• Sonuç bulunamadı

UNESCO Dünya Kültür Miras

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "UNESCO Dünya Kültür Miras"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Sıvas Divriği Ulu Cami ve Şifahanesi’nin 2005 yılında başlayan restorasyonu ile ilgili tartışmalar sürerken, uzmanların “bakımsızlıktan yok olmak üzere” diye uyardığı cami ve şifahanenin özel bir yasa ile korunması için TBMM’ye geçen ay sunulan teklif de reddedildi.

780 yıl önce Mengücekoğlu Ahmet Şah ve eşi Melike Turan Melek tarafından yaptırılan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Sıvas Divriği Ulu Cami ve Şifahanesi’nin 2005 yılında başlayan restorasyonu ile ilgili tartışmalar bitmiyor. Uzmanların “bakımsızlıktan yok olmak üzere” diye uyardığı cami ve şifahanenin özel bir yasa ile korunması için TBMM’ye geçen ay sunulan teklif de reddedildi.

Ulu Cami, 1228’de Mengücekoğulları hükümdarı Süleyman Şah’ın oğlu Ahmet Şah tarafından Ahlatlı Hürremşah’a yaptırıldı. Bitişiğindeki darüşşifa (hastane) ise Ahmet Şah’ın eşi ve Behram Şah’ın kızı Melike Turan Melek tarafından inşa ettirildi. Hastane, ruh hastalıklarını müzik ve su sesiyle tedavi etmesiyse ünlenmişti.

16 sütunlu cami, 23 tonoz ve iki kubbe ile örtülü ve mihrabın bezemelerinin Anadolu’da başka örneği yok. Divriği Ulu Cami ve Şifahanesi UNESCO tarafından 1985 yılında, 358 sıra numarası ile Dünya Kültür Mirası Listesi’ne dahil edildi. Restorasyon çalışmalarına 2005 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel

Müdürlüğü ile Sıvas Valiliği arasında yapılan protokol uyarınca başlandı. Ancak restorasyon beraberinde tartışmaları da getirdi.

Restorasyon terörü

Mimarlık dünyasının duayenlerinden Prof. Dr. Doğan Kuban, Divriği Ulucami ve Şifahanesi’nin adeta ölüme terk edildiğine dikkat çekerek “O bir heykel. Ve dokunulmaması gereken kutsal bir emanet. 50 yıldır çalışma yapıyoruz diye canına okudular. Bu işleri bilen yok. İşin içine ihale de girince kim ucuza yapıyorsa ona veriyorlar. Oysa bu eserler, kim daha iyi yapacaksa ona verilmeli” demişti.

Son olarak 27 Mayıs 2008 tarihinde konu TBMM gündemine kadar geldi. Sıvas milletvekilleri, Ulu Cami ve Şifahanesi’nin özel bir yasa ile korunması, restore edilmesi için yasa teklifi sundu. Hükümet adına konuşan Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin restorasyonun yakında başlayacağını, bunun için yasaya gerek olmadığını belirtti ve önerge iktidar partisinin çoğunluğu tarafından reddedildi.

Bu karara tepki gösteren restoratör Cevat Yaltıraklı, ortaçağ Türk sanat mimarisinin eşi ve benzeri bulunmayan eserlerinden Ulu Cami ve Şifahanesi’nin bakımsızlıktan ve sorumsuzluktan döküldüğünü, acınacak bir durumda bulunduğunu vurguladı.

Referanslar

Benzer Belgeler

Recep Garip, Tayyip Atmaca, Ömer Aksay, Bahaettin Karakoç, Şahin Taş, Mustafa Ökkeş Evren, Hayrettin Durmuş, Hasan Ali Kasır, Ali Haydar Tuğ, Hüseyin Sön- mezler, Talip

Dijital Dünyada Kültürel Mirasın Yönetimi ve InterPARES III Projesi Uluslararası Sempozyumu, 10-11 Mayıs 2012, Istanbul 1.. Bilimsel ve Kültürel Mirasın Korunması:

Gabricl, Monuments Turcs d'A n atolie, II... Ulu-Câmi, şimal

UNESCO’nun tanımlamasında yer alan sıralamaya göre; Yoros Kalesi, Galata Kulesi, Foça Kalesi, Çandarlı Kalesi, Çeşme Kalesi, Amasra Kalesi, Akçakoca Kalesi,

Dahası, disiplinler arası kapsamda yeni ve detaylı bir irdeleme yapılmaksızın, hatta mevcut literatür dahi bir bütün olarak kritik edilmeden; birincil kaynak ve mimarlık

İnsanlığın ortak mirası olarak kabul edilen evrensel değerlere sahip kültürel ve doğal sitleri dünyaya tanıtmak, toplumda evrensel mirasa sahip çıkacak

Mardin Valiliği, kentin sahip olduğu tarihî ve kültürel mirasın korunarak gelecek nesillere taşınması ve Mardin’in UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne dâhil edilmesinin

Wertheimer’ın algısal organizasyon ilkeleri diye adlandırdığı ve ilk olarak1923 yılında raporladığı bu altı ilkenin temel dayanak noktası; insan beyninde bulunan algıda

UNESCO, 2000'de Dakar'daki Dünya Eğitim Forumu'nda 164 ülkenin katılımıyla bir rapor yayımladı.Birleşmiş Milletler E ğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO), dünyada her

Conversely, in this case report we present a patient who had decreased unilateral left pulmonary MIBI uptake that corresponded to emphysema and air trapping on

Anocer port example simi lar to ehe port of ehe ancient cicy of Nicaea can be seen in ehe ancient city of Colonia Ulpia Traiana (Xanten) which was located in Germania

Cevap İçin mektuplara 10 kuruşluk pul ilâvesi

Diğer durumda iletişim mesafeleri çok kısa tutulduğunda ise (Şekil 1.1.(b)) robotlar yeterli iletişim kuramayacakları için haberleşme verimi çok düşebilir. Ek

UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’nde yer alan külliyenin, yapılan öneri peyzaj tasarım projesi ile Dünya Mirası Listesi’ne alınması yönünde

ICOMOS’un hazırlamış olduğu 6 Mayıs 2002 tarihli tavsiye raporunda, Cam’daki Minare ve Arkeolojik Kalıntılar kültürel mirasının UNESCO Dünya Miras

Dördüncü aşamada ise Dünya Mirası Lis- tesi için, Türkiye ile yakın ve uzak komşuların Dünya Miras Listesi (World Heritage List) ve Geçici Listesi (Tentative List)

Nur Akın, "İstanbul'da özellikle tarihi yarımada'da devam eden yenileme projelerinin doğru olup olmadığı alan yönetim plan ı olmadığı için bilinemiyor. Belli

UNESCO uzmanları, Çatalhöyük Neolitik Kentinin listeye girmesinin, Dünya Mirası Listesindeki önemli bir eksikliğin tamamlandığı ve Listenin insanlığın bütün

İstanbul Mimarlar, Mühendisler ve Şehir Plancıları İnisiyatifi üyesi Bahri Güntürkün de kentsel dönüşüm projelerinden yaklaşık 2 milyon 300 bin kişinin

Hasankeyf ve Dicle Vadisi'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınması için mücadele başlatan Doğa Derneği'ne destek veren son sanatç ı Erkan Oğur oldu.. Türk halk

UNESCO Dünya Kültür Mirası Başkanı Francesco Bandarin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve İstanbul Valisi Muammer Güler’e açıklama göndererek

Kuvvet Antrenman ÇeĢitleri Genel Kuvvet Antrenmanı Özel Kuvvet Antrenmanı Dinamik ve Statik Kuvvet Antrenmanı Maksimal Kuvvet Antrenmanı Çabuk Kuvvet

Yukarıda belirtilen girdi ve çıktı değişkenleri ile 4 yıllık dönem için seçilen otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmaların VZA ile finansal etkinlik değerleri