• Sonuç bulunamadı

認識尿毒性搔癢症

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "認識尿毒性搔癢症"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

護理指導資訊-腎臟內科

認識尿毒性搔癢症

皮膚搔癢對尿毒症病人來說,是個相當困擾又無奈的問題。據研究:透析病人 中約有 55%~90%都有此症。症狀通常是全身性的;部位方面最多在背部(50%)、臉 (30%)、瘻管側上肢(10%)和下肢(5%)。發生時間通常在透析當中或睡前,透析前一 天較厲害,而透析完可能暫時緩解。 一、尿毒症病人皮膚搔癢的原因 (一)代謝異常: 1.尿毒素堆積-通常是透析量不足或尚未透析病人。 2.副甲狀腺機能亢進 3.高磷血症 4.高鈣血症 5.高鎂血症 (二)生化異常: 透析病人本身或透析膜生物相容性的關係,會促使肥大細胞釋放組織胺,引 起皮膚發癢。 (三)其他: 1.維生素 A 中毒堆積 2.缺鐵性貧血和紅血球過多症 3.皮膚油脂分泌不足引起乾燥 二、 尿毒性皮癢症的治療方法 1. 增加透析量:增加透析時間、提高血液流速及透析液流速,或更換表面較大 的人工腎臟,以提升透析品質。 2.選用生物相容性較佳材質的人工腎臟。 3.矯正離子異常:調整血中鈣、磷、鎂離子濃度。 4.治療副甲狀腺亢進:局部副甲狀腺酒精注射或手術切除。 5.服用抗組織胺藥物。 6.紫外線照射治療。 資料來源: 楊智偉、黃尚志、楊五常等(1995)〃台灣血液透析臨床診療指引〃台北:台灣腎臟醫學會。 譚柱光、楊五常(2005)〃人工腎臟〃台北:力大。 黃志強(2006)〃血液透析學〃台北:合記。 護理部 編印 諮詢電話:22490088 轉 1111、2700 臺北醫學大學部立雙和醫院 103.11.C FH0500013

Referanslar

Benzer Belgeler

Sultan Hamlt'in yerleştiği saray, sonraki kadar bü­ yük değildi, içinde, başlıca Mabeyn Dairesi ile Şale.. Malta, Çit ve Çadır köşkleri

Gönlüm uzun boylu bir gü­ zelin ayaklarına su gibi akıp onu gölge gibi ta- kibetmeğe beni mecbur etti.”. Şehzadebaşının Birinci Dünya Harbine kadar devam

Türkiyede kadın, erkek, ;ocuk veya büyüğün, köylü ve şehirlinin akir veya zenginin beden, kafa, ruh ve ,rade ihtiyaçlarını tespit; bunların azamî ve

Hayranları ne kadar gayret e- derlerse etsinler, Ataç, asla tek- rarlanmıyacak, çabuk unutulacak, okunup anlaşılmıyacak, belki sa­ dece tuhaflıkları için

Zira büyük bir miletin, çok sevilen Büyük A ta’sınm ölümü yalnız Türkiye için değil, aynı zamanda bizim kıtamızda ve bütün dünyada büyük bir

Şöz kesildi, Fakat Ke- pıa l'n ve müstakbel damadının vatan kahramanlıkları bu evlenmenin yedi ay geçikmesine sebeb oldu, çünkü, da tnaeUığı kararlaşınca

yılı dolayısiyle b ir anm a günü tertipledi Cenab Ş ahabettin için Kim, nerede, ne şekilde Cenab için b ir anm a günü tertip ler um urum uzda değildir. Tiirk

Zaten Kont (Zichy) de şeddin yerini kat’iyetle tayin edememiş ve tetkika- tmı Milâdın dokuzuncu asrından onun­ cu asrına kadar «Ye’cuc ve Me’cuc»