Luleå den 15 april 2019 Interpellation till regionstyrelsens ordförande Kenneth Backgård med anledning av utökat engagemang och nytt internationellt uppdrag för att representera Region Norrbotten -

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Luleå den 15 april 2019

Interpellation till regionstyrelsens ordförande Kenneth Backgård med anledning av utökat engagemang och nytt internationellt uppdrag för att representera Region Norrbotten

- På vilket sätt kommer det nya ordförandeuppdraget i AER:s kommitté som har ansvar för frågor som handlar om Ekonomi och regional utveckling att gynna Norrbotten och hur kan deltagandet bidra till region Norrbottens utveckling. Samt vilka resultat kan Norrbottningarna förväntas se under det kommande året?

Elisabeth Lindberg

Socialdemokraterna

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :