Projektstöd för att främja kulturturism i Norrbotten

Tam metin

(1)

Ni som arbetar med att främja utveckling av kulturturism i Norrbotten kan nu söka finansiering för att bidra till att kulturella och kreativa näringar växer i länet.

De kulturella och kreativa näringarna

1

(KKN) stärker förutsättningarna för besöksnäringens företag genom att de bidrar till attraktionskraft och upplevelsevärden i platser. I Norrbottens Regionala agenda för Kulturella och kreativa näringar 2018-2021, prioriteras bland annat att bygga kapacitet genom ökad finansiering. Ambitionen är att kulturella och kreativa näringar i större utsträckning än idag ska användas som utvecklingskraft för regional utveckling i Norrbotten. Det handlar om att bredda länets arbetsmarknad, bidra till att den blir mer jämställd, öka innovationskraften och stärka länets näringsliv.

Region Norrbotten gör nu en särskild satsning för att stärka länets kulturturism och hållbara tillväxt i samband med Temaåret Kulturarv 2019.

Vilka typer av projekt kan finansieras?

Projekt som bidrar till att stärka utvecklingen av kulturturism i Norrbotten genom att bland annat tillgängliggöra och/eller synliggöra länets kulturarv och världsarv som besöksmål för att länet ska öka sin attraktionskraft för invånare, besökare och näringsliv. Det kan handla om att utveckla kulturturism genom förädlade eller nya produkter och tjänster, utveckla och testa innovativa arbetsmetoder eller kreativa samverkanslösningar för ökad lönsamhet. Det kan även handla om fysisk eller digital tillgäng- lighet för länets befintliga eller potentiella kulturturistiska besöksmål.

1 Kulturella och kreativa näringar (KKN) inkluderar arkitektur, bildkonst, media-/kommunikationsbyråer (webb/

app /3D/VR/AR), design (kläder, smycken, grafisk form, hantverk/slöjd), foto, film/tv, litteratur, musik/ljud, press, scenkonst, spel/gamification, turism/besöksnäring.

Projektstöd för att främja

kulturturism i Norrbotten

(2)

Vem kan söka?

Föreningar och företag i samverkan, företags-, kulturfrämjande organisationer, kommuner, myndig- heter och universitet.

Hur mycket kan projektet få i stöd?

Projektet kan ansöka om upp till 800 000 kr i stöd, pågå i 1-3 år och max erhålla 50 procent av pro- jektets kostnader. Därför behövs ytterligare medfinansiering i form av offentliga eller privata kontanta medel eller bidrag i form av tid och lokaler. Region Norrbottens regionala projektstöd (anslag 1:1) utgår från prioriteringarna i Regionala utvecklingsstrategin (RUS) och Norrbottens Kulturplan.

När kan vi söka?

Utlysningen är öppen 15 januari till 1 mars 2019.

Hur ansöker vi?

Region Norrbotten använder här ett förenklat förfarande genom ett digitalt ansökningsformulär för tidig projektidé som ska användas vid ansökan.

Skicka ansökan om tidig projektidé löpande fram till 1 mars 2019 till kkn@norrbotten.se.

>> Ifyllbar pdf

Region Norrbotten återkopplar inom ca två veckor med besked om vilka som gått vidare för en formell ansökan.

Mer information

Tove Cullhed, tove.cullhed@norrbotten.se, 070-229 40 64

Monica Lejon, monica.lejon@norrbotten.se, 070-387 37 52

Şekil

Updating...

Benzer konular :