Düşün, düşün Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni (Sayı 6/15, 6

10  Download (0)

Full text

(1)

Düşün, düşün…

         

Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni (Sayı 6/15, 6 Şubat 2015)

 

Geçen  hafta  neler  oldu?    

 

***   Bankacılık   Düzenleme   ve   Denetleme   Kurulu   (BDDK)   kararıyla,   Gülen   Cemaati’ne   yakınlığıyla  bilinen  ve  bir  süredir  Cumhurbaşkanı  Erdoğan’ın  hedef  aldığı  Bank  Asya’nın   yönetimine   el   konuldu.   Tasarruf   Mevduat   Sigorta   Fonu   (TMSF)   bankanın   hisselerinin   yüzde  63’ünü  devraldı,  bankanın  yönetim  kurulunu  değiştirdi.    

 

***  Muhalefetin  denetim  mekanizmalarının  kaldırıldığı  otoriter  bir  sisteme  geçiş  olarak   değerlendirdiği  başkanlık  sistemiyle  ilgili  konuşan  Cumhurbaşkanı  Erdoğan;  Türkiye’nin   idari  yapısının  artık  dar  geldiğini  belirterek  Anayasal  değişiklik  gerektiğini  vurguladı.  Ak   Parti’ye   oy   istediği   için   tarafsızlığını   kaybetmekle   eleştirilen   Erdoğan;   “Ben   tarafım,   milletin  tarafındayım”  dedi.    

 

***   Muhalefetin   tepki   gösterdiği   “iç   güvenlik   reformu”   yasa   tasarısının   Meclis’teki   görüşmeleri  bir  hafta  ertelendi.  Başbakan  Davutoğlu  paketle  özgürlüklerin  genişlediğini,   kamu   düzeninin   güçlendiğini   savundu,   düzenlemeyi   eleştiren   muhalefet   liderlerini  

“provokatör”  olmakla  suçladı.  İHD  tasarıyı    “sıkıyönetim  yasası”  olarak  tanımladı,  Baran   Tursun   Vakfı;   polisin   yetkilerini   artıran   yasal   değişikliklerin   ardından,   son   sekiz   yılda   183  kişinin  polis  şiddeti  sonucu  hayatını  kaybettiğini  açıkladı.    

Vakfın  raporuna  erişim  için;  http://www.baransav.com    

***   Telekomünikasyon   İletişim   Başkanlığı’na   (TİB)   mahkeme   kararı   olmaksızın,   milli   güvenlik  ve  kamu  düzeninin  korunması  gerekçesiyle  internete  erişimi  engelleme  yetkisi   verilmesi  TBMM  Plan  ve  Bütçe  Komisyonu’nda  kabul  edildi.  

 

***  Adalet  Bakanı  Bekir  Bozdağ,  Cumhurbaşkanı  Recep  Tayyip  Erdoğan’ın  malvarlığına   ilişkin   CHP   Genel   Başkan   Yardımcısı   Sezgin   Tanrıkulu’nun   Meclis’e   sunduğu   soru   önergesini,   “kişilik   ve   özel   yaşama   ilişkin   hususlar”   içerdiği   gerekçesiyle   yanıtlamadı.  

Uluslararası  Şeffaflık  Derneği  şeffaf  ve  hesap  verebilir  bir  siyaset  için  “Siyasette  Şeffaflık   için   Sivil   Koalisyon”   adıyla   bir   kampanya   başlattı.   Hükümet,   mal   bildirimi   ve   imar   düzenlemelerini   içeren   “Şeffaflık   Paketi”nin   yasalaşmasını   7   Haziran’da   yapılacak   seçimlerin  sonrasına  ertelendiğini  açıkladı.  

 

***   AYM   Başkanı   Haşim   Kılıç   2012   yılından   itibaren   mahkemeye   33   bin   569   bireysel   başvuru   yapıldığını   açıkladı.   Başvuruların   büyük   bölümünün   adil   yargılama   ile   uzun   tutukluluk   süreleriyle   ilgili   olduğunu   aktaran   Kılıç,   bu   sayede   AİHM’e   yapılan  

(2)

 

***  Birleşik  Metal-­‐İş  Sendikası’nın  10  kentte  22  fabrikada  15  bin  üyesi  ile  başlattığı  grev   Bakanlar   Kurulu   tarafından,   milli   güvenlik   gerekçesiyle   ertelendi.   Sendikalar   erteleme   kararını  “darbe”  olarak  niteledi,  grev  hakkının  derhal  iadesini  talep  etti.  

 

***   Kamu   Denetçiliği   Kurumu   (Ombudsman),   2014   yılı   raporunda,   toplumsal   olaylara   müdahale   noktasında   aşırı   güvenlik   kaygısı   ile   hareket   eden   politikaların   gözden   geçirilmesini,   hak   ihlallerinin   önüne   geçilmesi   amacı   ile   etkili   soruşturma   yollarının   güçlendirilmesini  istedi.  

 

***  CHP’nin  cemevlerinin  statüsüyle  ilgili  gerekli  çalışmaları  başlatacağını  açıklamasının   ardından;   İstanbul’un   Beşiktaş   ve   Avcılar,   İzmir’in   Konak   ve   Karabağlar   belediyeleri   başta   olmak   üzere   çok   sayıda   ilçe   belediyesi,   Şubat   ayı   meclis   toplantılarında   alınan   kararlarla  cemevlerini  ibadethane  olarak  tanımaya  başladı.    

-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐  

 

   

DÜN  BUGÜN  YARIN  -­‐  İfade  Özgürlüğünün  son  20  yılı  forumu  

 

Düşünce   Suçu(?!)na   Karşı   Girişim   20.   yılında,   Türkiye’de   ifade   özgürlüğünün   1995   yılından   bu   yana   geçirdiği   evrelerin   tartışılacağı   “DÜN   BUGÜN   YARIN   -­‐   İfade   Özgürlüğünün  son  20  yılı”  başlığıyla  bir  forum  düzenliyor.    

 

14   Şubat   Cumartesi   günü   saat   13:00’de   İstanbul   Ticaret   Üniversitesi   Eminönü   yerleşkesinde   yapılacak   forumda,   20   yıl   boyunca   yaşanan   değişimler   hukuksal,   siyasal   ve  toplumsal  boyutlarıyla  değerlendirilecek,  bu  süreç  içerisinde  yer  alan  ifade  özgürlüğü  

(3)

altındaki   oturumunu   gazeteci,   yazar   Celal   Başlangıç   ve   toplumsal   değişim   başlığı   altındaki  oturumunu  ise  sosyal  bilimci  Nil  Mutluer  yönetecek.  

   

   

Türkiye  AİHM’de  gene  mahkum  

 

AİHM,   PKK   yetkililerinden   Zübeyir   Aydar’ın   açıklamalarını   yayımladığı   için   ceza   alan   Ülkede  Özgür  Gündem  gazetesinin  yaptığı  başvuruda  Türkiye’nin  Avrupa  İnsan  Hakları   Sözleşmesi’nin   ifade   özgürlüğü   hakkını   düzenleyen   10.   maddesini   ihlal   ettiğine   hükmetti.  Türkiye,  gazete  sahibi  Ali  Gürbüz  ve  sorumlu  müdürü  Hasan  Bayar’a  3  bin  333   Euro  tazminat  ödemeye  mahkum  oldu.    

 

Diğer  yandan  AİHM,  9  Temmuz  1998  yılında  Mısır  Çarşısı’nda  yaşanan  patlamayla  ilgili   açılan   davada   16   yıldır   yargılanan   sosyolog   Pınar   Selek’in   başvurusunu   ise   usul   yönünden  -­‐başvurunun  geç  yapıldığı  ve  iç  hukuk  yollarının  tükenmediği  gerekçeleriyle-­‐  

reddetti.  

 

Ayrıca  Avrupa  İnsan  Hakları  Mahkemesi  (AİHM)  2014  yılı  raporunu  yayımladı.  Rapora   göre  geçtiğimiz  yıl  mahkeme  en  çok  Türkiye  ile  ilgili  ifade  özgürlüğü  ihlali  kararı  verdi.  

 

Açıklanan   rakamlara   göre   Türkiye,   3   bin   400   başvuru   ile   Ukrayna,   İtalya   ve   Rusya’yı   takip   ederek   en   fazla   başvurunun   yapıldığı   dördüncü   ülke   oldu.   Türkiye   hakkında   açıklanan   101   kararın   94’ünde   Avrupa   İnsan   Hakları   Sözleşmesi’nin   (AİHS)   en   az   bir   maddesinin   ihlal   edildiğine   hükmedilirken,   45   kararda   güvenlik   ve   özgürlük   hakkı,   31   kararda  adil  yargılanma  hakkı  24  kararda  da  ifade  özgürlüğü  hakkı  ihlali  tespit  edildi.    

 

AİHM  raporunun  tam  metnine  (İngilizce)  erişim  için;  

http://www.echr.coe.int/Documents/Annual_report_2014_ENG.pdf    

 

(4)

   

Türkiye  Tweet  sildirmede  dünya  birincisi!  

 

Sosyal   paylaşım   sitesi   Twitter,   2014   yılının   ikinci   yarısını   kapsayan   (1   Temmuz-­‐31   Aralık  2014)  Şeffaflık  Raporu’nu  yayımladı.  

 

Rapora  göre  son  6  ayda  Twitter’a  içerik  kaldırması  için  dünya  genelinde  toplamda  1982   talep   gelirken,   bu   rakamın   1820’si   Türkiye’den.   Diğer   yandan   Türkiye’de   kapatılan   Twitter  hesabı  sayısı  ise  62  oldu.      

 

Twitter,   2014’ün   ilk   yarısı   için   ise   Türkiye’den   183   Tweet   silme   talebi   geldiğini   ve   17   hesabın  da  askıya  alındığını  açıklamıştı.  

   

   

AYM,  kitap  sınırlamasını  ihlal  olarak  görmedi  

 

Anayasa   Mahkemesi   (AYM),   bir   hükümlünün   cezaevindeki   kitap   sınırlamasıyla   ilgili   başvurusunda  uygulamayla  “ifade  özgürlüğünün  ihlal  edilmediğine”  karar  verdi.  

 

Ankara   2   Nolu   F   Tipi   Yüksek   Güvenlikli   Kapalı   Ceza   İnfaz   Kurumu’nda   hükümlü   olan   Özkan   Kart,   mevzuatta   sınırlama   olmadığı   halde   odasında   on   kitaptan   fazlasını   bulunduramadığını  belirterek  başvuruda  bulunmuştu.  

 

Kart’ın   avukatı   Sinem   Coşkun,   gerekçeli   karar   tebliğ   edildiğinde   Avrupa   İnsan   Hakları  

(5)

 

Halay  çeken  üniversite  öğrencilerine  hapis  cezası  

 

Dicle  Üniversitesi’nin  kampüsünde  geçtiğimiz  yıl  stand  kurarak  Özgür  Gündem,  Azadiya   Welat   ve   Demokratik   Ulus   gazeteleri   satan   12   öğrenci;   halay   çekip,   Kürtçe   marş   söyledikleri  için  “örgüt  propagandası  yapmak”  suçlamasıyla  1’er  yıl  8’er  ay  hapis  cezası   aldı.  

 

Savcılık,   düzenlediği   iddianamede,   öğrencileri   Abdullah   Öcalan’ı   “övücü   nitelikte”  

şarkılar  söylemekle  suçlarken,  polis  tarafından  çekilen  fotoğrafları  ise  delil  olarak  kabul   etti.  Mahkeme  heyeti  de  29  Ocak  tarihinde  görülen  ilk  duruşmada  davayı  karara  bağladı.  

   

Yazar  Özsoy’a  kitabı  nedeniyle  dava  açıldı  

 

Ulaştırma,   Denizcilik   ve   Haberleşme   eski   Bakanı   ve   Cumhurbaşkanlığı   başdanışmanı   Binali   Yıldırım,   “Hırsız   Vaaar”   adlı   kitabında   kendisine   hakaret   ettiği   gerekçesiyle,   Ali   Emre  Özsoy’a  20  bin  lira  manevi  tazminat  davası  açtı.  

 

Yıldırım,   Özsoy'un   kitabıyla,   kendisini   “rüşvet   alan,     yolsuzluk   yapan   bir   kişi   olarak   gösterdiğini”  ve  siyasi  başarısını  engellemeye  çalıştığını  iddia  etti.  Dava  İstanbul  Anadolu   4.  Asliye  Hukuk  Mahkemesi'nde  görülecek.  

 

(6)

   

Hollandalı  gazeteciye  5  yıl  hapis  istemi  

 

Diyarbakır'da  geçen  ay  gözaltına  alındıktan  sonra  serbest  bırakılan  Hollandalı  gazeteci   Frederike   Geerdink   hakkında   “terör   örgütü   propagandası”   yaptığı   suçlamasıyla   dava   açıldı.  

 

Savcılık   tarafından   hazırlanan   iddianame   Diyarbakır   6'ncı   Ağır   Ceza   Mahkemesi'nce   kabul  edilirken,  Geerdink  Twitter  hesabından  yaptığı  paylaşımlar  nedeniyle  5  yıla  kadar   hapis  istemiyle  yargılanacak.    

   

   

Yolsuzluk  haberlerine  soruşturma  

 

Dicle   Haber   Ajansı   (DİHA)   muhabiri   ve  www.bitlisaktuel.com   haber   sitesinin   Genel   Yayın  Yönetmeni  Sinan  Aygül  hakkında,  yaptığı  haberlerden  dolayı  son  10  ay  içerisinde   70’e  yakın  soruşturma  ve  dava  açıldı.  

 

Bitlis’te   uzun   yıllardır   gazetecilik   yapan   Aygül,   kentte   yaşanan   usulsüzlük   ve   yolsuzluklarla  ilgili  yaptığı  haberler  nedeniyle  susturulmak  istendiğini  söyledi;  mesleki   faaliyetleri  nedeniyle  açılan  soruşturmalarda  ifade  vermeyeceğini  belirterek,  “savunma  

(7)

 

Polis  şiddetine  Twitter’dan  tepki  gösteren  Bekar’a  dava  açıldı  

 

Adana'da   polisin   silahla   vurarak   öldürdüğü   İbrahim   Aras   ile   ilgili   tweet   atan   emekli   öğretmen  Meral  Bekar  hakkında  dava  açıldı.  

 

Bekar,   Aras’ın   ölümü   sonrası   olay   yerine   gelen   Adana   Emniyet   Müdürü’nün   "Devlet   görevini   nasıl   yapacağını   sizden   mi   öğrenecek?"   sözlerine   tepki   olarak     “Hşşt,   Adana   Emniyet   Müdürü   Cengiz   Zeybek,   devletin   görevi   İbrahim   Aras’ları   öldürmekse,   o   devlet   başına  yıkılsın  sen  de  altında  kal”  şeklinde  bir  paylaşımda  bulunmuştu.    

 

Bekar,   Zeybek’in   suç   duyurusu   üzerine   “kamu   görevlisine   görevinden   dolayı   hakaret   etmek”  suçlamasıyla  Adana  11.  Asliye  Ceza  Mahkemesi’nde  yargılanacak.  

   

   

Bakanlık  polis  şiddetini  savunmayı  sürdürüyor  

 

Ethem  Sarısülük’ün  cenaze  törenine  polisin  müdahalesi  sonucu  başından  gaz  kapsülüyle   yaralanıp   günlerce   yoğun   bakımda   kalan   Dilan   Dursun’un   Ankara   2.   İdare   Mahkemesi’nde   açtığı   tazminat   davasında   İçişleri   Bakanlığı   yaptığı   yazılı   savunmada,   Dilan’ın  yaralanmasının  kendi  tedbirsizliğinden  kaynaklandığını  iddia  etti.    

Ali   İsmail   Korkmaz’ın   öldürülmesinin   ardından   açılan   tazminat   davasında   da   Bakanlık   Korkmaz’ın  polise  taş  attığını  iddia  etmişti.  

 

Diğer   yandan   polise   direnmekle   suçlanarak   tutuklanan   ve   yargılandığı   Antalya   8'inci   Asliye   Ceza   Mahkemesi’nde   7   ay   15   gün   hapis   cezasına   mahkum   olan   Gülçin   Bulut’la  

(8)

kolunu   bükmesinin   “haksız   tahrik”   oluşturduğuna   karar   verdi.   Avukat   Münip   Ermiş  

"Polislerin   çok   sık   yaptıkları   kolunu   bacağını   bükerek,   yerde   sürükleyerek,   kafasından,   kulağından  tutarak  sanığı  otobüse  sürüklemek  Yargıtay'ın  bu  kararından  sonra  meşru  bir   davranış  olmayacaktır”  dedi.  

   

   

Ocak  ve  Karakoç  dosyalarında  zamanaşımına  günler  kaldı    

 

Türkiye’de  gözaltında  kayıplara  karşı  mücadelenin  ve  Cumartesi  Anneleri  eylemlerinin   sembol   isimlerinden   olan   Hasan   Ocak   ve   Rıdvan   Karakoç’un   soruşturma   dosyalarının   zamanaşımı  nedeniyle  kapatılmasına  günler  kaldı.  

 

İstanbul  Gazi  Mahallesi’nde  1995  yılında  polisin  halka  ateş  açması  sonucu  17  kişi  ölmüş;  

burada  düzenlenen  tepki  eylemlerine  katılan  Hasan  Ocak,  aynı  yıl  21  Mart’ta  gözaltına   alınarak,   kaybedilmişti.   Ocak’ın   cesedi   Beykoz’daki   Kimsesizler   Mezarlığı’nda   ortaya   çıkmıştı.  Ocak’ın  ailesi,  oğullarını  ararken,  tesadüf  eseri  Rıdvan  Karakoç’un  da  cesedini   bulmuştu.  Yaşananlar  üzerine  27  Mayıs  1995’te  Galatasaray  Meydanı’nda,  “Failler  belli,   kurbanlar   nerede?”   sloganıyla   bir   araya   gelen   kayıp   yakınları   “Cumartesi   Anneleri”  

eylemlerini  başlatmıştı.  

 

Geçen   20   yılda   Hasan   Ocak   ve   Rıdvan   Karakoç’un   öldürülmelerine   ilişkin   soruşturmalarda   hiçbir   ilerleme   kaydedilmezken,   Karakoç   açısından   15   Şubat’ta,   Ocak   açısından  da  21  Şubat’ta  zamanaşımı  süresi  doluyor.    

 

Diğer   yandan   İstanbul   Cumhuriyet   Başsavcılığı,   12   Eylül   Darbesi’nden   sonra   gözaltına   alınan  ve  bir  daha  kendilerinden  haber  alınamayan  Hayrettin  Eren  (21  Kasım  1980)  ve   Nurettin   Yedigöl’e   (17   Nisan   1981)   ilişkin   soruşturma   dosyaları   ile   gözaltında   gördükleri  işkence  sonucu  yaşamlarını  yitiren  İrfan  Çelik  (14  Eylül  1980),  Maksut  Tepeli   (5   Şubat   1984)   ve   Mustafa   Tunç’un   (9   Temmuz   1982)   soruşturma   dosyalarında   zamanaşımı  nedeniyle  takipsizlik  kararı  verdiğini  açıkladı.  

 

Bu   kapsamda   “Cezasızlığa   Son,   Adalet   İstiyoruz”   adlı   bir   kampanya   başlatan   İnsan   Hakları   Derneği   (İHD),   işkence   ve   gözaltında   kayıp   dosyalarında   zamanaşımı  

(9)

 

   

DÜŞÜNCE  SUÇLARI  MÜZESİNDE  BU  HAFTA  

 

***   Düşünce   Suçları   Müzesi’nde   bu   hafta   “Je   suis   Charlie”   pankartını   ve   TBMM   Yolsuzlukla   Mücadele   Komisyonu’nun   dört   bakan   hakkında   araştırmaya   gerek   görmeyen   ve   yolsuzluk   kanıtı   olan   ‘tape’leri   yok   etmeyi   öngören   kararını   eleştiren  

“Halının   altına   süpürme”     animasyonu   öne   çıkıyor.   Ayrıca   2.   kattaki   GIRGIR/JOKE   ekranının   arkasında   sizi   “Şarlo”   bekliyor.   Kim   yapmışsa   çok   ustaca   yapmış,   mutlaka   öneririz.    Ayrıntılar  için;  http://dusuncesuclarimuzesi.net  

   

  DÜŞÜNCE  SUÇU  DURUŞMALARI  

   

Bingöl’de  1999  yılında  2  sivilin  polisin  düzenlediği  operasyon  sonucu  öldürülmesine  ilişkin  olarak   dönemin  Genç  İlçe  Emniyet  Amiri  Ahmet  Koni,  komiserler  Bülent  Gümüşay,  Ahmet  Kenan  Çayır   polis   memurları   Mehmet   Atıcı   ve   Mehmet   Yolaçtı’nın   “tasarlayarak   insan   öldürme”,   “tehdit”,  

“kamu  görevlisinin  resmi  belgede  sahteciliği”  suçlarından  yargılanmasına  3  Şubat  2015’te  devam   edildi.  Bingöl  Ağır  Ceza  Mahkemesi  heyeti  sanıkların  tutuklanması  talebini  reddederek  duruşmayı   erteledi.    

Diyarbakır’ın   Kulp   İlçesi’ne   bağlı   Alacakaya   Köyü   ve   Muş’un   Licik   Mezrası’nda   8   Ekim-­‐25   Ekim   1993   tarihlerinde   Bolu   Komando   Tugayı   tarafından   düzenlenen   operasyonlarda   gözaltına   alındıktan   sonra   kaybolan   11   köylü   ile   ilgili   açılan   davaya   3   Şubat   2015’te   Ankara   7.   Ağır   Ceza   Mahkemesi’nde  devam  edildi.  Duruşma  6  Nisan  2015’e  ertelendi.    

Recep   Tayyip   Erdoğan   hakkında   Twitter   üzerinden   attığı   mesajlar   nedeniyle   AKP’li   eski   milletvekili  Feyzi  İşbaşaran  hakkında  “cumhurbaşkanına  hakaret  ettiği”  iddiasıyla  açılan  davaya  3   Şubat   2015’te   başlandı.   İstanbul   11.   Asliye   Ceza   Mahkemesi’ndeki   duruşmada   İşbaşaran’ın   ifadesini  alan  hâkim,  mesajlara  ilişkin  bilirkişi  raporu  alınması  amacıyla  duruşmayı  erteledi.  

30   Ocak   2014   tarihli   “Çakma   Suikast   Hazırlığı”   başlığıyla   yayımlanan   yazısında   Recep   Tayyip   Erdoğan   ve   MİT   Müsteşarı   Hakan   Fidan’a   “basın   yoluyla   hakaret   ettiği   ve   iftirada   bulunduğu”  

gerekçesiyle   hakkında   dava   açılan   Taraf   Gazetesi   yazarı   Emre   Uslu’nun   yargılanmasına   3   Şubat   2015’te  devam  edildi.  İstanbul  2.  Asliye  Ceza  Mahkemesi  hakimi,  Uslu  hakkında  yakalama  kararı   çıkarılmasına  karar  vererek  duruşmayı  erteledi.    

Kobani’ye  destek  eylemlerine  katıldıkları  için  “yasadışı  örgüt  üyesi  olmamakla  birlikte  örgüt  adına   suç  işlemek”  suçlamasıyla  Muş  Ağır  Ceza  Mahkemesi’nde  yargılanan  Deniz  Tarhan  ve  Halil  Çiçek,  3  

(10)

3   Haziran   2013’te   Hatay’daki   Gezi   Parkı   eylemlerinde   yaşamını   yitiren   Abdullah   Cömert’in   ölümüne   neden   olan   polis   memuru   Ahmet   Kuş’un   yargılanmasına   Balıkesir   2.   Ağır   Ceza   Mahkemesi’nde   3   Şubat   2015   tarihinde   devam   edildi.   Mahkeme   heyeti   avukatların   görüntülü   sistemle   ifadesi   alınan   sanığın   duruşma   salonuna   getirilmesi   yönündeki   talebini   reddederek   duruşmayı  1  Nisan  2015’e  erteledi.    

Gezi  eylemleri  sırasında  Taksim  Meydanı'nda  çekilmiş  bir  fotoğrafını  sosyal  medya  hesaplarında   paylaştığı  için  “kamu  malına  zarar  verdiği”  ve  “suçu  ve  suçluyu  övdüğü”  iddiasıyla  İstanbul  6.  Asliye   Ceza  Mahkemesi’nde  yargılanan  avukat  Yeşinil  Yeşilyurt,  3  Şubat  tarihli  duruşmada  beraat  etti.    

Hakkâri’de   1995   yılında   gözaltında   kaybedilen   Nezir   Tekçi’nin,   öldürülmesi   emrini   verdiği   iddiasıyla   emekli   Albay   Ali   Osman   Akın   ile   Muvazzaf   Yarbay   Kemal   Alkan’ın   yargılanmasına   Eskişehir   1.   Ağır   Ceza   Mahkemesi’nde   4   Şubat   2015’te   devam   edildi.   Mahkeme   heyeti,   reddi   hâkim   talebinin   bir   üst   mahkeme   tarafından   incelenmesi   amacıyla   duruşmayı   15   Nisan   2015’e   erteledi.    

“Ötekilerin   Postası”   adlı   haber   sitesinin   editörü   hakkında,   yayımlanan   haberlerle   “halkı   kin   ve   düşmanlığa   sevk   etmek”   suçlamasıyla   açılan   davaya   4   Şubat   2015’te   başlandı.   Küçükçekmece   3.  

Asliye  Ceza  Mahkemesi’ndeki  duruşmada  hâkim,  sanığın  beraatine  karar  verdi.  

Van’ın   Erciş   İlçesi’nde   üzerinde   Kürdistan   Özerk   Yönetimi’nin   bayrağı   ile   sarı,   kırmızı   ve   yeşil   renklerin  yer  aldığı  tişört  bulunan  S.M.  ile  tişörtü  satan  mağaza  sahipleri  hakkında  açılan  davaya  5   Şubat   2015’te   başlandı.   Erciş   Ağır   Ceza   Mahkemesi’ndeki   duruşmada   “yasadışı   örgüt   propagandası   yapmakla”   suçlanan   4   sanığın   ifadesini   alan   mahkeme   heyeti,   dosyadaki   eksikliklerin  giderilmesi  amacıyla  duruşmayı  erteledi.    

Van’ın   Muradiye   İlçesi’nde   6-­‐8   Ekim   2014   tarihleri   arasında   düzenlenen   Kobani’ye   destek   eylemlerine   katıldıkları   gerekçesiyle   tutuklanan   6   kişinin   yargılanmasına   5   Şubat   2015’te   başlandı.   Erciş   1.   Ağır   Ceza   Mahkemesi’ndeki   duruşmada   mahkeme   heyeti   “yasadışı   örgüt   üyesi   olmakla”  suçlanan  sanıkların  tahliye  edilmesine  karar  vererek  duruşmayı  erteledi.    

2014   yılında   Taksim’deki   1   Mayıs   gösterileri   nedeniyle   “halkı   kanuna   aykırı   toplantı   ve   gösteri   yürüyüşüne  kışkırtmak”  suçlamasıyla  sendika  ve  oda  yöneticileri  hakkında  İstanbul  28.  Asliye  Ceza   Mahkemesi’nde   açılan   davaya   6   Şubat   günü   başlandı.   Bülten   yayına   hazırlanırken   duruşma   sürmekteydi.  

 

İfade   özgürlüğü   ile   ilgili   olaylara   ilişkin   haberleri   (   http://www.antenna-­‐

tr.org/sites.aspx?SiteID=21&mod=cat&ID=705   )   takip   edebilir   ve   haftalık   bültene   ulaşabilirsiniz.    

Figure

Updating...

References

Related subjects :