• Sonuç bulunamadı

Cevap: B. Cevap: B. Cevap: A. ( )-( )=0 kar yada zarar yoktur. Cevap: C

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Cevap: B. Cevap: B. Cevap: A. ( )-( )=0 kar yada zarar yoktur. Cevap: C"

Copied!
21
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

1.

Bir tam sayının toplama işlemine göre tersi ile toplamı 0 olacaktır. Bu durumda tahtada yazılan sayılardan biri tekrar yazılıydıysa, tahtadaki sayıların toplamı tersi yazılmayan ve aynısı yazılan sayının 2 katı olacaktır. -22 için tahtada -11, 26 için 13 ve -8 için -4 olup tahtada 0 olmadığından tahtadaki sayıların toplamı 0 olamaz.

Cevap: B 2.

Zemin kat kuzey cephenin dış sıcaklığı 15 ise 4 kat 17 olur. Doğu cephe 1 daha fazla olacağından 18 olur. 8. Kattaki dairenin sıcaklığı 19+2=21 olur.

Cevap: B 3.

Cevap: A 4.

(5000+6000+7000)-(14000+10000+3000)=0 kar yada zarar yoktur.

Cevap: C 5.

Ali 9-6=3 birim sola v Eda 8-4=4 birim sağa hareket ettiğinden aralarındaki mesafe 3+4=7 birim olur.

Cevap: D

(2)

-15 in hemen solu -16 ve 20 nin hemen sağı 21 olup -16 ile 21 in arasındaki mesafe 21 16 = 37 olur.

Cevap: A 2.

Alınabilecek en yüksek puan 6+8=14

Alınabilecek en düşük puan –(7+9):2=-8 olup aradaki fark ise 14-(-8)=14+8=22 olur.

Cevap: D 3.

Cenk’in kütlesi 72 kg ve Esra’nın kütlesi 64 kg’dır. -64+72=8 kg olur.

Cevap: D 4.

Sibel Hanım’ın puanı +4+3=7 puandır. Fatma Hanım’ın puanı +1+ -3)=-2 dir. Fark ise 7-(- 2)=9 dur.

Cevap: C

(3)

1.

Yeşil kurbağa sola 20 defa 2 birim zıplarsa 40 birim, kırmızı kurbağa sağa 20 defa 3 birim zıplarsa 60 birim ilerlediklerinde aralarındaki mesafe 40+60=100 birim olur.

Cevap: D 2.

Soru No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kanan +10 +25 -5 -5 0 -5 +10 +25 +20 -5

Zerrin +10 -5 +25 -5 +20 0 +10 -5 0 +25

Kenan’ın toplam puanı: 70, Zerrin’in toplam puanı 75 olur. İkisinin puanları toplamı 145 olur.

Cevap: B 3.

Alış için Ödenen Satıştan gelir

Elma 360 400

Armut 400 250

Portakal 300 330

Muz 120 84

Toplam 1180 1064

1064-1180=-116 yani 116 TL zarar.

Cevap: C 4.

Ali -4 ve Burak -7 puan almış olup -4>-7 olduğundan Ali -4-(-7 =3 puan farkla kazanmıştır.

Cevap: C

(4)

3 = İ 2 = 16 5 = 25 2 = 64

= 1 olup sıralama İ,T,A,R,K

Cevap: B 2.

a b c

3 = 2 = 8 -7 2 = 4 4 = 64 -2 1 = 1 3 = 27 -1

9+(-8)+1=0 elde edilir.

4+(-8)+(-7)=-11 10 toplamı elde edilemez.

4+64+(-7)=61 elde edilir.

Cevap: C 3.

= 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + + 1 + 2000 = 1 + 1 + 1 + + 1 = 1000 eder.

= 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + + 1 + 2000 2001 = 1 + 1 + 1 + + 1 2001 = 1001

Olup 1000+(-1001)=-1 olur.

Cevap: D 4.

7 + 7 + 7 5 + 5 + 5 = 4 + 7 + 1 25 + 5 + 1 = 57 31 = 26 dır.

Cevap: C

(5)

A+B=-14 ve D-C= 1-6=-5 olup (-14).(-5 =+70 olacağından D seçeneği yanlıştır.

Cevap: D 6.

10 7 5 10 Olduğundan ancak 5 2 + 2 = 5 = 5 elde edilebilir.

Cevap: B

7.

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe

7-(-2)=9 -1-(-6)=+5 -6-(4)=-10 -4-(-1)=-3

Sıcaklık farkının en çok olduğu gün çarşambadır.

Cevap: C

(6)

A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

B -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9

40 = 1 8 5 54 = 1 6 100 = 4 5 5 125 elde edilemez.

Cevap: D 2.

A+B=-16

A+B+C=-20 ise C=-4 A+C+12=10 ise A+(-4)+12=10 ise A=2 bulunur.

Cevap: C 3.

Dikkat edilirse bir sarı ve bir kırmızı kartın üzerindeki iki sayının toplamı 6 nın katı bir sayı olur.

O da yeşil demektir.

Cevap: C

(7)

Her soruyu sadece bir kişi doğru cevapladığına göre, doğru cevap verilmeyen 3 soruyu Bilal doğru cevaplamıştır.

Ali 78 puan aldığına göre, doğrularından 12 6 = 72 puan alırken 6 yanlışından 36 puan

düşülmüş ve geriye 36 puanı kalmıştır. 78 puan için 42 puan Cenk 10 yanlış yaptığından Cenkten 30puan ve geriye kalan 12 puanı ise Bilal 4 yanlış yaparsa 12 puan Ali’ye 12 puan Cenke gider.

Buna göre Bilal’in puanı; 3 6 4 6 + 6 3 + 10 3 = 42 dir yanlışından Bilal 18, Cenk’in 10 yanlışından 30 puan kazanır.

Cevap: D 5.

Üç isabetli atışta,

-8=(-4)+(-4 +0 alınabilir.

0=(-4 + 4 +0 alınabilir.

10=(-6 +12+ 4 alınabilir.

14 alınamaz.

Cevap: D

(8)

-7 ve -3 bir sayının karesi olamaz. 3. Kuvveti 8 olan sayı 2 olduğundan doğru olur.

Cevap: B 2.

-3 ile 3 üste geldiğinde 3 4 ve 4 3 olacağından diğer yüzlerdeki sayıların toplamı;

1 6 , 5 2 , 6 1 , 2 5 olup bunların toplamı 0 olur.

Cevap: C 3.

Kutuda kalan üç sayının ikişerli çarpımları,2,12 ve 24 olduğuna göre kutuda kalan bu sayılar -1,-2 ve -12 dir. Buna göre kutudan çekilen kartlar, -3,-6,-8,-16 olup bunları çarpımları eşit olacak şekilde -3,-16 ve -6,-8 şeklinde ikili gruplayabiliriz.

Cevap: B 4.

3 için 3+3+3= ve 3 3 3=27 ve +27=36 olur. Yani 3 8 eşlemesi yanlıştır.

Cevap: D

(9)

Cevap: C Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Toplam Fark

Gelir 40 35 30 25 45 10 185 4000

Gider -30 -10 -20 -25 -35 -25 -145

(10)

Bebek ile anne arası 135 birim olup, 135: 45=3 dakika olur. 3 dakikada bebek 45 noktasından 30 birim sola ilerlediğinde 15 noktasında karşılaşırlar.

Cevap: C 2.

4 4 = 16, 3 4 = 12, 4 12 = 48 elde edilir fakat 36 elde edilemez.

Cevap: C 3.

Seçilen üç kart üzerindeki sayıların çarpımı; 1 8 = 72 ; 2 3 = 54 ; 3 8 5 = 120 elde edilebilir. Fakat -105 elde edilemez.

Cevap: C 4.

4 . Toplama işlemime göre tersi 4 olup 4+4+4=12 dir.

Cevap: B

(11)

Rakamları farklı en küçük üç basamaklı tam sayı; 87

Rakamları farklı en büyük üç basamaklı tam sayı; 87 olup bunların toplamı A=0 olur.

Rakamları farklı en küçük iki basamaklı tam sayı; 8

Rakamları farklı en küçük iki basamaklı tam sayı; 8 olup = 8 8 = 1 6 ve A-B=-196 olur.

Cevap: C 6.

1. gün: Simge, Gizem'e 20 TL vermiştir.

2. gün: Gizem, Simge'ye 18 TL vermiştir.

3. gün: Gizem, Simge'ye 12 TL vermiştir.

4. gün: Simge, Gizem'e 15 TL vermiştir.

Gizem -20 +30 -15=-5 yani Gizem Sineme 5 TL borçlu olur.

Cevap: C

(12)

 A model cep telefonu şarja takıldığında pil şarj doluluk yüzdesi her 10 dakikada bir yüzde 5 artmaktadır.

 B model cep telefonu şarja takıldığında pil şarj doluluk yüzdesi her 15 dakikada bir yüzde 5 artmaktadır.

A model 12 saatin sonunda 20+12.5=%80 dolu B model 12 saatin sonunda 20+8.5=%60 dolu 4 saat oyun veya video sonunda

A model 80-4.4-4=% 60 dolu B model 60-6.3-4=% 38 dolu

Cevap: B 2.

1 12, 3 4, 4 3 ve 6 2, 2 6, 2 6

Görünmeyen yüzlerdeki sayıların toplamı – 12 + 4 + 3 + 2 + 6 + 6 = 11 olur.

Cevap: C 3.

Alınabilecek en büyük puan – 5 6 = 30

Alınabilecek en küçük puan – 5 5 = 25 olup bunların toplamı 30+ -25)=5 olur.

Cevap: C

(13)

Yerden yüksekliği 7 10 25 = 45 olur.

Cevap: C

(14)

Toplam puan; 3 5 + 4 3 + 5 4 = 15 + 12 + 20 = 17 olur.

Cevap: B 2.

Cevap: B 3.

Oysa 6 4 = 24 olur.

Cevap: A 4.

5 4 = 125 64 = 61 uzundur.

Cevap: B 5.

30 + 36 8 = 58 olur.

Cevap: D

(15)

1.

Toplam puan; 100-28+60-20+120-30=202 dir.

Cevap: B 2.

Cevap: D 3.

A noktasının 2. defa yazılacağı yer -20 den çevre kadar sağa ilerlendiğinde ulaşılacak noktadır.

Bu da -20+16 =-4 ve 3 defa ise -4+16=12 olur.

Cevap: C

4.

Maviler – ve sarılar + olduğundan 3 adet – nin çarpımı – olacağından sonuç – olmalıdır. Bu da - 24 olması demektir. Bu duruma örnek ise, 3 4 2 1 2 = 24

Cevap: A

(16)

Ocak ayında -20 den düşük sıcaklık olmadığından 0 8 -20 ile -12 aralığında 3 gün bulunduğundan 6 3 -11 ile -4 aralığında 5 gün bulunduğundan 5 5 -3 ile 4 aralığında 12 gün bulunduğundan 12 4 5 ile 16 aralığında 10 gün bulunduğundan 10 3

Çarpımlarının toplamı 0 8 + 6 3 + 5 5 + 12 5 + 10 3 toplamı elde edilir.

Cevap: A 2.

1 = 1 , 2 = 32 , 4 = 64 elde edilir fakat -36 elde edilemez.

Cevap: C 3.

Şekle göre, “Kuş başlangıç noktası olursa balık –40 noktasında olur” ifadesi doğru olur.

Cevap: B 4.

30 dakika sonra ofisin sıcaklığı 10 + 3 2 = 16 olur. 0 dakikada ısıtma sistemi 2 = 18 artırırken klima 90 dakikada 6 2 = 12 düşürür. Buna göre son durumda ofisin sıcaklığı 16+18-12=22 olur.

Cevap: C

(17)

1.

(+10)+(+3)=+13, (+13). (-6)=-78, (-78).(+3)=-234, (-234)+(4)=-233, -(233).(0)=0 0-(-2)=(+2), 2.4=8

Cevap: B 2.

3 = 8 olduğuna göre = 8 ve x=-2 olur.

Cevap: A 3.

4 +5 = dur.

Cevap: C 4.

ANKARA 1 + 17 + 1 + 14 + 1 + 21 + 1 = 61 İSTANBUL 12 + 22 + 24 + 1 + 17 + 2 + 25 + 15 = 42 İZMİR 12 + 2 + 16 + 12 + 21 = 42

DENİZLİ 5 + 6 + 17 + 12 + 2 + 15 + 12 = 7

Cevap: D

(18)

2 17 4 2 şeklindeki harekette 1 +21+2=42 kat hareket etmiştir.

Cevap: C 2.

5 5 2 10 + 3 7 2 14 + +3 17 2 = 34

Cevap: D 3.

Otopark 1 = 1ise oturduğu kat 5 olur.

Otopark 2 = 2ise oturduğu kat 6 olur.

Otopark 3 = 3ise oturduğu kat 7 olur.

Otopark 4 = 4ise oturduğu kat 8 olur.

Otopark 5 = 5ise oturduğu kat veya 1 olur.

Otopark 6 = 6ise oturduğu kat 10veya 2 olur.

Buna da 8 farklı değer demektir.

Cevap: C 4.

Yukarıdaki tabloya göre,

5 2 + 6 1 + 4 3 + 3 2 + 8 3 + 5 4 = -10 + 6 + 12 + 6 24 + 20 = 10 TL kar

Cevap: A

(19)

1.

A) 7 + 5 + 4 = 4 125 + 16 = 60 B) 7 + 5 + 4 = 343 + 25 + 64 = 264 C) 7 + 5 + 4 = 343 125 + 4 = 464 D) 7 + 5 + 4 = 4 125 + 64 = 12

Cevap: D 2.

A) 4 = 64

B) 5 = 125 ve 2 125 = 250 ve ekrana yazılacak sayı 250 C) 3 = 27

D) 2 = 8 ve 2 8 = 16 ve ekrana yazılacak sayı 16

Cevap: C 3.

1. kutudaki sayıların toplamı: -1)+(-7)+1+(-5)+3+(-2)=-12 2. kutudaki sayıların toplamı: -6)+(-3)+(-9)+(-4)+5+8=-9

-5 il -4 yer değiştirirse yeni toplam 1. kutuda(-1)+(-7)+1+(-4)+3+(-2)=-10 ve 2. Kutuda (-6)+(-3)+(-9)+(-5)+5+8=-10 olur ve eşitlenir.

Cevap: A

(20)

geçen süre 2 saat olur ve saat 10.00 da klima devreye girer. Klima yarım saatte sıcaklığı 4 düşürürken iki elektronik alet 2 artıracağından sıcaklık yarım saatte 2 düşer. 20 ye 1,5 saatte düşer. 1,5 saat sonra klima tekrar devreye girer. Buna göre,

Saat 10.00, sıcaklık 26 Saat 11.30, sıcaklık 20 Saat 13.00, sıcaklık 26 Saat 14.30 sıcaklık 20 olur.

Saat 14.30 sıcaklık 22 olur.

Cevap: C

(21)

1.

150-30=120 ve 120-30= 0 olduğundan hazinenin konumu -90 olabilir.

Cevap: C

2.

Sıcaklıklar soldan sağa doğru azaldığından 63 ile 178 arasında olan değer 140 olur.

Cevap: B 3.

Tokyo Bağdat’tan 6 saat önce, Bağdat Londra’dan 3 saat öncedir.

Tokyo’dan 06.00 da yola çıkan uçak Bağdat’a yerel l saat ile 06.00+10-6=10 da iner. Üç saat sonra 13.00 te Londra’ya hareket eder ve Yerel saat ile 13+5-3=15 te Londra’ya iner.

Cevap: B 4.

Cevap: B

Referanslar

Benzer Belgeler

Cevap C 6. Bir şeyin yapılmasını ya da ya- pılmamasını bildiren cümlelerde öneri anlamı vardır. Antalya ko- nulu bu parçanın da dördüncü cümlesindeki

Tarımla uğ- raşanların çok fazla olduğu yerlerde ya da tarım alanının az olduğu sahalarda tarımsal nüfus yoğunluğu da fazla olur.. Buna göre nüfus artış hızı, hizmet ya

Dışarıdan içeriye girerek K cismine dokunulduğunda K cismi sıcak çocuğun eli soğuktur ve ısı akışı K maddesinden çocuğun eline doğru gerçekleşir.. Bir süre

[r]

Ampul parlaklığına iletken boyunun etkisinin araştırılması için I ve III numaralı düzenekler incelenmelidir.. Ampul parlaklığına iletken cinsinin etkisinin araştırılması

hareketsiz bir cismin doğu yönünde hareket etmesi için doğu yönünde uygulanan kuvvetlerin bileşkesinin batı yönlü kuvvetlerden fazla olması gerekmektedir.. Bundan dolayı cevap

[r]

[r]