Rätt att under 2021 underteckna vissa handlingar

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM

Regionstyrelsen 2020-12-09 Sida 1 (1)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP583-382524020-1072 0.1

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Anneli Granberg Henrik Berg

Rätt att under 2021 underteckna vissa handlingar

Dnr 1652-2020

Förslag till beslut

1. Regionstyrelsen beslutar att regionstyrelsens ordförande Kenneth Back- gård och regiondirektör Anna-Stina Nordmark Nilsson var för sig, eller den de i sitt ställe för särskilda fall utser, ges fullmakt att för regionen underteckna avtal, kontrakt, låne-, köpe-, borgens- och andra jämförbara handlingar.

2. Som villkor för fullmakten gäller att beslut i den sak respektive handling avser ska ha fattas av behörig instans inom regionen.

Ärendet

Regionstyrelsen har att fastställa vem eller vilka som ska ha teckningsrätt för regionen under 2021.

Protokollsutdrag skickas till:

Regiondirektör

Ekonomi- och planeringsdirektör

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :