Hon har i fyra år kämpat för att få en diagnos och rätt behandling

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Motion om vårdteam vid svårbedömda patienter.

Efter att ha besökt en ung kvinna på Sunderbyns sjukhus får jag, som nybliven regionfullmäktigeledamot en bild av när vår sjukvård inte fungerar. Hon har i fyra år kämpat för att få en diagnos och rätt behandling. I hennes fall har ortoped, kirurg, urolog och neurolog varit inblandad vid olika tillfällen. Men ingen samordning eller samråd har skett för att möta hennes behov.

Vi behöver en hälso – och sjukvård som ser och behandlar hela patienten. Komplexa sjukdomstillstånd, ska alltid behandlas med samlad expertis. Patienter ska inte bollas runt utan få en samlad bedömning och diagnos av ett läkarteam. I vissa regioner kallar man arbetsmodellen för multidisciplinära vårdteam.

Socialdemokraterna föreslår därför att:

- Det görs ett fördjupat och utvecklat arbetet för att kunna möta och identifiera svårbedömda patienter i team som fastställer diagnos och ger behandling i multidisciplinära vårdteam.

Helena Ölund 2019.09.29.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :