• Sonuç bulunamadı

APPENDIX F mel.m

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "APPENDIX F mel.m"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

130

APPENDIX F

mel.m

% % FUNCTION mel % % INPUTS: % ====== %

% p is the number of filters in the filter bank % n is the length of the FFT

% fs is the signal sampling rate (Hz) %

% OUTPUTS: % ======== %

% x is a matrix containing the filterbank amplitudes % function m = mel(p, n, fs) f0 = 700 / fs; fun = floor(n/2); r = log(1 + 0.5/f0) / (p+1); bl = n*(f0 * (exp([0 1 p p+1] * r) -1)); b1 = floor(bl(1)) + 1; b2 = ceil(bl(2)); b3 = floor(bl(3)); b4 = min(fun, ceil(bl(4))) - 1; pf = log(1 + (b1:b4)/n/f0) / r; fp=floor(pf); pm = pf - fp; r = [fp(b2:b4) 1+fp(1:b3)]; c = [b2:b4 1:b3] + 1; v = 2 * [1-pm(b2:b4) pm(1:b3)]; m = sparse(r, c, v, p, 1+fun); %

% END OF FUNCTION mel %

Referanslar

Benzer Belgeler

700 m2 alana sahip odanın içinde, 3 adet yatak odası (1 tanesi bakıcı veya koruma için uygundur), 1 adet çalışma odası, 1 adet tam techizatlı mutfak, 1 adet oturma odası, 1

Senem el ýuwulýany (nämäni?) alyp, eýwanyň öňüni syryp gidýän kiçijik salmajykdan akyp ýatan suwuň üstüne egildi („O. 3.Işlikler semantik taýdan zadyň hereketini höküm

Efter varje sommar, när bieffekterna av ett sjudande kärleksliv -- ångest, symtom från underlivet, mm -- ger sej till känna, brukar vi se ett ökat antal fall av sexuellt överförda

Sayın Hocamız, Gayri Menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunda Yüksek Kurulun kurulduğu yıldan İtiba- ren ılTÜ Senatosunca 'kurul üyesi olarak görevlendirilerek

Diğer garajdan farklı olarak oto- mobillerin katlara çıkış ve inişi, kısa rampalar ve kademeli mütevassıt katlarla tertip edilmiştir.. Mütevassıt katlar arasındaki

[r]

Lineer Olmayan Skaler Fark Denklemleri.

Müstesna hallerde tiyatro perdesi- nin önüne gayet geniş bir perde indirilerek fil- min büyük mikyasta irtisamı imkânı verilmiştir.. Tiyatro salonunun her tarafına hesaplı