• Sonuç bulunamadı

Çembersel Hareket ve Basit Harmonik Hareket Çıkmış Sınav Soruları

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Çembersel Hareket ve Basit Harmonik Hareket Çıkmış Sınav Soruları"

Copied!
4
0
0

Tam metin

(1)

w w w .f izi ko lo g. co m PA PA TY A H O CA w w w .f izi ko lo g. co m ÇE M B ER SE L V E B A Sİ T H A R M O N İK HA R EK ET PA PA TY A H O CA w w w .f izi ko lo g. co m

ÇEMBERSEL VE BASİT HARMONİK HAREKET ÇIKMIŞ SORULAR

1.

2008 ÖSS-2

2.

(2)

w w w .f izi ko lo g. co m PA PA TY A H O CA w w w .f izi ko lo g. co m ÇE M B ER SE L V E B A Sİ T H A R M O N İK HA R EK ET PA PA TY A H O CA w w w .f izi ko lo g. co m

3.

2010 LYS

4.

2010 LYS

5.

2010 LYS

(3)

w w w .f izi ko lo g. co m PA PA TY A H O CA w w w .f izi ko lo g. co m ÇE M B ER SE L V E B A Sİ T H A R M O N İK HA R EK ET PA PA TY A H O CA w w w .f izi ko lo g. co m

6.

2011 LYS

7.

2011 LYS

8.

2012 LYS

9.

2013 LYS

(4)

w w w .f izi ko lo g. co m PA PA TY A H O CA w w w .f izi ko lo g. co m ÇE M B ER SE L V E B A Sİ T H A R M O N İK HA R EK ET PA PA TY A H O CA w w w .f izi ko lo g. co m

10.

2013 LYS

11.

2014 LYS

12.

2017 LYS

Referanslar

Benzer Belgeler

Sürtünmelerin önemsiz olduğu yatay düzlemde basit harmonik hareket yapan 2 kg kütleli cisme etki eden geri çağırıcı kuvvetin zamana bağlı değişim grafiği

Sürtünmelerin önemsiz olduğu yatay düzlemde esnek yayın ucuna bağlı cisim t = 0 anında şekilde verilen yönde geçerek K-P noktaları arasında basit harmonik hareket

Berkay ise kendi elindeki ipi önce 4 parçaya ayırıyor, son- ra ayırdığı her parçayı 4 parçaya daha ayırıyor.. İlayda aşağıdaki adımları uygulayarak soruyu

MatematikNotu.Com OLASLIK Çözümlü Anlatım

Ve sonraki her tek sayının içinde 5 çarpanı mevcuttur.Bu sayıların 5 ile bölümünden kalan sıfırdır oyüzden bu sayıları dikkate almaya gerek yoktur.5. Matematiknotu.COM

Yardım m hakkında bilgi sahibi değiliz m ye göre kollar yukarı yada aşağı olur buna göre parabol x eksenini keser yada kesmez 1 ve 2 de kesinlik yok 3 doğrudur. Yardım

bir araya getirilen terimler ortak çarpan parantezine alınarak işleme devam edilir..

100 içinde 10’un katı olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur3. ÇANAKKALE’DEN SONRA

Bu çalışmada, tekerleksiz yılan tipi sürünme hareketi elde edilmesi amaçlanmış ve iki adet yılan tipi robot prototipi üretilmiştir. Üretilen iki prototipte de tekerlek

aralıkta eğim sabit ve işareti (–) olduğundan araç (–) yönde sabit hızlı hareket yapıyordur... Eğimin değişimi ve işareti ivmenin değişimini ve

In this study which was conducted on undergraduate fields at Düzce University, Akçakoca Vocational School Of Tourism And Hotel Management, it was aimed to determine

12. Düzgün çembersel hareket yapan bir cismin kütlesi, periyodu ve yörünge yarıçapı 2 katına çıkarılıp yeniden düzgün dairesel hareket yap- ması

Arthropodlar kısa mesafede bacak ekstremitelerini, daha uzun mesafede Insecta’da olduğu gibi kanatları kullanarak hareket ederler.. Kanatlar bir çift ya da iki çift olabilir

Soru 2 : Çember yayı biçiminde yapılan bir karayolu dönemeci 60 km/saat lik bir hıza uygun olarak inşa edilmiştir. a) Dönemecin yarıçapı 150 m ise yolun eğim açısı nedir?.

Bazı serbest yaşayan protozoonlar vakuollerinde veya. sitoplasmalarındaki bazı boşluklarda CO 2 biriktirdikleri zaman hafifler ve bulundukları sıvının üst

Bakanlığı'nın denetiminde ve idamesinde olan sistem 24 adet uydu

Hareket Becerisi: Yürüme Hareket Kavramı: Kişisel/genel boşluk, yön, Sınıf:1/3 Süre: 80 dakika Araç-gereç: Çember, def, Dersin işlenişi: Çocuklara yürüme tarif

10. .e uzunlugu artmlirsa cismin periyodu artar. Cismin N den Pye gelme sOresi T/12 dir.. Durmakta olan bir asansi:irOn tavan1na as1l1 olan esnek yay ile £ uzunlugundaki

Periyot: Bir tur için geçen

Results: In this phase, subjects were diagnosed to have restless leg syndrome n= 60, 9.71%, essential tremor n= 21, 3.34%, enhan- ced physhological tremor n= 26, 4.14%,

Harmonik salınıcıya dışardan periyodik bir kuvvet uygulandığında rezonans gözlenir.. 9.4 ZORLAMALI HARMONİK HAREKET

Yatay at›fl hareketi, yatay do¤rultuda düzgün do¤rusal (sabit h›zl› hareket), düfley do¤rultuda ise serbest düflme hareketi olan bileflik bir harekettir. E¤ik at›fl

İki cismin birbirine dokunmadan uzaktan etkileşmesine temas gerektirmeyen ya da alan kuvveti