• Sonuç bulunamadı

PROBLEM ÇÖZME PROBLEM ÇÖZME YÖNTEMİ YÖNTEMİ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "PROBLEM ÇÖZME PROBLEM ÇÖZME YÖNTEMİ YÖNTEMİ"

Copied!
9
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

PROBLEM ÇÖZME PROBLEM ÇÖZME

YÖNTEMİ

YÖNTEMİ

(2)

Bu yöntemin hedefleri:

Bu yöntemin hedefleri:

 Belirli bir konu alanına yönelik problemlerin

hazırlanması için öğretmenin bilişsel becerilerini harekete geçirir.

 Öğrencinin belirlenen probleme çeşitli çözümler yaratması için bilişsel becerilerini harekete geçirir.

 Etkinliğin yapısını algılamak ve bu yapı

çerçevesinde olası değişkenler bulmak.

(3)

Bu yöntemin hedefleri;

Bu yöntemin hedefleri;

 Öğretmen ve öğrencinin kabul edilmiş ve geleneksel yanıtların ötesine geçmelerine izin verecek duygusal güvenlik düzeyine ulaşmak.

 Çözümlerin doğruluğunu kanıtlama ve

onları belirli amaçlara yönelik olarak

düzenleme becerisini geliştirmek.

(4)

Hazırlık evresi:

Hazırlık evresi:

 Öğretmen: Uygulanacak bölüme yönelik genel konu hakkında karar verir (Takla atma,

golf,modern dans gibi).

 Bölümün odak noktası olacak başlık hakkında karar verir(Geriye takla, uberslak, dönüş ).

 Bir çok farklı çözüm ortaya çıkaracak belirli bir

sorunun veya soru dizisinin düzenlenmesi ile ilgili

kararları verir.

(5)

Uygulama evresi:

Uygulama evresi:

 Öğrenci: Farklı çözümlerden hangileri soruna uygulanabilir, karar verir.

 Problemi çözen seçenekli yanıtları bulur.

 Öğrenci tarafından bulunan çözümler,

belirli bir konuyu (bölümün içeriğini)

oluşturur.

(6)

Değerlendirme evresi:

Değerlendirme evresi:

 Öğrenci: Keşfedilen çözümlerle ilgili değerlendirme kararları verir.

 Öğrencinin çözümü gördüğü durumda başka birinin doğrulamasına gerek yoktur.

 Öğrenci bazı etkinliklerde çözümün bazı yönlerini görmeyebilir. Bu durumda değerlendirme video veya öğretmen yardımı ile yapılmalıdır.

 Öğrenci, değerlendirme evresine ne kadar katılırsa

o kadar fazla hedefe ulaşabilir.

(7)

Problem çözme yönteminin Problem çözme yönteminin

uygulanmasında karşılaşılan sınırlılıklar uygulanmasında karşılaşılan sınırlılıklar : :

Bazen öğrenci soruna seçenekli çözümler bulabilir, ama onları uygulayamaz. Bilişsel işlemlerin çalıştığı ve üretken olduğu, ama fiziksel kapasitenin sınırları olduğu durumlar vardır.

Kültür sınırlamaları; insanlar arasındaki bir anlaşma ile oluşturulan sınırlamalardır (oyun kuralları).Bu grup

etkinliklerde belirlenen sorunlar, etkinlikte geçerli olan kuralları bünyesinde barındırmalıdır. Bilineni bulmaya

mükemmelleştirmeye yönelik durum,bilinmeyeni bulmaya

ve denemeye yönelik durumdur.

(8)

Yöntemin doğruları:

Yöntemin doğruları:

 Öğretmen buluş sınırının ötesine geçmeye hazırdır.

 Öğretmen konu çerçevesinde yeni düzenlemelerin yapılabileceğini kabul eder. Bu, önceki

yöntemlerde değişmez kabul ediliyordu.

 Öğretmen kendi çözümlerinin dışındaki çözümleri kabul edecek yapıya sahiptir.

 Öğretmen farklı bilişsel üretim becerisini

geliştirmenin beden eğitiminin amaçlarından biri

olduğu düşüncesini kabul eder.

(9)

TEŞEKKÜRLER... TEŞEKKÜRLER...

Referanslar

Benzer Belgeler

Öğretmen problemi doğrudan doğruya belirtebileceği gibi, sınıfta problemin hissedilmesi için uygun bir durum oluşturabilir.. Bunun yanında problem sınıfta kendiliğinden

İlişki kimliği rId7 olan resim yolu dosyada

Bu yapı; kullanıldığında genellikle bilgisayardan, koşulun doğru olması durumunda işlem yapması, yanlış olması durumunda farklı bir karar vermesi beklenir. Böylece daha

Bu değerlendirmenin üç boyutu vardır: (1) Bir grup içindeki bireylerin problem çözme stratejilerini incelemek, karşılaştırmak ve ortak ya da

Bu yöntemde özde öğrenenlerin bir konu ya da bir sorun üzerinde birlikte konuşarak mümkün olan çözüm yollarını aramalarına dayanır. Tüm grubun etkinliğe

 “Problem çözme süreci, öğrencilerin öğrenecekleri konuları bir problem haline getirerek, araştırma-inceleme stratejisi yoluyla, bilimsel düşünmenin basamaklarını

Problemin çözüm yollarına geçmeden önce problemi açık ve net şekilde ortaya koymak için aşağıdaki soruları sormak ve yanıtlarını not almak

Daha sonra, problem çözmenin bir diğer basamağı olan “Olası çözüm yollarının önerilmesi” aşaması için öğrencilere “Resimdeki çocuklar sizce bu problemi nasıl