• Sonuç bulunamadı

HAREKET ANALİZİ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "HAREKET ANALİZİ"

Copied!
14
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)
(2)

Üst vuruş analizi

1. Initiation - approach

2. Preparation - retract

3. Execution - contact

(3)

length of last stride (CF)

hip-shoulder separation (CF)

Adımlama hızı ve Vücudun Vuruş Öncesi Konumu

1. Initiation - approach

(4)

support foot placement (KM)

Hıps rotated forward (CF) flexion of kicking knee (CF)

3. Execution Max kicking leg retraction (CF)

(5)

body position and leg posture (CF)

backward and sideward lean (CF)

3. Execution contact (KM)

(6)

UYDU VASITISAYLA (GBS)

YAPILAN

(7)

Alternatif Yöntem

Uydu Konumlama

– GPS –

Uydu bazlı radyo navigasyon

sistemi

Amerikan Savunma

Bakanlığı'nın denetiminde ve

idamesinde olan sistem 24

adet uydu takımı

(8)

Uydu Konumlama

– GPS –

3 boyutlu pozisyon elde edebilmek için en

az 4 adet uydudan yayınlanan sinyalin

işlenmesi gerekir

3 - 15 metreye

varan hassasiyette

pozisyon eldesi

(9)
(10)
(11)

Maç Boyunca Nabız Değişimi

(12)

Maç Boyunca Hız Değişimi

(13)

Maç Boyunca Nabız - Hız

Değişimi

(14)

ANTRENÖRLER HER DURUMDA SAKİN BİR

ŞEKİLDE HAREKET

ETMEK ZORUNDADIR ASLA KONROLÜ

KAYBETMEYİNİZ

Referanslar

Benzer Belgeler

Kampanya kapsamında sunulan Yalın Internet Paketleri tablosunda yer alan kampanyalı fiyatlara Yalın Internet Aylık Erişim Ücreti (kampanya kapsamında 24 (yirmidört) ay) taahhüt

Grafikte de görüleceği üzere çok uzun yıllardır Yeraltısuyu Sulama Kooperatifleri ve kamu kuruluşlarına yapılan toplam yeraltısuyu tahsisi miktarı yaklaşık 4 milyar m 3

Türkiye Cephesi için önemli olan, büyük ihtimalle Erdoğan’ın ya da o çıkamazsa yerine aday gösterilecek Gül’ün karşısında bir “kazanacak ortak aday”

anlamlarına gelir. Kur’ân-ı Kerîm’de pek çok buna ilişkin ayetler vardır. Bu ilmin bir fikri pekiştirmek, öğüt vermek, teşvik et- mek ve sakındır mak gibi

Can be used for bonding of metal, concrete, marble, wood, glass, crystal, ceramic, porcelain, leather, rubber, fabric and rigid plastic substrates, sealing electrical components,

Bu nedenle, Apert sen- dromlu olgularda genel anestezi uygulamas›nda, daha önce hava yolu sa¤lanmas›nda güçlük yaflanmam›fl olsa bile, endotrakeal entübasyon

10-16 Yaş Çocuk ve Ergenler İçin Erken Dönem Uyumsuz Şema Ölçekler Takımı (ÇEŞÖT)’nın “Kopukluk ve Reddedilmişlik” Ana Testi ve Alt Boyutları İçin Elde Edilen

aralıkta eğim sabit ve işareti (–) olduğundan araç (–) yönde sabit hızlı hareket yapıyordur... Eğimin değişimi ve işareti ivmenin değişimini ve