Delegationsbeslut anmälda till regionstyrelsen 2019-06-04

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM

Regionstyrelsen 2019-06-04 Sida 1 (1)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP583-382524020-650 0.1

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Anneli Granberg Henrik Berg

Delegationsbeslut anmälda till regionstyrelsen 2019-06-04

Dnr 1669-2019

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar godkänna förteckning över delegationsbeslut.

Ärendet

Följande delegationsbeslut redovisas:

Regiondirektören

 Beslut att ingå vårdavtal med privata vårdgivare, dnr 1603-2019

 Beslut att ingå vårdavtal med privata vårdgivare, dnr 1575-2019 Avskrivning av fordringar 2019-04-23

Tillförordnade regiondirektören

 Dispensansökan vid behov av inhyrd vårdpersonal, Kiruna HC

 Dispensansökan vid behov av inhyrd vårdpersonal, Arjeplog HC

 Dispensansökan vid behov av inhyrd vårdpersonal, Dialysmottagningen Sunderby sjukhus

 Dispensansökan vid behov av inhyrd vårdpersonal, Arvidsjaur HC

 Avskrivning av fordringar 2019-05-08 Ekonomi- och planeringsdirektören

 Avskrivning av fordringar 2019-04-16

 Avskrivning av fordringar 2019-04-16

 Avskrivning av fordringar 2019-05-14 Verksamhetsdirektören

 Yttrande över förslag till föreskrifter om försäkringsmedicinska utred- ningar, dnr 1554-2019

Verksamhetschefen för upphandling

 Delegationsbeslut upphandling 2019-03-27 – 2019-05-01 Länschefen för länsenheten Särskilt stöd/funktionshinder

 Beslut vid begäran om insatser enligt LSS 2019-01-01 – 2019-03-30 Divisionschef Närsjukvård

 Avslag på begäran om utlämnande av allmän handling – avvikelser för ambulanstransporter v. 17-21

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :