Aygıt denetimi

Belgede ESET SMART SECURITY 9 (sayfa 40-43)

E- posta dosyaları - Program aşağıdaki uzantıları destekler: DBX (Outlook Express) ve EML

3. Antivirus öğesini tıklatın ve tercihlerinize göre İstenmeyen türden olabilecek uygulamaların algılanmasını etkinleştir, Tehlikeli olabilecek uygulamaların algılanmasını etkinleştir ve Şüpheli uygulamaların algılanmasını

4.1.3 Aygıt denetimi

ESET Smart Security, otomatik aygıt (CD/DVD/USB/...) denetimi sağlar. Bu modül genişletilmiş filtreleri/izinleri taramanıza, engellemenize veya ayarlamanıza ve bir kullanıcının belirli bir aygıta erişip erişemeyeceğini ve bu aygıtla çalışıp çalışamayacağını tanımlamanıza olanak tanır. Bilgisayar yöneticisi, kullanıcıların izni olmadan aygıtların

kullanılmasını engellemek istiyorsa, bu özellik faydalı olabilir.

Desteklenen harici aygıtlar:

Disk Depolama (HDD, USB çıkarılabilir disk) CD/DVD

USB Yazıcı

FireWire Depolama Bluetooth Aygıtı Akıllı kart okuyucu Görüntüleme Aygıtı Modem

LPT/COM bağlantı noktası Taşınabilir Aygıt

Tüm aygıt türleri

Aygıt denetimi ayar seçenekleri Gelişmiş ayarlar (F5) > Aygıt denetimi'nde değiştirilebilir.

Sisteme tümleştir öğesinin yanındaki düğmeyi açık konuma getirerek ESET Smart Security ürünündeki Aygıt denetimi özelliğini etkinleştirebilirsiniz. Bu değişikliğin geçerli olması için bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekir. Aygıt denetimi etkinleştirildikten sonra Kurallar seçeneği etkinleşir; böylece Kural düzenleyicisi penceresini açmanız mümkün olur.

Mevcut bir kural ile engellenen bir aygıt takılırsa bildirim penceresi görüntülenir ve aygıta erişim verilmez.

4.1.3.1 Aygıt denetimi kural düzenleyicisi

Aygıt denetimi kural düzenleyicisi penceresi, var olan kuralları görüntüler ve kullanıcıların bilgisayara bağladığı harici aygıtların tam denetimine izin verir.

Kullanıcı veya kullanıcı grubu başına ve kural yapılandırmasında belirlenebilen ek aygıt parametrelerine göre belirli aygıtlara izin verilebilir ya da bu aygıtlar engellenebilir. Kural listesi, bir kuralın çeşitli açıklamalarını içerir: ad, harici

aygıt türü, bir harici aygıtın bilgisayarınıza bağlanmasının ardından gerçekleştirilecek eylem ve günlük şiddeti.

Bir kuralı yönetmek için Ekle veya Düzenle seçeneğini tıklatın. Seçili başka bir kural için kullanılan önceden tanımlı seçeneklere sahip yeni bir kural oluşturmak için Kopyala seçeneğini tıklatın. Bir kural tıklatıldığında görüntülenen XML dizileri, sistem yöneticilerinin bu verileri vermesine/almasına ve kullanmasına yardımcı olma amacıyla, örneğin, ESET Remote Administrator içine kopyalanabilir.

CTRL tuşuna basıp tıklatarak birden fazla kural seçebilirsiniz ve bunları silme, listenin yukarısına veya aşağısına taşıma gibi eylemleri seçili tüm kurallara uygulayabilirsiniz. Etkin onay kutusu bir kuralı devre dışı bırakır veya etkinleştirir;

ileride kullanmak istemeniz durumuna karşı bir kuralı kalıcı olarak silmek istemiyorsanız bu faydalı olabilir.

Denetim, yüksek öncelikli kurallar üstte olacak şekilde önceliklerini belirleyen sırada sıralanan kurallar tarafından gerçekleştirilir.

Günlük girişleri ESET Smart Security ürününün ana penceresinde Araçlar > Diğer araçlar > Günlük dosyaları tıklatılarak görüntülenebilir.

Aygıt denetim günlüğü, Aygıt denetiminin tetiklendiği tüm olayları kaydeder.

Bilgisayarınıza bağlı aygıtlar için çıkarılabilir medya aygıt parametrelerini otomatik olarak doldurmak için Doldur seçeneğini tıklatın.

4.1.3.2 Aygıt denetimi kuralları ekleme

Aygıt denetimi kuralı, kural ölçütlerini karşılayan bir aygıt bilgisayara bağlandığında gerçekleştirilecek olan eylemi tanımlar.

Daha iyi tanımlama için Ad alanına kuralın bir açıklamasını girin. Bu kuralı devre dışı bırakmak veya etkinleştirmek için Kural etkin seçeneğinin yanındaki düğmeye tıklatın. Bu, kuralı kalıcı olarak silmek istemediğinizde kullanılabilir.

Aygıt türü

Aşağı açılır menüden harici aygıt türünü seçin (Disk depolama/Taşınabilir aygıt/Bluetooth/FireWire/...). Aygıt türü bilgileri, işletim sisteminden toplanır ve aygıtın bilgisayara bağlı olması şartıyla Sistem aygıt yöneticisinde

görülebilir. Depolama aygıtları USB veya FireWire ile bağlanan harici diskleri veya geleneksel bellek kartı okuyucularını içerir. Akıllı kart okuyucuları SIM kartlar veya kimlik doğrulama kartları gibi katıştırılmış tümleşik devreye sahip tüm akıllı kart okuyucularını içerir. Görüntüleme aygıtları için tarayıcılar ve kameralar örnek olarak

gösterilebilir. Bu aygıtlar sadece eylemleri hakkında bilgi verdiği ve kullanıcılar hakkında bilgi sağlamadığı için yalnızca genel olarak engellenebilir.

Eylem

Depolama özelliği olmayan aygıtlara erişime izin verilebilir veya erişim engellenebilir. Buna karşılık, depolama aygıtlarına yönelik kurallar, aşağıdaki haklara ilişkin ayarlardan birini seçebilmenize olanak tanır:

Okuma/Yazma - Aygıta tam erişime izin verilir.

Engelle - Aygıta erişim engellenir.

Salt Okunur - Aygıt için yalnızca okuma erişimine izin verilir.

Uyar - Bir aygıtın her bağlanışında kullanıcı, izin verildiği/engellendiği konusunda bilgilendirilir ve bir günlük girişi yapılır. Aygıtlar hatırlanmaz, aynı aygıtın sonraki bağlanışlarında yine bir bildirim gösterilir.

Tüm Eylemlerin (izinler) tüm aygıt türleri için kullanılabilir olmadığını unutmayın. Depolama türünde bir cihaz için dört Eylemin tümü kullanılabilir. Depolama özelliği olmayan aygıtlar için yalnızca üç eylem bulunur (örneğin, Salt Okunur eylemi Bluetooth için kullanılamaz; bu nedenle, Bluetooth aygıtları için yalnızca izin verme, engelleme veya uyarma eylemleri mevcuttur).

Kriter türü - Aygıt grubu veya Aygıt'ı seçin.

Aşağıdaki ek parametreler, kurallarla ilgili hassas ayarlama yapmak ve bunları aygıtlara uyarlamak için kullanılabilir.

Tüm parametreler küçük-büyük harf duyarsızdır:

Satıcı - Satıcı adı veya kimliğine göre filtreler.

Model - Aygıtın adı.

Seri numarası - Harici aygıtların genellikle kendi seri numaraları vardır. CD/DVD'lerde bu, CD sürücünün değil, belirli bir medyanın seri numarasıdır.

NOT: Bu parametreler tanımsızsa kural eşleşse dahi bu alanları yoksayar. Tüm metin alanlarındaki filtreleme parametreleri büyük-küçük harfe duyarsızdır ve joker karakterler (*, ?) desteklenmez.

İPUCU: Bir aygıt hakkındaki bilgileri görüntülemek üzere aygıtın türü için kural oluşturun, aygıtı bilgisayarınıza bağlayın ve Aygıt denetim günlüğünde aygıt detaylarını kontrol edin.

Günlüğe kaydetme şiddeti

ESET Smart Security tüm önemli olayları ana menüden doğrudan görüntülenebilen bir günlük dosyasına kaydeder.

Araçlar > Diğer araçlar > Günlük dosyaları öğelerine tıklatıp Günlük açılır menüsünden Aygıt denetimi seçeneğini belirleyin.

Her zaman - Tüm olayları günlüğe kaydeder.

Tanılama - Programda hassas ayarlama yapmak için gereken bilgileri günlüğe kaydeder.

Bilgiler - Başarılı güncelleme iletileri dahil olmak üzere bilgilendirici iletileri ve yukarıdaki tüm kayıtları kaydeder.

Uyarı - Kritik hataları ve uyarı iletilerini kaydeder.

Yok - Günlüğe herhangi bir şey kaydedilmez.

Kurallar, Kullanıcı listesi alanına eklenme yoluyla belirli kullanıcılara veya kullanıcı gruplarına sınırlandırılabilir:

Ekle - İstenen kullanıcıları seçmenize olanak tanıyan Nesne türleri: Kullanıcılar veya Gruplar iletişim penceresini açar.

Kaldır - Seçili kullanıcıyı filtreden kaldırır.

NOT: Tüm aygıtlar, kullanıcı kuralları tarafından filtrelenebilir (örneğin görüntüleme aygıtları kullanıcılar hakkında değil, yalnızca eylemler hakkında bilgi verir).

Belgede ESET SMART SECURITY 9 (sayfa 40-43)