• Sonuç bulunamadı

SAYILAR – POZİTİF BÖLEN SAYISI - 1 - (8) Z

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "SAYILAR – POZİTİF BÖLEN SAYISI - 1 - (8) Z"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

SAYILAR – POZİTİF BÖLEN SAYISI - 1 - (8) Z

Daha fazla test ve konu anlatımı için matematikchi.net A C A C E A C E

Testin Çözümü

75 sayısını a pozitif doğal sayısına bölersek kalan 3 oluyorsa kaç farklı a sayısı vardır?

A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11 x bir asal sayı olmak üzere

x2 . 12x

sayısının pozitif bölen sayısı en az kaçtır?

A) 21 B) 24 C) 28 D) 30 E) 48

I) Bir tam sayıyı tam olarak bölen 2 farklı pozitif tam sayı varsa bu sayı asal sayıdır.

II) Bir tam sayıyı tam olarak bölen 3 farklı pozitif tam sayı varsa, bu sayı bir asal sayının karesidir.

III) Bir tam sayıyı tam olarak bölen 4 farklı pozitif tam sayı varsa, bu sayı bir asal sayının küpüdür.

Yukarıda verilenlerden hangileri kesinlikle doğrudur?

A) I B) II C) I,II D) II,III E) I,II,III

360 sayısını tam olarak bölen I) 12 tane tek tam sayı vardır.

II) 12 tane 5 in tam katı olan pozitif tam sayı vardır.

III) 18 tane pozitif çift tam sayı vardır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) II B) III C) I,II D) II,III E) I,II,III

3500 i bölen kaç tane tam kare vardır?

A) 4 B) 5 C) 8 D) 10 E) 12

İki basamaklı doğal sayıların kaç tanesinin 3 tane pozitif doğal sayı böleni vardır?

A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

100 sayısını tam olarak bölen, I) Tam sayıların toplamı sıfırdır.

II) Asal sayıların toplamı 7 dir.

III) Asal olmayan tam sayıların toplamı -7 dir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) II B) III C) I,II D) II,III E) I,II,III 3x 48 ifadesini tam sayı yapan kaç farklı x pozi-

x 1

tif tam sayısı vardır?

A) 5 B) 8 C) 9 D) 10 E) 12 +

+

Referanslar

Benzer Belgeler

A) Tam kare sayıların karekökü tam sayıdır. B) Karekök alma işlemi bir sayının hangi pozitif tam sayının karesi olduğunu bulma işlemidir. C) Pozitif bir tam kare

III) Tam sayı bölenlerinin

[r]

Bir çocuk torbaya her gün bir tane bilye koymaktadır. III) Sıfır sayısını tam olarak bölen sonsuz tane tam sayı vardır. II) Pozitif tam sayıların çarpımı 80 5

 Kombinasyon sendromu üst çene tam dişsiz arkın Kombinasyon sendromu üst çene tam dişsiz arkın karşısında alt çenede Kennedy Sınıf I diş.. karşısında alt

 Lingual kısım uzun veya kısa Lingual kısım uzun veya kısa.  Diş dizimi hatası Diş

• Bir sayının hangi sayının karesi olduğunu bulma işlemine karekök alma

Üslü sayılarda sıralama yapmak için taban ya da üslerin eşit