• Sonuç bulunamadı

UNESCO Dünya Kültür Miras

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "UNESCO Dünya Kültür Miras"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)

UNESCO Dünya Kültür Mirası Başkanı Francesco Bandarin, Sulukule ve Four Seasons Oteli ek inşaatının devam ettiği arkeolojik sit alanındaki projeleri, kamuoyuna yansıtıldığı gibi onaylamadıklarını söyledi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Başkanı Francesco Bandarin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve İstanbul Valisi Muammer Güler’e açıklama göndererek Sulukule ve Four Seasons Oteli ek inşaatının devam ettiği arkeolojik sit alanındaki projeleri, kamuoyuna yansıtıldığı gibi onaylamadıklarını, konunun yanlış anlaşıldığını belirtti. Bandarin açıklamasında, Sulukule Projesi’ni bugünkü haliyle onaylandığını söyleminin uygunsuz kaçacağını ifade ederek, “Koruma ihtiyaçları ile sosyal ihtiyaçlar arasında bir dengenin bulunması gerektiğini net bir şekilde söyledim. UNESCO, bir kentin yalnızca anıtlar ve yapılardan oluşmadığını, ama kent içindeki toplulukların, koruma süreci içerisinde esas rolü oynadıklarını ve onların yaşamlarının iyileştirilmesinin kentsel korumanın esas hedefi olduğunu savunmaktadır. Bu nedenle, projenin fiilen dengeli hale getirilmesi için üzerinde daha fazla çalışılması gerektiğini düşünüyoruz” dedi. Bandarin, bu bölgede alınacak kararlara, gerçekten demokratik ve katılımcı bir sürecin eşlik etmesi gerektiği konusunda ısrarlı olduklarını kaydetti.

Farklı bir çözüm bulunmalıydı

UNESCO’nun Sultanahmet Four Seasons Oteli’nin arkeolojik sit alanlarında yeni bir bina inşa etmesini en iyi çözüm olarak görmediğini vurgulayan Bandarin şöyle devam etti:

“Ancak, yapının tamamlanmış olduğu gerçeğini göz önünde bulundurarak ve yapı yüksekliğinin sınırlı olması

nedeniyle kent silueti üzerinde çok büyük etkilerinin olmadığını düşünüyorum. Yine de, hem kentsel miras değerlerine tam olarak saygılı, hem de otelin ekonomik ihtiyaçlarını sağlayan farklı bir çözüm yolu bulunabilirdi ve bulunmalıydı diye düşünüyorum. Bu yüzden, aynen bu konuda da, kimi basın organlarının iddia ettiği gibi, UNESCO bu projeyi de ‘onaylamamıştır’. Yine aynı meseleyle ilgili olarak, alanın yakın zamanda kamuya açılacak olması hususunda

memnuniyetimi ifade ettim.” Cumhuriyet 17.05.2008

Referanslar

Benzer Belgeler

Kuvvet Antrenman ÇeĢitleri Genel Kuvvet Antrenmanı Özel Kuvvet Antrenmanı Dinamik ve Statik Kuvvet Antrenmanı Maksimal Kuvvet Antrenmanı Çabuk Kuvvet

Diğer durumda iletişim mesafeleri çok kısa tutulduğunda ise (Şekil 1.1.(b)) robotlar yeterli iletişim kuramayacakları için haberleşme verimi çok düşebilir. Ek

Hatır için gittiği maçlara ilişkin yazılarda sporun sınıf bilincini yok ettiğine dair satır aralannda ince eleştirileri dikkat çekiyor.. - Orhan Karaveli ise,

Conversely, in this case report we present a patient who had decreased unilateral left pulmonary MIBI uptake that corresponded to emphysema and air trapping on

Gürsu Belediyesinin 2020 Mali Yılı Performans Programı ile Performans Esaslı Gelir Gider Bütçesinin, Kanun ve Yönetmeliklere göre Bütçe Kararnamesinin madde

Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği’nin görevde olan, daha önceki dönemlerde görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri ve derneğimizin değerli üyeleri Türkiye Viral Hepatit

İ stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş başkanlığındaki İstanbul Delegasyonu, UNESCO Genel Direktörü Irina Bokova ve Dünya Miras Merkezi Direktörü Kishore

UNESCO’nun tanımlamasında yer alan sıralamaya göre; Yoros Kalesi, Galata Kulesi, Foça Kalesi, Çandarlı Kalesi, Çeşme Kalesi, Amasra Kalesi, Akçakoca Kalesi,

Dahası, disiplinler arası kapsamda yeni ve detaylı bir irdeleme yapılmaksızın, hatta mevcut literatür dahi bir bütün olarak kritik edilmeden; birincil kaynak ve mimarlık

Cevap İçin mektuplara 10 kuruşluk pul ilâvesi

Wertheimer’ın algısal organizasyon ilkeleri diye adlandırdığı ve ilk olarak1923 yılında raporladığı bu altı ilkenin temel dayanak noktası; insan beyninde bulunan algıda

Dördüncü aşamada ise Dünya Mirası Lis- tesi için, Türkiye ile yakın ve uzak komşuların Dünya Miras Listesi (World Heritage List) ve Geçici Listesi (Tentative List)

ICOMOS’un hazırlamış olduğu 6 Mayıs 2002 tarihli tavsiye raporunda, Cam’daki Minare ve Arkeolojik Kalıntılar kültürel mirasının UNESCO Dünya Miras

Dijital Dünyada Kültürel Mirasın Yönetimi ve InterPARES III Projesi Uluslararası Sempozyumu, 10-11 Mayıs 2012, Istanbul 1.. Bilimsel ve Kültürel Mirasın Korunması:

İspanya’nın Sevilla kentinde halen devam eden UNESCO Dünya Kültür Mirası Komitesi’nin genel toplantısında görü şülen Dünya Kültür Mirası taslak raporunda;

UNESCO, 2000'de Dakar'daki Dünya Eğitim Forumu'nda 164 ülkenin katılımıyla bir rapor yayımladı.Birleşmiş Milletler E ğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO), dünyada her

Nur Akın, "İstanbul'da özellikle tarihi yarımada'da devam eden yenileme projelerinin doğru olup olmadığı alan yönetim plan ı olmadığı için bilinemiyor. Belli

UNESCO uzmanları, Çatalhöyük Neolitik Kentinin listeye girmesinin, Dünya Mirası Listesindeki önemli bir eksikliğin tamamlandığı ve Listenin insanlığın bütün

Mevcut arıtma tesislerinin ileri derecede biyolojik arıtma tesisine dönüştürülmesiyle ilgili de bilgi veren Topbaş, bu konuda att ıkları en önemli adımın Ayamama

İstanbul Mimarlar, Mühendisler ve Şehir Plancıları İnisiyatifi üyesi Bahri Güntürkün de kentsel dönüşüm projelerinden yaklaşık 2 milyon 300 bin kişinin

Hasankeyf ve Dicle Vadisi'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınması için mücadele başlatan Doğa Derneği'ne destek veren son sanatç ı Erkan Oğur oldu.. Türk halk

İstanbul 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nun onay ının ardından "Çocuk Bahçesi Alanı"na alınacak park, daha sonra belediye tarafından.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Sıvas Divriği Ulu Cami ve Şifahanesi’nin 2005 yılında başlayan restorasyonu ile ilgili tart ışmalar sürerken,