• Sonuç bulunamadı

2.Sınıf Matematik Çıkarmada Eksileni ve Çıkanı Bulma Etkinlik-1 » Leventyagmuroglu.com

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "2.Sınıf Matematik Çıkarmada Eksileni ve Çıkanı Bulma Etkinlik-1 » Leventyagmuroglu.com"

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

BİLGİ: Çıkarma işleminde verilmeyen eksileni bulmak için çıkan ile fark (kalan) toplanır.. Örnek: .... 15 - 13 + 13 15 28 . 1) Aşağıda verilen çıkarma alıştırmalarını yapınız.. .... .... …. .… …. …. .… …. - 32 - 55 - 41 - 17 - 66 - 32 - 38 - 29. 11 27 24 28 11 15 54 39. .... .... …. .… …. …. .… …. - 21 - 18 - 37 - 13 - 27 - 63 - 19 - 21. 28 77 44 75 39 27 63 47. .... .... …. .… …. …. .… …. - 15 - 21 - 42 - 26 - 33 - 41 - 23 - 31. 37 64 57 59 78 16 56 47. .... .... …. .… …. …. .… …. - 56 - 72 - 67 - 51 - 16 - 28 - 42 - 61. 17 21 23 38 29 12 16 12. .... .... …. .… …. …. .… …. - 14 - 63 - 27 - 10 - 23 - 27 - 35 - 18. 38 27 43 25 56 63 27 48. .... .... …. .… …. …. .… …. - 14 - 63 - 27 - 10 - 23 - 27 - 35 - 18. 38 27 43 25 56 63 27 4. www.leventyagmuroglu.com Levent YAĞMUROĞLU. 2.SINIF MATEMATİK ÇIKARMA İŞLEMİNDE EKSİLENİ VE ÇIKANI. BULMA. Adı:……………………..….…. Soyadı:…………….....…...... Sınıfı ve No:….………….….. ETKİNLİK-2. http://www.leventyagmuroglu.com/. BİLGİ: Çıkarma işleminde verilmeyen çıkanı bulmak için eksilenden fark (kalan) çıkarılır.. Örnek:. 78 78 - .… - 53 53 25 . 2) Aşağıda verilen çıkarma alıştırmalarını yapınız.. 56 79 98 37 92 48 27 38 - …. - ….. - …. - …. - …. - ..... - …. - ….. 21 43 69 12 15 19 11 22. 83 73 82 91 87 68 74 47 - …. - ….. - …. - …. - …. - ..... - …. - ….. 17 21 45 36 26 14 23 19. 21 24 37 48 57 60 70 88 - …. - ….. - …. - …. - …. - ..... - …. - ….. 11 13 23 24 29 17 19 28. 31 45 55 40 60 61 83 99 - …. - ….. - …. - …. - …. - ..... - …. - ….. 20 18 33 14 32 27 69 42. . 20 35 45 60 71 69 97 90 - …. - ….. - …. - …. - …. - ..... - …. - ….. 5 12 30 26 49 14 79 39. www.leventyagmuroglu.com Levent YAĞMUROĞLU. 2.SINIF MATEMATİK ÇIKARMA İŞLEMİNDE EKSİLENİ VE ÇIKANI. BULMA. Adı:……………………..….…. Soyadı:…………….....…...... Sınıfı ve No:….………….….. ETKİNLİK-2. http://www.leventyagmuroglu.com/

Referanslar

Benzer Belgeler

Çıkarma iĢleminde verilmeyen çıkanı bulmak için eksilen sayıdan kalan sayı fark çıkarılır... 2.SINIF MATEMATĠK ÇIKARMA ĠġLEMĠNDE

Çıkarma iĢleminde verilmeyen çıkanı bulmak için eksilenden fark kalan çıkarılır... 2.SINIF MATEMATĠK ÇIKARMA ĠġLEMĠNDE

Aşağıdaki çıkarma işlemlerinde verilmeyen çıkanları uygun işlemler yaparak bulalım... www.leventyagmuroglu.com

Bilgi: Çıkarma işleminde verilmeyen çıkanı bulmak için eksilenden kalan çıkarılır.. Aşağıdaki çıkarma işlemlerindeki verilmeyen çıkanı örnekteki

AĢağıdaki çıkarma iĢlemlerinde verilmeyen eksilenleri bulunuz... 2.SINIF MATEMATĠK ÇIKARMA

Çıkarma iĢleminde verilmeyen eksileni bulmak için çıkan sayı ile kalan sayı fark toplanır... 2.SINIF MATEMATĠK ÇIKARMA

AĢağıdaki çıkarma iĢlemlerinde verilmeyen eksilenleri bulunuz... 2.SINIF MATEMATĠK ÇIKARMA

Çıkarma iĢleminde verilmeyen eksileni bulmak için çıkan sayı ile kalan sayı fark toplanır... 2.SINIF MATEMATĠK ÇIKARMA