För att ge länets medborgare och besökare större möjligheter att göra klimatsmarta val måste laddinfrastrukturen för elbilar i länet byggas ut

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Till Regionfullmäktige i Norrbotten

Miljöpartiet de gröna i Norrbotten ser behovet av att skyndsamt ställa om

transportsektorn. Redan 2030 bör vi ha fasat ut de fossila bränslena för att klara klimatmålet. För att ge länets medborgare och besökare större möjligheter att göra klimatsmarta val måste laddinfrastrukturen för elbilar i länet byggas ut.

Med vad ovan anförts föreslås att

Regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att:

 Ta ledarskapet för att i samverkan med andra aktörer på den regionala arenan ta fram en plan för hur laddinfrastrukturen för elbilar i länet skyndsamt ska byggas ut

Luleå den 8 oktober 2018 Miljöpartiet de gröna Agneta Granström

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :