• Sonuç bulunamadı

Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite Çıkmış Sınav Soruları

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite Çıkmış Sınav Soruları"

Copied!
4
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

w w w .f izi ko lo g. co m PA PA TY A H O CA w w w .f izi ko lo g. co m A TO M F İZİ Ğ İN E G İR İŞ VE R A D YO A K Tİ Vİ TE PA PA TY A H O CA w w w .f izi ko lo g. co m

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE ÇIKMIŞ SORULAR

1.

2006 ÖSS-2

2.

2007 ÖSS-2

3.

2009 ÖSS-2

4.

2010 LYS

(2)

w w w .f izi ko lo g. co m PA PA TY A H O CA w w w .f izi ko lo g. co m A TO M F İZİ Ğ İN E G İR İŞ VE R A D YO A K Tİ Vİ TE PA PA TY A H O CA w w w .f izi ko lo g. co m

5.

2011 LYS

6.

2012 LYS

7.

2012 LYS

8.

2013 LYS

9.

2013 LYS

(3)

w w w .f izi ko lo g. co m PA PA TY A H O CA w w w .f izi ko lo g. co m A TO M F İZİ Ğ İN E G İR İŞ VE R A D YO A K Tİ Vİ TE PA PA TY A H O CA w w w .f izi ko lo g. co m

10.

2013 LYS

11.

2014 LYS

12.

2015 LYS

13.

2016 LYS

14.

2016 LYS

15.

2016 LYS

(4)

w w w .f izi ko lo g. co m PA PA TY A H O CA w w w .f izi ko lo g. co m A TO M F İZİ Ğ İN E G İR İŞ VE R A D YO A K Tİ Vİ TE PA PA TY A H O CA w w w .f izi ko lo g. co m

16.

2017 LYS

17.

2017 LYS

Referanslar

Benzer Belgeler

However, the transitive parts, which “make up a considerable part of” and “possess more importance, significance, and value than the ‘substantive parts’” in the

Kuantum mekaniğine göre atom, artı yüklü bir çekirdek ve onun çevresinde, dalga gibi de hareket eden eksi yüklü elektron bulutundan oluşuyor. Democritus’dan bir adım daha

[r]

b’nin en büyük değe- ri alması için sayılar birbirine yakın, en küçük değeri alması için sayılar birbirinden uzak seçilmelidir. b’nin en büyük olması için

MatematikNotu.Com OLASLIK Çözümlü Anlatım

olduğuna göre x’in aldığı değerler toplamı nedir?.. a) Kaç farklı seçim yapılabilir?.. b) Oluşturulacak ekipte sadece 2 doktor

[r]

[r]