Çembersel Hareket ve Basit Harmonik Hareket Çıkmış Sınav Soruları

11814  Download (234)

Full text

(1)

w w w .f izi ko lo g. co m PA PA TY A H O CA w w w .f izi ko lo g. co m ÇE M B ER SE L V E B A Sİ T H A R M O N İK HA R EK ET PA PA TY A H O CA w w w .f izi ko lo g. co m

ÇEMBERSEL VE BASİT HARMONİK HAREKET ÇIKMIŞ SORULAR

1.

2008 ÖSS-2

2.

(2)

w w w .f izi ko lo g. co m PA PA TY A H O CA w w w .f izi ko lo g. co m ÇE M B ER SE L V E B A Sİ T H A R M O N İK HA R EK ET PA PA TY A H O CA w w w .f izi ko lo g. co m

3.

2010 LYS

4.

2010 LYS

5.

2010 LYS

(3)

w w w .f izi ko lo g. co m PA PA TY A H O CA w w w .f izi ko lo g. co m ÇE M B ER SE L V E B A Sİ T H A R M O N İK HA R EK ET PA PA TY A H O CA w w w .f izi ko lo g. co m

6.

2011 LYS

7.

2011 LYS

8.

2012 LYS

9.

2013 LYS

(4)

w w w .f izi ko lo g. co m PA PA TY A H O CA w w w .f izi ko lo g. co m ÇE M B ER SE L V E B A Sİ T H A R M O N İK HA R EK ET PA PA TY A H O CA w w w .f izi ko lo g. co m

10.

2013 LYS

11.

2014 LYS

12.

2017 LYS

Figure

Updating...

References

Related subjects :