• Sonuç bulunamadı

6. ÇEMBERSEL HAREKET VE NEWTON YASALARININ ÇEŞİTLİ UYGULAMALARI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "6. ÇEMBERSEL HAREKET VE NEWTON YASALARININ ÇEŞİTLİ UYGULAMALARI"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

6. ÇEMBERSEL HAREKET VE NEWTON YASALARININ ÇEŞİTLİ UYGULAMALARI

Merkezcil ivme;

şeklinde elde edilmiştir. Cismin çember üzerinde kalmasını sağlayan merkezcil kuvvet;

şeklinde yazılabilir. Burada ( -r ) merkezden dışa doğru yarıçap yönündeki birim vektördür.

Soru 1: İki blok şekilde gösterildiği gibi kütlesiz bir makarada ip ile bağlanmıştır. ma = 10 kg ve

μs = 0.2 dir. A kütlesi sabit hız ile aşağı kayıyorsa B' nin kütlesi nedir?

Soru 2 : Çember yayı biçiminde yapılan bir karayolu dönemeci 60 km/saat lik bir hıza uygun olarak inşa edilmiştir.

a) Dönemecin yarıçapı 150 m ise yolun eğim açısı nedir?

Referanslar

Benzer Belgeler

İç doğ- ramalar 4 lük U demiri çerçeve ve lama kayıtlı olarak imâl edilmiştir, camlar ahşap çıralarla tespit edilmiş ve ;avanla fa >;müşterekler ahşap pervaz

Garaj, geçen harbde, hava bom- bardımanlarında yıkılmış olan bir bölgede inşa edilmiştir.. Bir çok ana caddeler ile

Bir bodrum, iki kattan mürekkep olan bu yazlık ev Hindli mevkiinde, İndos yolu üzerinde çok meyil- li bir arazi üzerinde inşa edilmiştir.. Sokağın seviyesi binanın üst

Cisim dengede olduğuna göre, altta ağırlığa eşit ve zıt yönde bir T gerilme kuvveti olmalıdır.. İpin herhangi bir kesitindeki alt ve üst

12. Düzgün çembersel hareket yapan bir cismin kütlesi, periyodu ve yörünge yarıçapı 2 katına çıkarılıp yeniden düzgün dairesel hareket yap- ması

 Soru sormak, Sağa sola bakmak, silgi hesap makinesi alışverişi yasaktır..  Doğru hesaplanmış; doğru sonuçlara

 Bir cisme dış kuvvet (bileşke kuvvet) etki etmedikçe cisim durgun ise durgun kalacak, hareketli ise sabit hızla.. doğrusal hareketine

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı