PM YATAY TESTERE TEZGAHI KULLANIM KILAVUZU

Tam metin

(1)

KULLANIM KILAVUZU

PM-72005

YATAY TESTERE TEZGAHI

(2)

3 1

2 4

(3)

5 6

7 8

(4)

9 10

11 12

(5)

13

(6)

1. GENEL GÖRÜNÜM (Şekil 1) 1. Tabla

2. Emniyet Siperi 3. Baskı Çubuğu 4. Testere 5. Yarıcı

6. Testere Yatağı 7. Paralel Dayama 8. Motor

9. Güç Kablosu 10. Destek

11. Açma Kapama Şalteri

12. Paralel Dayanağı Sıkıştırmak İçin Yıldız Saplı Vida

13. Tezgah Desteği 14. Açılı Durdurma

15. Yükseklik Ayarlama İçin Yıldız Saplı Vida 16. Raylı İlerlemeyi Durdurmak İçin

Yıldız Saplı Vida

17. Tezgah Desteği İçin Yıldız Saplı Vida 18. Testere Koruyucu İçin Yıldız Saplı Vida

2. STANDART EKİPMAN Paralel Dayanak

Açılı Durdurma

Baskı Çubuğu

Tezgah Tipi Elmas Testere

3. DOĞRU KULLANIM

Tezgah tipi döner testere, makinanın boyutlarına uygun her çeşit keresteyi yarma işleri ve çapraz kesim işleriniz (yalnız açılı durdurma ile) için tasarlanmıştır.Makina yuvarlak biçimli odunların kesimi için uygun değildir. Makinanın belirtilen standartların dışında kullanılması halinde meydana gelecek kazalardan üretici firma ve makina sorumlu tutulamaz. Makina yalnızca uygun testerelerle kullanılmalıdır. Başka bir tip testere kullanımı yasaklanmıştır. Makinayı uygun bir şekilde kullanabilmek için güvenlik kurallarına, açıklamalara ve kullanım talimatlarına dikkat etmelisiniz. Makinayı kullanacak veya servis

yapacak kişi mutlaka güvenli kullanım ve muhtemel tehlikeler hakkında bilgilendirilmelidir. Makinayı kullanırken, kaza önleme talimatlarına uyulması zorunludur. Benzer uygulamalar, genel mesleki sağlık ve güvenlik kuralları için de gereklidir.

Üretici makinada yapılan değişiklikler ve bu değişikliklerin çıkardığı sonuçlardan sorumlu değildir.

Aşağıda belirtilen muhtemel tehlikeler, makinanın yapılandırılması ve tasarlanışından doğabilecek olanlardır.

Koruyucu kapak ile koruma altına alınmamış

bölgede testere ile temas sağlamak.

Döner testereye temas ( kesim yaralanmaları ).

Çalışılan parçanın veya kırıntıların geri tepmesi.

Testere üzerindeki hatalı tip kesici bıçağın

fırlaması.

Koruyucu kulaklık giyilmemesi durumunda,

işitme problemi.

Kapalı odada çalışılması durumunda zararlı talaş

tozu solunması.

4.ÖNEMLİ HUSUSLAR

Lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyarak, kendinizi makinayı en güvenli ve en verimli şekilde

kullanmak için hazırlayın.

Güvenlik Yönetmeliği

Uyarı! Elektrikli aletler kullanıldığında elektrik

şoku, yaralanma ve yangın riskini azaltmak için aşağıda belirtilen güvenlik önlemlerini sırasıyla uygulayın.

Testereyle çalışmadan evvel tüm güvenlik

düzenlemelerini takip edin.

Topraklanmış parçalarla temas kurmaktan kaçının.

Teçhizat kullanılmıyorsa, kuru, çocuklardan uzak,

korunaklı ve kapalı bir ortamda korunmalıdır.

Testereyi keskin ve temiz tutarsanız daha verimli

ve güvenli kullanırsınız. Güç kablosunu düzenli olarak kontrol edin ve zarar görürse yetkili bir uzmana değiştirtin.

Uzatma kablonuzu düzenli olarak kontrol edin.

Eğer zarar görmüşse değiştirin.

Dış mekanlarda çalışırken yalnızca onaylanmış

ve işaretlenmiş olan kabloları kullanın.

Yaptığınız işe konsantre olun.İşinize duyarlı bir

yaklaşım içinde olun. Yorgun olduğunuz zamanlarda makinayı kullanmayın.

Açma kapama şalterini herhangi bir alet

vasıtasıyla kullanmayın.

Uyarı! Uygun olmayan tapa ve aksesuarların

kullanımı sizi yaralanma riskiyle karşı karşıya getirebilir.

(7)

 Makinada ayarlama veya bakım yapmadan evvel mutlaka güç kablosunu prizden çekin.

Makinayla çalışacak tüm kişilere bu bilgileri verin.

Testereyle yanık odunları kesmeyin.

Yuvarlak tip odunları çapraz kesmeye çalışmayın.

Uyarı! El ve parmaklar döner testereden dolayı

yaralanabilir.

Makina '' Güvenlik Akım Kesicisi'' (11) ile voltaj

düşmesine karşı donatılmıştır.

Makinanın ilk kullanımı sırasında değer levhası

üzerindeki voltajla sizin ana voltajınızın arasında fark olup olmadığını kontrol edin.

Eğer bir uzatma kablosuna ihtiyaç duyuyorsanız;

iletken kesitinin değerlerinin testerenin tüketimi- ninden büyük olmasına dikkat edin.Minimum kesit 1 mm2.

Eğer makaralı kablo kullanıyorsanız. Bütün

kabloyu makaradan çıkarın.

Makinayı kablosundan çekerek taşımayın.

Güç kablosunu (9) kontrol edin. Asla hatalı ve

hasarlı kabloları kullanmayın.

Fişi prizden çıkarmak için kabloyu çekmeyin.

Kabloyu ısı, yağ ve keskin kenarlardan koruyun.

Testereyi yağmur altında, nemli veya ıslak

yerlerde kullanmayın.

İyi ışıklandırılmış bir çalışma alanı oluşturun.

Dış mekanlarda kaymayan ayakkabılarla

çalışmanız önerilir.

Yanıcı likit ve gazların yanında testereyi

çalıştırmayın.

Uygun çalışma kıyafetleri giyin! Bol giysiler ve

mücevherat döner testereye yakalanabilir.

Eğer saçlarınız uzunsa bir boneyle onları toplayın.

Çalışma sırasında anormal duruşlardan sakının.

Operatör en az 18 yaşında olmalıdır.16 yaşın

üstündeki stajyerler denetim altında çalışabilirler.

Diğer kişilerin özellikle de çocukların makinaya

veya kablosuna dokunmalarına izin vermeyin.

Makinayı güç kaynağına bağladığınız zaman

çocukları uzaklaştırın.

Çalışma ortamınızı tahta kırıntıları ve gereksiz

objelerden muhafaza ediniz..

Makinada çalışan kişi dikkatini kesinlikle

dağıtmamalıdır.

Bıçağın ve motorun dönüş istikametlerine dikkat

 edin.

Şalteri kapattıktan sonra asla testereyi basınç

uygulayarak yavaşlatmaya çalışmayın.

Yalnızca iyi bileylenmiş, çatlak ve deformasyona

uğramamış testereyi sabitleyin.

Yalnızca yüksek hızlı (HSS) ve yüksek alaşımlı

döner testereleri kullanın.

 Makinanın güvenlik aygıtlarını (2,15) asla sökmeyin veya operasyon dışında bırakmayın.

Makina yalnızca prEN 847-1: 1966 standartlarına

uygun aletlerle işletilebilir.

Hatalı testereler (4)hemen değiştirilmelidir.

Kılavuzda belirtilen esaslara uymayan testereleri

kullanmayın.

Bıçağı kaplayan tüm aygıtların (2,15) düzenli

işlediklerinden emin olun.

Uyarı! Bu testereyi kullanarak dalış tipi kesimler

yapmayın.

Hatalı ve kusurlu güvenlik aygıtları hemen

değiştirilmelidir.

Yarıcı (5) önemli bir güvenlik aygıtıdır.Çalışılacak

parçaya kılavuzluk etmenin yanında bıçağın arkasını kesme yarığına yakınlaştırdığı için geri tepen parça olmayacaktır. Yarıcının kalınlığına dikkat edin.Yarıcının kalınlığı, testereden az olmayacağı gibi yarığın kalınlığından da fazla olmamalıdır.

Koruyucu başlık (2) her kesim için alçaltılmalıdır.

Dar parçaları yararken baskı çubuğunu

kullandığınızdan emin olun.( 120 mm.'den küçük kalınlık)

Elinizde güvenle tutmakta güçlük çekeceğiniz

kadar küçük parçaları kesmeye çalışmayın.

Dar parçaları kesmek istediğinizde, paralel

dayama ile bıçağın sağ tarafına mengene ile sıkıştırın.

Testere ile çalışırken ayakta durun.

Makinayı kesemeyeceği kadar parça ile

doldurmayın.

Kesilecek parçayı devamlı tezgaha doğru bastırın.

 (1)

Kesilen parçaların bıçağın dişlerine takılmadığın-

dan emin olun. Mancınık etkisi ile zarar verebilir.

Tüm koruyucu ve güvenlik aygıtları bakımdan

sonra yerlerine yeniden monte edilmelidir.

Üretici tarafından belirtilen güvenlik, işletim, bakım açıklamalarına ve teknik verilere dikkatle riayet edilmesi zorunludur.

Kaza önleme düzenlemeleri ve genel güvenlik kurallarına uyulması zorunludur.

Makinayı her çalıştırdığınızda toz emme sistemini de çalıştırın.

Yalnızca uygun Vakumlama sistemlerini veya standart endüstriyel vakumlama sistemelerini tercih edin.

Makinayı üretim amacı dışında kullanmayın.

(8)

Testere çalışırken makinaya sıkışan kıymık, talaş benzeri parçaları çıkarmaya çalışmayın.

Makinaya sıkışan parçaları çıkarmak veya hataları düzeltmek için daima makinayı kapatın ve

besleme fişini prizden çekin.

Testere yarığı aşınmışsa, tezgah girişini yerleştirin (6). Fişi prizdan çekin.

Tezgah tipi testere mutlaka 230 voltluk, topraklan- mış, minumum 10 A.'lik bir soket prizle kullanıl- malıdır.

Yetersiz güç ile aletleri ve bağlantıları asla kullan- mayın.

Uygun amaçla tasarlanmamış aletleri kesinlikle kullanmayın.

Her zaman dik bir şekilde ve dengede durunuz.

Makinayı muhtemel hasarlara karşı devamlı kontrol edin.

Makinayı her ne zaman kullanacaksanız koruyucu- ları ve önemsiz hasar görmüş parçaları kontrol edin.

Hareketli parçaların düzgün bir şekilde çalıştığından, sıkışmadıklarından ve parçalarının hasarsız

olduklarından emin olun. Tüm parçaların düzgün sıkıldıklarından ve operasyon koşullarının düzgünce icra edileceğinden emin olun.

İşletim açıklamalarında başka bir şekilde belirtilme- dikçe, hasarlı koruyucu ve parçaların onarım ve değişimlerini yetkili servis merkezleri tarafından yapılmasını sağlayın.

Hatalı şalterler tamir servisi merkezi tarafından değiştirilmelidir.

Bu elektrikli alet güvenlik kurallarına uygun üretilmiştir.

Onarımlar uygun yedek parçaları kullanan nitelikli bir elektrikçi tarafından yerine getirilmelidir.

Koruyucu gözlük giyin.

Uyarı! Yaralanma riski!

Dönen testereyi ellemeyin.

Koruyucu kulaklık giyin.

Temiz hava sağlayan maske kullanın.

Gürültü Yayılım Değerleri:

Testerenin gürültüsü DIN EN ISO 3744; 11/95,

E DIN EN31201; 6/93, ISO 7960 Ek A; 2/95.

Makina çalışma sırasında 85 dB(A) gürültü değerini aşabilir. Bu gibi durumlarda gürültü koruma değerleri açıklanmış kulaklıklara ihtiyaç duyulacaktır.

Kesim sırasında Ses basınç seviyesi LPA

Ses basınç seviyesi LWA

Rölantide 105,0 dB (A) 85,0 dB (A) 114,6 dB (A) 94,6 dB (A)

Belirtilen değerler yayılım ölçümleridir ancak güvenilir çalışma ortamı değerleri değildir. Buna rağmen yayılım ve imisyon seviyeleri arasında bir ilişki vardır. Bu duruma binaen bazı ek önlemlere ihtiyaç duyulabilir. Çalışma alanındaki yayılımın potansiyel etki faktörleri; etkileşim zamanı, çalışılan odanın tipi, diğer gürültü kaynakları, çalışılan makina sayısı ve gerçekleştirilen diğer makina işlemlerinin sesleri olarak gösterilebilir. Çalışma alanı güvenilir değerleri, ükeden ülkeye değişir. Bu bilgilendirmelerle kullanıcı,tehlike ve risk

karmaşasının hakkında daha iyi değer biçecektir.

5. PM-72005 TEKNİK ÖZELLİKLER Motor:

Güç:

Devir Hızı:

Testere Ölçüsü:

Tezgah Ölçüsü:

Kesme Derinliği:

Yükseklik Ayarlama:

Ebatlar:

Ağırlık:

Sürekli Çalışma Süresi:

S2 30 dakika makinanızın belirtilen kullanım düzeni içindeki çalışma süresidir. 220 Volt şebeke ceryanında bu kadar süre çalışan cihazınızı kapatıp dinlendiriniz. Soğuma gerçekleştiğinde cihazınızı tekrar çalıştırabilirsiniz.

Bu cihazın kullanım ömrü 10 Yıl'dır.

230 V.AC/ 50 Hz.

600 Watt 2.800 d/dak.

200 x 22.2 x 2,4 mm.

400 x 513 mm.

(45°):25 mm. - (90°):4 mm.0 0 - 45°

530 x 340 x 340 mm.

16 kg.

(9)

6. MAKİNAYI ÇALIŞMAYA BAŞLATMADAN EVVEL

Makina sabit durabileceği bir tezgah veya sıkıca

monte edilebileceği bir destek üzerine yerleştirilmelidir.

Bütün kapaklar ve aygıtlar, makina çalışmaya

başlatılmadan evvel yerlerine sıkıca sabitlenme- lidirler.

Ahşap parçalarla çalışırken üzerlerinde çivi, vida,

vbg. yabancı maddelerin olmadığına dikkat edin.

Makinayı açmadan önce testerenin yerine sıkıca

monte edildiğinden ve hareketli parçaların düzgünce çalıştığından emin olun.

Makinayı güç akımına bağlamadan evvel değerler

levhasıyla makinanınkinin aynı olduğuna dikkat edin.

7. MONTAJ

Bakım yapmadan ve işlenecek parçayı

değiştirmeden önce besleme fişini mutlaka prizden çekin.

7.1 Testereyi Sabitlemek (Şema 2/3) Uyarı! Fişi prizden çekin.

Tezgahı (1) en yüksek pozisyonuna alın.

(bakınız 8.3)

Dört vidasını (20) sökerek talaş kutusunun

kapağını (19) çıkarın.

19 anahtarı ile (17) somununu, 8 anahtarı ile

motor milinin üstündeki somunu tezgaha baskı uygulayarak çözün.

Uyarı (21) somununu testere dönüş istikametinde

çevirin.

Dış flanjı çıkardıktan sonra eski testereyi iç

flanştan meyilli bir şekilde, düşürerek çıkarın.

Takma flanşı temizleyin.

Ters sırayla yeni bıçağı yerine sabitleyin.

Uyarı! Dönüş istikametine dikkat edin.(Testere

üzerindeki ok istikametine dikkat edin.)

7.2 Yarıcıyı Ayarlamak (Şema 4/6)

Testere koruyucuyu çıkarın. (2) (7.3 bakın)

Tezgah girişini dışarı çıkarın.(6) (7.4 bakın)

Altıgen başlı 2 vidayı gevşetin.(24)

Testere ile yarıcı arasındaki boşluğu 3-5 mm.

olacak şekilde ayarlayın. (Şema 6'ya bakın.) Yarıcı testere ile aynı hizada olmalıdır.

 İki vidayı yeniden sıkın.

Bıçağın her değişiminden sonra yarıcı

ayarlanmalıdır.

7.3 Testere Koruyucuyu Yerleştirmek (Şema 4) Testere koruyucuyu ( 2 ) yarıcı (5) üzerine takın

ve düzeltin.

Testere koruyucu ile yarıcı üzerindeki boşluktan

geçirerek 2 vidayı yerleştirin ve somunlayarak güvene alın.

Testere koruyucuyu çıkarmak için işlem sürecini

ters uygulayın.

7.4 Tezgah Girişinin Yerine Konması Uyarı! Elektrik besleme fişini çekin.

6 adet vidayı sökün.(23)

Testere koruyucuyu kaldırın.(2) (7.3'e bakın)

Aşınmış tezgah girişini kaldırın ve çıkarın.

Ters sıralamayı uygulayarak yeni bir tezgah girişi

yerleştirin.

8.0 TESTERENİN KULLANIMI 8.1 Açma/Kapama Düğmesi

Testere yeşil renklli Å butonuna basılarak açık

konuma getirilebilir.

Testereyi kapalı konuma getirmek için kırımızı

renkli Ä butonuna basılması gerekir.

8.2 Paralel Dayanak

8.2.1 Yükseklik Dayanağı (Şema 7/8)

Parelel dayanak, tezgah tipi döner testerenin iki

farklı kılavuz yüzünü destekler.

Kalın tip işlenecek parçalar için şekil 7'de

gösterildiği gibi dayanak rayını (25) kullanmalı- sınız. İnce parçalar için de Şekil 8'de gösterildiği gibi kullanmalısınız.

Paralel dayanağı sağa veya sola 90' lik bir açı

oluşturacak şekilde önerilen dayanak yüksekliğini göz önüne alarak döndürün. Taşıyıcı rayın arka yüzüne sokun.

Vidaları yeniden sıkın.

(10)

8.2.2. Genişlik Dayanağı (şekil 7/8)

İşlenecek parçanın sıkışmasını önlemek için her

zaman dayanak rayını (25) tezgahın (1) ön kenarı üzerinde kaydırın ve yerine 2 vida (16) ile

sabitleyin. (8.2.1.'e bakın)

8.2.3 Kesme Genişliği (şekil 8)

Paralel dayanak, ahşap parçaları boyuna keserken

kullanılmalıdır.

Paralel dayanağı tezgahın sağ veya sol tarafına

kaydırın.

Paralel dayanak önerilen ölçülere tezgah üzerine

gömme şeklide yerleştirilmiş ölçek yardımı ile ayarlanabilir.

İki kalın vidayı (12) paralel dayanağı (7)

sabitlemek için sıkın.

8.3 Kesme Yüksekliğinin Ayarlanması (Şekil 4/9) Dört kalın vidayı (15) gevşetin.

Testere istenilen kesme yükseklğine bağlı olarak

yükseltilebilir veya alçaltılabilir.

Kesme yüksekliği yarıcı üzerindeki ölçek üzerin-

den okunabilir.

Kalın vidalarla tezgahı sabitleyin.

Tezgahın kazara düşmesini önlemek için kalın

vidaları her zaman sıkıca ve güvenli bir şekilde sıkın.

9. KESİM İŞLEMLERİ

Her yeni ayarlamadan sonra ölçüleri test etmek için bir deneme kesimi yapılması tavsiye edilir.

Testereyi çalıştırdıktan sonra dönüş hızının

maksimuma ulaşması için biraz ekleyin. Daha sonra kesme işlemine başlayın.

Uzun parçaları düşmelere karşı koruyun.

(örneğin altına silindir bir dayanak yerleştire- bilirsiniz.) Kesime başladığınız zaman işinize özen gösterin.

9.1 Dar Parçalarla Çalışmak (120mm. den az olanlarla)

Paralel dayanağı (7) istediğiniz ölçülere göre

ayarlayın.

Parçayı makinaya iki elinizi kullanarak sürün. Her

zaman baskı çubuğunu (3) kullanın. ( Bir adet baskı çubuğu testere beraberinde verilir.)

 Her zaman yarıcı vasıtasıyla parçaya baskı uygulayın.

Kısa parçalarla çalışırken başlangıçtan itibaren

daima baskı çubuğunu kullanın.

9.2 Aşırı Dar Parçaların Kesimi (30mm.den dar) Paralel dayanağı istediğiniz ölçülere göre ayarlayın.

Baskı bloğunu (d) kullanarak dayanak raya karşı

bastırın ve baskı çubuğuyla parçayı yarıcıya doğru bastırın.

Baskı bloğu testere ile birlikte aksesuar olarak verilmez.( Satıcınızdan temin edebilirsiniz.)

9.3 Küçük Parçalar Üzerinde 45 lik Kesimler0

(Şekil 12)

45 lik kesimler sırasında her zaman paralel dayanağı0

(7) ve açılı dayanağı (14) kullanın.

Açılı dayanağı (14), paralel dayanağın rayı (25)

üzerine yerleştirin.

Paralel dayanağı istenilen yüksekliğe göre

ayarlayın ve iyi bir şekilde sıkıştırın.

İşlenecek parçayı açılı dayanağa (14) yerleştirin.

Makinayı açın, işlenecek parçayı ve açılı dayanağı

beraberce raylı dayanak vasıtasıyla testereye doğru kaydırın.

Kesme işlemi bitince makinayı kapatın.

9.4 Çapraz Kesimler

Çapraz kesimler sırasında daima parelel (7) ve açılı (14) dayanağı kullanın.

Çalışılacak parça, paralel dayanak ve testere arasın- daki 160 mm.'lik maksimum uzunluğu ve 70 mm.'lik genişliği aşmamalıdır.

Açılı dayanağı (14) paralel dayanağın dayanak

rayına kaydırın.

Paralel dayanağı istenilen yüksekliğe göre

ayarlayın ve parçayı mengene ile sabitleyin.

Parçayı paralel dayanağın önüne koyun.

Testereyi çalıştırın.Baskı çubuğunun yardımıyla

açılı dayanak ve işlenecek parçaya baskı uygulayıp dayanak rayı vasıtasıyla testereye doğru sürün.

İşinizi bitirdikten sonra makinayı kapatın.

10. BAKIM

Makinayı düzenli olarak toz ve kirden arındırın.

En iyi temizlik basınçlı hava veya bir bez parçasıyla

(11)

İTHALATÇI

Abdurrahman Gazi Mah. Ebubekir Cad. İmamoğlu Sok.

No:2-C/2 34887 - Samandıra - Sancaktepe - İstanbul / Türkiye Tel: +90(216) 444 86 72 pbx Faks: +90(216) 561 46 82 e-posta:topcular@topcular.com.tr - http://www.topcular.com.tr

YETKİLİ TAMİR SERVİSLERİ

Firma Adı İl Adı Adres Vergi No. DairesiVergi Telefon

Makser Tanıtım ve Satış Sonrası

Hizmetler A.Ş.

Abdurrahman Gazi Mah.

Ebubekir Cad. İmamoğlu Sok.

No:2‐C/1 34887 Samandıra/Sancaktepe

1 İstanbul 6110008539 Sultanbeyli 0216‐561 63 50

Tezcan Elektrik Bobinaj iç ve Dış. Tic. Ltd. Şti

Yeni Sanayi Demir Cad.

No:64 Dışkapı

2 Ankara

Özışıklar Elektrik El Aletleri

İsmail Pekin/405

Ulucami Mah.

Kızılay Cad. 19 Sok.

No:20/A Seyhan

3 Adana 7260030855 Seyhan 0322‐359 13 33‐3

Samim Örsoğlu Sedef Çarşısı No:9‐10

4 Denizli 41932042768 Saraylar 0258‐261 42 74

Yavuzhan Bobinaj Hırdavat Mak.

San. ve Tic. Ltd. Şti.

Karatay Sanayi Çobandede Sokak

No:20

5 Konya 9430464498 Meram 0332‐233 29 60

Müştakbey Mah. Ragıpbey Cad.

Topaloğlu Apt. B Blok B/13 Hasan Tezcan

Tezcan Elektrik

6 Muğla 15605713514 Muğla 0252‐212 39 80

Arif Elektroteknik Bobinaj ve Soğutma Sistemleri Tur. San.

İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Tophane Mah. Menderes Bulvarı No:212

7 Rize 0790182008 Yeşilçay 0464‐217 45 00

Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belge No: 17164

YETKİLİ SATICI

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :