• Sonuç bulunamadı

ARTHROPODA’ DA HAREKET

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "ARTHROPODA’ DA HAREKET"

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ARTHROPODA’ DA HAREKET

Arthropodlar kısa mesafede bacak ekstremitelerini, daha uzun mesafede Insecta’da olduğu gibi kanatları kullanarak hareket ederler.

Kanatlar bir çift ya da iki çift olabilir Sadece Insecta sınıfında görülür.

ARTHROPODA’ DA İŞİTME VE SES ÇIKARMA

Böceklerin ses alma organları, timpanal organlar ve sensilla kıllarıdır.

Timpanal organlar, özellikle yüksek frekanslı dalgalara duyarlı yapılardır. Bu organda özel zar

yapıları vardır. Bu zar yapısı gelen ses dalgalarına göre titreşir. Titreşim sonucu zarın içinde bulunan

scolopodium adı verilen özel hücreler uyarılır. Bu hücrelere bağlı olan sinirler uyarıyı merkeze

götürür. Böylece işitme sağlanmış olur.

Eklem bacaklıların ses çıkarma organı aynı zamanda sitrüdilasyon organıdır. Sadece Insecta sınıfı için karakteristik bir organdır.

(2)

ARTHROPODA’ DA ÜREME VE GELİŞME

Ayrı eşeylidirler. Erkek ve dişileri hem morfolojik açıdan, hem de genital organ yapısı bakımından farklıdır.

Genellikle ovipar tipte çoğalırlar (Insecta) ancak ovovivipar tipte de çoğalabilirler.

Eklembacaklılarda döllenme karada yaşayan türlerde iç döllenme, denizde yaşayanlarda ise dış döllenme şeklindedir.

ARTHROPODA’NIN SINIFLANDIRILMASI

GRUP I :PROARTHROPODA (TIRNAKLI AYAKLILAR)

Proarthropoda’ nın en önemli karakteristik özelliği vücut oldukça uzun ve segmentsizdir.

Çok sayıda bacak yapısı vardır. Bacaklar segmentsizdir ve uçlarında birer tırnak yapısı vardır.

Referanslar

Benzer Belgeler

Yatay at›fl hareketi, yatay do¤rultuda düzgün do¤rusal (sabit h›zl› hareket), düfley do¤rultuda ise serbest düflme hareketi olan bileflik bir harekettir. E¤ik at›fl

• Ayrık Çift Yıldızlar: Her iki bileşen yıldızın Roche Şişimini doldurmadığı sistemler • Yarı-Ayrık Çift Yıldızlar: Bileşenlerden birinin Roche Şişimini

Bazı serbest yaşayan protozoonlar vakuollerinde veya. sitoplasmalarındaki bazı boşluklarda CO 2 biriktirdikleri zaman hafifler ve bulundukları sıvının üst

Bakanlığı'nın denetiminde ve idamesinde olan sistem 24 adet uydu

Hareket Becerisi: Yürüme Hareket Kavramı: Kişisel/genel boşluk, yön, Sınıf:1/3 Süre: 80 dakika Araç-gereç: Çember, def, Dersin işlenişi: Çocuklara yürüme tarif

Sonuç olarak I=0 ve I=1/2 değerleri için Q (I) kuadropol momenti sıfır olmasına rağmen Q öz kuadropol 0 momenti ise sıfır olmaz. Deneysel Q kuadropol momentleri

Results: In this phase, subjects were diagnosed to have restless leg syndrome n= 60, 9.71%, essential tremor n= 21, 3.34%, enhan- ced physhological tremor n= 26, 4.14%,

100 içinde 10’un katı olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur3. ÇANAKKALE’DEN SONRA