İKİNCİ DERECEDEN İKİ BİLİNMEYENLİ DENKLEM SİSTEMLERİ TESTİ www.matematikkolay.net 1) ÇÖZÜM:

Download (0)

Full text

(1)

İKİNCİ DERECEDEN İKİ BİLİNMEYENLİ DENKLEM SİSTEMLERİ TESTİ

www.matematikkolay.net 1)

       

       

2

x y 5 x xy 12

denklem sisteminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2, 3 , 7 15, B) 1, 8 , 4, 2

2 2

C) 3 13, , 4, 1 D) 3, 13 , 1, 4

2 2

 

 

    

  

 

   

  

 

   

 

E) 4, 14 , 5, 2 ÇÖZÜM:

  

2 2

5 x

2 2

2

2x 3

x 4

3/2

4

y 5 x tir. Bunu ikinci denklemde kullanalım.

x x y 12 x x(5 x) 12

x 5x x 12

2x 5x 12 0

2x 3 x 4 0

x 3 ve x 4 tür.

2

3 13

x ise y 5 x dir.

2 2

x 4 ise y 5 x 1 dir.

Çözüm Kümes

 

     

  

  

  

  

    

   

 

i 3 13, , 4, 1 dir.

2 2

Cevap : C

  

   

2)

ÇÖZÜM:

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2 2

4

5x 3y 7 3 / 3x y 21 5x 3y 7

9x 3y 63

14x 56 x 4 tür.

x 2 ve x 2 dir.

x 2 olursa

3x y 21 y 9 y 3 ve 3 tür.

  

 

  

  

  

  

      

2 2 2

4

x 2 olursa

3x y 21 y 9 y 3 ve 3 tür.

Çözüm Kümesi {( 2, 3), ( 2, 3), (2, 3), (2, 3)}

Cevap : A

 

      

    

3)

2 2

x y 5 xy 6

denklem sisteminin gerçek sayılardaki çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) {( 3, 2), ( 3, 2)} B) {(3, 2), (3, 2)}

C) {( 3, 2), (3, 2)} D) {(3, 2)}

 

   

 

E) {( 3, 2)}  ÇÖZÜM:

(2)

www.matematikkolay.net 4)

 

2 2

x y x y 36 x y 5

denklem sisteminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

5 3 1

A) , B) 3, C) 7, 2

2 2 2

3 11 1

D) , 5 E) ,

2 2 2

   

 

    

   

   

    

   

   

ÇÖZÜM:

2 2

İki kare farkı

5

11/2

x y x y 36

(x y)(x y) x y 36 (x y)(x y 1) 36

(x y).6 36 x y 6 dır.

x y 5 x y 6

2x 11 x 11 dir.

2

11 1

x y 5 y 5 y dir.

2 2

Çözüm Kümesi

   

    

   

    

 

  

  

       

 11 1

, dir. Cevap : E

2 2

  

 

 

5)

2 2

4x y 12x 4y 13

olduğuna göre, x y toplamı kaçtır?

1 1 3 5 7

A) B) C) D) E)

2 2 2 2 2

    

ÇÖZÜM:

Figure

Updating...

References

Related subjects :