7. HAFTABİRİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ VE İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER MATEMATİK

10  Download (0)

Full text

(1)

MATEMATİK

7. HAFTA

BİRİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ VE İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ

DENKLEMLER

(2)

DENKLEMLER

• Cebirsel İfadeler

• Bir sayının 8 fazlası: x+8

• Bir sayının 5 katı: 5X

• Bir sayının 3 katının 12 fazlası: 3X+12

• Bir sayının 6 fazlasının 4 katı: (X+6)4

(3)

DENKLEMLER

• a ve b gerçel (reel) sayılar ve a ≠ 0 olmak üzere,

• ax + b = 0 eşitliğine birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem denir.

• Bu denklemi sağlayan x değerlerine denklemin kökü, denklemin kökünün oluşturduğu

kümeye denklemin çözüm kümesi denir.

(4)

DENKLEMLER

• Denklem çözümünde aşağıdaki özeliklerden yararlanırız.

• Bir eşitliğin her iki tarafına aynı sayı ilave edilirse eşitlik bozulmaz.

• a = b ise, a + c = b + c dir.

• Bir eşitliğin her iki tarafından aynı sayı çıkarılırsa eşitlik bozulmaz.

• a = b ise, a – c = b – c dir.

(5)

DENKLEMLER

• Bir eşitliğin her iki tarafı aynı sayı ile çarpılırsa eşitlik bozulmaz.

• a = b ise, a × c = b × c dir.

• Bir eşitliğin her iki tarafı sıfırdan farklı aynı sayı

ile bölünürse eşitlik bozulmaz.

(6)

DENKLEMLER

• Bir eşitliğin her iki tarafının n. kuvveti alınırsa eşitlik bozulmaz.

• (a = b ve b = c) ise, a = c dir.

• (a = b ve c = d) ise, a ± c = b ± d dir.

(7)

DENKLEMLER

• (a = b ve c = d) ise, a × c = b × d dir.

• a × b = 0 ise, (a = 0 veya b = 0) dır.

(8)

DENKLEMLER

• a , b , c sabit birer gerçel (reel) sayı ve a = 0 olmak üzere;

• a x

2

+ b x + c = 0

• biçimindeki eşitliklere ikinci dereceden bir

bilinmeyenli denklem denir.

(9)

DENKLEMLER

• İkinci derece denklemin köklerinin varlığı araştırılırken;

• Δ = b

2

– 4ac

• ifadesine bakılır. Bu değere ikinci derece

denklemin DİSKRİMİNANTI (Delta) denir.

(10)

DENKLEMLER

• D > 0 ise birbirinden farklı iki kök vardır

• D = 0 ise birbirine eşit iki kök vardır.

• D = 0 ise birbirine eşit iki kök vardır.

Figure

Updating...

References

Related subjects :