Düşün, düşün Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni (Sayı 12/15, 20

10  Download (0)

Full text

(1)

Düşün, düşün…

         

Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni (Sayı 12/15, 20 Mart 2015)

 

Geçen  hafta  neler  oldu?    

 

***   Cumhurbaşkanı   Erdoğan;   parlamenter   sistemle   halka   ‘haksızlık’   yapıldığını   savunarak,   "Türkiye   bir   anonim   şirket   gibi   yönetilmelidir"   dedi.   Açıklamaya   muhalefet   liderleri   tepki   gösterirken,   HDP’nin   Ak   Parti   ile   başkanlık   sistemi   konusunda   anlaştığı   iddialarına   cevap   veren   Selahaddin   Demirtaş;   “Erdoğan   HDP   var   oldukça   başkan   olamayacak”  dedi.  

 

***  Cumhurbaşkanı  Erdoğan;  “Türkiye'nin  Kürt  sorunu  yoktur.  Kimliklerinin  tanınmaması   sorunu   vardır.   Bugün   artık   hiç   kimse   kökeni,   inancı,   yaşam   biçimi,   fikri   yüzünden   baskı   altında  değildir”  dedi.  MHP  açıklamayı  seçim  taktiği  olarak  yorumlarken,  CHP  ve  HDP  ise  

“O  zaman  çözüm  süreci  niye  yürütülüyor?”  diye  sordu.  

 

***   Çözüm   sürecinde   gözler   PKK   lideri   Öcalan’ın   Newroz’da   okunacak   açıklamasına   çevrilirken,  Başbakan  Yardımcısı  Yalçın  Akdoğan  çözüm  süreci  için  oluşturulacak  izleme   heyetinin   5-­‐6   kişiden   oluşacağını   ve   bazı   isimlerin   belirlendiğini   açıkladı.  

Cumhurbaşkanı   Erdoğan   ise   izleme   heyetiyle   ilgili   çalışmalara   sıcak   bakmadığını   söyledi.  Öte  yandan  Öcalan’ın  sekretaryası  olarak  görev  yapacak  5  PKK’li  mahkum  İmralı   Cezaevi’ne  naklediliyor.    

 

***  Cumhurbaşkanı  Erdoğan,  Ergenekon  ve  Balyoz  operasyonlarıyla  kendisinin  ve  tüm   ülkenin  yanlış  yönlendirildiğini,  aldatıldığını  söyledi;  “Kurumlarımızın  içinde  örgütlenmiş   bir   yapının,   Türkiye'yi   ele   geçirmek   için   yürüttüğü   bir   darbe   teşebbüsüne   hep   birlikte   maruz  kaldık"  dedi    

 

***   Kamuoyunda   “Akil   Adamlar”   olarak   bilinen   Bağımsız   Türkiye   Komisyonu   yayımladığı   bir   makaleyle   “Türkiye’de   güç   kazanan   otoriterleşme   eğilimiyle   ifade   özgürlüğünün,  güçler  ayrılığının  ve  hukukun  egemenliğinin  erozyona  uğradığını”  belirtti.    

 

***   Hükümetin   Alevi   açılımı   kapsamında   Alevi   dedeleri   yetiştirecek   Özel   Statülü   Hacı   Bektaş-­‐ı   Veli   Anadolu   Lisesi’nin   temeli   atıldı.   Alevi   örgütleri   ise   zorunlu   din   dersinin   kaldırılması   ve   cemevlerinin   ibadethane   olarak   kabul   edilmesi   için   adım   atılmasını   istiyor.  

 

***   Hükümet,   2015   yılının   ilk   iki   ayında   87   milyon   liralık   “güvenlik   ve   savunma”  

harcaması  yaptı.  Kolluk  kuvvetlerinin  kullanımı  için  17  milyon  liralık  da  biber  gazı  ve  ses  

(2)

***   İstanbul   Valisi   Vasip   Şahin,   Taksim’in   gösteri   ve   kutlama   yapılan   alanlardan   biri   olmadığını   belirterek,   1   Mayıs   etkinliklerine   yine   izin   vermeyeceklerini   söyledi.  

Sendikalar   ise   konu   ile   ilgili   AİHM   kararını   hatırlatarak   1   Mayıs’ta   Taksim’i   yasaklamanın  suç  olduğunu  söyledi.  

 

***  Uluslararası  Şeffaflık  Derneği’nin  gazeteciler  arasında  yürüttüğü  “Türkiye  Cezasızlık   Araştırması”   anketinin   sonuçlarını   göre   gazetecilerin   yüzde   86’sı   Türkiye’de   sansür   ve   otosansürün  yaygın  olduğunu  düşünüyor.  Ayrıntılara  erişim  için;  www.seffaflik.org    

-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐  

   

   

Türkiye  iki  dosyada  daha  AİHM’de  mahkum  oldu  

 

Avrupa   İnsan   Hakları   Mahkemesi   (AİHM),   iki   ayrı   başvuruda   Türkiye’yi   Avrupa   İnsan   Hakları  Sözleşmesi’ni  ihlalden  tazminat  ödemeye  mahkum  etti.  

 

AİHM,   10   Aralık   2000   tarihinde   İstanbul’da   bir   duvara   slogan   yazarken   polisler   tarafından   açılan   ateş   sonucu   yaralanan   ve   gözaltındayken   darp   edilen   Şükrü   Yıldız’ın   başvurusunda   Türkiye’yi   işkence   yasağını   ihlalden   ve   etkili   soruşturma   yapmamaktan   suçlu   buldu,   Yıldız’a   19   bin   500   Euro   manevi   tazminat   ve   1,550   Euro   da   mahkeme   masrafı  ödenmesine  hükmetti.  

 

AİHM   ayrıca   Diyarbakır’ın   Hani   ilçesinde   16   yıl   önce   mayın   patlaması   sonucu   hayatını   kaybeden   yedi   yaşındaki   Turgay   Ergin   ve   ağır   yaralanan   iki   çocukla   ilgili   dosyada   da    

“makul   zamanda   adil   yargılanma   hakkı”   ihlalinden   Türkiye’yi   toplamda   11   bin   Euro   tazminat  ödeyemeye  mahkum  etti.  

 

Şükrü   Yıldız’ın   başvurusu   üzerine   Türkiye’de   açılan   dava   24   Mayıs   2014   tarihinde   polislerin  “meşru  müdafaa”  yaptığı  gerekçesiyle  beraatla  sonuçlanmış,  Ergin’in  ölümüyle   ilgili   savcılığın   yürüttüğü   soruşturma   ise   hiçbir   sonuç   alınamadan   3   Temmuz   2009’da   zamanaşımından  düşmüştü.  

   

(3)

   

AYM:  “Kürtçe  davetiye  ifade  özgürlüğüdür’    

 

Anayasa   Mahkemesi   (AYM),   2007   yılında   İdil’de   Newroz   bayramına   davet   amacıyla   Kürtçe   bastırılmış   el   ilanları   dağıtan   Demokratik   Toplum   Partisi   (DTP)   yöneticilerinin   ceza  almasının  hak  ihlali  olduğuna  karar  verdi.  

 

Yerel   mahkeme,   siyasal   partilerin   Türkçe   dışında   dil   kullanmalarının   yasak   olduğu   gerekçesiyle  DTP’li  yöneticiler  Hüsnü  Babat,  Faik  Kaplan,  Metin  Demir,  Celile  Eraslan  ve   İsa  Yağbasan’ı    5’er  ay  hapis  ve  ayrıca  3  bin  600’er  lira  da  para  cezasına  mahkûm  etmişti.  

AYM,  söz  konusu  kararın  ifade  özgürlüğü  ihlali  olduğuna  ve  ihlalin  ortadan  kaldırılması   için  yargılamanın  yeniden  yapılmasına  hükmetti.  

     

   

Yargıtay  Cemevleri  ile  ilgili  kararının  gerekçesini  açıkladı  

 

Ankara  İl  Dernekler  Müdürlüğü’nün  talebi  üzerine,  tüzüğünde  “cemevlerini  ibadet  yeri   olarak”   niteleyen   Çankaya   Cemevi   Yaptırma   Derneği’nin   kapatılması   amacıyla   açılan   davada,   geçtiğimiz   aylarda   dernek   lehine   karar   veren   Yargıtay   Hukuk   Genel   Kurulu,   gerekçeli  kararını  yayımlandı.    

 

Avrupa   İnsan   Hakları   Sözleşmesi’ne   (AİHS)   ve   Avrupa   İnsan   Hakları   Mahkemesi’nin   (AİHM)   ilgili   kararlarına   atıf   yapan   Yargıtay,   devletin   inanç   özgürlüğü   önündeki   engelleri   kaldırmak   ve   her   türlü   inanca   eşit   mesafede   olmakla   yükümlü   olduğunu   vurguladı.    

(4)

Yargıtay,  “Kişilerin  dini  inançlarını  açığa  vurmak  için  kullandıkları  araçların  meşru  olup   olmadığını   veya   bir   ibadet   yerinin   meşruiyetini   belirlemek   konusunda   devletin   takdir   yetkisi  yoktur”  dedi.  

 

   

Danıştay’dan  emsal  niteliğinde  karar  

 

Danıştay,   cinsel   yönelimi   nedeniyle   hakkında   soruşturma   açılan   ve   meslekten   ihraç   edilen  öğretmenin  davasında  idari  işlemin  hukuka  aykırı  olduğuna  hükmetti.  

 

Anayasa’nın  ve  Avrupa  İnsan  Hakları  Sözleşmesi’nin  “eşitlik”,  “özel  hayatın  gizliliği”  ve  

“ayrımcılık   yasağını”   düzenleyen   maddelerine   atıfta   bulunan   Danıştay,   “kişinin   mahremiyet  alanına  giren  bir  fiilin  Memur  Disiplin  Hukukunu  ilgilendirmediğini”  belirtti   ve  meslekten  çıkarma  cezasını  iptal  etmeyen  idare  mahkemesi  kararını  bozdu.  

 

   

İnternet  düzenlemesi  Meclis’ten  geçti  

 

Telekomünkasyon   İletişim   Başkanlığı’na   (TİB)   Başbakanlık   ve   Bakanlıkların   talebi   üzerine  hakim  kararı  olmaksızın  “içerik  çıkarma  veya  erişim  engellenme”  yetkisi  tanıyan   yeni  internet  düzenlemesinin  de  yer  aldığı  “torba  yasa”  Meclis’te  kabul  edildi.  

 

Düzenlemeye  göre  içerik  çıkartılması  veya  erişimin  engellenmesi  kararının  gereği  4  saat   içinde  yerine  getirilecek.  Söz  konusu  içerikler  çıkarılıncaya  kadar  erişimin  engellenmesi   tedbirine   devam   edilecek.   Ayrıca   internet   sitesinin   tümüne   yönelik   olarak   erişimin   engellenmesi  kararı  da  verilebilecek.  

 

(5)

Anayasa  Mahkemesi  (AYM),  geçtiğimiz  yıl  yasalaşan  ve  benzer  kısıtlamalar  getirilen  bir   düzenlemeyi  Ekim  2014’te  verdiği  kararla  iptal  etmişti.  

 

   

Cumhurbaşkanına  hakaret  davaları  

 

Gazeteci   Mine   Bekiroğlu,   Facebook   paylaşımlarıyla   Cumhurbaşkanı   Erdoğan’a   hakaret   ettiği   suçlamasıyla   Adana   6.   Asliye   Ceza   Mahkemesi’nde   yargılandığı   davanın   ilk   duruşmasında   5   ay   hapis   cezasına   mahkum   oldu.   Mahkeme   hakimi   hükmün   açıklanmasının  geri  bırakılmasına  karar  verdi.    

 

İzmir’de   üzerinde   Cumhurbaşkanı   Recep   Tayyip   Erdoğan’ın   Hitler’e   benzetilmiş   fotoğrafının   bulunduğu   afişi   asan   üç   kişi   hakkında   dava   açıldı.   Savcı   Cevdet   Aydemir,   hazırlanan   iddianamede   şüphelilerin   Türk   Ceza   Kanunu’nun   299/2.   maddesi   uyarınca  

“Cumhurbaşkanına   alenen   hakaret”   suçlamasıyla   4,5   yıla   kadar   hapis   cezasıyla   yargılanmasını   isterken,   davanın   ilk   duruşması   20   Nisan’da   İzmir   24.   Asliye   Ceza   Mahkemesi’nde  görülecek.  

 

17-­‐25   Aralık   yolsuzluk   operasyonlarında   isimleri   yer   alan   AKP’li   dört   eski   Bakan   hakkında  Meclis’te  kurulan  soruşturma  komisyonu  çalışmalarına  getirilen  yayın  yasağını   eleştiren  Evrensel  gazetesi  yazarı  Ender  İmrek  hakkında  da  dava  açıldı.  

 

İmrek’in,   29   Kasım   2014   tarihinde   gazetede   yayımlanan   “Yolsuzluk,   hırsızlık,   rüşvet   gizlenebilir   mi?”   yazısında   Cumhurbaşkanı   Erdoğan’a   yönelik   “iftira”,   “hakaret”   ve  

“küçültücü  ifadeler”  kullanmakla  suçlandığı  davanın  ilk  duruşması  2  Haziran  tarihinde   görülecek.    

 

BirGün  Genel  Yayın  Yönetmeni  Barış  İnce’nin  gazetede  yayımlanan  yolsuzluk  haberleri   nedeniyle   yargılandığı   davadaki   savunmasına   “Cumhurbaşkanı’na   hakaret”   suçundan   açılan  soruşturma  tamamlandı.  Beş  yıla  kadar  hapis  cezası  istemiyle  yargılanacak  İnce,  2   Haziran’da  İstanbul  2.  Asliye  Ceza  Mahkemesi’nde  hakim  karşısına  çıkacak.    

 

Cumhurbaşkanı  Tayyip  Erdoğan’a  hakaret  suçlamasıyla  tutuklanarak  13  gün  cezaevinde   kaldıktan  sonra  tahliye  olan  Onur  Kılıç  hakkında  hazırlanan  iddianame  de  İzmir  7.  Asliye   Ceza  Mahkemesi  tarafından  kabul  edildi.  4  yıla  kadar  hapis  cezası  istemiyle  yargılanacak  

(6)

 

Haftalık   mizah   dergisi   Penguen’in   21   Ağustos   2014   tarihli   sayısında   yayımlanan   ve   Recep   Tayyip   Erdoğan’ın   cumhurbaşkanı   seçilmesini   konu   alan   karikatür   nedeniyle   çizerler   Bahadır   Baruter   ve   Özer   Aydoğan   hakkında   İstanbul   2.   Asliye   Ceza   Mahkemesi’nde  4  yıla  kadar  hapis  istemiyle  dava  açıldı.    

 

İstanbul   Cumhuriyet   Başsavcılı   Vekili   Vedat   Yiğit,   hazırladığı   iddianamede   karikatüristleri   “toplumun   etik,   örf   ve   âdetlerine   aykırı   davranıp   eleştiri   hakkının   sınırlarının  aşarak  Erdoğan’ın  onur,  şeref  ve  saygınlığına  saldırmakla”  suçladı.  Davanın  ilk   duruşması  19  Mart  tarihinde  görüldü.  

 

Cumhurbaşkanlığı   seçimi   kampanyasında   İzmir'de   miting   için   bulunan   dönemin   Başbakanı   Recep   Tayyip   Erdoğan'ı   protesto   eden   10   genç   hakkında   “kamu   görevlisine   görevinden  dolayı  hakaret”  suçlamasıyla  dava  açıldı.  

 

Cumhuriyet  Savcısı  Fehmi  Aşgun,  “Hırsız,  katil  Erdoğan”  şeklinde  slogan  atarak  pankart   astıkları  için  gençlerin  4,5’ar  yıla  kadar  hapis  istemiyle  yargılanmalarını  istedi.  

 

Diğer  yandan  Adana’da  polis,  Cumhurbaşkanı  Erdoğan'a  hakaret  ile  suçlanan  gazeteciler   Abdullah   Özyurt   ve   Aytekin   Gezici’nin   evlerine   baskın   yaptı.   Gazetecilerin   Twitter   paylaşımları  nedeniyle  yürütülen  soruşturma  kapsamında  Sulh  Ceza  Hakimliği  kararıyla   evlerde   arama   yapan   polisler,   cep   telefonları   ve   bilgisayarlara   el   koydu.   Gözaltına   alınmayan   gazeteciler,   ifade   vermeleri   için   emniyete   çağrıldı.   Ayrıca   Cumhuriyet   gazetesi  muhabiri  Emre  Döker  ve  “Big  Boss”    kitabının  yazarı  gazeteci  Mustafa  Hoş  da   haklarında   “Erdoğan’a   hakaret”   iddiasıyla   yürütülen   soruşturmalar   kapsamında   ifade   verdi.    

 

 

 

Haber  sitelerine  sansür  

 

Ankara  8’nci  Sulh  Ceza  Mahkemesi,  İnternet  haber  portalı  “www.sendika.org”  sitesinde   19   Mart   2014’te   yayınlanan   “THY   tonlarca   silah   taşımış,   ayakkabı   kutusundan   sonra   çikolata   paketinde   rüşvet”   başlıklı   haber   hakkında   “kişilik   haklarına   saldırı   içerdiği”  

gerekçesiyle  erişim  yasağı  getirdi.  

 

(7)

Mahkeme,   erişim   yasağını   23   Ocak   2015’de   duyuran   sitenin   bu   haberine   de   aynı   gerekçeyle  erişimin  engellenmesi  kararı  verdi.  Her  iki  haber  ile  ilgili  olarak  Erdoğan’ın   başbakanlığı  döneminde  başdanışmanlığını  yürüten  Mustafa  Varank  şikayetçi  olmuştu.  

 

Diğer   yandan   İstanbul   Sulh   Ceza   Hakimliği   de   stratejist   Cenk   Sidar’ın,   12   Ocak   2015   tarihinde  “www.diken.com.tr”  adlı  internet  haber  portalında  yayınlanan  “Davutoğlu’nun   samimiyetsizliği  Paris’te  zirve  yaptı”  başlıklı  yazısının  siteden  kaldırılmasına  karar  verdi.    

 

Yazı   ile   ilgili   Davutoğlu’nun   şikâyeti   üzerine   hakkında   “hakaret”   suçlamasıyla   soruşturma  başlatılan    Sidar,  “Basın  özgürlüğü  yok  diye  Davutoğlu’nu  eleştirdiğim  yazıyı,   hakaret  kabul  edip  soruşturma  açılmış,  basın  özgürlüğünü  gene  katledilmiş”    dedi.  

 

 

 

ABD’li  Senatörler:  “Türkiye’de  basına  sansür  uygulanıyor”  

 

ABD   Senatosu’ndan   74   senatör   Türkiye’de   basın   özgürlüğü   ihlallerini   eleştiren   bir   mektup  kaleme  aldı.  

 

ABD   Dışişleri   Bakanı   John   Kerry’e   hitaben   yazılan   mektupta   imzacılar   Türkiye’de   sürmekte  olan  insan  hakları  ihlalleri  konusundaki  endişelerini  dile  getirerek,  Kerry’den   Türkiyeli  yetkilerle  görüşmesini  talep  etti.    

 

Gazetecilerin  gözaltına  alındıklarını  ve  tutuklandıklarını  hatırlatan  senatörler,  iktidarın   özgür   medyanın   yayınlarını   engellenmek   amacıyla   hukukun   üstünlüğü   ve   demokratik   prensipleri  çiğnediğini  belirtti.  

 

   

(8)

   

Üniversiteden  film  gösterimine  engel  

 

İstanbul   Üniversitesi   (İÜ)   İletişim   Fakültesi   Dekanlığı,   İletişim   Sanatları   Kulübü   tarafından  bir  etkinlikte  gösterilmek  istenen,  “İki  Tutam  Saç-­‐Dersim'in  Kayıp  Kızları”  adlı   belgesel  filmin  gösterimini,  “içeriğinin  uygun  olmadığı”  gerekçesiyle  engelledi.  

 

Konuya  ilişkin  yazılı  açıklama  yapan  İÜ'lü  öğrenciler,  etkinliklerinin  sansüre  uğramasına   tepki  gösterdi,  “Karşılaştığımız  çeşitli  bürokratik  engellemeler  kulüp  isminin  ve  tüzüğünün   dekan  tarafından  değiştirilmesine  kadar  gitmiştir.  Meşru  taleplerimiz  demokratik  olmayan   uygulamalarla  sabote  edilmektedir"  dedi.    

 

   

Yazar  Karaman:  “Ateist  ve  eşcinsellere  kötü  bakmak  haktır”    

 

Yeni  Şafak  gazetesi  yazarı  Hayrettin  Karaman,  16  Mart  tarihinde  yayımlanan  "Ateist  ve   eşcinsele  kötü  bakış"  başlıklı  yazısında  ateistlerden  ve  LGBTİ  bireylerden  nefret  etmenin  

“doğal”  olduğunu  savundu.  

 

Karaman;  “İnsan  haklarına  dayalı  demokrasilerde  bir  kimsenin  ateist  veya  eşcinsel  olma  ve   bunu  savunma  hakları  varsa,  böyle  olmayanların  da  ateistlere  ve  eşcinsellere  kötü  bakma   hakları,  hatta  Müslüman  iseler  vazifeleri  vardır"  dedi.    

   

(9)

   

DÜŞÜNCE  SUÇLARI  MÜZESİNDE  BU  HAFTA  

 

***   Newroz   yaklaşırken   “Barış   Süreci”   sürüyor   gibi   görünüyor.   Hapisteki   PKK   lideri   Öcalan,  21  Mart'ta  yayınlanmak  üzere  yeni  bir  mesaj  yazıyor.  

 

***  Sadece  doların  ABD’ye  geri  dönüşü  değil,  Türkiye’deki  siyasal  gerilim  ve  güvensizlik   liranın  değer  kaybına  yol  açıyor.    

 

***  2015  yılında  erkekler  tarafından  öldürülen  kadın  sayısı  66’ya  ulaştı.  

 

Ayrıntılar  için;    

http://dusuncesuclarimuzesi.net    

 

  DÜŞÜNCE  SUÇU  DURUŞMALARI  

   

İstanbul’un     Maltepe   İlçesi’ne   bağlı   Gülsuyu   Mahallesi’nde   30   Eylül   2013’te   uyuşturucu   çeteleri   tarafından  düzenlenen  silahlı  saldırılar  sonucu  yaşamını  yitiren  Hasan  Ferit  Gedik’in  ölümü  ile  ilgili   davaya  16  Mart  tarihinde  devam  edildi.  Anadolu  10.  Ağır  Ceza  Mahkemesi’ndeki  duruşmada  sanıklar   Hasan  Ferit  Gedik’in  ailesini  ve  avukatlarını  bir  kez  daha  ölümle  tehdit  etti.  Çıkan  olayların  büyümesi   üzerine   mahkeme   heyeti,   dava   dosyasının   HSYK’ye   gönderilmesine   karar   vererek   duruşmayı   sonlandırdı.    

Kamuoyunda   “Red   Hack”   davası   olarak   bilinen   ve   bazı   kamu   kurumlarının   bilişim   sistemlerine   girerek,   gizli   verileri   ele   geçirmekle   suçlanan   10   kişinin   yargılandığı   davaya   Ankara   13.   Ağır   Ceza   Mahkemesi’nde   16   Mart   tarihinde   devam   edildi.   Mahkeme   heyeti   tüm   sanıkların   beraatine   karar   verdi.    

Sosyal   paylaşım   sitesi   Facebook   üzerinden   Haziran   2014’te   kaleme   aldığı   “Recep   Tayyip   Erdoğan   Türkiye’nin   ortalamasıdır”   başlıklı   yazısı   nedeniyle   dönemin   Başbakan’ı   Erdoğan’a   hakaretten   2   yıl   hapsi   istenen   Psikiyatrist   Dr.   Ahmet   Koyuncu   hakkında   açılan   davanın   ilk   duruşması   18   Mart   tarihinde   Küçükçekmece   14.   Asliye   Ceza   Mahkemesi’nde   görüldü.   Mahkeme   hakimi   “yargılamanın   durdurulmasına”  karar  verdi.  Eğer  Erdoğan  3  ay  içinde  şikâyetçi  olmazsa  dava  düşecek.  

Cumhurbaşkanı   Recep   Tayyip   Erdoğan'a   başbakanlığı   döneminde,   katıldıkları   bir   eylemde   attıkları   sloganlarla   "hakaret"   ettikleri   ileri   sürülen   2   sanığın   yargılanmasına   19   Mart   tarihinde   İzmir   27.  

Asliye  Ceza  Mahkemesi’nde  devam  edildi.  Mahkeme  hakimi  Erdoğan'ın  davaya  katılma  talebini  kabul   ederek  duruşmaya  erteledi.    

Ağrı’da   Kobani   eylemlerine   katıldıkları   için   “yasadışı   örgüt   üyesi   oldukları”   iddiasıyla   tutuklanan  

(10)

Karaoğlan’ın  yargılanmasına  19  Mart  2015’te  başlandı.  Ağrı  Ağır  Ceza  Mahkemesi’ndeki  duruşmada   tutuklu   sanıkların   ifadesini   alan   mahkeme   heyeti,   3   kişinin   de   tahliye   edilmesine   karar   vererek   duruşmayı  26  Mayıs  2015’e  erteledi.    

Diyarbakır’ın   Lice   İlçesi’ndeki   kalekol   yapımlarına   karşı   Erzurum’da   9   Haziran   2014’te   düzenlenen   eyleme  katıldıkları  gerekçesiyle  haklarında  dava  açılan  2’si  8  kişinin  yargılanmasına  19  Mart  2015’te   başlandı.  “Yasadışı  örgüt  üyesi  olmakla”  suçlanan  sanıkların  savunmasını  alan  Erzurum  1.  Ağır  Ceza   Mahkemesi  heyeti,  tutuklu  sanıklar  Sedat  Yıldız  ile  İmdat  Candan’ın  tahliye  edilmesine  karar  vererek   duruşmayı  9  Haziran  2015’e  erteledi.  

22   Mayıs   2014’tarihinde   Okmeydanı   Cemevi   önünde   Uğur   Kurt   adlı   yurttaşı   açtığı   ateş   sonucu   öldüren  polis  memuru  S.K.’nin  “olası  kastla  adam  öldürme”  suçundan  25  yıla  kadar  ağır  hapis  cezası   istemiyle  yargılandığı  davanın  ilk  duruşması  20  Mart  tarihinde  İstanbul  11.  Ağır  Ceza  Mahkemesi’nde   görüldü.  S.K.’nin,  kendi  işlediği  cinayet  suçuna  ilişkin  olay  yeri  inceleme  işlemine  katıldığı  el  konacak   delillerin  başında  durduğu  belirlendi.  Duruşma  bülten  yayına  girdiğinde  sürmekteydi.  

 

GELECEK  HAFTANIN  DURUŞMALARI    

Diyarbakır’da  2006  yılında  çıkan  olaylarda  polis  müdahalesinde  öldürülen  8  yaşındaki  Enes  Ata  ile   14   yaşındaki   Mahsun   Mızrak’ın   ölümüne   ilişkin   davanın   bir   sonraki   duruşması   sanık   ifadelerinin   tamamlanması  amacıyla  24  Mart  2015  tarihinde  Diyarbakır  1.  Ağır  Ceza  Mahkemesinde  yapılacak.    

Soma'daki   maden   faciasını   protesto   etmek   amacıyla   Hatay’daki   bir   köprüye   “Lazkiye’de   Alevilerin,   Rojava’da   Kürtlerin,   Soma’da   işçilerin   katilisin   Tayyip”   yazılı   pankart   asan   üç   kişiye   TCK   301.  

maddeden  dava  açılmış  ancak  bu  madde  gereği  Adalet  Bakanlığı’ndan  izin  alınması  gerektiği  halde  bu   işlemin   yapılmadığı   ortaya   çıkmıştı.   Davanın   bir   sonraki   duruşması   26   Mart   2015   tarihinde   Hatay   Asliye  Ceza  Mahkemesi'nde  görülecek.  

 

İfade   özgürlüğü   ile   ilgili   olaylara   ilişkin   haberleri   (   http://www.antenna-­‐

tr.org/sites.aspx?SiteID=21&mod=cat&ID=705   )   takip   edebilir   ve   haftalık   bültene   ulaşabilirsiniz.    

 

Figure

Updating...

References

Related subjects :