• Sonuç bulunamadı

PROBLEM ÇÖZME PROBLEM ÇÖZME YÖNTEMİ YÖNTEMİ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "PROBLEM ÇÖZME PROBLEM ÇÖZME YÖNTEMİ YÖNTEMİ"

Copied!
9
0
0

Tam metin

(1)

PROBLEM ÇÖZME PROBLEM ÇÖZME

YÖNTEMİ

YÖNTEMİ

(2)

Bu yöntemin hedefleri:

Bu yöntemin hedefleri:

 Belirli bir konu alanına yönelik problemlerin

hazırlanması için öğretmenin bilişsel becerilerini harekete geçirir.

 Öğrencinin belirlenen probleme çeşitli çözümler yaratması için bilişsel becerilerini harekete geçirir.

 Etkinliğin yapısını algılamak ve bu yapı

çerçevesinde olası değişkenler bulmak.

(3)

Bu yöntemin hedefleri;

Bu yöntemin hedefleri;

 Öğretmen ve öğrencinin kabul edilmiş ve geleneksel yanıtların ötesine geçmelerine izin verecek duygusal güvenlik düzeyine ulaşmak.

 Çözümlerin doğruluğunu kanıtlama ve

onları belirli amaçlara yönelik olarak

düzenleme becerisini geliştirmek.

(4)

Hazırlık evresi:

Hazırlık evresi:

 Öğretmen: Uygulanacak bölüme yönelik genel konu hakkında karar verir (Takla atma,

golf,modern dans gibi).

 Bölümün odak noktası olacak başlık hakkında karar verir(Geriye takla, uberslak, dönüş ).

 Bir çok farklı çözüm ortaya çıkaracak belirli bir

sorunun veya soru dizisinin düzenlenmesi ile ilgili

kararları verir.

(5)

Uygulama evresi:

Uygulama evresi:

 Öğrenci: Farklı çözümlerden hangileri soruna uygulanabilir, karar verir.

 Problemi çözen seçenekli yanıtları bulur.

 Öğrenci tarafından bulunan çözümler,

belirli bir konuyu (bölümün içeriğini)

oluşturur.

(6)

Değerlendirme evresi:

Değerlendirme evresi:

 Öğrenci: Keşfedilen çözümlerle ilgili değerlendirme kararları verir.

 Öğrencinin çözümü gördüğü durumda başka birinin doğrulamasına gerek yoktur.

 Öğrenci bazı etkinliklerde çözümün bazı yönlerini görmeyebilir. Bu durumda değerlendirme video veya öğretmen yardımı ile yapılmalıdır.

 Öğrenci, değerlendirme evresine ne kadar katılırsa

o kadar fazla hedefe ulaşabilir.

(7)

Problem çözme yönteminin Problem çözme yönteminin

uygulanmasında karşılaşılan sınırlılıklar uygulanmasında karşılaşılan sınırlılıklar : :

Bazen öğrenci soruna seçenekli çözümler bulabilir, ama onları uygulayamaz. Bilişsel işlemlerin çalıştığı ve üretken olduğu, ama fiziksel kapasitenin sınırları olduğu durumlar vardır.

Kültür sınırlamaları; insanlar arasındaki bir anlaşma ile oluşturulan sınırlamalardır (oyun kuralları).Bu grup

etkinliklerde belirlenen sorunlar, etkinlikte geçerli olan kuralları bünyesinde barındırmalıdır. Bilineni bulmaya

mükemmelleştirmeye yönelik durum,bilinmeyeni bulmaya

ve denemeye yönelik durumdur.

(8)

Yöntemin doğruları:

Yöntemin doğruları:

 Öğretmen buluş sınırının ötesine geçmeye hazırdır.

 Öğretmen konu çerçevesinde yeni düzenlemelerin yapılabileceğini kabul eder. Bu, önceki

yöntemlerde değişmez kabul ediliyordu.

 Öğretmen kendi çözümlerinin dışındaki çözümleri kabul edecek yapıya sahiptir.

 Öğretmen farklı bilişsel üretim becerisini

geliştirmenin beden eğitiminin amaçlarından biri

olduğu düşüncesini kabul eder.

(9)

TEŞEKKÜRLER... TEŞEKKÜRLER...

Referanslar

Benzer Belgeler

"Yörük Çıkmazf’nda Habib Gerez, duvar resimlerini gerçekleştirirken, en büyük yardımı berber komşusu Osman Güvercin’den almış.. önüne çıkan bakkala,

Öğretmen problemi doğrudan doğruya belirtebileceği gibi, sınıfta problemin hissedilmesi için uygun bir durum oluşturabilir.. Bunun yanında problem sınıfta kendiliğinden

İlişki kimliği rId7 olan resim yolu dosyada

Additionally, reverse transcription and quantitative real-time polymerase chain reaction analyses revealed that expression of mRNAs for MITF, TYR, TYRP1, and TYRP2 was also

蔡麗雪教授榮膺本校名譽教授,榮退歡送餐會溫馨感人 醫學系生理學科蔡麗雪教授,自民國 54 年進入本校後,於本校服務 45

 “Problem çözme süreci, öğrencilerin öğrenecekleri konuları bir problem haline getirerek, araştırma-inceleme stratejisi yoluyla, bilimsel düşünmenin basamaklarını

• Düşme riski olan hastaların yatak başlarına, düşme riskini gösteren dört yapraklı yeşil yonca işareti konması ve tüm çalışanların (hekim, hemşire,

Endüstri 4.0’la aynı prensiplere sahip olan Lojistik 4.0, siber fiziksel sistemler, RFID- radyo frekanslı tanıma sistemi, yazılımlar, nesnelerin interneti ve büyük veri

In contrast to this, the next modification method, based on the use of exchange reactions between macromolecules, leads to the formation of a polymer containing

Araştırma sonucunda 19 yaş ve altı – 26 yaş ve üstü yaş grubunda duygusal zeka ve problem çözme becerilerinin yaşa göre farklılaşmadığı saptanmıştır.. Duygusal

Problemin çözüm yollarına geçmeden önce problemi açık ve net şekilde ortaya koymak için aşağıdaki soruları sormak ve yanıtlarını not almak

Daha sonra, problem çözmenin bir diğer basamağı olan “Olası çözüm yollarının önerilmesi” aşaması için öğrencilere “Resimdeki çocuklar sizce bu problemi nasıl

c) Başka bir piyanoya geçip çalışmamı sürdürüyorum. Piyanoların temiz olup olmaması çalışmalarımızı etkiliyor. Bölümümüzdeki piyano sayısı, öğrenci sayısına

Bu araştırmada, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci ve son sınıftaki öğrencilerin genel beslenme bilgilerini, beslenme alışkanlıklarını

Bu değerlendirmenin üç boyutu vardır: (1) Bir grup içindeki bireylerin problem çözme stratejilerini incelemek, karşılaştırmak ve ortak ya da

Bu yöntemde özde öğrenenlerin bir konu ya da bir sorun üzerinde birlikte konuşarak mümkün olan çözüm yollarını aramalarına dayanır. Tüm grubun etkinliğe

Okul öncesi eğitime devam eden beş yaş grubu öğrencilerine verilecek algoritma ve kodlama eğitiminin çocukların problem çözme becerilerine etkisinin saptanması amacı

Yapay zekanın etkili olarak problem çözme prosesinin sadece iki adımını kullanmasına rağmen yapay zeka, problem çözme ve karar verme olarak sınıflandırılmayan diğer

2) EYLEMLER veya DURUM UZAYI Geçişleri (ACTIONS or STATE SPACE Transitions).. 3) BAŞLANGIÇ veya BAŞLAMA DURUMU VE HEDEF (INITIAL or START STATE

Sonuçlar, öğretmen adaylarının cinsiyetlerine ve bölümlerinin öğretim biçimlerine (birinci öğretim ve ikinci öğretim) göre empatik beceri ile ilgili

Bu alanda daha sonra yapılan araştırmalarda da (Schoenfeld, 1985; Teong, 2003; Schurter, 2001; Marge, 2001; Kapa, 2001; Kramarski, Mevarech, Arami, 2002; Deseote,

Bu yapı; kullanıldığında genellikle bilgisayardan, koşulun doğru olması durumunda işlem yapması, yanlış olması durumunda farklı bir karar vermesi beklenir. Böylece daha

Bu bilgiler, diğer kullanıcılar tarafından ortaya çıkan problemleri çözmek için kullanılır. ‘’En iyi Python kodu, yıllar sonra bile bakıldığında, ne