination

(27)

MEDIA Alan Seçme Tuşu 25 Çalınabilir MP3 ve WMA dosyaları, cihazın hard diskine de kaydedilebilir

⇒ sayfa 28.

Hafıza Kartı Boş veya Dosyalar Okunmuyor

Hiç bir ses doayasının kaydedilmiş olmadığı bir hafıza kartı yerleştirilirse, yerleştirme işleminden sonra hafıza kartı işletmesi yok konumuna geçilir.

(SD kartı) fonksiyon tuşu, AUDIO menüsü içindeki üst ekran satırında devre dışı kalır ve fonksiyon seçilemez ⇒ sayfa 23, şek. 8.

Hafıza Kartı Şartları

Boyutları 32 mm x 24 mm x 2,1 mm veya 1,4 mm olan hafıza kartları kart yuvasına yerleştirilebilir.

Fiziksel olarak yuvaya uyan SDHC hafıza kartları (“Secure Digital High-Capacity Memory Cards”) (yüksek kapasiteli güvenli dijital hafıza kartları) gibi diğer hafıza kartları okunmaz.

Audio (Ses) menüsü

Parça veya Ses Kaynağı Seçimi

Ses Kaynağının Değiştirilmesi

– MEDYA ana menüsüne geçmek için, bölge seçme tuşuna basınız. Daha önce bir video kaynağı seçilmiş ise, Audio Menüsünü açmak için bölge seçme tuşuna tekrar basınız.

– Audio Menüsündeki çalma işlemi, son çalınan ses kaynağındaki son çalınan yerden devam eder.

– İlgili ses kaynağını seçmek için, üst fonksiyon tuşlarından birine dokununuz. Seçilen ses kaynağının çalma işlemi son çalınan yerden devam eder.

Mevcut Ses Kaynaklarının Seçme Menüsünü Açma

– O anda çalınan ses kaynağının parça listesini göstermek için, ses menüsünde fonksiyon tuşuna basınız. Güncel olarak çalınan parça öne çıkarılarak gösterilir.

– Mevcut ses kaynaklarının seçme menüsü açılıncaya kadar, fonk- siyon tuşuna devamlı dokununuz.

– Göstergedeki bir ses kaynağının , veya

soluna dokunursanız, bu dosyanın veya veri taşıyıcısının içeriği gösterilir.

Parça Değişimini veya Parçayı Manuel Seçme

MEDYA ana menüsüne geçmek için, bölge seçme tuşuna basınız.

Daha önce bir video kaynağı seçilmiş ise, Audio Menüsünü açmak için bölge seçme tuşuna tekrar basınız.

Parçanın seçilmesi

– Audio Menüsünde, cihazın veya ok tuşlarına kısaca basınız veya ekrandaki veya fonksiyon tuşlarına dokununuz.

Hızlı Geri / İleri Alma

– Cihazdaki veya ok tuşlarını veya ekrandaki veya fonk- siyon tuşlarını basılı olarak tutunuz.

– istenen parçaya ulaşıldığında, ilgili tuşu bırakınız.

Ses CD/DVD’si

– O anda çalınan ses CD/DVD'nin parça listesini göstermek için, fonksiyon tuşuna dokununuz.

– Parça listesindeki parçalardan birisini üzerine dokunarak seçiniz.

SD card

MEDIA

MEDIA

Selection

 CD  SD card  HDD

MEDIA

MEDIA

 

 

   

Selection

Track ...

(28)

MEDIA Alan Seçme Tuşu 26

– fonksiyon tuşu ile parça listesinden CD seçme menüsüne veya mevcut ses kaynaklarının seçme menüsüne geri dönünüz.

MP3 Dosyaları: Parçanın seçilmesi

– Güncel olarak çalınan parça ile birlikte ve gerekirse bu klasörde bulunan alt klasörü göstermek için, fonksiyon tuşuna basınız.

– Bunu açmak için, bir klasörün göstergesi üzerine dokununuz . – Düzenlenmiş olan klasörü açmak için, fonksiyon tuşuna

dokununuz.

– ikonuna sürekli basarak, klasör klasör mevcut ses kaynaklarının seçme menüsüne geçiniz. Orada örnek olarak bir başka ses kaynağının parçalarını arayabilirsiniz.

Parçanın Tekrar Edilmesi

– Audio Menüsünü açınız ⇒ sayfa 23.

– (Tekrar) fonksiyon tuşuna dokununuz.

– Güncel parçayı sonunda otomatik olarak tekrarlamak için, açılan Pop- up penceredeki ikonuna dokunun.

– Açılan Pop-up pencerede (Ses CD'si işletmesi) veya (MP3 işletmesi) ikonuna dokunursanız, güncel CD'nin veya güncel klasörün parçaları tekrarlanır.

Rasgele Çalma

– Audio Menüsünde, fonksiyon tuşuna basınız.

– Pop-up pencerede üzerine dokununuz. Güncel ses kaynağının tüm parçaları şimdi rasgele sıra ile çalınır.

– O andaki parçada işlemi sona erdirmek için, fonksiyon tuşuna basınız. Normal çalma işlemi güncel parça ile devam eder.

Çalma Otomatiği (Scan Fonksiyonu)

– Audio Menüsünde, fonksiyon tuşuna basınız.

– Pop-up pencerede üzerine dokununuz. Güncel ses kaynağının tüm parçaları her seferinde 10 saniye için çalınır.

– Çalma otomatiğini güncel parça ile sona erdirmek için,

üzerine dokununuz. Normal çalma işlemi güncel parça ile devam eder.

Alternatif olarak, çalma otomatiğinin başlatılması ve sona erdirilmesi, ayar düğmesine kısa süreli basılarak yapılabilir.

Not

Audio Menüsündeki fonksiyon tuşuna ve açılan Poup pencerede üzerine dokunursanız, ekranda hard diske yerleştirilen veya boş hafıza yeri ile ilgili bilgi belirir.

MP3 Dosyaları

MP3 İşletmesi için Genel Uyarılar

MP3 Dosyaları ve Veri Taşıyıcıları ile ilgili İstenenler

Kapasiteleri 650 MB ve 700 MB arası olan CD-ROM, CD-R, CD-RW uygundur.

Kapasitesi 4.7 GB'ye kadar olan DVD'ler ve 8.5 GB'ye kadar olan Double-Layer- DVD'ler (çift katmanlı DVD'ler) uygundur.

CD'ler/DVD'ler mutlaka ISO 9660-Level 2 standardına ve ayrıca Joliet dosya sistemine (tek oturumlu ve çoklu oturumlu) uymalıdır.

Dosya isimleri 64 işaretten daha uzun olmamalıdır.

Selection

Repeat

Track

CD Folder

MIX

Extras Mix

Mix

Extras Scan

Scan

A

8

Extras HDD kapasitesi

(29)

MEDIA Alan Seçme Tuşu 27

Dizin yapısının derinliği, 8 dizin düzeyi ile sınırlıdır.

Çalınan MP3 dosyalarının sanatçı, albüm ve parçaların isimleri ID3 etiketinde mevcut ise, gösterilir. ID3 etiketi yok ise, dizin veya dosya ismi gösterilir .

Çalma listeleri desteklenmez.

WMA dosyaları (Windows Media Audio), ek olarak DRM yöntemi (Digital Rights Management) tarafından telif hakları açısından korunmadıkları zaman çalınabi- lirler. Bu tür WMA dosyaları cihaz tarafından desteklenmez.

Çalınabilir WMA dosyalarının kullanımı ve tutumu MP3 dosyalarına uygundur ve ileride ayrıca tanıtılmayacaktır.

Veri Hızı (Birim zaman içindeki veri akışı)

Bu cihaz, veri hızı 32 ile 320 kbit/s arası olan MP3 dosyalarını ve ayrıca değişken veri hızı olan MP3 dosyalarını destekler.

Değişken veri hızları olan dosyalar durumunda, çalma süresinin göstergesi tam doğru olmayabilir.

MP3 Dosyalarının ve Klasörlerin Çalma Sırası

Cihaz, bir veri taşıyıcısına kaydedilmiş olan MP3 dosyalarını belli bir sıraya göre çalar ⇒ şek. 10. Yukarıdaki şekil, parça (Tracks), klasör (Folder) ve alt klasör içeren tipik bir MP3-CD'sini örnek olarak göstermektedir. MP3 dosyalarının tüm klasörlerden ve alt klasörlerden çalınıp çalınmayacağı, ayarlarda tespit edilir.

Şek. 10 MP3-CD'sinin olası yapısı.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :