Telefon. L Aradığınız harfi seçmek için aynı rakam tuşuna arka arkaya basınız. 4, tuşuna basınız.

Tam metin

(1)

LAradığınız harfi seçmek için aynı rakam tuşuna arka arkaya basınız.

4

, tuşuna basınız.

LAradığınız harfle başlayan ilk kayıt görüntülenecektir. Böyle bir kayıt olmaması durumunda, bir sonraki kayıt görüntülenecektir.

5

Gerekli ise telefon rehberi kayıtları arasında gezinmek için kumanda tuşunu yukarı ya da aşağı doğru itiniz.

Kategoriye göre tarama

1

. (programlanabilir tuş) tuşuna, daha sonra & tuşuna basınız.

2

“Kategori” tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

3

Tarama yapmak istediğiniz kategoriyi seçiniz, daha sonra , tuşuna basınız.

LKategoride bulunan ilk kayıt görüntülenecektir.

L“Bellek Boş” görüntülenirse, seçtiğiniz kategoride kayıt bulunmamaktadır.

4

Gerekli ise telefon rehberi kayıtları arasında gezinmek için kumanda tuşunu yukarı ya da aşağı doğru itiniz.

Sesle tarama (sesli tarama özelliği) Bu özelliği kullanmadan önce, sesle tarama yapmak istediğiniz telefon rehberi kayıtlarına ses etiketleri eklemelisiniz (sayfa 17).

1

. (programlanabilir tuş) tuşunu basılı tutunuz.

2

“Şimdi Konuşun” görüntülendiğinde, telefon rehberi kaydının ismini söyleyiniz.

LTuş seslerinin aktif olması durumunda (sayfa 23), bip sesinden sonra konuşun.

LMobil cihazı 20 cm kadar uzaklıkta tutunuz ve anlaşılır bir şekilde mikrofona konuşunuz.

Not:

LSesli tarama özelliği, ses etiketini kaydeden kişinin kullanması durumunda en iyi sonucu vermektedir.

LOtomatik sesle arama özelliği açık olduğunda (sayfa 26), mobil cihaz telefon rehberi kayıtları sesle tarandıktan hemen sonra aranacaktır.

LCihazın uygun bir ses kaydı bulamaması durumunda “Eşleşmedi Tekrar Deneyin”

görüntülenir.

L10 saniye konuşmadığınız takdirde “Süre Bitti Tekrar Deneyin” görüntülenir.

Lİstenen kaydı sesle bulamıyorsanız, başka bir yöntemle bulmayı deneyiniz, daha sonra ses etiketini yeniden kaydediniz.

Ses etiketine sahip kayıtları tarama

1

. (programlanabilir tuş) tuşuna, daha sonra & tuşuna basınız.

2

“Ses Listesi” tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

3

Ses etiketine sahip tüm kayıtlar içerisinde gezinmek için kumanda tuşunu yukarı ya da aşağı doğru itiniz.

(2)

Telefon rehberi kayıtlarını düzeltme/ekleme

Telefon rehberi kayıtları siz kaydettikten sonra düzeltilebilirler. İsim, telefon numarası ve kategoriyi değiştirilebileceğiniz gibi, ses etiketi (sayfa 17) ya da sık kullanım tuşu kaydı da (sayfa 17) ekleyebilirsiniz.

İsim, telefon numarası, kategori değiştirme

1

İstenen kaydı bulunuz (sayfa 15).

2

* tuşuna (kumanda tuşunun orta kısmı), daha sonra , tuşuna basınız.

3

Gerekiyorsa ismi düzeltiniz (Maks. 16 karakter; karakter girişi için bakınız sayfa 47), daha sonra , tuşuna basınız.

4

Gerekiyorsa telefon numarasını düzeltiniz (maks. 24 rakam), daha sonra , tuşuna basınız.

5

İstenen kategoriyi seçiniz, daha sonra , tuşuna 2 defa basınız.

6

{ih} tuşuna basınız.

Ses etiketi ekleme

Mobil cihaz telefon rehberi kaydına 20 ses etiketi ekleyebilir ve daha sonra bu kayıtları ses etiketini söyleyerek bulabilirsiniz (sesli tarama özelliği).

1

İstene kaydı bulunuz (sayfa 15), daha sonra

* tuşuna basınız (kumanda tuşunun orta kısmı).

2

“Ses Listesi” tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna 2 defa basınız.

3

“Ses Listesi Kaydet”

görüntülendiğinde, telefon rehberi kaydının ismini söyleyiniz.

LTuş seslerinin aktif olması durumunda (sayfa 23), bip sesinden sonra konuşunuz.

LMobil cihazı 20 cm kadar uzaklıkta tutunuz ve anlaşılır bir şekilde mikrofona konuşunuz.

LSes etiketleri 2 saniye uzunluğunda olabilir.

4

“Ses Listesi Tekrarlayınız”

görüntülendiğinde, ses etiketini tekrarlayınız.

5

{ih} tuşuna basınız.

Not:

LSes etiketi olan telefon rehberi kayıtları | ile belirtilmiştir.

L10 saniye konuşmadığınız takdirde “Süre Bitti Tekrar Deneyin” görüntülenir.

LKaydettiğiniz etiketin 2 saniyeden uzun olması durumunda “Çok Uzun Tekrar Deneyin”

görüntülenir.

L2’ ci ses etiketinin birincisinden çok farklı olması ya da arka planda gürültü olması durumunda “Çok Farklı Tekrar Deneyin” görüntülenir. Ses etiketini sessiz bir ortamda kaydediniz.

LSes etiketinin diğer bir kayda ait etikete çok benzerlik gösterdiği durumlarda “Zaten Var Tekrar Deneyin” görüntülenir.

Ses etiketi dinleme

Referans olarak bir ses etiketini dinleyebilirsiniz.

1

İstenen kaydı bulunuz (sayfa 15), daha sonra * tuşuna basınız (kumanda tuşunun orta kısmı).

2

“Ses Listesi” tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

3

“Dinle” tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

LSes etiketi dinletilir.

4

{ih} tuşuna basınız.

Bir ses etiketini silme

1

İstene kaydı bulunuz (sayfa 15), daha sonra

* tuşuna basınız (kumanda tuşunun orta kısmı).

2

“Ses Listesi” tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

3

“Temizle” tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

4

“EVET” tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

5

{ih} tuşuna basınız.

Sık kullanım tuşu (hızlı arama)

Telefon rehberindeki bir kaydın bir sık kullanım tuşuna kaydedilmesi

{1} ile {9} arasındaki arama tuşlarının her biri

“sık kullanım tuşu” olarak kullanılabilir ve telefon

(3)

rehberindeki bir numarayı sadece tek bir tuşa basarak aramanıza olanak sağlar.

1

İstenen kaydı bulunuz (sayfa 15), daha sonra * tuşuna basınız (kumanda tuşunun orta kısmı).

2

“Hız. Tuşa Kayd.” tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

3

İstenen numarayı seçmek için kumanda tuşunu yukarı ya da aşağı doğru itiniz.

LSık kullanım tuşu olarak belirlenmiş tuşların yanında Q görüntülenecektir.

Daha önce belirlenmiş olan tuşların üzerine yenisini kaydedebilirsiniz.

4

, tuşuna 2 defa basınız.

5

{ih} tuşuna basınız.

Sık kullanım tuşuyla bir arama yapma

1

İstenen sık kullanım tuşuna ({1} ile {9}

arası) basıp basılı durumda tutunuz.

LKumanda tuşunu yukarı ya da aşağı iterek diğer sık kullanım tuşu kayıtlarını görebilirsiniz.

2

{C} ya da {s} tuşuna basınız.

Bir sık kullanım tuşunun silinmesi

1

İstenen sık kullanım tuşuna ({1} ile {9}

arası) basıp basılı durumda tutunuz.

2

* tuşuna (kumanda tuşunun orta kısmı), daha sonra , tuşuna basınız.

3

“EVET” tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

Not:

LYalnızca sık kullanım tuşu silinir. İlgili telefon rehberi kaydı silinmez.

Mobil cihaz telefon rehberindeki bir kaydı silme

1

İstenen kaydı bulunuz (sayfa 15), daha sonra

* tuşuna basınız (kumanda tuşunun orta kısmı).

2

“Temizle” tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

3

“EVET” tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

4

{ih} tuşuna basınız.

Zincirleme arama

Bu özellik bir görüşme sırasında mobil cihaz telefon rehberindeki numaraları tuşlamanıza izin verir. Bu özellik örneğin, telefon rehberinde kayıtlı olan arama kartı erişim numarası ya da banka hesabı PIN numarası gibi numaraların elle tuşlanmasına gerek kalmaksızın girilmesini sağlar.

1

KX-TCD560:

Görüşme sırasında, U tuşuna (kumanda tuşunun orta kısmı) basınız.

KX-TCD580:

Görüşme sırasında, * tuşuna (kumanda tuşunun orta kısmı), daha sonra . tuşuna basınız.

2

İstenen kaydı seçmek için kumanda tuşunu arka arkaya yukarı ya da aşağı doğru itiniz.

Lİlk harfle (dizin tarama), kategori taraması yapmak ya da ses etiketine sahip kayıtları taramak için, & tuşuna basınız, istenen tarama yöntemini seçiniz, daha sonra , tuşuna basınız.

3

Numarayı tuşlamak için , tuşuna basınız.

Mobil cihaz telefon rehberi kayıtlarını ana birim telefon rehberine

kopyalama (yalnızca KX-TCD580) 1

{INT} tuşuna, daha sonra * tuşuna (kumanda tuşunun orta kısmı) basınız.

2

, tuşuna basınız.

3

İstenen telefon rehberi kaydını seçiniz, daha sonra , tuşuna basınız.

Not:

LUyumlu başka bir Panasonic mobil cihazının varsa, telefon rehberi kayıtlarını mobil cihazlar arasında da kopyalayabilirsiniz (sayfa 41).

(4)

Ana birim telefon rehberi (yalnızca KX-TCD580)

Ana birim telefon rehberi elinizle çevirmek zorunda kalmadan arama yapabilmenizi sağlar.

20 adete kadar isim ve telefon kaydını ana birim telefon rehberine kaydedebilirsiniz ve isme göre rehber kaydı taraması yapabilirsiniz. Ek mobil cihaz kullanıcıları (sayfa 40) ana birim telefon rehberini kullanarak arama da yapabilirler.

Çağrı Kimlik servisine kayıtlı iseniz, ana birimin duyulabilir çağrı özelliğini de kullanabilirsiniz (sayfa 32).

Ana birim telefon rehberine kayıt ekleme

1

. (programlanabilir tuş) tuşuna, daha sonra w tuşuna basınız.

2

“Baz Tel. Reh.” tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

LEkranda telefon rehberinde bulunan mevcut kayıtlar görüntülenir.

3

Bir kişi adı giriniz (Maks. 16 karakter;

karakter girişi için bakınız sayfa 47), daha sonra , tuşuna basınız.

4

Kişinin telefon numarasını (maks. 24 rakam) giriniz, daha sonra , tuşuna basınız.

5

Duyulabilir çağrı kaydı yapmak için, , tuşuna basınız, diğer bir şekilde “Geç”

seçiniz, , basınız ve daha sonra 8.

adımına ilerleyiniz.

LDuyulabilir çağrı (sayfa 32) yalnızca Çağrı Kimlik servisine kayıtlı olanlar için yararlıdır.

L“Bellek Dolu” görüntülenmesi durumunda, gereksiz telesekreter sistemi mesajalrını siliniz (sayfa 35).

6

“Kaydediyor” görüntülendiğinde, mikrofona doğru konuşunuz.

LMaksimum kayıt süresi 1 dakikadır.

7

Kayıt işlemini sonlandırmak için Z tuşuna basınız.

LKayıt dinletilir. 5. adımına dönmek için z tuşuna basınız.

8

Telefon rehberi kaydını saklamak için , tuşuna basınız.

9

{ih} tuşuna basınız.

Not:

LKayıt süresi 1 saniyeden azsa “Hata”

ekranda görünür. 5. adımını tekrarlayınız.

Bir hatanın değiştirilmesi/düzeltilmesi İmleci silmek istediğiniz numaranın üzerine getirmek için kumanda tuşunu kullanınız, daha sonra {C} tuşuna basınız. İmleci numara ya da karakter eklemek istediğiniz yerin sağına getirin, daha sonra uygun rakamlara basın.

Not:

LTüm numaraları ve karakterleri silmek için {C}

tuşuna basın.

Bir ana birim telefon kaydını bulmak ve aramak

Ana birim telefon rehberi kayıtları ilk harfine göre (dizin tarama) ya da tüm rehber kayıtları arasında gezinilerek taranabilir.

İstenen kaydı bulduğunuzda, {C} ya da {s}

tuşuna basarak telefon numarasını arayınız.

Tüm kayıtlar içinde gezinme

1

. (programlanabilir tuş) tuşuna, daha sonra . tuşuna tekrar basınız.

2

İstenen kayıt görüntülenene kadar kumanda tuşunu arka arkaya yukarı ya da aşağı doğru itiniz.

İlk harfe göre tarama (dizin tarama) Bu yöntem alfabenin harflerinden biri ile başlamayan bir kaydı aramak için çok kullanışlıdır.

1

. (programlanabilir tuş) tuşuna, daha sonra . tuşuna tekrar basınız.

2

& tuşuna basınız.

3

Aradığınız harfi içeren karakter giriş modunu seçmek için sağ programlanabilir tuşa arka arkaya basınız.

4

Aradığınız harfi içeren rakam tuşuna ({0} ile {9} arası) basınız.

LAradığınız harfi seçmek için aynı rakam tuşuna arka arkaya basınız.

(5)

5

, tuşuna basınız.

LAradığınız harfle başlayan ilk kayıt görüntülenecektir. Böyle bir kayıt olmaması durumunda, bir sonraki kayıt görüntülenecektir.

6

Gerekli ise telefon rehberi kayıtları arasında gezinmek için kumanda tuşunu yukarı ya da aşağı doğru itiniz.

İsim, telefon numarası, duyulabilir çağrı değiştirme

1

İstenen kaydı bulunuz (sayfa 19).

2

* tuşuna (kumanda tuşunun orta kısmı), daha sonra , tuşuna basınız.

3

Gerekiyorsa ismi düzeltiniz (Maks. 16 karakter; karakter girişi için bakınız sayfa 47), daha sonra , tuşuna basınız.

4

Gerekiyorsa telefon numarasını düzeltiniz (maks. 24 rakam), daha sonra , tuşuna basınız.

5

Bir duyulabilir çağrı kaydediniz, atlayınız ya da siliniz.

LDuyulabilir çağrıyı kaydetmek için, 5.

adımından devam ediniz, “Ana birim telefon rehberine kayıt ekleme”, sayfa 19.

LKaydı atlamak ya da silmek için, “Geç”

seçiniz ve , tuşuna basınız.

LDuyulabilir çağrı kaydını silmek için,

“Temizle” seçiniz ve , tuşuna basınız.

6

Telefon rehberi kaydını saklamak için , tuşuna basınız.

7

{ih} tuşuna basınız.

Duyulabilir çağrı kayıtlarını dinleme 1

İstenen kaydı bulunuz (sayfa 19).

2

* tuşuna (kumanda tuşunun orta kısmı) basınız, “Duy. Arama” seçiniz, daha sonra , tuşuna basınız.

LDuyulabilir çağrı dinletilecektir.

3

{ih} tuşuna basınız.

Ana birim telefon rehberinden bir kayıt silme

1

İstenen kaydı bulunuz (sayfa 19).

2

* tuşuna (kumanda tuşunun orta kısmı) basınız, “Temizle” seçiniz, daha sonra , tuşuna basınız.

3

“EVET” tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

4

{ih} tuşuna basınız.

(6)

Mobil cihaz ayarları kılavuzu

Gerektiğinde bakabilmeniz için, mobil cihazda sizin programlayabileceğiniz tüm ayarların tablosu aşağıdadır. Tek tek her ayarın ayrıntıları ilgili sayfadadır.

LMobil cihaz özelleştirilirken, geçerli öğe ya da ayar ) ile gösterilir.

Not:

LBir seferde 5 menü öğesi görüntülenebilir. Geçerli ekranda görüntülenmeyen bir menü öğesini seçmek için, kumanda tuşunu uygun şekilde yukarı ya da aşağı doğru iterek, sayfayı yukarı veya aşağı kaydırınız.

Mobil cihaz ayarları menüsü Alt menü Fabrika ayarı Sayfa

Tarih/Saat gir — — sayfa 11

Alarm Alarm 1 KAPALI sayfa 22

Alarm 2 KAPALI sayfa 22

Alarm 3 KAPALI sayfa 22

Zil Seçeneği Zil.Ses Yükslğ Maksimum sayfa 22

Titreşim KAPALI sayfa 22

Har. Zil Türü Zil 1 sayfa 23

Dah. Zil Türü Zil 1 sayfa 23

Ünite Bul. Türü Zil 1 sayfa 23

Özel Zil Zil 1*1 sayfa 23

Ton Seçeneği TuşTon AÇ./KAP. AÇIK sayfa 23

Ekran Seçeneği Bekleme Ekranı El unit. Adı sayfa 23

Konuşma Ekranı Görüşme Süresi sayfa 23

Dil Seç Türkçe sayfa 24

Özel Renk Yeşil*1 sayfa 24

Kategori ismi Kategori (No.)*1 sayfa 24

Arama Seçeneği Arama Yasağı KAPALI sayfa 24

Direkt Ara. No — sayfa 24

Direk AÇ./KAP. KAPALI sayfa 25

Kayıt E/Ünit. Kaydet — sayfa 40

Baz SeçOtomatik sayfa 40

Diğer Seçenek El Ünit PIN Değ 0000 sayfa 25

El/Ünit.İsimGir Mobil cihaz (No.) sayfa 25

Oto. Konuşma KAPALI sayfa 25

Oto.sesli arama KAPALI sayfa 26

El Ünit. Değ — sayfa 26

*1 Her kategorinin (1-9) kendi ayarı bulunmaktadır.

(7)

Mobil cihaz ayarları

Memo alarm

Ayarlanan saatte bir kez veya her gün 3 dakika alarm sinyali verecektir. 3 farklı alarm

ayarlanabilir. Bir yazılı not görüntülenebilir.

Tarihi ve saati önceden ayarlayınız (sayfa 11).

1

$ tuşuna (kumanda tuşunun orta kısmı) basınız.

2

t tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

3

“Alarm” tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

4

Bir alarm (1 ila 3) seçmek için kumanda tuşunu arka arkaya yukarı ya da aşağı doğru itiniz, daha sonra , tuşuna basınız.

LDaha önce kurulmuş alarmlara ait saatler ve notlar görüntülenecektir.

5

Bir alarm modu seçiniz, daha sonra , tuşuna basınız.

“KAPALI”: , tuşuna basınız sonra da bitirmek için {ih} tuşuna basınız.

“Bir kez”: Alarm ayarlanan saatte bir kez çalacaktır. Her biri için 2 rakam seçerek istenen günü ve ayı giriniz.

“Her Gün Yinele”: Alarm ayarlanan saatte günlük olarak çalacaktır.

6

İstenen saati ve dakikayı her biri 2 rakamdan oluşacak biçimde giriniz.

7

“AM”, “PM” ya da 24 saatlik düzen girişini seçmek için / tuşuna arka arkaya basınız, daha sonra , tuşuna basınız.

8

Bir yazılı not giriniz (maks. 32 karakter, sayfa 47) ve/veya , tuşuna basınız.

9

Ayarlanan saatte çalacak zili seçiniz, daha sonra , tuşuna 2 kez basınız.

10

{ih} tuşuna basınız.

Not:

LAlarmı durdurmak için herhangi bir arama tuşuna basınız.

LKonuşma veya dahili kullanım modunda iken, görüşme sona erinceye kadar alarm çalmaz.

LZil kapatılmış olsa bile alarm ayarlanan saatte çalacaktır.

L“Bir kez” i seçerseniz, alarm çaldıktan sonra ayar “KAPALI” haline gelir.

Zil seçenekleri

Zil sesi şiddeti

1

$ tuşuna (kumanda tuşunun orta kısmı) basınız.

2

t tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

3

“Zil Seçeneği” tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

4

“Zil.Ses Yükslğ” tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

5

İstenen ses seviyesini seçmek için kumanda tuşunu arka arkaya yukarı ya da aşağı doğru itiniz.

6

, tuşuna basınız.

7

{ih} tuşuna basınız.

Not:

LZil sesi şiddeti kapalı olduğu zaman, ~ ekranda görünür.

LZil sesi şiddeti kapalı konumuna ayarlandığında, mobil cihaz dahili telefon sistemi aramalarında ve çağrı gönderildiğinde en düşük şiddette çalacaktır.

Titreşim özelliği

Titreşim özelliği açıksa, bir arama, çağrı mesajı ya da alar çalması durumunda mobil cihaz titreşecektir.

“AÇIK”: Mobil cihaz çalarken titreşecektir.

“Titreşim→Zil”: Mobil cihaz 4 kez titreşecek, daha sonra çalaçaktır.

“KAPALI”: Bu özelliği kapatır.

1

$ tuşuna (kumanda tuşunun orta kısmı) basınız.

2

t tuşuna seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

3

“Zil Seçeneği” tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

4

“Titreşim” tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

5

İstenen ayarıı seçiniz, daha sonra , tuşuna basınız.

LTitreşim özelliği açılırken 9 görüntülenir.

(8)

6

{ih} tuşuna basınız.

Not:

LŞarj cihazı üzerindeyken mobil cihaz titreşmez.

Zil sesi tiplerini değiştirme

Mobil cihaz tarafından kullanılan zil sesi tipini değiştireblirsiniz.

“Har. Zil Türü”: Dışarıdan gelen aramalar için zil sesi seçer.

“Dah. Zil Türü”: Dahili telefon sistemi aramaları için zil sesi seçer.

“Ünite Bul. Türü”: Ana birimin mobil cihaza çağrı göndermesi sırasında duyulacak zil sesini seçer.

“Özel Zil”: Her özel kategori için farklı bir zil sesi ayarlamanıza izin verir (yalnız Çağrı Kimlik sistemine kayıtlı olanlar için).

1

$ tuşuna (kumanda tuşunun orta kısmı) basınız.

2

t tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

3

“Zil Seçeneği” tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

4

İstenen öğeyi seçiniz, daha sonra , tuşuna basınız.

LZil geçerli zil sesini kullanarak çalar.

L“Özel Zil” i seçerseniz, istenen kategoriyi seçiniz, daha sonra , tuşuna basınız.

5

İstenen zil sesi tipini seçiniz, daha sonra , tuşuna basınız.

6

{ih} tuşuna basınız.

Not:

LMelodili zil sesi tiplerinden birini seçerseniz, arayan siz cevap vermeden telefonu kapatırsa zil birkaç saniye çalmaya devam eder.

Telefona cevap verdiğinizde çevir sesi duyabilirsiniz ya da hatta kimse olmayabilir.

LBu üründeki önceden kayıtlı melodiler M-ZoNE Co., Ltd. şirketinin izniyle kullanılmıştır.

Ton Seçenekleri

Tuş tonlarını açma/kapama

Tuş tonları, tuşlara basıldığında duyulmaktadır.

Teyit tonlarını ve hata tonlarını içerir.

1

$ tuşuna (kumanda tuşunun orta kısmı) basınız.

2

t tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

3

“Ton Seçeneği” tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna 2 defa basınız.

4

“AÇIK” ya da “KAPALI” tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

5

{ih} tuşuna basınız.

Ekran seçenekleri

Bekleme modu ekranının seçilmesi

“Baz Numarası”: Geçerli ana birim numarası ekranda görünür.

“El unit. Adı”: Mobil cihazın adı görüntülenir.

“KAPALI”: Yalnızca geçerli tarih ve saat görüntülenir.

1

$ tuşuna (kumanda tuşunun orta kısmı) basınız.

2

t tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

3

“Ekran Seçeneği” tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna 2 defa basınız.

4

İstenen ayarı seçiniz, daha sonra , tuşuna basınız.

5

{ih} tuşuna basınız.

Konuşma modu ekranının seçilmesi Arama yaptığınızda ekranda görüntüleneni değiştirebilirsiniz.

“Görüşme Süresi”: O andaki görüşmenin süresi ekranda görünür.

“Telefon No.”: Aradığınız telefon numarası ekranda görünür.

1

$ tuşuna (kumanda tuşunun orta kısmı) basınız.

2

t tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

3

“Ekran Seçeneği” tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

4

“Konuşma Ekranı” tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

5

İstenen ayarı seçiniz, daha sonra , tuşuna basınız.

6

{ih} tuşuna basınız.

(9)

Ekran dilini değiştirme

1

$ tuşuna (kumanda tuşunun orta kısmı) basınız.

2

t tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

3

“Ekran Seçeneği” tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

4

“Dil Seç” seçiniz, daha sonra , tuşunu seçiniz.

5

İstenen dili seçiniz, daha sonra , tuşuna basınız.

6

{ih} tuşuna basınız.

Not:

LBilmediğiniz bir dili seçerseniz, {ih}, $ tuşuna basınız, kumanda düğmesini aşağıya doğru itiniz, , tuşuna basınız, kumanda tuşuna 4 kez basınız, , tuşuna basınız, kumanda tuşuna 2 kez basınız, , tuşuna basınız, istediğinzi dili seçtikten sonra , tuşuna basınız.

Kategori özel renklerinin değiştirilmesi Mobil cihaz telefon rehberindeki bir kategoriye ait olan kişiler aradığında kullanılacak zil gösterge rengini seçebilirsiniz. (yalnızca Çağrı Kimlik sistemine kayıtlı olanlar)

1

$ tuşuna (kumanda tuşunun orta kısmı) basınız.

2

t tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

3

“Ekran Seçeneği” tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

4

“Özel Renk” tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

5

Bir kategori seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

6

Bir zil gösterge rengi seçiniz, daha sonra , tuşuna basınız.

LZil göstergesi referans olarak seçtiğiniz renkte yanıp söner.

7

{ih} tuşuna basınız.

Kategori adlarını değiştirme

Mobil cihaz telefon rehberi tarafından kullanılan kategori isimlerini (“Aile”, “Arkadaşlar”, vb.) değiştirebilirsiniz.

1

$ tuşuna (kumanda tuşunun orta kısmı) basınız.

2

t tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

3

“Ekran Seçeneği” tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

4

“Kategori ismi” tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

5

Bir kategori seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

6

İsmi düzeltiniz (maks. 10 karakter, sayfa 47), daha sonra , tuşuna basınız.

7

{ih} tuşuna basınız.

Arama seçenekleri

Çağrı kısıtlamayı açma/kapama

Bu özellik harici arama yapılmasını önler. Çağrı kısıtlama etkinleştirildiğinde, sadece dahili çağrılar ve acil aramalar yapılabilir. Acil numaraların kaydedilmesi için, sayfa 28 bakınız.

1

$ tuşuna (kumanda tuşunun orta kısmı) basınız.

2

t tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

3

“Arama Seçeneği” tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna 2 defa basınız.

4

“0000” giriniz (fabrika çıkışı mobil cihaz PIN numarası).

LPIN numarasını değiştirdiyseniz, giriniz (sayfa 25).

5

“AÇIK” ya da “KAPALI” tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

6

{ih} tuşuna basınız.

Not:

LÇağrı kısıtlama açıldığında, o ekranda görünür.

Direkt arama numarasının kaydedilmesi Bu özellik buraya kaydettiğiniz numara hariç, dışarıya yapılan tüm aramaları yasaklar. {C} ya

(10)

da {s} tuşlarına basıldığında numara otomatik olarak aranacaktır.

1

$ tuşuna (kumanda tuşunun orta kısmı) basınız.

2

t tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

3

“Arama Seçeneği” tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

4

“Direkt Ara. No” tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

5

Telefon numarasını giriniz (maks. 24 haneli) ve , tuşuna 2 defa basınız.

6

“AÇIK” ya da “KAPALI” tuşlarını seçin ve , tuşuna basarak bu özelliği kapatınız.

7

{ih} tuşuna basınız.

Not:

LDirekt arama açıksa, bekleme modundayken p görüntülenir.

Direkt aramayı açma/kapama

1

$ tuşuna (kumanda tuşunun orta kısmı) basınız.

2

t tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

3

“Arama Seçeneği” tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

4

“Direk AÇ./KAP.” tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

5

“AÇIK” ya da “KAPALI” tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

6

{ih} tuşuna basınız.

Not:

LDirekt arama özelliğini aktif hale getirdiğinizde kayıtlı direkt arama numarası bulunmuyorsa, sizden bir telefon numarası girmeniz istenecektir.

Diğer Seçenekler

Mobil cihaz PIN numarasının değiştirilmesi Güvenlik amacıyla, belli ayarlar değiştirilirken PIN girilmelidir. Varsayılan PIN “0000” dır.

Önemli:

LPIN kodunu değiştirdiyseniz, yeni PIN kodunuzu not ediniz. Cihaz size PIN kodunu

göstermeyecektir. PIN numaranızı unuttuysanız, en yakın Panasonic yetkili servisine başvurunuz.

1

$ tuşuna (kumanda tuşunun orta kısmı) basınız.

2

t tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

3

“Diğer Seçenek” tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

4

“El Ünit PIN Değ” tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

5

Mevcut 4 haneli mobil cihaz PIN Numarasını giriniz.

6

Yeni 4 haneli mobil cihaz PIN Numarasını giriniz.

7

Yeni 4 haneli mobil cihaz PIN Numarasını tekrar giriniz.

8

{ih} tuşuna basınız.

Mobil cihaz adını değiştirme

Birden fazla mobil cihaza sahip olduğunuzda, bu cihazlara kendi istediğiniz isimleri verebilirsiniz (“BOB”, “MUTFAK”, vb.).

1

$ tuşuna (kumanda tuşunun orta kısmı) basınız.

2

t tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

3

“Diğer Seçenek” tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

4

“El/Ünit.İsimGir” tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

5

İsmi düzeltiniz (maks. 10 karakter, sayfa 47), daha sonra , tuşuna basınız.

6

{ih} tuşuna basınız.

Otomatik konuş özelliğini açma/kapama Bu özellik açık olduğunda, şarj cihazındayken yalnızca mobil cihazı yerinden kaldırarak aramaları cevaplayabilirsiniz. Herhangi bir tuşa basmanız gerekmez.

1

$ tuşuna (kumanda tuşunun orta kısmı) basınız.

2

t tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

3

“Diğer Seçenek” tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

(11)

4

“Oto. Konuşma” tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

5

“AÇIK” ya da “KAPALI” tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

6

{ih} tuşuna basınız.

Otomatik sesli arama özelliğini açma/kapama Bu özellik açık olduğunda, mobil cihaz telefon rehberi kayıtları sesle tarandıktan hemen sonra aranacaktır (sayfa 16).

1

$ tuşuna (kumanda tuşunun orta kısmı) basınız.

2

t tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

3

“Diğer Seçenek” tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

4

“Oto.sesli arama” tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

5

“AÇIK” ya da “KAPALI” tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

6

{ih} tuşuna basınız.

Mobil cihazın fabrika ayarlarına sıfırlanması

1

$ tuşuna (kumanda tuşunun orta kısmı) basınız.

2

t tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

3

“Diğer Seçenek” tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

4

“El Ünit. Değ” tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

5

“0000” giriniz (fabrika çıkışı mobil cihaz PIN numarası).

LPIN numarasını değiştirdiyseniz, giriniz (sayfa 25).

6

“EVET” tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

7

{ih} tuşuna basınız.

Not:

LAşağıdaki öğeler silinecek ya da varsayılan değerlerine geri döndürülecektir:

– Sayfa 21’ de listelenen ayarlar – Tekrar arama listesi

– Telsiz modu, grup kimliği ve grup mobil cihaz numarası (sayfa 43)

LAşağıdaki öğeler saklanacaktır:

– Telefon rehberi kayıtları – Ses etiketleri

– Tarih ve saat – Mobil cihaz adı – Kategori adları

(12)

Ana birim ayarları kılavuzu

Gerektiğinde bakabilmeniz için, ana birimde sizin programlayabileceğiniz tüm ayarların tablosu aşağıdadır. Tek tek her ayarın ayrıntıları ilgili sayfadadır.

LAna birim özelleştirilirken, geçerli ayar ) ile gösterilir.

Not:

LBir seferde 5 menü öğesi görüntülenebilir. Geçerli ekranda görüntülenmeyen bir menü öğesini seçmek için, kumanda tuşunu uygun şekilde yukarı ya da aşağı doğru iterek, sayfayı yukarı veya aşağı kaydırınız.

Ana birim ayarları menüsü

Alt menü Alt menü 2 Fabrika ayarı Sayfa

Zil Seçeneği Zil.Ses Yükslğ Orta sayfa 28

Arama Seçeneği Arama modu tone sayfa 28

Aktarma Tip 2 sayfa 28

Durma süresi Kısa sayfa 28

Acil Arama 112, 110, ve

155

sayfa 28

ARS ayarı Taşıyıcı ayarı KAPALI sayfa 29

Bölge kodu? — sayfa 29

Arama kısıtlama — sayfa 30

Diğer Seçenek Değiştir BazPin 0000 sayfa 30

Ana unite — sayfa 31

(13)

Ana birim ayarları

Zil sesi şiddetinin ayarlanması 1

$ tuşuna (kumanda tuşunun orta kısmı)

basınız.

2

u tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

3

“0000” giriniz (fabrika çıkışı ana birim PIN numarası).

LPIN numarasını değiştirdiyseniz, giriniz (sayfa 30).

4

, tuşuna 2 defa basınız.

5

İstenen ses seviyesini seçmek için kumanda tuşunu arka arkaya yukarı ya da aşağı doğru itiniz.

6

, tuşuna basınız.

7

{ih} tuşuna basınız.

Arama Seçenekleri

Arama modunun ayarlanması (tonlu/darbeli)

“tone”: Eğer tuşlu servisiniz varsa bunu seçiniz.

“pulse”: Eğer döner ya da darbeli servisiniz varsa bunu seçiniz.

1

$ tuşuna (kumanda tuşunun orta kısmı) basınız.

2

u tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

3

“0000” giriniz (fabrika çıkışı ana birim PIN numarası).

LPIN numarasını değiştirdiyseniz, giriniz (sayfa 30).

4

“Arama Seçeneği” tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna 2 defa basınız.

5

İstenen ayarı seçiniz, daha sonra , tuşuna basınız.

6

{ih} tuşuna basınız.

Geri arama modunu değiştirme

Servis sağlayıcının ya da PBX gereksinimlerine göre, gerekiyorsa, geri arama modunu değiştiriniz.

1

$ tuşuna (kumanda tuşunun orta kısmı) basınız.

2

u tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

3

“0000” giriniz (fabrika çıkışı ana birim PIN numarası).

LPIN numarasını değiştirdiyseniz, giriniz (sayfa 30).

4

“Arama Seçeneği” tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

5

“Aktarma” tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

6

İstenen ayarı seçiniz, daha sonra , tuşuna basınız.

“flash” seçilirse, yanıp sönme tipi olarak 1, 2 ya da 3 seçiniz, sonra , tuşuna basınız.

“Tip 1”: 80 ms

“Tip 2”: 200 ms

“Tip 3”: 700 ms

7

{ih} tuşuna basınız.

Duraklatma süresinin ayarlanması

Servis sağlayıcının ya da PBX gereksinimlerine göre, gerekiyorsa, geri duraklama süresini değiştiriniz.

“Kısa”: 3 sn.

“Uzun”: 5 sn.

1

$ tuşuna (kumanda tuşunun orta kısmı) basınız.

2

u tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

3

“0000” giriniz (fabrika çıkışı ana birim PIN numarası).

LPIN numarasını değiştirdiyseniz, giriniz (sayfa 30).

4

“Arama Seçeneği” tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

5

“Durma süresi” tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

6

İstenen ayarı seçiniz, daha sonra , tuşuna basınız.

7

{ih} tuşuna basınız.

Acil numaraların kaydedilmesi/değiştirilmesi Bu özellik, çağrı kısıtlama özelliği etkin durumdayken hangi telefon numaralarının aranabileceğini belirler (sayfa 24).

(14)

1

$ tuşuna (kumanda tuşunun orta kısmı) basınız.

2

u tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

3

“0000” giriniz (fabrika çıkışı ana birim PIN numarası).

LPIN numarasını değiştirdiyseniz, giriniz (sayfa 30).

4

“Arama Seçeneği” tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

5

“Acil Arama” tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

6

Bir bellek yeri seçiniz, daha sonra , tuşuna basınız.

LBellek yerinde zaten bir acil arama numarası bulunuyorsa, bu numara görüntülenir.

7

Numarayı giriniz/düzeltiniz, daha sonra , tuşuna basınız.

8

{ih} tuşuna basınız.

ARS (Otomatik Yön Seçimi)

Farklı telefon aktarıcıları farklı bölgelere yapılan aramaları farklı fiyatlarla ücretlendirirler. Telefon ücretlerinden tasarruf etmek için farklı telefon aktarıcıları kullanıyorsanız, otomatik yön seçimi özelliği belli alan kodlarını aradığınızda bu özelliği nasıl programladığınıza bağlı olarak otomatik olarak ilgili aktarıcı kodunu çevirebilirsiniz.

Otomatik yön seçimini kullanmak için, aşağıdakileri yapmanız gerekir:

– kullandığınız telefon aktarıcı servisine abone olmalısınız

– kullandığınız aktarıcı kodlarını kaydetmelisiniz – belirli aktarıcı kodu kullanarak aramak

istediğiniz alan kodlarını kaydetmelisiniz – kaydedilen her alan koduna bir aktarıcı kodu

atamalısınız

Telefon ücretleri için telefon aktarıcı(ları)nızla görüşünüz.

Örnek: “9876” aktarıcı kodunu “123” alan koduna atadınız.

“123-4567” numarayı aradığınızda, ünite “9876- 123-4567” numarayı arar.

ARS aktarıcı kodlarını kaydetme Kullandığınız telefon aktarıcılarının aktarıcı kodlarını kaydediniz. En fazla 5 aktarıcı kodunu kaydedebilirsiniz.

1

$ tuşuna (kumanda tuşunun orta kısmı) basınız.

2

u tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

3

“0000” giriniz (fabrika çıkışı ana birim PIN numarası).

LPIN numarasını değiştirdiyseniz, giriniz (sayfa 30).

4

“Arama Seçeneği” tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

5

“ARS ayarı” tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna 2 defa basınız.

6

“AÇIK” tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

7

Bir aktarıcı kodu yeri seçiniz (C1-C5), daha sonra , tuşuna basınız.

LBu yerde zaten bir aktarıcı kod bulunuyorsa, bu kod görüntülenecektir.

8

Aktarıcı kodunu giriniz (azami 7 haneli), daha sonra , tuşuna basınız.

9

{ih} tuşuna basınız.

ARS alan kodlarını kaydetme

Belli bir aktarıcı kullanıldığında girilmesi gereken alan kodlarını kaydediniz. En fazla 25 alan kodunu kaydedebilirsiniz.

1

$ tuşuna (kumanda tuşunun orta kısmı) basınız.

2

u tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

3

“0000” giriniz (fabrika çıkışı ana birim PIN numarası).

LPIN numarasını değiştirdiyseniz, giriniz (sayfa 30).

4

“Arama Seçeneği” tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

5

“ARS ayarı” tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

6

“Bölge kodu?” tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

(15)

7

Alan kodu için bir yer seçin (1-25), daha sonra , tuşuna basınız.

LBu yerde zaten bir alan kodu bulunuyorsa, bu kod görüntülenecektir.

8

Alan kodunu giriniz (azami 5 haneli), daha sonra , tuşuna basınız.

9

Bir alan kodu yeri seçiniz (C1-C5), daha sonra , tuşuna basınız.

LBu alan kodunu aradığınızda, bu aktarıcı kod otomatik olarak tuşlanacaktır.

10

{ih} tuşuna basınız.

ARS özelliğini kapama

1

$ tuşuna (kumanda tuşunun orta kısmı) basınız.

2

u tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

3

“0000” giriniz (fabrika çıkışı ana birim PIN numarası).

LPIN numarasını değiştirdiyseniz, giriniz (sayfa 30).

4

“Arama Seçeneği” tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

5

“ARS ayarı” tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna 2 defa basınız.

6

“KAPALI” tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

7

{ih} tuşuna basınız.

Çağrı Sınırlandırmanın ayarlanması Seçilmiş mobil cihazlarından belli numaraların aranmasını sınırlandırabilirsiniz. 6 numaraya kadar sınırlandırma yapabilirsiniz, ve hangi mobil cihazın sınırlandırılacağını da seçebilirsiniz.

Buraya alan kodları kaydedilmesi,

sınırlandırılmış mobil cihazların bu alan koduna sahip numaraları aramasını önleyecektir.

Sınırlandırılmış bir telefon numarası aranırsa, çağrı bağlanmaz ve sınırlandırılan telefon numarası ekranda yanıp söner.

1

$ tuşuna (kumanda tuşunun orta kısmı) basınız.

2

u tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

3

“0000” giriniz (fabrika çıkışı ana birim PIN numarası).

LPIN numarasını değiştirdiyseniz, giriniz (sayfa 30).

4

“Arama Seçeneği” tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

5

“Arama kısıtlama” tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

6

Mobil cihazı seçerek hangi cihazın sınırlandırılacağını belirledikten sonra ? basınız.

LSınırlı mobil cihazların yanında Q bulunur.

LBir mobil cihaz için arama sınırlandırmayı kaldırmak için, sınırlandırılmış mobil cihazı seçiniz ve daha sonra ? tuşuna basınız.

7

, tuşuna basınız.

8

Bir bellek yeri seçiniz, daha sonra , tuşuna basınız.

LDaha önceden kaydedilmiş numaralar görüntülenecektir.

9

Sınırlanacak telefon numarası ya da alan kodunu giriniz (maks. 8 rakam), daha sonra , tuşuna basınız.

LBir sınırlandırılmış numarayı silmek için {C} tuşuna basınız.

10

{ih} tuşuna basınız.

Diğer Seçenekler

Ana birim PIN numarasının (kişisel tanımlma numarası) değiştirilmesi

Güvenlik amacıyla, belli ayarlar değiştirilirken ana birime ait PIN girilmelidir. Varsayılan PIN

“0000” dır.

Önemli:

LPIN kodunu değiştirdiyseniz, yeni PIN kodunuzu not ediniz. Cihaz size PIN kodunu göstermeyecektir. PIN numaranızı

unuttuysanız, en yakın Panasonic yetkili servisine başvurunuz.

1

$ tuşuna (kumanda tuşunun orta kısmı) basınız.

2

u tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

3

“0000” giriniz (fabrika çıkışı ana birim PIN numarası).

LPIN numarasını değiştirdiyseniz, giriniz.

(16)

4

“Diğer Seçenek” tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna 2 defa basınız.

5

Yeni 4 haneli ana birim PIN Numarasını giriniz.

6

Yeni 4 haneli ana birim PIN Numarasını tekrar giriniz.

7

{ih} tuşuna basınız.

Ana birimin fabrika ayarlarına sıfırlanması

1

$ tuşuna (kumanda tuşunun orta kısmı) basınız.

2

u tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

3

“0000” giriniz (fabrika çıkışı ana birim PIN numarası).

LPIN numarasını değiştirdiyseniz, giriniz (sayfa 30).

4

“Diğer Seçenek” tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

5

“Ana unite” tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

6

“EVET” tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

7

{ih} tuşuna basınız.

Not:

LAşağıdaki öğeler silinecek ya da varsayılan değerlerine geri döndürülecektir:

– Sayfa 27 da listelenen ayarlar – Tarih ve saat

– Çağrı Kimliği listesi

LAşağıdaki öğeler saklanacaktır:

– Telefon rehberi kayıtları

– Kayıtlar (yalnızcaKX-TCD580), karşılama mesajlarınız dahil, arayan mesajları, sesli notlar, duyulabilir çağrılar ve kayıtlı görüşmeler

(17)

Çağrı kimlik servisi

Önemli:

LBu ünite Çağrı Kimliği Uyumludur. Çağrı Kimliği özelliğini kullanmak için (arayan kişinin telefon numarasının görüntülenmesi gibi), Çağrı Kimliği servisine kayıtlı olmalısınız.

Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınızla temas kurunuz.

Çağrı Kimlik özellikleri

Dışarıdan bir arama geldiğinde, arayan kişinin telefon numarası görüntülenebilir.

LSon 50 aramaya ait telefon numaraları, Çağrı Kimliği listesine kaydedilecektir.

LTelesekreter sistemi tarafından kaydedilmiş bir mesajı dinlerken, telefon numarasını çevirmeksizin arayan kişiyi geri arayabilirsiniz (yalnız KX-TCD580).

LÇağrı Kimliği bilgileri alınır ve cihaza ait telefon rehberinde kayıtlı telefon numarasıyla aynı olduğu tespit edilirse:

– Kayıtlı isim görüntülenecek ve Çağrı Kimliği listesine kaydedilecektir.

– Mobil cihaz arayan kişinin ait olduğu kategoriye uygun rengi ve desenleri kullanacaktır.

– Mobil cihaz kaydettiğiniz duyulabilir çağrıyı çalacaktır (yalnızca KX-TCD580).

LÜnite bir PBX sistemine bağlıysa, çağrı bilgisi alamazsınız.

LArayan kişi Çağrı Kimlik servisi verilmeyen bir bölgeden aradıysa, “Alanın Dışında”

görüntülenir.

LArayan kişi çağrı bilgisi verilmemesi talebinde bulunduysa, ekranda ya hiç bilgi görünmez ya da “Özel Arayan” görüntülenir.

Cevaplanmayan aramalar

Bir aramanın cevaplanmaması halinde, birim aramayı cevaplanmayan aramalara dahil eder.

q ve cevaplanmayan aramalar ekranda görüntülenir. Bu siz dışarıdayken arayan kişinin kimliğini öğrenmek için Çağrı Kimliği listesine bakmanız gerektiğini bildirir.

Özel kategori

Özel kategoriler farklı arayan kategorileri için farklı zil gösterge renkleri ve zil sesi tipleri seçerek, arayan kişinin kimliği konusunda size yardımcı olur.

Mobil cihaz telefon rehberindeki kayıtları bir kategoriye atayabilirsiniz (sayfa 15), kategori isimlerini değiştirebilirsiniz (“Arkadaşlar”, “Aile”, vb., sayfa 24) ve kategorilerine göre rehber kayıtlarını tarayabilirsiniz (sayfa 16). Bir kategoriye ait bir kişiden arama geldiğinde, seçtiğiniz zil göstergesi rengi (sayfa 24) ve zil sesi tipi (sayfa 23) kullanılır.

Duyulabilir çağrı (yalnız KX-TCD580)

Duyulabilir çağrı ekrana bakmadan sizi arayanın kim olduğunu anlamanızı sağlar. Bir ana birim telefon rehberi kaydı için duyulabilir çağrı kaydederseniz (sayfa 19), bu kişiden bir arama geldiğinde duyulabilir çağrı kaydı çalınacaktır.

Not:

LZil sesi kapalı ise, duyulabilir çağrılar işitilmeyecektir.

Çağrı Kimliği listesine bakmak ve geri arama

Son 50 aramaya ait farklı telefon numaraları, Çağrı Kimliği listesine kaydedilecektir. Bu listeyi cevaplanmayan aramaları geri aramak için kullanabilirsiniz.

1

$ tuşuna (kumanda tuşunun orta kısmı) basınız.

2

£ tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

LEn son arama görüntülenecektir.

3

En son aramadan daha eski kayıtları görmek için kumanda tuşunun aşağı, en eski aramadan daha yeni kayıtları görmek için kumanda tuşunun yukarı tuşuna arka arkaya basınız.

LDiğer mobil cihazdan bakılmış ve cevap verilmiş olsa bile, görülen ve cevaplanan aramaların yan nda bir Q işareti görünecektir.

4

Ekranda görünen kişiyi geri aramak için {C}

ya da {s} tuşuna basınız.

(18)

Geri aramadan önce arayan telefon numarasının değiştirilmesi

1

$ tuşuna (kumanda tuşunun orta kısmı) basınız.

2

£ tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

3

İstenen kaydı görüntülemek için kumanda tuşunu arka arkaya yukarı ya da aşağı doğru itiniz, daha sonra * tuşuna basınız.

4

“Arama Düzelt” tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

5

İmleci hareket ettirmek için kumanda tuşunu kullanınız, daha sonra numarayı düzeltiniz.

Lİmleci silmek istediğiniz numaranın üzerine getiriniz, daha sonra {C} tuşuna basınız.

Lİmleci numara eklemek istediğiniz yerin sağına getirin, daha sonra uygun rakamlara basın.

6

Aramak için {C}, {s} ya da , tuşuna basınız.

Not:

LDüzeltilen telefon numarası Çağrı Kimlik listesinde saklanmayacaktır.

Çağrı Bilgisinin silinmesi

1

$ tuşuna (kumanda tuşunun orta kısmı) basınız.

2

£ tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

3

İstenen kaydı görüntülemek için kumanda tuşunu arka arkaya yukarı ya da aşağı doğru itiniz, daha sonra * tuşuna basınız.

4

Seçili kaydı silmek için, “Temizle” tuşunu seçiniz, daha sonra , tuşuna basınız.

Seçili kaydı silmek için, “Tümünü Temizle”

tuşunu seçiniz, daha sonra , tuşuna basınız.

5

“EVET” tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

6

{ih} tuşuna basınız.

Çağrı bilgisinin mobil cihaz telefon rehberine kaydedilmesi

1

$ tuşuna (kumanda tuşunun orta kısmı) basınız.

2

£ tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

3

İstenen kaydı görüntülemek için kumanda tuşunu arka arkaya yukarı ya da aşağı doğru itiniz, * tuşuna basınız, daha sonra , tuşuna basınız.

4

2. adımdan devam ediniz, “Mobil cihaz telefon rehberine kayıt ekleme”, sayfa 15.

Sesli mesaj servisi

Sesli mesaj servisi, servis sağlayıcınız tarafından sağlanan bir otomatik cevap verme servisidir. Bu servise abone olursanız, siz yerinizde

olmadığınız veya hattınız meşgul olduğu zaman servis sağlayıcınızın sesli mesaj servisi sizin yerinize çağrılara cevap verebilir. Mesajlar telefonunuz tarafından değil, servis sağlayıcı tarafından kaydedilir.

Yeni mesajlarınız varsa, + simgesi mobil cihazın ekranında görünür.

Bu servis hakkında ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza danışınız.

Not:

LEğer yeni mesajların dinlenmesinden sonra da + simgesi hala ekranda görünüyorsa, kumanda tuşunun sol tuşuna 2 saniye süreyle itip basılı tutarak siliniz.

(19)

Telesekreter sistemi

KX-TCD580 ana birimi, siz telefona cevap veremediğiniz zaman çağrıları yanıtlayıp kaydedebilen bir telesekreter sistemini içerir.

Ayrıca kendi sesli notlarınızı (sayfa 35) ve telefon görüşmelerinizi de (sayfa 14) kaydedebilirsiniz.

Hafıza kapasitesi hakkında ayrıntılı bilgi için, sayfa 36’ya bakınız.

Önemli:

LTelesekreter sistemini aynı anda sadece 1 mobil cihaz kullanabilir (mesajları dinlemek, bir karşılama mesajını kaydetmek, vb. için).

LArayanlar mesaj bıraktıklarında, ünite her mesajın gününü ve saatini kaydeder. Tarih ve saatin ayarlandığından emin olunuz (sayfa 11).

Telesekreter sistemini açma/kapama

1

$ tuşuna (kumanda tuşunun orta kısmı) basınız.

2

K tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

3

“Yanıtlama AÇIK” ya da “Yanıtlama Kap.” tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

4

{ih} tuşuna basınız.

Not:

LTelesekreter sistemi açık olduğunda, r pil simgesinin yanında görüntülenir.

LTelesekreter sistemi kapatıldığında, r kaybolur. Ünite çağrıları yanıtlamaz.

Karşılama mesajı

Ünite bir çağrıyı yanıtladığında, arayanlar karşılama mesajını duyarlar. Kendi karşılama mesajınızı kaydedebilir ya önceden kaydedilmiş bir mesajı kullanabilirsiniz.

Karşılama mesajının kaydedilmesi

Kendi karşılama mesajınızı kaydedebilirsiniz (azami 2.5 dakika).

1

$ tuşuna (kumanda tuşunun orta kısmı) basınız.

2

K tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

3

“Kaydet” tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

4

“OGM Kaydet” tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

LMobil cihazı 20 cm kadar uzaklıkta tutunuz ve anlaşılır bir şekilde mikrofona konuşunuz.

5

Kayıt işlemini durdurmak için Z tuşuna basınız.

LKarşılama mesajı dinlenir.

6

{ih} tuşuna basınız.

Not:

LKarşılama mesajını silmek için, mesajı dinlerken _ tuşuna basınız, “EVET” tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

LKarşılama mesajının süresi 1 saniyeden azsa

“Hata” ekranda görünür.

Önceden kaydedilmiş karşılama mesajının kullanılması

Kendi karşılama mesajınızı kaydetmezseniz ya da silerseniz, ünite arayanlara önceden kaydedilmiş karşılama mesajını dinletebilir ve mesaj bırakmalarını bildirebilir. Mesaj kayıt süresi (sayfa 38) “Selamlama” olarak ayarlanmışsa, arayanların mesajları kaydedilmez ve ünite başka bir önceden kaydedilmiş karşılama mesajını dinleterek arayana tekrar aramasını bildirir.

Karşılama mesajını dinleme

1

$ tuşuna (kumanda tuşunun orta kısmı) basınız.

2

K tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

3

“OGM Çal” tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

4

{ih} tuşuna basınız.

(20)

Karşılama mesajının silinmesi 1

$ tuşuna (kumanda tuşunun orta kısmı)

basınız.

2

K tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

3

“Mesajı sil” tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

4

“OGM Sil” tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

5

“EVET” tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

6

{ih} tuşuna basınız.

Not:

LKendi karşılama mesajınızı silerseniz, ünite arayanlara önceden kaydedilmiş bir karşılama mesajı dinletir.

Mesajları tekrar dinleme

Mesajlar, en eskisinden en yenisine doğru kronolojik olarak kaydedilir ve tekrar dinlenir.

Yeni/tüm mesajları tekrar dinleme

Mesajınız olduğunda, yeni mesaj sayısı yanında r görüntülenir.

1

$ tuşuna (kumanda tuşunun orta kısmı) basınız.

2

K tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

3

“Yeni Msj. Çal” ya da “Tüm Msj. Çal”

tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

Not:

LDinleme sırasında hoparlör ses şiddetini ayarlamak için, kumanda tuşunu yukarı ya da aşağı doğru arka arkaya basınız.

LMesajları dinlerken, {C} ya da {s} tuşuna basarak alıcı veya hoparlörden dinlemeye geçebilirsiniz.

Tekrar dinleme sırasında bir mesajı tekrarlama, atlama, durdurma, silme

LDinleme sırasında bir mesajı tekrarlamak için, kumanda tuşunu sola doğru itiniz. Bir mesajın

ilk 5 saniyesi sırasında kumanda tuşu itilirse, önceki mesaj tekrar dinlenir.

LDinleme sırasında bir mesajı atlamak için, kumanda tuşunu sağa doğru itiniz.

LTekrar dinleme sırasında bir mesajı durdurmak için, J (programlanabilir tuş) tuşuna basınız.

LTekrar dinleme sırasında bir mesajı silmek için, _ tuşuna basınız, “EVET” tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

Tüm mesajların silinmesi

1

$ tuşuna (kumanda tuşunun orta kısmı) basınız.

2

K tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

3

“Mesajı sil” tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

4

“Tümünü Temizle” tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

5

“EVET” tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

6

{ih} tuşuna basınız.

Not:

LKarşılama mesajı silinmez.

Geri arama (sadece Çağrı Kimliği kayıtlı olanlar)

Arama için bir Çağrı Kimliği alınırsa, mesajı dinlerken bu kişiyi geri arayabilirsiniz.

1

Dinleme sırasında * tuşuna (kumanda tuşunun orta kısmı) basınız.

2

“Geri Arama” tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

Not:

LGeri aramadan önce numarayı düzeltmek için,

“Arama Düzelt” seçiniz, , tuşuna basınız, numarayı düzeltiniz ve , tuşuna basınız.

Sesli not kaydetme

Kendinize ya da bir başkasına özel bir mesaj bırakmak için, bir sesli not kaydedebilirsiniz. Bu not, daha sonra direkt olarak ya da uzaktan tekrar dinlenebilir.

(21)

1

$ tuşuna (kumanda tuşunun orta kısmı) basınız.

2

K tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

3

“Kaydet” tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

4

“Not Kaydet” tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

LMobil cihazı 20 cm kadar uzaklıkta tutunuz ve anlaşılır bir şekilde mikrofona konuşunuz.

5

Kayıt işlemini durdurmak için Z tuşuna basınız.

6

{ih} tuşuna basınız.

Not:

LSesli notlar yeni mesaj olarak işlem görür.

Hafıza kapasitesi

Toplam kayıt kapasitesi (karşılama mesajı, arayanların mesajları, sesli notlar, duyulabilir çağrı kayıtları ve kaydedilmiş görüşmeler dahil) yaklaşık 30 dakikadır. En fazla 64 mesaj kaydedilebilir.

LEğer hafıza kapasitesi dolu ise, ekranda

“Dolu” görüntülenecektir. Başka mesajları kaydedebilmek için, gereksiz mesajları silmeniz gerekecektir.

LElektrik kesilmesi olsa bile mesajlar hafızada kalır.

Doğrudan komutların kullanılması

Telesekreter sistemini menülerde dolaşmaktansa, çevirme tuşlarına basarak çalıştırabilirsiniz. Aşağıdaki komutları kulanmak için, $ tuşuna (kumanda tuşunun orta kısmı) basınız, K seçiniz, daha sonra , tuşuna basınız.

Tuş Doğrudan komutlar {1} Mesajı tekrarla (dinleme

sırasında)*1

{2} Mesajı atla (dinleme sırasında) {3} “Telesek. ayarı” menüsüne

gir

{4} Yeni mesajları dinlet {5} Tüm mesajları dinlet {6} Karşılama mesajlarını dinlet {7}{4} Not mesajı kaydet

{7}{6} Karşılama mesajı kaydet {8} Telesekreter sistemini aç {9} Durdur (kayıt, dinletme) {0} Telesekreter sistemini kapat {*}{4} Bu mesajı sil (dinleme sırasında) {*}{5} Tüm mesajları sil

{*}{6} Karşılama mesajını sil

*1 Bir mesajın ilk 5 saniyesi sırasında basılırsa, önceki mesaj tekrar dinlenir.

(22)

Uzaktan çalıştırma

Bir tuşlu telefon kullanarak, dışardan kendi telefon numaranızı arayabilir ve mesajlarınızı dinlemek ya da telesekreter sistemi ayarlarınızı değiştirmek için üniteye erişebilirsiniz. Ünitenin sesli yönlendirmeleri farklı işlemleri yerine getirmek için belli arama tuşlarına basmanızı isteyecektir.

Önemli:

LTelesekreter sistemini uzaktan çalıştırabilmek için, önce bir uzaktan erişim kodu kaydederek uzaktan çalıştırma özelliğini etkin hale getirmeniz gerekecektir. Telesekreter sistemini her uzaktan çalıştırdığınızda bu kodun girilmesi gerekir.

Uzaktan çalıştırmayı açma/kapama

Telesekreter sistemi uzaktan çalıştırıldığında 3 haneli uzaktan erişim kodunun girilmesi gereklidir. Bu kod yetkisiz kişilerin mesajlarınızı uzaktan dinlemelerini önler. Uzaktan erişim kodunuzu kaydettikten sonra, uzaktan çalıştırma mümkün olur.

1

$ tuşuna (kumanda tuşunun orta kısmı) basınız.

2

K tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

3

“Telesek. ayarı” tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna 2 defa basınız.

4

Uzaktan çalıştırmayı açmak için, 3-haneli bir uzaktan erişim kodu giriniz.

LUzaktan çalıştırmayı kapatmak için, {*}

tuşuna basınız.

5

, tuşuna basınız.

6

{ih} tuşuna basınız.

Telesekreter sisteminin uzaktan kullanılması

1

Bir tuşlu telefondan kendi telefon numaranızı arayınız.

LZil çalma sayısı “Otomatik”, (sayfa 38) olarak ayarlandıysa, duyduğunuz zil çalma sayısı yeni mesajınız olup olmadığını gösterir.

2

Karşılama mesajı başlayınca, uzaktan erişim kodunuzu giriniz.

LÜnite yeni mesaj sayısını bildirecektir.

3

Sesli yönlendirmeyi başlatmak için {9}

tuşuna basınız.

4

Sesli yönlendirmenin talimatları uyarınca uzak komutlarını giriniz.

Not:

Lİstediğiniz zaman telefonu kapatabilirsiniz.

LSesli yönlendirmeyi dikkate almayarak uzak komutlarla üniteyi kontrol edebilirsiniz (sayfa 37).

L5 dakikadan daha az kayıt süresi kaldığında, son mesaj dinletildikten sonra cihaz size kalan kayıt süresini bildirecektir.

LMesaj hafızası doluysa, gereksiz mesajları siliniz.

Uzak komutları

Uzak komutları sesli yönlendirme tarafından aşağıdaki sıraya göre verilir:

Tuş Uzak komutu

{1} Mesajı tekrarla (dinleme sırasında)*1

{2} Mesajı atla (dinleme sırasında) {4} Yeni mesajları dinlet

{5} Tüm mesajları dinlet {6} Karşılama mesajını dinlet*2 {7} Karşılama mesajı kaydet {9} Sesli yönlendirmeyi tekrarla

(dinleme ya da kayıt durdurulur) {0} Telesekreter sistemini kapat {*}{4} Bu mesajı sil (dinleme sırasında) {*}{5} Tüm mesajları sil

{*}{6} Karşılama mesajını sil (Karşılama mesajı dinleme sırasında)*2

{*}{#} Uzaktan çalıştırmayı sonlandır (ya da telefonu kapat)*2

(23)

Telesekreter sisteminin uzaktan açılması

Telesekreter sistemi kapalıysa, uzaktan açabilirsiniz.

1

Bir tuşlu telefondan kendi telefon numaranızı arayınız.

2

Telefonun 10 kere çalmasını bekleyiniz.

LUzun bir sinyal sesi duyulur.

3

Uzun sinyal sesinden sonra 10 saniye içinde uzaktan erişim kodunuzu giriniz.

LKarşılama mesajı dinlenir.

LTelefonu kapatabilir ya da uzaktan erişim kodunuzu tekrar girip uzaktan çalıştırmayı başlatabilirsiniz (sayfa 37).

Telesekreter sistemi ayarları kılavuzu

Ana birim fabrika ayarlarına sıfırlanırsa (sayfa 31), Telesekreter sistemi ile ilgili aşağıdaki ayarlar sıfırlanır.

Zil sayısının değiştirilmesi

Ünite çağrılara cevap vermeden önce telefonun kaç kere çalacağını değiştirebilirsiniz.

“Otomatik”: Yeni mesajlar kaydedilmişse ünite 2 ya da 3 zil sesinden sonra, yeni mesaj yoksa 5 veya 6 zil sesinden sonra çağrıyı yanıtlar. Yeni mesajları dinlemek için telefonunuzu dışarıdan ararsanız (sayfa 37), telefon 4’ üncü defa çalınca mesaj olmadığını anlarsınız. O zaman telefon ücreti ödemeden telefonu kapatabilirsiniz.

1

$ tuşuna (kumanda tuşunun orta kısmı) basınız.

2

K tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

3

“Telesek. ayarı” seçmek için kumanda tuşunu arka arkaya yukarı ya da aşağı doğru itiniz, daha sonra , tuşuna basınız.

4

“çalma sayısı” tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

5

İstenen ayarı seçiniz, daha sonra , tuşuna basınız.

6

{ih} tuşuna basınız.

Arayanın kayıt süresinin seçilmesi

Her arayana ayrılan azami kayıt süresini değiştirebilir, ya da üniteyi arayanlara karşılama mesajını dinletip mesaj kaydetmeyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

“1 dakika”: Arayan mesajları 1 dakika ile sınırlıdır.

“sınırsız”: Arayan mesajları sadece telesekreter sisteminin mevcut toplam kayıt süresi ile sınırlıdır.

“Selamlama”: Ünite karşılama mesajını dinletir ama arayanların mesajlarını kaydetmez.

1

$ tuşuna (kumanda tuşunun orta kısmı) basınız.

2

K tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

3

“Telesek. ayarı” tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

4

“Msj. Kay.Süresi” tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

5

İstenen ayarı seçiniz, daha sonra , tuşuna basınız.

6

{ih} tuşuna basınız.

*1 Bir mesajın ilk 5 saniyesi sırasında basılırsa, önceki mesaj tekrar dinlenir.

*2 Bu komut sesli yönlendirmeye dahil değildir.

Telesekreter sistemi ayarları

Fabrika- ayarı

Sayfa

Telesekreter sistemi açık/kapalı

Yanıtlama AÇIK

sayfa 34

Uzaktan erişim kodu

— sayfa 37

Zil sayısı 4 sayfa 38

Arayanın kayıt süresi

sınırsız sayfa 38 Karşılama

monitörü AÇIK sayfa 39

(24)

Karşılama Monitörünü açma/kapama

Cihaz bir aramayı cevapladığında karşılama mesajının cihazın hoparlöründen duyulup duyulmamasını seçebilirsiniz.

1

$ tuşuna (kumanda tuşunun orta kısmı) basınız.

2

K tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

3

“Telesek. ayarı” tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

4

“Selam.Monitörü” tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

5

“AÇIK” ya da “KAPALI” tuşunu seçiniz, sonra da , tuşuna basınız.

6

{ih} tuşuna basınız.

Not:

L“KAPALI” ayarlanmışsa, hoparlörden yalnızca arayanın mesajı duyulacaktır.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :