UNESCO Dünya Miras

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

UNESCO Dünya Mirası Komitesi, bugün St. Petersburg'da yaptığı toplantıda Çatalhöyük Neolitik Kentinin Dünya Mirası Listesine kaydedilmesini oybirliğiyle kabul etti.çatalhöyük dünya mirası listesine girdi.

UNESCO uzmanları, Çatalhöyük Neolitik Kentinin listeye girmesinin, Dünya Mirası Listesindeki önemli bir eksikliğin tamamlandığı belirtiyorlar.

21 ülkeden uzmanlardan oluşan Dünya Mirası Komitesinin kararında, Kültür ve Turizm Bakanlığınca Dünya Mirası Listesine aday gösterilmiş olan Çatalhöyük’ün Dünya Mirası Sözleşmesinin temel şartlarını karşıladığı, otantikliğini ve bütünlüğünü koruduğu ve ‘’evrensel seçkin değer’’e sahip olduğu belirtildi.

Karara esas olan raporda, tarihi M.Ö. 7400 yıllarına uzanan Çatalhöyük’ün Neolitik Dönemin belli bir aşamasının eşsiz bir tanıklığını teşkil ettiği ve insanlık tarihinde önemli bir aşamayı temsil eden bir yerleşim tarzı ile toplum anlayışı ve eşitlik ideallerine dayanan bir kentsel plana sahip olduğu da vurgulandı.

Çatalhöyük’ün koruma durumu iyi olmakla birlikte, deprem ve artan turizm riskiyle karşı karşıya olduğu belirtilen Dünya Miras Komitesi kararında, bu miras alanının yönetim planının en kısa süre içinde tamamlanması istendi. Alanın sürdürülebilir mali kaynağa sahip olmasının gereğine işaret edilen kararda Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay 'ın bu konuda Komite Başkanına yazdığı mektuba atıfta bulunuldu.

Çatalhöyük’ün Dünya Mirası Listesine girmesiyle Türkiye ’nin Dünya Mirası Alanlarının sayısı onbire yükselmiş oldu.

Dünya Mirası Komitesi geçen yıl da Edirne Selimiye Camii ve Külliyesini listeye kaydetmişti. Çatalhöyük Neolitik Kenti, Kültür ve Turizm Bakanlığınca Dünya Mirası Listesine aday gösterilmişti.

‘DÜ;NYA MİRASI LİSTESİNDEKİ ÖNEMLİ BİR EKSİK GİDERİLDİ’

UNESCO uzmanları, Çatalhöyük Neolitik Kentinin listeye girmesinin, Dünya Mirası Listesindeki önemli bir eksikliğin tamamlandığı ve Listenin insanlığın bütün dönemlerini kapsaması bakımından önemli bir gelişme teşkil ettiğini ifade ediyorlar.

Dünya Mirası Komitesinin St. Petersburg’da yapılan toplantısında Türkiye ’yi Dışişleri ve Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ile UNESCO Türkiye Milli Komisyonu uzmanlarından oluşan bir heyet temsil etti.

Dünya Mirası Listesine zemin oluşturan UNESCO Dünya Mirası Sözleşmesinin bu yıl 40. yıldönümü kutlanıyor. Halen arkeolojik kazıların sürdüğü Çatalhöyük, Konya sınırları içinde bulunuyor.

01/07/2012 Radikal

Figure

Updating...

References

Related subjects :