• Sonuç bulunamadı

UNESCO Dünya Miras

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "UNESCO Dünya Miras"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

UNESCO Dünya Mirası Komitesi, bugün St. Petersburg'da yaptığı toplantıda Çatalhöyük Neolitik Kentinin Dünya Mirası Listesine kaydedilmesini oybirliğiyle kabul etti.çatalhöyük dünya mirası listesine girdi.

UNESCO uzmanları, Çatalhöyük Neolitik Kentinin listeye girmesinin, Dünya Mirası Listesindeki önemli bir eksikliğin tamamlandığı belirtiyorlar.

21 ülkeden uzmanlardan oluşan Dünya Mirası Komitesinin kararında, Kültür ve Turizm Bakanlığınca Dünya Mirası Listesine aday gösterilmiş olan Çatalhöyük’ün Dünya Mirası Sözleşmesinin temel şartlarını karşıladığı, otantikliğini ve bütünlüğünü koruduğu ve ‘’evrensel seçkin değer’’e sahip olduğu belirtildi.

Karara esas olan raporda, tarihi M.Ö. 7400 yıllarına uzanan Çatalhöyük’ün Neolitik Dönemin belli bir aşamasının eşsiz bir tanıklığını teşkil ettiği ve insanlık tarihinde önemli bir aşamayı temsil eden bir yerleşim tarzı ile toplum anlayışı ve eşitlik ideallerine dayanan bir kentsel plana sahip olduğu da vurgulandı.

Çatalhöyük’ün koruma durumu iyi olmakla birlikte, deprem ve artan turizm riskiyle karşı karşıya olduğu belirtilen Dünya Miras Komitesi kararında, bu miras alanının yönetim planının en kısa süre içinde tamamlanması istendi. Alanın sürdürülebilir mali kaynağa sahip olmasının gereğine işaret edilen kararda Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay 'ın bu konuda Komite Başkanına yazdığı mektuba atıfta bulunuldu.

Çatalhöyük’ün Dünya Mirası Listesine girmesiyle Türkiye ’nin Dünya Mirası Alanlarının sayısı onbire yükselmiş oldu.

Dünya Mirası Komitesi geçen yıl da Edirne Selimiye Camii ve Külliyesini listeye kaydetmişti. Çatalhöyük Neolitik Kenti, Kültür ve Turizm Bakanlığınca Dünya Mirası Listesine aday gösterilmişti.

‘DÜ;NYA MİRASI LİSTESİNDEKİ ÖNEMLİ BİR EKSİK GİDERİLDİ’

UNESCO uzmanları, Çatalhöyük Neolitik Kentinin listeye girmesinin, Dünya Mirası Listesindeki önemli bir eksikliğin tamamlandığı ve Listenin insanlığın bütün dönemlerini kapsaması bakımından önemli bir gelişme teşkil ettiğini ifade ediyorlar.

Dünya Mirası Komitesinin St. Petersburg’da yapılan toplantısında Türkiye ’yi Dışişleri ve Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ile UNESCO Türkiye Milli Komisyonu uzmanlarından oluşan bir heyet temsil etti.

Dünya Mirası Listesine zemin oluşturan UNESCO Dünya Mirası Sözleşmesinin bu yıl 40. yıldönümü kutlanıyor. Halen arkeolojik kazıların sürdüğü Çatalhöyük, Konya sınırları içinde bulunuyor.

01/07/2012 Radikal

Referanslar

Benzer Belgeler

UNESCO, 2000'de Dakar'daki Dünya Eğitim Forumu'nda 164 ülkenin katılımıyla bir rapor yayımladı.Birleşmiş Milletler E ğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO), dünyada her

Nur Akın, "İstanbul'da özellikle tarihi yarımada'da devam eden yenileme projelerinin doğru olup olmadığı alan yönetim plan ı olmadığı için bilinemiyor. Belli

Hasankeyf ve Dicle Vadisi'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınması için mücadele başlatan Doğa Derneği'ne destek veren son sanatç ı Erkan Oğur oldu.. Türk halk

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Sıvas Divriği Ulu Cami ve Şifahanesi’nin 2005 yılında başlayan restorasyonu ile ilgili tart ışmalar sürerken,

UNESCO tarafından yayınlanan "Tehlike Altındaki Diller Atlası"na göre Türkiye'de 15 dilin tehlike altında olduğunu ve 3 dilin ise kayboldu ğunu bildiren HDK

UNESCO Dünya Kültür Mirası Başkanı Francesco Bandarin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve İstanbul Valisi Muammer Güler’e açıklama göndererek

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu uzmanları tarafından hazırlanan “Divanü Lügati’t-Türk” ve “Piri Reis’in Haritası” adaylık dosyaları, UNESCO Dünya Belleği

Dijital Dünyada Kültürel Mirasın Yönetimi ve InterPARES III Projesi Uluslararası Sempozyumu, 10-11 Mayıs 2012, Istanbul 1.. Bilimsel ve Kültürel Mirasın Korunması: