Dünya Kültür Miras

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Dünya Kültür Mirası İstanbul'un özellikle tarihi bölgelerini etkileyen kentsel dönüşüm projeleri dün masaya yatırıldı. Yurtsever Cephe Şişli İnisiyatifi dün " Kentsel Dönüşüm mü, Rantsal Bölüşüm mü?" başlıklı bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte konuşan Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yürütme Kurulu üyesi Mücella Yapıcı, "Limanlar, tersaneler kapatılıp yerine otel, alışveriş merkezi ve dev gökdelenler yapıyorlar. Bu kentsel dönüşüm değil rantsal bölüşümdür. İstanbul sanayisizleştirilerek emekçi kitleler kentten uzaklaştırılmak isteniyor" dedi. Yapıcı,

emekçilerden boşaltılan alanların küresel sermayeye sunulduğuna dikkat çekti.

İstanbul Mimarlar, Mühendisler ve Şehir Plancıları İnisiyatifi üyesi Bahri Güntürkün de kentsel dönüşüm projelerinden yaklaşık 2 milyon 300 bin kişinin etkileneceğini belirterek "Kentsel dönüşüm ile ülke toprakları satılıyor" dedi. Etkinliğe müzisyen Nejat Yavaşoğulları ve İrfan Ertel de katılarak destek verdiler.

Figure

Updating...

References

Related subjects :