• Sonuç bulunamadı

UNESCO Dünya Kültür Miras

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "UNESCO Dünya Kültür Miras"

Copied!
1
2
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)

UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine 1983 yılında alınan İstanbul'un aradan 25 yıl geçmesine karşın "Kentsel Sit Alanı Alan Yönetim Planı" hazırlanamadı. 1971'de imzalanan "UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Mirasın

Korunması Sözleşmesi" gereği olan planın eksikliği, özellikle tarihi yarımada'da yürütülen yenileme projelerinin denetlenmesini engelliyor.

İstanbul'da sit alanlarında yürütülen yanlış yenileme çalışmalarının geri dönüşü olmayacağına da dikkat çeken uzmanlara göre, alan yönetim planının acilen hazırlanıp, uzmanlarca uygulamaya geçirilmesi gerekiyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Uluslararası Kentsel çalışmalar Araştırma Merkezi'nin (ICUS), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Valiliği desteğiyle hazırladığı "Kentsel Sit Alanlarında Alan Yönetimi" konulu

sempozyumda İstanbul'daki alan yönetim planı eksiklikleri ile ilgili sorunlar tartışıldı. Sempozyum sonrası gazetemizin sorularını yanıtlayan Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) Türkiye Ulusal Komite Başkanı Prof. Dr. Nur Akın, "İstanbul'da özellikle tarihi yarımada'da devam eden yenileme projelerinin doğru olup olmadığı alan yönetim planı olmadığı için bilinemiyor. Belli başlı grupların hazırladığı projeler denetlenemiyor." dedi.

Referanslar

Benzer Belgeler

Peygamber’in (s.a) bir eğitimci olarak görevlerini “tebliğ (ayetleri bildirme), tilavet (ayetleri okuma), ta’lim (ayetleri öğretip hayata geçirme), tebyin

Nitekim Pertev Naili Boratav, kitabının önsözünde şöyle diyor: “ Sanat eseri, bütün. insanları ilgilendirdiği ölçüde millidir; bütün insanlara kendi­ ni

Necâtî gibi büyük bir şair olduğunu ve ondan sonra gelerek şiir sahasında onun gibi belki de ondan daha üstün olarak yer ettiğini ifade

Dördüncü aşamada ise Dünya Mirası Lis- tesi için, Türkiye ile yakın ve uzak komşuların Dünya Miras Listesi (World Heritage List) ve Geçici Listesi (Tentative List)

Soğutma dönemi için en yüksek ve en düşük enerji verimi değerine sırasıyla Çift etkili absorbsiyonlu soğutma+Sıcak su sağlama birleşik enerji sistemi ve Elektrik

Dahası, disiplinler arası kapsamda yeni ve detaylı bir irdeleme yapılmaksızın, hatta mevcut literatür dahi bir bütün olarak kritik edilmeden; birincil kaynak ve mimarlık

Wertheimer’ın algısal organizasyon ilkeleri diye adlandırdığı ve ilk olarak1923 yılında raporladığı bu altı ilkenin temel dayanak noktası; insan beyninde bulunan algıda

1995-2014 döneminde sağlık harcama çeşitleri ve ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisinin test edildiği bu çalışmada Emirmahmutoğlu ve Köse (2011) Panel

Kuvvet Antrenman ÇeĢitleri Genel Kuvvet Antrenmanı Özel Kuvvet Antrenmanı Dinamik ve Statik Kuvvet Antrenmanı Maksimal Kuvvet Antrenmanı Çabuk Kuvvet

UNESCO uzmanları, Çatalhöyük Neolitik Kentinin listeye girmesinin, Dünya Mirası Listesindeki önemli bir eksikliğin tamamlandığı ve Listenin insanlığın bütün

İstanbul Mimarlar, Mühendisler ve Şehir Plancıları İnisiyatifi üyesi Bahri Güntürkün de kentsel dönüşüm projelerinden yaklaşık 2 milyon 300 bin kişinin

Hasankeyf ve Dicle Vadisi'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınması için mücadele başlatan Doğa Derneği'ne destek veren son sanatç ı Erkan Oğur oldu.. Türk halk

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Sıvas Divriği Ulu Cami ve Şifahanesi’nin 2005 yılında başlayan restorasyonu ile ilgili tart ışmalar sürerken,

Yukarıdaki çizelge incelendiğinde; spor sponsorluğunun tüketici davranışlarına etkisinin spor veya spor etkinliklerine olan ilgi düzeyi bakımından

Cevap İçin mektuplara 10 kuruşluk pul ilâvesi

Insecurity level will increase day by day for every present technology in order to support the existing techniques this work mainly focus on the multi model

Madde 61. - Kamu kurum ve kuruluşları ve belediyeler ile gerçek ve tüzel kişiler, Koruma Yüksek Kurulu ve koruma bölge kurullarının kararlarına uymak zorundadır. Koruma

Diğer durumda iletişim mesafeleri çok kısa tutulduğunda ise (Şekil 1.1.(b)) robotlar yeterli iletişim kuramayacakları için haberleşme verimi çok düşebilir. Ek

Dijital Dünyada Kültürel Mirasın Yönetimi ve InterPARES III Projesi Uluslararası Sempozyumu, 10-11 Mayıs 2012, Istanbul 1.. Bilimsel ve Kültürel Mirasın Korunması:

UNESCO Dünya Kültür Mirası Başkanı Francesco Bandarin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve İstanbul Valisi Muammer Güler’e açıklama göndererek

Bilimsel bir araştırma sürecinde yer alan, sorun belirleme, veri toplama, veri çözümleme ve sonuçları yorumlama ve raporlama aşamalarının öğrenilmesi;

Şinasi, nesrimizi Divan üslûbundan kurtaran bir kalem sahibi, ilk sahne eserini yazmış bir edib, çığır açmış bir gazeteci, şair, atasözleriyle uğraş­

Bursalı Tahir Merhum bir haşiyesinde bu zatın Dukakin oğlu Osman beyin kardeşi olduğunu ve A- masyada gömülü Ahmet paşa bulunduğunu izah etmektedir.. Şu