• Sonuç bulunamadı

SAYILAR – POZİTİF BÖLEN SAYISI - 3 - (8) Z

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "SAYILAR – POZİTİF BÖLEN SAYISI - 3 - (8) Z"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

SAYILAR – POZİTİF BÖLEN SAYISI - 3 - (8) Z

Daha fazla test ve konu anlatımı için matematikchi.net E D E A C D E E

Testin Çözümü

Bir torbada 6 tane bilye vardır. Bir çocuk torbaya her gün bir tane bilye koymaktadır.

Buna göre en fazla kaç kez torbadaki bilye sayısı atılan bilye sayısının tam katı olur?

A) 4 B) 6 C) 10 D) 12 E) 15 Pozitif bölen sayısı 10 olan en küçük doğal sayı kaçtır?

A) 12 B) 18 C) 24 D) 36 E) 48

I) Bir doğal sayıyı tam olarak bölen pozitif doğal sayıların toplamı verilen sayıdan 1 fazla ise bu sayı asal sayıdır.

II) Bir asal sayıyı tam olarak bölen 4 tane asal sayı vardır.

III) Sıfır sayısını tam olarak bölen sonsuz tane tam sayı vardır.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

A) I B) II C) I,II D) II,III E) I,II,III

ABC üç basamaklı doğal sayısını tam olarak bölen 3 tane pozitif tam sayı olduğuna göre, ABC nin alabi- leceği en küçük sayının rakamları toplamı kaçtır?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 8 E) 12

6! + 7! + 8! toplamının 16 ile tam bölünebilen kaç tane tam sayı böleni vardır?

A) 21 B) 42 C) 66 D) 84 E) 96

80 sayısını tam olarak bölen,

I) Pozitif tam sayıların toplamı 186 dır.

II) Pozitif tam sayıların çarpımı 805 dir.

III) Asal sayıların çarpımı 10 dur.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) I B) III C) I,II D) I,III E) I,II,III 600 ile x sayıları birer pozitif tam sayı ise x in

x 15

alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır?

A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12

3x 126 sayısını tam sayı yapan x tam sayılarının x 2

toplamı kaçtır?

A) -4 B) -8 C) -16 D) -32 E) -64 +

+

Referanslar

Benzer Belgeler

[r]

[r]

II) 40 tane negatif tamsayı böleni vardır. III) Tam sayı bölenlerinin tümünü toplarsak sıfır eder..

II) 24 tane tam sayı böleni vardır. III) 3 tane asal böleni vardır. IV) Asal olmayan tam sayı bölenleri 9 tanedir. II) 15 tane tek doğal sayı böleni vardır. III) 75 tane

E) Negatif asal tam bölen sayısı pozitif asal tam bölen sayısına eşittir. II) Asal sayı bölenlerinin toplamı 10 dur. III) Negatif asal bölenlerinin toplamı

III) Tam sayı bölenlerinin

[r]

II) Bir tam sayıyı tam olarak bölen 3 farklı pozitif tam sayı varsa, bu sayı bir asal sayının karesidir. III) Bir tam sayıyı tam olarak bölen 4 farklı pozitif