• Sonuç bulunamadı

1. Dereceden 1 bilinmeyenli Denklemler Çalışma Kağıdı ve Testi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "1. Dereceden 1 bilinmeyenli Denklemler Çalışma Kağıdı ve Testi"

Copied!
5
189
3
Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)

sınıf

Adı:

Soyadı:

Murat ÇAVD AR - K adri Y

AMAN - İbrahim MANÇU

1. DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER

1. İçler Dışlar Çarpımı Yardımıyla Çözülen Denklemler  5 x = 4  2x 3 = 4  2 x =156  x + 1 2 = x – 13  2x – 1 = 5x + 3

2. İşlem Yapmadan İçler Dışlar Çarpımı Yapılamayan Denklemler  x2 + x3 = 53  x + 23 = x2 – 13  3x – 42 = 5x3 + 4  x2 + 13 = x3 – 12  x + 1 = 2x – 7

(2)

sınıf

1. DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER

Murat ÇAVD

AR -

K

adri Y

AMAN - İbrahim MANÇU

 1 x – 1 – 46 = 3x – 1  4 x – 2 + 2 2 – x = 1x  1 x + 1 – 1x + 2x + 1 = 0  4 x – 4 + 32x + 1 = 0

3. Çözüm Kümesi Boş Küme Olan Denklemler

 1

x – 1 + 2x – 1 = 22x – 2

 5

x + 1 = 3x + 1

4. Çözüm Kümesi Reel Sayı Olan Denklemler

 2x + 42 = 3x + 63

(3)

sınıf

1. DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER

Murat ÇAVD

AR -

K

adri Y

AMAN - İbrahim MANÇU

5. Problemler

Hangi sayının 4 fazlasının yarısı 24 eder?

2

5’si 30 olan sayıyı bulunuz.

Bir sayının 12’İnin 13’i 120 olan sayı kaçtır?

Bir otomobil bir yolun 25’sini gitmiştir. 20km daha gitmiş olsaydı yolu yarılamış olacaktı. Buna göre yolun tamamı kaç km’dir? 3 ardışık sayının toplamı 45 olduğuna göre en kü- Ayşe her gün bir önce ki gün yaptığı egzersiz sü-resinin yarısını yapmaktadır. İlk üç günde 14 saat egzersiz yaptığına göre ilk gün kaç saat egzersiz yapmıştır? Bir sayının yarısının 2 fazlası, aynı sayının 2 eksi-ğinin 1 3’ine eşit olduğuna göre bu sayı kaçtır? Boyu 40 cm olan bir mum 5 dakikada 0,5cm eri-mektedir. Bu mumun boyu 18 cm olana kadar kaç dakika geçmiştir?

Efe harçlığının 13’i ile kalem, 15 ’i ile de defter al-mıştır. Harçlığından 70 TL kaldığına göre Efe’nin harç-lığı kaç TL’dir? Bir sürahi suyun kütlesi 650 gramdır. Boş sürahi- nin kütlesi sürahinin içindeki suyun kütlesinin çey-reği kadardır. Buna göre boş sürahinin ağırlığı kaç gramdır?

Örnek

Örnek

Örnek

Örnek

Örnek

Örnek

Örnek

Örnek

Örnek

Örnek

(4)

sınıf

1. DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER

Murat ÇAVD

AR -

K

adri Y

AMAN - İbrahim MANÇU

1. 2(x+1)-3(x-2)=x+4 denkleminde x’i sağlayan de-ğer aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2 B) – 4 C) 0 D) 4

2. 12 (2x – 4) + 13 (x – 9) = 3 ifadesinde x kaçtır?

A) 6 B) – 6 C) 0 D) –2

3. 1 – 2x3 = x4 eşitliğine sağlayan değişken

aşağı-dakilerden hangisidir?

A) 11

4 B) 12 C) 411 D) 23

4. 3

x . 43 . 54 . 65 ... 2423 . 2524 = 504

eşitliğini sağlayan ifadede x aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 5. 2x – 3x + 1 =– 14 ifadesinde x kaçtır? A) 1 2 B) 16 C) – 23 D) – 16 6. x – 13 + 21 – x – 12x= 0 denkleminde x aşağıdaki-lerden hangisidir? A) 0 B) 1 C) 2 D) – 1 7. 6 – x x – 1 + 4x – 1 + 1 = 32x – 2 denkleminde

çö-züm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) { } B) R C) 1 D) 2

8. Yücel’in yaşı, annesinin yaşının yarısından 5 eksiktir.

İkisinin yaşları toplamı 85 olduğuna göre, Yü-cel’in annesinin yaşı kaçtır?

(5)

sınıf

1. DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER

Murat ÇAVD

AR -

K

adri Y

AMAN - İbrahim MANÇU

9. Manidar maaşının 16 ’ini kiraya vermekte, kalan pa-rasının 2 5 ’siyle de mutfak harcamalarına ayırmak-tadır. Kalan 1000 TL’yi de biriktirdiğine göre, maaşı kaç TL’dir? A) 2000 B) 1800 C) 1500 D) 1250

10. Çevresi 160 cm olan bir dikdörtgenin uzun kenarı, kısa kenarının 43 katının 45 cm fazlasına eşittir.

Buna göre bu dikdötgenin kısa kenarı kaç cm’dir?

A) 10 B) 15 C) 20 D) 25

11. 1

x – 2 – 54x + 1 = 0 denkleminde x

aşağıdakiler-den hangisidir?

A) 11 B) 14 C) 5 D) 3

12. 1x + 2x + 1 3x = 1 12 eşitliğini sağlayan x değe-11

ri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

13. Hangi sayının 12 ’i ile 13 ‘inin toplamı, kendisinin

2 eksiğinin 3 katına eşittir?”

Yukarıdaki problemin çözümüne uygun denk-lem aşağıdakilerden hangisidir?

A) x2 + x3 – 2 = 3x B) x2 + x3 = 3x – 2 C) x2 + x3 = 3(x – 2) D) 2x + 3x – x3 – 2

14. Bir sayının kendisi, yarısı ve çeyreğinin topla-mı 175 olduğuna göre, bu sayının iki katı aşa-ğıdakilerden hangisidir?

A) 100 B) 200

Referanslar

Benzer Belgeler

● DENİZ UÇAĞI ile TRANSFER UPGRADE FIRSATI İç hat uçuş ve sürat teknesi ile havalimanı – otel – havalimanı arası transferler fiyata dahil olup, dileyen

Nötr gün bitkilerinde kol oluşumu uzun gün koşullarında ve ılıman sıcaklık derecelerinde en yüksek seviyededir ancak kısa gün bitkilerine göre daha

kademi Örnek 11.. Bir kutuda bulunan bir miktar bilyeyi Ali ile Ayşe aynı anda kutuya aynı sayıda uzanmak koşulu ile paylaşıyor.. • Ali yedişer yedişer almak istediğinde kutuda 4

ÖSYM 5m uzunluğundaki doğrusal bir yürüme mesafesini, Ka- der ile Kısmet adlı iki arkadaş adımlayarak bitirmeye çalışıyor. N Yürüme mesafesinde adımlama

 Zaman Yönetimi daha çok çalışmak değil daha etkin ve daha akıllıca çalışmaktır?.

denkleminin kökleri çakýþýk olduðuna göre, m yeri- ne yazýlabilecek deðerlerin kümesi aþaðýdakilerden

Bir değiştirme aygıtında 2 kırmızı fiş karşılığı olarak 1 sarı ve bir mavi fiş; başka bir değiştirme aygıtında 3 mavi fiş karşılığı olarak 1 sarı ve

Uygulama/grup çalışmalarının temel amacı, katılımcıların ilgili günde öğleden önce verilen teorik bilgileri kullanarak etkinlik geliştirmeleridir..

1- ÇED'e İlişkin Kurum Görüşü 2- Geçici Faaliyet Belgesi Başvuru Formu 3- İş Akım Şeması ve Proses Özeti 4- Kapasite Raporu 5- Sicil Gazetesi 6- Dekont 6-

misafirlerimiz rehberimizin ekstra olarak düzenleyeceği Eiffel Kulesi,+Seine Nehri tekne gezisi,+ Montmarte ressamlar tepesi,+ Sacre Coeur Bazilikası + Notre Dame Katedrali ve

İki bilinmeyenli birinci dereceden bir denklemin tek çözümünün olabilmesi için, en az iki tane denkleme ihtiyaç vardır. Bu sistemdeki her bir denklemin x ve y

[r]

Bu tür rasyonel tipli denklemlerde dikkat edilmesi gereken önemli bir husus var. O da bulunan değerlerin paydayı sıfır yapıp yapmadığı. Çünkü paydayı

denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden

Bu değere ikinci derece denklemin DİSKRİMİNANTI

Sınıf Matematik Konu

ax+ by+ c= 0 denkleminin çözüm kümesi sonsuz tane sıralı ikiliden oluşur... Çözüm kümesi analitik düzlemde bir doğru

Değişken Değiştirme Yöntemi Kök Bulma Bazen, ikinci dereceden olmayan ifadeleri değişken değiştirerek ikinci dereceden denklem haline getirebiliriz.. Sonra rahatlıkla

Bunu ikinci

Denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulmak için “yerine koyma metodu” veya “yok etme

Hale, Nuray’a 15 TL verirse ikisinin paraları eşit oluyor.. Nalan ve Burçin’in yaşları

Araştırma kapsamında deney grubu 12, kontrol grubu 12 olmak üzere toplam 24 öğrenci ile çalışılmıştır. Araştırmacı tarafından piyanoya düzenlenen üç türkü; Dağdan

İçerisinde 2 tane bilinmeyen bulunan ve bilinmeyenlerin derecesi en fazla 1 olan eşitliklere birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem sistemleri denir. Çözüm